Скачать презентацию Představení aktivit společnosti Air Products Jitka Moravcová personální Скачать презентацию Představení aktivit společnosti Air Products Jitka Moravcová personální

09446d1e58a59c0b0dd484370f345c6a.ppt

  • Количество слайдов: 22

Představení aktivit společnosti Air Products Jitka Moravcová, personální ředitelka Air Products spol. s r. Představení aktivit společnosti Air Products Jitka Moravcová, personální ředitelka Air Products spol. s r. o.

Program prezentace n Kdo jsme a co děláme n Ocenění n Programy: – – Program prezentace n Kdo jsme a co děláme n Ocenění n Programy: – – Vyhledávání talentů Rovné příležitosti Antistresový program Dámský klub

Naším nosným oborem je výroba a distribuce technických plynů a souvisejících zařízení Naším nosným oborem je výroba a distribuce technických plynů a souvisejících zařízení

Jsme výhradním dodavatelem technických plynů pro NASA Jsme výhradním dodavatelem technických plynů pro NASA

Dodali jsme pohonné látky pro první ponorku s vodíkovými palivovými články Dodali jsme pohonné látky pro první ponorku s vodíkovými palivovými články

Podílíme se na výzkumných programech využití vodíku pro pohon motorových vozidel Podílíme se na výzkumných programech využití vodíku pro pohon motorových vozidel

Jako první jsme začali plnit tlakové lahve pod tlakem 300 barů Jako první jsme začali plnit tlakové lahve pod tlakem 300 barů

Co jistě znáte § většina piva na českém trhu je čepována směsí dusíku a Co jistě znáte § většina piva na českém trhu je čepována směsí dusíku a oxidu uhličitého § plnění balónků heliem

Ocenění Air Products – Česká republika n Zaměstnavatel roku 2004 n Obdivovaná firma roku Ocenění Air Products – Česká republika n Zaměstnavatel roku 2004 n Obdivovaná firma roku 2004 n BEST COMPANY TO BUY FROM The Top 100 Most Significant Companies 2004 9

Ocenění Air Products – Česká republika n Ocenění Responsible Care – Září 2004 n Ocenění Air Products – Česká republika n Ocenění Responsible Care – Září 2004 n Ocenění Rovné příležitosti – Listopad 2004 n Firma kraje – 2005 10

Vytváříme programy pro vyhledávání, podporu a rozvoj talentů Vytváříme programy pro vyhledávání, podporu a rozvoj talentů

Realizujeme program rovných příležitostí pro všechny bez rozdílu věku, národnosti, pohlaví, zájmu nebo vyznání. Realizujeme program rovných příležitostí pro všechny bez rozdílu věku, národnosti, pohlaví, zájmu nebo vyznání.

Antistresový program n Každý zaměstnanec nárok na vyšetření 1 x za rok n Program Antistresový program n Každý zaměstnanec nárok na vyšetření 1 x za rok n Program „Relaxujte prosím“ - ESF 13

Cíle programu – Relaxujte, prosím n umožnit lépe se poznat n načerpat energii n Cíle programu – Relaxujte, prosím n umožnit lépe se poznat n načerpat energii n zlepšit svoji kondici a tvořivost n najít nové zdroje pro výkon n Program pro zaměstnance Děčína a Litvínova n Celkem programem projde 48 zaměstnanců 14

Představení programu 1. modul Zastavte se! – jak dobře relaxovat 2. modul Vybalancujte se! Představení programu 1. modul Zastavte se! – jak dobře relaxovat 2. modul Vybalancujte se! – jak si udržet dostatek energie 3. modul Jeďte – rozvoj vnitřní výkonnosti 15

„Naše rozdílnost nás obohacuje“ Dámský klub 16 „Naše rozdílnost nás obohacuje“ Dámský klub 16

Poslání programu n Podpora personálního a sociálního rozvoje žen v AP ČR & SR Poslání programu n Podpora personálního a sociálního rozvoje žen v AP ČR & SR n Individuální kariérní a profesní směřování účastnic dle jejich potenciálu a potřeb AP n Zapojení účastnic programu do nových příležïtostí v rámci AP n Vytvořit efektivní sociální a profesní vztahy, zkvalitnit komunikaci mezi účastnicemi a manažery n Posílit tvorbu rovných příležitostí 17

Rok 2005 – dvě setkání n Jak se prosadit ve světě mužů n Jak Rok 2005 – dvě setkání n Jak se prosadit ve světě mužů n Jak sladit rodinný a pracovní život 18

Cíle programů n Hlavním cílem programů v roce 2006 je rozvoj a využití ženského Cíle programů n Hlavním cílem programů v roce 2006 je rozvoj a využití ženského potenciálu k rozvoji firemní kultury. Programy pomohou v uvědomění si možností, které v sobě nese ženský způsob prožívání a chování n Cílem programů v období loňského roku bylo uvědomění si postavení žen ve společnosti. Programy postihovaly profesní i soukromý život žen, zvláštnosti a pestrost jejich rolí 19

Obsahy programů § Rozvoj intuice § Rozvoj empatie § Rozvoj tvořivosti § Prezentace a Obsahy programů § Rozvoj intuice § Rozvoj empatie § Rozvoj tvořivosti § Prezentace a veřejné vystupování 20

Přínos pro naši firmu n Uskutečňování politiky „The best company to work for“ v Přínos pro naši firmu n Uskutečňování politiky „The best company to work for“ v praxi n Zmapování potenciálu našich zaměstnankyň n 2 ženy nově v manažerské roli n Změna uvažování manažerů o jejich podřízených 21

Děkujeme za pozornost. Česká republika: AIR PRODUCTS spol. s r. o. Ústecká 30 405 Děkujeme za pozornost. Česká republika: AIR PRODUCTS spol. s r. o. Ústecká 30 405 30 Děčín Ke Kablu 289 102 00 Praha 10 [email protected] cz www. airproducts. cz info-linka: 800 100 700 tel: 412 703 111 fax: 412 510 271 IČO: 413 24 226 DIČ: 178 -413 24 226