Скачать презентацию Предизвикателства в работата на инженерите по ядрена електроника Скачать презентацию Предизвикателства в работата на инженерите по ядрена електроника

6bc7ea448f878539238e1bd52425343c.ppt

  • Количество слайдов: 11

Предизвикателства в работата на инженерите по ядрена електроника Георги Митев – Институт за Ядрени Предизвикателства в работата на инженерите по ядрена електроника Георги Митев – Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика, БАН

Основни детектори на йонизиращи лъчения и видове измервания • Газови йонизационни камери • Полупроводникови Основни детектори на йонизиращи лъчения и видове измервания • Газови йонизационни камери • Полупроводникови детектори • Сцинтилационни детектори • Интегрален режим на работа • Импулсен режим на работа • Амплитудни измервания • Времеви измервания

Специфични работни режими U Детектори на ядрени лъчения Силови електрически устройства Прецизна измервателна техника Специфични работни режими U Детектори на ядрени лъчения Силови електрически устройства Прецизна измервателна техника Контролна логика I

Характеристики на измерваните величини • Голям динамичен диапазон на сигналите, както по амплитуда така Характеристики на измерваните величини • Голям динамичен диапазон на сигналите, както по амплитуда така и по време(>104) • Случаен характер на възникване - необходимост от статистическа обработка - необходимо е голямо количество събития - измерванията се продължителни • Преобразувателните функции на детекторите зависят от много параметри, не всички от които са точно известни и постоянни - необходимост от периодична калибрация

Противоречиви изисквания • Пълно събиране на заряда (висока точност) и малко мъртво време (високо Противоречиви изисквания • Пълно събиране на заряда (висока точност) и малко мъртво време (високо бързодействие) • Голямо количество съхранени данни и бърз достъп до тях • Ниска цена и висока надеждност

Българска електоника в CERN Българска електоника в CERN

Безопасност на работното място • Основни причини за злополуки – Незнание – Невнимание • Безопасност на работното място • Основни причини за злополуки – Незнание – Невнимание • Електрическа безопасност – Поразяващ фактор – ток (I) – Защита – изолация (~R) • Радиоактивна безопасност – Поразяващ фактор – доза (D) – Защита – разстояние (~R 2) • Други – Газове – Наранявания

Безопасност в CERN Безопасност в CERN

Административни документи • • • Командировъчни Застраховки Отчети на финансови средства Отчети за извършена Административни документи • • • Командировъчни Застраховки Отчети на финансови средства Отчети за извършена работа Пропуски за достъп Сертификати за курсове за безопасност • Сертификати за медицински прегледи

Необходими личностни качества • Знания – Не е срамно да не знаеш. Срамно е Необходими личностни качества • Знания – Не е срамно да не знаеш. Срамно е да не попиташ! • Внимание към подробностите – Малките камъчета обръщат колата! • Сериозно отношение към безопасността – Беше ли безопасно посещението на CMS днес? a) да b) не c) Гидовете са се погрижили, нали ? d) Не знам

Какво е необходимо на един бъдещ инженер ? • Мечти • Вдъхновение • Подход Какво е необходимо на един бъдещ инженер ? • Мечти • Вдъхновение • Подход към проблемите – Подходящият въпрос е половината решение – “Ако никой още не го е измислил, аз ще го създам!” • Знание – Места за търсене на информация – Присъствени и online безплатни курсове • Чужди езици