Скачать презентацию PRAVILA VEDENJA UČENCEV NA ŠOLSKEM AVTOBUSU Aneta Lavtar Скачать презентацию PRAVILA VEDENJA UČENCEV NA ŠOLSKEM AVTOBUSU Aneta Lavtar

00cd2a57503134b0f08a2614b4e34874.ppt

  • Количество слайдов: 18

PRAVILA VEDENJA UČENCEV NA ŠOLSKEM AVTOBUSU Aneta Lavtar – SPV Občine Tržič Kranj – PRAVILA VEDENJA UČENCEV NA ŠOLSKEM AVTOBUSU Aneta Lavtar – SPV Občine Tržič Kranj – 24. 11. 2010 1

IZHODIŠČA • Povabilo OŠ Tržič – sodelovanje pripravi vzgojnega načrta šole za področje prometne IZHODIŠČA • Povabilo OŠ Tržič – sodelovanje pripravi vzgojnega načrta šole za področje prometne varnosti otrok (šol. leto 2009/10) • V program prometnih aktivnostmi tudi vključitev Pravil vedenja otrok na šolskih avtobusih – osebna določitev za pripravo navodil • Med letošnjimi poletnimi počitnicami ponovna vzpodbuda s strani SPV OT – možnost nadgradnje prometno preventivne akcije “Začetek šolskega leta” 2010/11 2

 • Pregled s strani: ZŠAM Kranj, Prometne policije Kranj, SPV Murska Sobota • • Pregled s strani: ZŠAM Kranj, Prometne policije Kranj, SPV Murska Sobota • Sprejem: SPV Občine Tržič - avgust 2010 • Vsebina in oblika: razumljiva, pregledna, bistvena opozorila, ne predolga, vizualno privlačna, A 4… • Zaradi različno organiziranih šolskih prevozov po posameznih šolah, možnost dopolnitev ali sprememb pravil 3

CILJNE SKUPINE Neposredne ciljne skupine: UČENCI vseh starosti Posredne ciljne skupine: starši, učitelji, vzgojitelji, CILJNE SKUPINE Neposredne ciljne skupine: UČENCI vseh starosti Posredne ciljne skupine: starši, učitelji, vzgojitelji, mentorji prometne vzgoje, ravnatelji, vozniki šolskih vozil, policisti… 4

MOŽNOSTI UČENJA in UTRJEVANJA PRAVIL • • • V POVEZAVI Z DRUGIMI PREVENTIVNIMI AKCIJAMI MOŽNOSTI UČENJA in UTRJEVANJA PRAVIL • • • V POVEZAVI Z DRUGIMI PREVENTIVNIMI AKCIJAMI Začetek šolskega leta Teden prometne varnosti TEHNIČNI DAN ŠOLE BODI pre. VIDEN (viden na poti do postajališča) Red je vedno pas pripet (spodbujanje uporabe varnostnega pasu) Avtobusna učna ura V POVEZAVI Z RAZLIČNIMI ŠOLSKIMI PREDMETI in KROŽKI slovenščina (govorni nastop, spis, pesmica…) likovna vzgoja (risbe, plakati, table…) tehnični pouk (makete postajališč, avtobusa…) prometni krožek lutkovni/dramski krožek (igra…) 5

ČASOVNA IZVEDBA Pričetek šolskega leta • Avtobusna učna ura • Tekom šolskega leta – ČASOVNA IZVEDBA Pričetek šolskega leta • Avtobusna učna ura • Tekom šolskega leta – opozorila • (izleti, ekskurzije, športni dnevi, kulturni dnevi…. ) 6

OBJAVA / POSREDOVANJE PRAVIL • • • Šolske publikacije (potrditev v vzgojnem načrtu šole) OBJAVA / POSREDOVANJE PRAVIL • • • Šolske publikacije (potrditev v vzgojnem načrtu šole) Spletne strani šole Šolske oglasne deske (garderobe, vhodi) Razredi Mesta za varstvo vozačev / podaljšano bivanje Avtobusi / kombiji Avtobusna postajališča Predavanja za starše Predavanja za vozače Avtobusna učna ura Razredne ure Razdelitev staršem na uvodnih roditeljskih sestankih 7

PRAVILA VEDENJA 1. POSTAJALIŠČE 2. VSTOPANJE vožnja: 3. SEDEŽ / VARNOSTNI PAS 4. ČISTOČA PRAVILA VEDENJA 1. POSTAJALIŠČE 2. VSTOPANJE vožnja: 3. SEDEŽ / VARNOSTNI PAS 4. ČISTOČA / KULTURNO VEDENJE 5. VOZNIK / SOPOTNIKI 6. IZSTOP 7. DODATNA NAVODILA / KRŠITVE PRAVIL 8

POSTAJALIŠČE J če je temno, na poti do postaje uporabim odsevno telo (kresnička, odsevni POSTAJALIŠČE J če je temno, na poti do postaje uporabim odsevno telo (kresnička, odsevni trak, baterija, oblačila z odsevniki…. ) J učenci 1. in 2. razreda smo obvezno opremljeni z rumeno rutico J vozilo čakam na postaji ali mestu, kjer vozilo ustavlja (pet minut pred prihodom) J vozilo čakam na ustrezni oddaljenosti od roba cestišča (vsaj tri korake od roba vozišča) 9

VSTOP V VOZILO J počakam, da se vozilo ustavi, da voznik odpre vrata in VSTOP V VOZILO J počakam, da se vozilo ustavi, da voznik odpre vrata in mi dovoli vstop J ne pozabim na pozdrav voznika in potnikov J če nas na vozilo čaka več, naredimo kolono in brez prerivanja posamezno vstopamo v vozilo 10

SEDEŽ – VARNOSTNI PAS J v vozilu poiščem prost sedež in se pripnem z SEDEŽ – VARNOSTNI PAS J v vozilu poiščem prost sedež in se pripnem z varnostnim pasom J na enem sedežu sedi le en potnik (seznami učencev!) J med vožnjo ves čas sedim J med vožnjo ne vstajam in ne hodim po vozilu J med vožnjo sem obrnjen v smer vožnje J presedanje med vožnjo ni dovoljeno 11

ČISTOČA / KULTURNO VEDENJE J v vozilu ne jem in ne pijem J sem ČISTOČA / KULTURNO VEDENJE J v vozilu ne jem in ne pijem J sem “ekofrajer” in v vozilu ne puščam smeti J v vozilu ne uničujem opreme namenoma ali iz malomarnosti J če povzročim škodo, sem dolžen povrniti stroške J v vozilu se kulturno vedem (ne vpijem, ne zadržujem prostega sedeža, se ne prerivam, se ne prepiram, se ne pretepam…) 12

VOZNIK / SOPOTNIKI J med vožnjo ne motim voznika J do voznika, učencev in VOZNIK / SOPOTNIKI J med vožnjo ne motim voznika J do voznika, učencev in spremljevalcev sem prijazen in vljuden J posebej sem pozoren na mlajše učence – če je potrebno, jim pomagam 13

IZSTOP IZ VOZILA J počakam, da se vozilo ustavi in si odpnem varnostni pas IZSTOP IZ VOZILA J počakam, da se vozilo ustavi in si odpnem varnostni pas J izstopim pri zadnjih oz. srednjih vratih J po izstopu počakam, da vozilo odpelje in šele nato nadaljujem pot J če moram na poti do šole ali domov prečkati cesto, se pred tem prepričam, da je cesta prosta in jo varno prečkam na prehodu za pešce 14

7. J DODATNA NAVODILA / KRŠITVE upoštevam dodatna voznikova navodila ali navodila spremljevalcev J 7. J DODATNA NAVODILA / KRŠITVE upoštevam dodatna voznikova navodila ali navodila spremljevalcev J v kolikor bom kršil pravila, bo voznik ali spremljevalec o tem obvestil šolo, šola pa starše J morebitne težave šola rešuje v sodelovanju s prevoznikom, starši in učencem 15

16 16

 • Vprašanja • Pripombe • Dopolnitve 17 • Vprašanja • Pripombe • Dopolnitve 17

HVALA ZA VAŠO POZORNOST! aneta. lavtar@trzic. si 18 HVALA ZA VAŠO POZORNOST! aneta. [email protected] si 18