Скачать презентацию Predavači Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić Trening Uspešna Скачать презентацию Predavači Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić Trening Uspešna

7115ce1ce8bfc0afd3e9490e746fa7d6.ppt

  • Количество слайдов: 35

Predavači: Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić Trening ’Uspešna prodaja’ Savremena poslovna edukacija i konsalting Predavači: Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić Trening ’Uspešna prodaja’ Savremena poslovna edukacija i konsalting virtuelna esnafska zajednica Unapredite vaše poslovanje kroz kontinuirano učenje

? ? ? Recite nam nešto o vama, i od kad se bavite prodajom? ? ? ? Recite nam nešto o vama, i od kad se bavite prodajom? “Svi žive od prodaje nečega!”. -- Robert Luis stivenson

www. poslovnaznanja. com www. poslovnaznanja. com

Zašto? Koji je cilj ovog treninga? Da unapredimo prodaju u vašoj organizaciji Kako ćemo Zašto? Koji je cilj ovog treninga? Da unapredimo prodaju u vašoj organizaciji Kako ćemo ga ostvariti? 1. 2. 3. 4. Razumevanjem šta je prodaja (kupac)? Savladavanjem i primenom sistematskog prodajnog procesa. Uspostavljanjem timskog rada u prodaji. Praćenjem rezultata i unapređivanjem. "Reci mi i ja ću zaboraviti, Pokaži mi i ja ću možda zapamtiti, Uključi me i ja ću razumeti. " -- Benjamin Franklin

Kako? Kako ćemo ostvariti ovaj cilj? - Ovladavanjem teorijskim znanjem, - Promišljanjem sopstvenih iskustava, Kako? Kako ćemo ostvariti ovaj cilj? - Ovladavanjem teorijskim znanjem, - Promišljanjem sopstvenih iskustava, - Kroz odgovore na upitnike, - Radom na interaktivnim vežbama, - Proučavanjem studija slučaja Liderstvo i menadžment mogu jedino da se nauče kroz školu iskustva. Ali iskustvo vođeno i prosvetljeno razumevanjem pokazuje se kao finije iskustvo i vodi kraćem ciklusu učenja. -- Charles Henry

Kada? Plan rada • Prvi modul treninga 1. 5 sati • Pauza 20 minuta Kada? Plan rada • Prvi modul treninga 1. 5 sati • Pauza 20 minuta • Drugi modul treninga 1. 5 sati • Pauza za ručak 1 sat • Treći modul treninga 1. 5 sati • Pauza 20 minuta • Četvrti modul treninga 1. 5 sati

Ko? Miodrag Kostić Od 1991. do 1998. Vlasnik i menadžer Ko? Miodrag Kostić Od 1991. do 1998. Vlasnik i menadžer "The T-Gallery", lanca ekskluzivnih radnji na prestižnim prodajnim lokacijama: • 112 Mc. Dougal st. , Greenwich Village, New York • South Street Seaport Marketplace, New York • Aloha Tower Marketplace, Honolulu Od 1998. do 2002. Direktna prodaja ecommerce paketa on-line plaćanja i usluga procesiranja kreditnih kartica za kompaniju Cardservice International Hawaii.

Aloha Tower Marketplace - Honolulu Aloha Tower Marketplace - Honolulu

Aloha Tower Marketplace - Honolulu Aloha Tower Marketplace - Honolulu

Tgallery - Aloha Tower Marketplace - Honolulu Tgallery - Aloha Tower Marketplace - Honolulu

South Street Seaport Marketplace - New York South Street Seaport Marketplace - New York

South Street Seaport Marketplace - New York South Street Seaport Marketplace - New York

Tgallery - South Street Seaport Marketplace - New York Tgallery - South Street Seaport Marketplace - New York

Cardservice International Hawaii - Honolulu Cardservice International Hawaii - Honolulu

Ko? Daniel Tavčioski Od 1989. do 2002. -Reditelj i copy-writer više od 600 reklamnih Ko? Daniel Tavčioski Od 1989. do 2002. -Reditelj i copy-writer više od 600 reklamnih spotova, ( Idea Plus DDB, Saatchi&Saatchi, Publicis ) za brojne naručioce, ( Hemofarm, Vojvođanska banka, Bambi, Pivara Skopje, Vlada Republike Makedonije ) -Priprema i realizacija projekata marketing strategije za nastup na tržištima jugoistočne Evrope (Unilever, Coca Cola, Mc. Donald’s, Sony, Samsonite. . . ) Od 2002. do 2006. Predavač u okviru programa edukacije, Adizes South East Europe. Teme: Organizacija prodaje, Prodajna prezentacija, Odnosi sa klijentima, Marketing strategija, Brendiranje Od 2006. – Program obuka iz upravljanja marketingom “Kako? ” - Marketing konsalting ( Vapeks, ITM, Still. . . )

Šta? Sadržaj treninga 1. RAZUMEVANJE FENOMENA PRODAJE 2. PRODAJNI PROCES 3. RAZVOJ ODNOSA SA Šta? Sadržaj treninga 1. RAZUMEVANJE FENOMENA PRODAJE 2. PRODAJNI PROCES 3. RAZVOJ ODNOSA SA KLIJENTIMA

? ? ? Šta pomislite kad čujete reč PRODAVAC ili PRODAJA? “Postoje gore stvari ? ? ? Šta pomislite kad čujete reč PRODAVAC ili PRODAJA? “Postoje gore stvari u životu od smrti! Jeste li ikada proveli veče u društvu prodavca osiguranja? ”. -- Woody Allen

RAZUMEVANJE FENOMENA PRODAJE Prodaja je … - Komunikacija - Transakcija - Relacija ““Kupac nije RAZUMEVANJE FENOMENA PRODAJE Prodaja je … - Komunikacija - Transakcija - Relacija ““Kupac nije budala! Kupac, to je vaša žena. ” -- David Ogilvy ‘Uspešna prodaja’ – Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić - www. poslovnaznanja. com

RAZUMEVANJE FENOMENA PRODAJE * Vežba: Stavite se u cipele kupca! RAZUMEVANJE FENOMENA PRODAJE * Vežba: Stavite se u cipele kupca!

RAZUMEVANJE FENOMENA PRODAJE Prodaja je profesija davanja, a ne uzimanja Vaša lična definicija prodaje RAZUMEVANJE FENOMENA PRODAJE Prodaja je profesija davanja, a ne uzimanja Vaša lična definicija prodaje određuje vaše ponašanje i okvire Vašeg uspeha kao prodavca “ Prodaja je davanje dovoljnih informacija kupcu kako bi doneo inteligentnu odluku o kupovini, bilo to da ili ne. . ” -- Ron Martin “ Prodaja nije uveravanje kupaca zbog čega treba da kupe od nas, već stvaranje uslova u kojima će oni uveriti sebe!” -- Harvi Mekej ‘Uspešna prodaja’ – Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić - www. poslovnaznanja. com

? ? ? Zašto ste odlučili da postanete prodavac? “Cilj je san sa preciziranim ? ? ? Zašto ste odlučili da postanete prodavac? “Cilj je san sa preciziranim rokom izvršenja“ -- Napolon Hill

RAZUMEVANJE FENOMENA PRODAJE Šta je KOMUNIKACIJA? Zašto više volimo da govorimo nego da slušamo? RAZUMEVANJE FENOMENA PRODAJE Šta je KOMUNIKACIJA? Zašto više volimo da govorimo nego da slušamo? * Vežba: Čitanje članka ‘Uspešna prodaja’ – Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić - www. poslovnaznanja. com

RAZUMEVANJE FENOMENA PRODAJE Šta je TRANSAKCIJA? Da li volite da vas neko ubeđuje? “ RAZUMEVANJE FENOMENA PRODAJE Šta je TRANSAKCIJA? Da li volite da vas neko ubeđuje? “ Kada prestaje zabrinutost prodavca počinje zabrinutost kupca!” -- Ted Levit ‘Uspešna prodaja’ – Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić - www. poslovnaznanja. com

RAZUMEVANJE FENOMENA PRODAJE Šta je RELACIJA? Zašto niko ne voli obavezu? ! “ Osnovni RAZUMEVANJE FENOMENA PRODAJE Šta je RELACIJA? Zašto niko ne voli obavezu? ! “ Osnovni zadatak prodaje nije da proda, već da obezbedi ponovljenu porudžbinu!” -- Harvi Mekej * Primer: PAST - reklama ‘Uspešna prodaja’ – Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić - www. poslovnaznanja. com

PRODAJNI PROCES Prodaja je PROCES … A za uspešno upravljanje procesom uvek nam je PRODAJNI PROCES Prodaja je PROCES … A za uspešno upravljanje procesom uvek nam je neophodan SISTEM! * Vežba: Cepanje papira ‘Uspešna prodaja’ – Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić - www. poslovnaznanja. com

PRODAJNI PROCES Ron Martin ‘Uspešna prodaja’ – Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić - www. PRODAJNI PROCES Ron Martin ‘Uspešna prodaja’ – Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić - www. poslovnaznanja. com

PRODAJNI PROCES David Sandler - 7 razloga zašto koristiti sistem 1. Sistem vas održava PRODAJNI PROCES David Sandler - 7 razloga zašto koristiti sistem 1. Sistem vas održava u potrebnim okvirima tokom prodaje, kako Vas tako i kupca. 2. Sistem vam štedi vreme tokom prodaje. 3. Sistem pruža zajednički jezik Vama i menadžeru prodaje, za analizu i retrospekciju. 4. Sistem vam pomaže da prepoznate probleme u prodaji i ukazuje kako da je unapredite. 5. Sistem će vam vremenom pružati sve jači prodajni alat. 6. Sistem vam omogućava da eliminišete loše navike i da duplirate prodaju. 7. Sistem vam dozvoljava da ne brinete o tome šta i kako da radite, već da fokusirate svu svoju energiju na ponašanje reakcije kupca. ‘Uspešna prodaja’ – Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić - www. poslovnaznanja. com

PRODAJNI PROCES David Sandler ‘Uspešna prodaja’ – Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić - www. PRODAJNI PROCES David Sandler ‘Uspešna prodaja’ – Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić - www. poslovnaznanja. com

PRODAJNI PROCES Koje su faze uspešne prodaje? Ron Martin 1. Uspostavite komunikaciju 2. Pružite PRODAJNI PROCES Koje su faze uspešne prodaje? Ron Martin 1. Uspostavite komunikaciju 2. Pružite informaciju 3. Pomozite u donošenju odluke o kupovini ‘Uspešna prodaja’ – Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić - www. poslovnaznanja. com

PRODAJNI PROCES Koje su faze uspešne prodaje? Anthony Robbins 1. 2. 3. 4. 5. PRODAJNI PROCES Koje su faze uspešne prodaje? Anthony Robbins 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kvalifikujte kupca (šta ih motiviše) Usaglasite se sa kupcem (rapport) Ustanovite kontrolu i kontinuitet (šta kako i kad da kažete) Ostvarite da se obavežu verbalno (da im se vaš proizvod dopada) Ostvarite entuzijazam (pozitivne emocije) Ostavite utisak potpune iskrenosti Zatvorite – direktno zatražite da kupe ‘Uspešna prodaja’ – Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić - www. poslovnaznanja. com

PRODAJNI PROCES Anthony Robins ‘Uspešna prodaja’ – Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić - www. PRODAJNI PROCES Anthony Robins ‘Uspešna prodaja’ – Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić - www. poslovnaznanja. com

PRODAJNI PROCES Ziglar “Možete imati sve što poželite ako pomognete drugim ljudima da ostvare PRODAJNI PROCES Ziglar “Možete imati sve što poželite ako pomognete drugim ljudima da ostvare svoje želje. ” ‘Uspešna prodaja’ – Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić - www. poslovnaznanja. com

PRODAJNI PROCES Ovo je samo početak! Nazovite nas da vam pokažemo celu prezentaciju i PRODAJNI PROCES Ovo je samo početak! Nazovite nas da vam pokažemo celu prezentaciju i Kako da vam pomognemo da bolje prodajete? i Kako da pridobijete i zadržite klijente? ‘Uspešna prodaja’ – Danijel Tavčioski i Miodrag Kostić - www. poslovnaznanja. com

Kontaktirajte nas: VEZA d. o. o. Ljubice Ivošević 23 11136 Beograd Tel/fax: 011 23 Kontaktirajte nas: VEZA d. o. o. Ljubice Ivošević 23 11136 Beograd Tel/fax: 011 23 99 467 E-mail: [email protected] biz www. veza. biz Hvala na pažnji Miodrag Kostić Danijel Tavčioski Direktor Veza d. o. o. E-mail: [email protected] biz Mob: 063 608 026 Direktor agencije KAKO E-mail: [email protected] co. yu Mob: 063 381 944 www. poslovnaznanja. com