Правила прийому на 1 -й курс у 2017

Скачать презентацию Правила прийому на 1 -й курс у 2017 Скачать презентацию Правила прийому на 1 -й курс у 2017

1,pravila_priyomu.pptx

 • Размер: 442.9 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 40

Описание презентации Правила прийому на 1 -й курс у 2017 по слайдам

Правила прийому на 1 -й курс у 2017 році Основні положення Правила прийому на 1 -й курс у 2017 році Основні положення

За якими спеціальностями навчають в Університеті В інститутах та на факультетах, що знаходяться уЗа якими спеціальностями навчають в Університеті В інститутах та на факультетах, що знаходяться у м. Харкові: 081 «Право» 082 «Міжнародне право»

 У Полтавському юридичному інституті: 081 «Право» За якими спеціальностями навчають в Університеті У Полтавському юридичному інституті: 081 «Право» За якими спеціальностями навчають в Університеті

 В Інституті управління та права (м. Київ) 072 «Фінанси, банківська В Інституті управління та права (м. Київ) 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 073 «Менеджмент» За якими спеціальностями навчають в Університеті

 На 1 -й курс денної форми навчання приймають:  1. Інститут прокуратури На 1 -й курс денної форми навчання приймають: 1. Інститут прокуратури та кримінальної юстиції; 2. Слідчо-криміналістичний інститут; 3. Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України; 4. Господарсько-правовий факультет; 5. Міжнародно-правовий факультет; 6. Факультет підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби; 7. Факультет підготовки кадрів для Пенсійного фонду України. На яких факультетах вивчається «Право» ?

 На 1 -й курс денної форми навчання приймають також військові структурні підрозділи Університету: На 1 -й курс денної форми навчання приймають також військові структурні підрозділи Університету: 1. Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ; 2. Військово-юридичний факультет. На яких факультетах вивчається «Право» ?

 На 1 -й курс заочної форми навчання приймають: 1. Заочний факультет № 1; На 1 -й курс заочної форми навчання приймають: 1. Заочний факультет № 1; 2. Заочний факультет № 2; 3. Вечірній факультет. На яких факультетах вивчається «Право» ?

 На 1 -й курс денної і заочної форми навчання приймає  Міжнародно-правовий На 1 -й курс денної і заочної форми навчання приймає Міжнародно-правовий факультет На якому факультеті вивчається «Міжнародне право» ?

 Вступник повинен мати такі документи: 1. Паспорт або свідоцтво про народження; Вступник повинен мати такі документи: 1. Паспорт або свідоцтво про народження; 2. Атестат з додатком до нього; 3. Військовий квиток або приписне посвідчення (для військовозобов’язаних); 4. Довідка про ідентифікаційний код; 5. Чотири кольорові фотографії 3 х4 см. 6. Сертифікат ЗНО ( 2016 або 2017 року). Які документи необхідні для вступу?

 Додаткові документи подають особи, які мають право на: 1. Складання вступних випробувань Додаткові документи подають особи, які мають право на: 1. Складання вступних випробувань замість ЗНО; 2. Зарахування за квотами. Такі особи подають також документи, що засвідчують їх право на ці особливі умови вступу. Чи потрібні якісь додаткові документи?

 Додаткові документи подають також особи, які вступають до військових структурних підрозділів Університету: Додаткові документи подають також особи, які вступають до військових структурних підрозділів Університету: 1. Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ; 2. Військово-юридичного факультету. Такі особи проходять обстеження військово-лікарняною комісією, професійний відбір і подають направлення на навчання. Чи потрібні якісь додаткові документи?

 Для спеціальності 081 «Право» (на всіх факультетах усіх форм навчання): 1. Українська мова Для спеціальності 081 «Право» (на всіх факультетах усіх форм навчання): 1. Українська мова та література; 2. Історія України; 3. На вибір: іноземна мова (англійська, французька, або німецька чи іспанська) математика. Перелік сертифікатів ЗНО

 Для спеціальності 082 «Міжнародне право» : 1. Українська мова та література; Для спеціальності 082 «Міжнародне право» : 1. Українська мова та література; 2. Історія України; 3. Англійська мова. Перелік сертифікатів ЗНО

 Ні, не потрібно. Тільки вступники Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ та військово-юридичного Ні, не потрібно. Тільки вступники Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ та військово-юридичного факультету проходять відповідне психологічне обстеження та оцінку рівня їх фізичної підготовки. Чи потрібно додатково до ЗНО складати іспити в Університеті?

 Для спеціальності 081 «Право» Українська мова та література 0, 4 Історія України 0, Для спеціальності 081 «Право» Українська мова та література 0, 4 Історія України 0, 3 Іноземна мова або математика 0, 2 Атестат 0, 1 Вагові коефіцієнти

 Для спеціальності 082 «Міжнародне право» Українська мова та література 0, 3 Історія Для спеціальності 082 «Міжнародне право» Українська мова та література 0, 3 Історія України 0, 2 Англійська мова 0, 4 Атестат 0, 1 Вагові коефіцієнти

 Додатково 10 балів нараховується призерам (особам, нагородженим дипломами I–III ступенів): Додатково 10 балів нараховується призерам (особам, нагородженим дипломами I–III ступенів): IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року; III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України 2017 року. Додаткові бали за особливі успіхи у навчанні

 Базовими предметами, за перемоги в яких нараховуються додаткові бали, є: Базовими предметами, за перемоги в яких нараховуються додаткові бали, є: 1. Для спеціальності 081 «Право» : 1) «основи правознавства» ; 2) «історія» ; 2. Для спеціальності 082 «Міжнародне право» : 1) «основи правознавства» ; 2) «іноземна мова» . Додаткові бали за особливі успіхи у навчанні

 1. Регіональний коефіцієнт: у м. Харкові………………– 1, 01 у м. Києві…………………– 1, 00 1. Регіональний коефіцієнт: у м. Харкові………………– 1, 01 у м. Києві…………………– 1, 00 у м. Полтаві………………– 1, 02 2. Сільський коефіцієнт………. . . – 1, 02 3. Галузевий коефіцієнт………. . . – 1, 00 4. Першочерговий коефіцієнт…. – 1, 00 Балансуючі коефіцієнти

 Українська мова та література…… 180 Історія України…………. 175 Іноземна мова …………………. . . Українська мова та література…… 180 Історія України…………. 175 Іноземна мова …………………. . . 170 Середній бал додатка до атестата. . . 9, 5 Приклад розрахунку конкурсного бала

 Укр. мова та література: 180 х 0, 4 = 72 Історія України: Укр. мова та література: 180 х 0, 4 = 72 Історія України: 175 х 0, 3 = 52, 5 Іноземна мова 170 х 0, 2 = 34 Атестат 9, 5 = > 175 х 0, 1 = 17, 5 Приклад розрахунку конкурсного бала

 Укр. мова та література: 72 Історія України:  52, 5 Іноземна Укр. мова та література: 72 Історія України: 52, 5 Іноземна мова 34 Атестат 17, 5 176 балів Приклад розрахунку конкурсного бала

 Якщо цей абітурієнт є переможцем Олімпіади або МАН, йому додається 10 балів: 176 Якщо цей абітурієнт є переможцем Олімпіади або МАН, йому додається 10 балів: 176 + 10 = 186 балів Якщо ж він не є переможцем Олімпіад або МАН, у нього так і залишається 176 балів. Приклад розрахунку конкурсного бала

 176 х 1, 00 х 1, 01 = 177, 76 (міська школа, вступає 176 х 1, 00 х 1, 01 = 177, 76 (міська школа, вступає у Харкові) Приклад розрахунку конкурсного бала

 176 х 1, 02 х 1, 01 = 181, 3152 (сільська школа, вступає 176 х 1, 02 х 1, 01 = 181, 3152 (сільська школа, вступає у Харкові)Приклад розрахунку конкурсного бала

 176 х 1, 00 х 1, 02 = 179, 52 (міська школа, вступає 176 х 1, 00 х 1, 02 = 179, 52 (міська школа, вступає у Полтаві) Приклад розрахунку конкурсного бала

 176 х 1, 02 = 183, 1104 (сільська школа, вступає у Полтаві)Приклад розрахунку 176 х 1, 02 = 183, 1104 (сільська школа, вступає у Полтаві)Приклад розрахунку конкурсного бала

 Прийом документів на денну і заочну форму навчання почнеться 12 липня. Строк подачі Прийом документів на денну і заочну форму навчання почнеться 12 липня. Строк подачі документів

 Закінчення прийому документів на денну форму навчання: 1) для осіб, які Закінчення прийому документів на денну форму навчання: 1) для осіб, які мають право на складання іспитів замість ЗНО або вступати за співбесідою – 20 липня ; 2) для осіб, які вступають за результатами ЗНО – 26 липня. Строк подачі документів

 Закінчення прийому документів на заочну форму навчання: 1) для осіб, які Закінчення прийому документів на заочну форму навчання: 1) для осіб, які мають право на складання іспитів замість ЗНО або вступати за співбесідою – 20 липня ; 2) для осіб, які вступають за результатами ЗНО на бюджет – 26 липня ; 3) для осіб, які вступають за результатами ЗНО на контракт – 10 серпня. Строк подачі документів

 Загальне правило: Вступники 1 -го курсу денної і заочної форми навчання подають документи Загальне правило: Вступники 1 -го курсу денної і заочної форми навчання подають документи тільки в електронному виді шляхом заповнення у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: http: //ez. osvitavsim. org. ua Порядок подачі документів

 Виняток із загального правила: В паперовому виді документи подають вступники, які: Виняток із загального правила: В паперовому виді документи подають вступники, які: 1) мають право на вступ за співбесідою або на складання вступних екзаменів заміть ЗНО; 2) мають право на зарахування за квотами; 3) мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті ЗНО. Порядок подачі документів

 1. інваліди війни (п. п. 10 -14 ст. 7 1. інваліди війни (п. п. 10 -14 ст. 7 закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ); 2. особи, яким це право надане законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» ; 3. особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення); Право на вступ за співбесідою мають

  1. учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет 1. учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в АТО та забезпеченні її проведення; 2. діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; 3. особи, у яких є захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами ЗНО (спільний наказ МОН та МОЗ України від 25. 02. 2008 № 124/95); 4. особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 р. Право на складання вступних екзаменів замість ЗНО мають:

 1. учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і 1. учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в АТО та забезпеченні її проведення; 2. діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; 3. особи, у яких є захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами ЗНО (спільний наказ МОН та МОЗ України від 25. 02. 2008 № 124/95). Право на вступ за квотами мають:

 1. діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких загинули 1. діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких загинули під час участі в АТО або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення АТО; 2. діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав; 3. особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослуж-бовцем, який загинув при виконанні ним обов’язків військової служби; 4. інваліди І і ІІ груп та діти-інваліди, віком до 18 років; 5. інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи (категорії 1 і 2); 6. шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи. Право на переведення на цільові місця державного замовлення

 У 2017 році і для денної, і для заочної форми навчання визначатимуться за У 2017 році і для денної, і для заочної форми навчання визначатимуться за результатами загальноукраїнського рейтингу абітурієнтів. Місця державного замовлення

 Вартість навчання за контрактом за спеціальністю 081 «Право» для вступників Вартість навчання за контрактом за спеціальністю 081 «Право» для вступників 1 -го курсу у 2016 році складала: 1. у всіх денних інститутах та факультетах – 22900 грн / рік; 2. на заочних і на вечірньому факультетах – 13000 грн / рік. Вартість навчання за контрактом

 Вартість навчання за контрактом за спеціальністю 082 «Міжнародне право» для Вартість навчання за контрактом за спеціальністю 082 «Міжнародне право» для вступників 1 -го курсу у 2016 році складала: 1. за денною формою навчання – 24000 грн / рік; 2. за заочною формою навчання – 13300 грн / рік. Вартість навчання за контрактом

Зичимо Вам успіху! Приймальна комісія Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 61024, м. Харків,Зичимо Вам успіху! Приймальна комісія Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, каб. 21. Телефони: +38 057 704 92 11; + 38 057 704 92 49 Електронна пошта: [email protected] edu. ua www. vstup. nlu. edu. ua