Скачать презентацию Předpřítomný čas Present perfect Zpracovala Ing Alice Javoříková Скачать презентацию Předpřítomný čas Present perfect Zpracovala Ing Alice Javoříková

3fe247300a8128f5759e39edd0ccee6a.ppt

  • Количество слайдов: 10

Předpřítomný čas Present perfect Zpracovala: Ing. Alice Javoříková Autorem materiálu a všech jeho částí, Předpřítomný čas Present perfect Zpracovala: Ing. Alice Javoříková Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alice Javoříková. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz; ISSN 1802 -4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

Předpřítomný čas Vyjadřuje: děj, který se odehrál a skončil v nějaké blíže nespecifikované době Předpřítomný čas Vyjadřuje: děj, který se odehrál a skončil v nějaké blíže nespecifikované době minulé a má určitý dopad na přítomnost; děj, který začal v minulosti a ještě trvá (užití SINCE a FOR), vztahuje se k nedávným událostem (RECENTLY); mluvíme-li o svých zkušenostech, dosažených výsledcích, o tom, co jsme JIŽ udělali nebo JEŠTĚ neudělali (ALREADY, NOT YET); mluvíme-li o tom, že se něco změnilo a nyní je to jinak, než to bylo.

Oznamovací věta kladná PODMĚT + HAVE/HAS příčestí minulé + ostatní větné členy. I have Oznamovací věta kladná PODMĚT + HAVE/HAS příčestí minulé + ostatní větné členy. I have played you have played he, she, it has played U 3. os. j. č. místo HAVE použijeme HAS. Příčestí minulé = u nepravidelných sloves 3. sloupeček (go – went – gone), u pravidelných sloves – koncovka –ED. Příklad: We have been to London. Byli jsme v Londýně. She has already done her homework. Ona svůj úkol už udělala. we have played you have played they have played

Oznamovací věta záporná PODMĚT + HAVE/HAS NOT příčestí minulé + ostatní větné členy. I Oznamovací věta záporná PODMĚT + HAVE/HAS NOT příčestí minulé + ostatní větné členy. I haven´t played you haven´t played he, she, it hasn´t played Příklady: I haven´t done my work yet. Ještě jsem svou práci neudělal. He hasn´t been to Canada. Nebyl v Kanadě. we haven´t played you haven´t played they haven´t played

Otázka (WH-words) HAVE/HAS + PODMĚT + příčestí minulé + ostatní větné členy? Have I Otázka (WH-words) HAVE/HAS + PODMĚT + příčestí minulé + ostatní větné členy? Have I played? Have you played? Has he, she, it played? Příklady: Have you ever been to London? Už jsi někdy byl v Londýně? How long have they been friends? Jak dlouho jsou přátelé? Has she met John recently? Potkala se nedávno s Johnem? Have we played? Have you played? Have they played?

Dodatek Vztahuje-li se věta k nějaké určité době minulé, použijeme minulý čas. I was Dodatek Vztahuje-li se věta k nějaké určité době minulé, použijeme minulý čas. I was in the cinema last weekend. It was invented in 14 th century. Některá příslovce, zahrnujeme-li jimi také přítomnost, vyžadují předpřítomný čas. always – vždy never – nikdy ever – někdy (v ? ) seldom – zřídka just – právě yet – ještě, už

SINCE x FOR SINCE = od té doby, co; FOR = po (dobu). Vyjadřují SINCE x FOR SINCE = od té doby, co; FOR = po (dobu). Vyjadřují dobu, po kterou nebo od které děj trvá. Do češtiny často překládáme přítomným časem (jinak se předpřítomný čas překládá časem minulým). She has been ill since Sunday. Je od neděle nemocná. We have been here for two hours. Jsme tu už 2 hodiny (po 2 h).

Procvičování – since x for I haven't phoned home since Christmas. We've been heresince Procvičování – since x for I haven't phoned home since Christmas. We've been heresince nine o'clock. I have worked for International House for more than eight years. I haven't visited my home town since I left school. I haven't been to the cinema for ages. I have studied non-stop since 9. 15. I have had a driving licence since I was eighteen. She hasn't had a day off since 1999. Johan has been in England for more than two weeks now. Peter has been my best friend since we were nine.

Procvičování - překlad I get the feeling there’s something you haven’t told me. Mám Procvičování - překlad I get the feeling there’s something you haven’t told me. Mám takový pocit, že jsi mi něco ještě neřekl. I’ve spent hours wondering why John hasn’t come yet. Už několik hodin přemýšlím, proč John ještě nepřišel. I have never been to Brazil. I’ve seen a documentary about it though. It has been on TV about seven times this month. I’ve watched it twice and I’ll watch it again if I catch it. V Brazílii jsem ještě nebyl. Viděl jsem o ní ale nedávno jeden dokument. Tento měsíc už šel v televizi asi sedmkrát. Já už jsem ho viděl dvakrát a jestli na něj narazím, tak se na něj podívám znovu.

Zdroje a literatura DUŠKOVÁ, L. Stručná mluvnice angličtiny. 6. vyd. Praha: Academia, 1991. ISBN Zdroje a literatura DUŠKOVÁ, L. Stručná mluvnice angličtiny. 6. vyd. Praha: Academia, 1991. ISBN 80 -200 -0383 -5. s. 147– 151. Předpřítomný čas [online]. 2012 -09 -03 [cit. 2012 -11 -04]. Dostupné z: .