Скачать презентацию ПРАВИЛА ПРИЙОМУ — 2016 ВІДМІННОСТІ В НОВИХ ПРАВИЛАХ Скачать презентацию ПРАВИЛА ПРИЙОМУ — 2016 ВІДМІННОСТІ В НОВИХ ПРАВИЛАХ

f822b9d6d17a854a23017187d05e6078.ppt

  • Количество слайдов: 32

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 ВІДМІННОСТІ В НОВИХ ПРАВИЛАХ ПРИЙОМУ: 1. Вступники для здобуття ступеня ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 ВІДМІННОСТІ В НОВИХ ПРАВИЛАХ ПРИЙОМУ: 1. Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання ПОДАЮТЬ ЗАЯВИ ТІЛЬКИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ. Окрім осіб, які складають вступні іспити або мають право на вступ поза конкурсом. Такі особи подають заяви в паперовій формі 2. Всі інші категорії вступників (старші курси, 5 курс, заочна форма) подають заяви тільки в паперовій формі.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 ВІДМІННОСТІ В НОВИХ ПРАВИЛАХ ПРИЙОМУ (продовження) 3. При вступі на ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 ВІДМІННОСТІ В НОВИХ ПРАВИЛАХ ПРИЙОМУ (продовження) 3. При вступі на бюджет абітурієнт має право подати 15 заяв на 5 спеціальностей до будь-якої кількості ВНЗ. 4. Кількість заяв на спеціальності, на яких бюджет відсутній, не обмежується. 5. Університети мають право самостійно встановлювати перелік конкурсних дисциплін ЗНО з української мови та літератури – обов’язкове.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 ВІДМІННОСТІ В НОВИХ ПРАВИЛАХ ПРИЙОМУ (продовження) 8. При вступі на ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 ВІДМІННОСТІ В НОВИХ ПРАВИЛАХ ПРИЙОМУ (продовження) 8. При вступі на ступінь «магістр» і ОКР «спеціаліст» дозволений принцип «перехресного вступу» у разі успішного проходження вступного випробування за фахом. 9. На ступені «бакалавр» (1 курс), «магістр» та ОКР «спеціаліст» прийом проводиться за новим переліком спеціальностей (Перелік 2015), на 2, 3 курси – за старим переліком напрямів.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 ВІДМІННОСТІ В НОВИХ ПРАВИЛАХ ПРИЙОМУ (продовження) 10. Обсяг держзамовлення на ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 ВІДМІННОСТІ В НОВИХ ПРАВИЛАХ ПРИЙОМУ (продовження) 10. Обсяг держзамовлення на 1 курс формується таким чином: МОН – до 01 червня затверджує перелік профільних спеціальностей ВНЗ. НТУ “ХПІ” – до 15 червня визначає мінімальний та максимальний обсяг державного замовлення. Обсяг державного замовлення не повинен перевищувати держзамовлення попереднього року більше, ніж на 25 %.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 ВІДМІННОСТІ В НОВИХ ПРАВИЛАХ ПРИЙОМУ (продовження) 11. Якщо державне замовлення ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 ВІДМІННОСТІ В НОВИХ ПРАВИЛАХ ПРИЙОМУ (продовження) 11. Якщо державне замовлення в попередньому році складало не більше 8 осіб або не надавалось взагалі, то максимальний обсяг державного замовлення може бути встановлений в межах 10 осіб. 12. Екзамен з іноземної мови складають як вступники на ступінь “магістр”, так і на освітньокваліфікаційний рівень “спеціаліст”

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2015 Конкурсний бал складається наступним чином: Конкурсний бал Складова конкурсного балу ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2015 Конкурсний бал складається наступним чином: Конкурсний бал Складова конкурсного балу Бал кожної складової Ваговий коефіцієнт Конкурсний бал кожної складової Відсоток складової Профільна дисципліна 200 балів 0. 45 90 балів 45 % Додаткова дисципліна 200 балів 0. 2 40 балів 20 % Українська мова і література 200 балів 0. 2 40 балів 20 % Середній бал атестату 200 балів 0. 1 20 балів 10 % Оцінка за ПК або переможцям олімпіад 200 балів 0, 05 10 балів 5 % 1. 0 200 балів 100 % ВСЬОГО

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Перелік конкурсних дисциплін в НТУ “ХПІ” Назва спеціальності Профільна Дисципліна ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Перелік конкурсних дисциплін в НТУ “ХПІ” Назва спеціальності Профільна Дисципліна За вибором абітурієнта 1 Фізична культура і спорт 2 Філологія спорт. нормативи англ. мова 3 Соціологія історія математика, історія, географія, німецька мова іноз. мова, математика, географія, біологія 4 Психологія біологія математика, історія, іноз. мова 5 Економіка математика історія, географія, іноз. мова, фізика 6 Маркетинг математика історія, географія, іноз. мова, фізика 7 математика історія, географія, іноз. мова, фізика 8 Фінанси, банківська справа та страхування Облік і оподаткування математика історія, географія, іноз. мова, фізика 9 Менеджмент математика історія, географія, іноз. мова, фізика 10 Екологія математика географія, біологія, історія, хімія 11 Прикладна математика іноз. мова, фізика, Історія 12 Прикладна фізика та наноматеріали Комп’ютерні науки та інформаційні технології фізика математика, хімія, іноз. мова, географія математика фізика, історія, іноз. мова, хімія 13 біологія, історія, математика

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 продовження Назва спеціальності Профільна Дисципліна За вибором абітурієнта 14 Системний ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 продовження Назва спеціальності Профільна Дисципліна За вибором абітурієнта 14 Системний аналіз математика історія, фізика, іноз. мова 15 Комп'ютерна інженерія математика фізика, історія, іноз. мова 16 математика фізика, історія, іноз. мова, хімія математика хімія, біологія, іноз. мова, географія 19 Інженерія програмного забезпечення Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології Нафтогазова інженерія та технології Матеріалознавство математика фізика, історія, іноз. мова, хімія 20 Прикладна механіка математика фізика, історія, іноз. мова, хімія 21 Галузеве машинобудування математика фізика, історія, іноз. мова, хімія 22 Теплоенергетика математика географія, фізика, іноз. мова, хімія 23 Гідроенергетика математика географія, іноз. мова, хімія, історія 24 Енергетичне машинобудування математика фізика, іноз. мова, географія, хімія 25 Електроенергетика, електротехні ка та електромеханіка 26 Мікро- та наносистемна техніка математика фізика, історія, іноз. мова, хімія математика фізика, хімія, іноз. мова, біологія 17 18

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 продовження Назва спеціальності Профільна 27 Електроніка 28 Телекомунікації та радіотехніка ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 продовження Назва спеціальності Профільна 27 Електроніка 28 Телекомунікації та радіотехніка 29 Метрологія та інформаційновимірювальна техніка 30 Хімічні технології та інженерія Дисципліна За вибором абітурієнта математика фізика, історія, іноз. мова, хімія математика фізика, іноз. мова, історія математика фізика, іноз. мова, хімія математика хімія, біологія, іноз. мова, історія 31 Біотехнології та біоінженерія біологія хімія, математика, іноз. мова, географія 32 Харчові технології математика хімія, біологія, іноз. мова, географія 33 Залізничний транспорт математика фізика, історія, іноз. мова, хімія 34 Автомобільний транспорт математика фізика, історія, іноз. мова, хімія 35 Цивільна безпека математика біологія, історія, географія, хімія 36 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Видавництво та поліграфія історія математика, іноз. мова, географія, біологія математика фізика, іноз. мова, хімія 37

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Для вступу на 1 курс НТУ «ХПІ» проводить вступні випробування ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Для вступу на 1 курс НТУ «ХПІ» проводить вступні випробування (липень) лише для лише наступного контингенту абітурієнтів: • осіб, які для вступу повинні складати випробування зі спортивних нормативів, • осіб, які мають відповідні захворювання (сумісний наказ МОН та МОЗ), • осіб, які не атестовані з української мови складають вступне випробування з російської мови (або вони подають сертифікат ЗНО з мови, оцінки з якої виставлені в атестаті) • звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Для проведення вступних випробувань створюються предметні екзаменаційні комісії в НТУ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Для проведення вступних випробувань створюються предметні екзаменаційні комісії в НТУ “ХПІ” Проведення вступних випробувань покладається на Центр незалежного тестування НТУ “ХПІ” та відповідні факультети

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Зарахування на держбюджет в НТУ “ХПІ” здійснюється в порядку пріоритету: ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Зарахування на держбюджет в НТУ “ХПІ” здійснюється в порядку пріоритету: в порядку пріоритету - мають право на зарахування поза конкурсом (інваліди 1 та 2 груп, діти-інваліди, Чорнобильці, діти шахтарів, діти загиблих військовослужбовців Збройних Сил України), - мають право вступу за співбесідою, - за загальним конкурсом (на підставі балів з сертифікатів зовнішнього тестування або вступних іспитів в НТУ “ХПІ”)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Мають право на зарахування за співбесідою: 1. Чорнобильці - відмінники; ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Мають право на зарахування за співбесідою: 1. Чорнобильці - відмінники; 2. Особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21. 11. 2013 року по 21. 02. 2014 року (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року; 3. Особи, визнані інвалідами війни.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Для вступу на 1 курс денної форми денної навчання в ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Для вступу на 1 курс денної форми денної навчання в НТУ “ХПІ” ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ: - на основі сертифікатів ЗНО З 11 по 27 липня - на основі вступних випробувань в НТУ “ХПІ” З 11 по 20 липня

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Вступ на 1 курс денної форми денної навчання в НТУ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Вступ на 1 курс денної форми денної навчання в НТУ “ХПІ” (продовження) ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ: -зі спортивних нормативів: з 18 по 27 липня -з конкурсних дисциплін НТУ “ХПІ” (для осіб з обмеженими фізичними можливостями; осіб, не атестованих з української мови): з 21 по 27 липня

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Вступ на 1 курс денної форми денної навчання в НТУ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Вступ на 1 курс денної форми денної навчання в НТУ “ХПІ” (продовження) ЗАРАХУВАННЯ на бюджет: не пізніше 12 -00 6 серпня ЗАРАХУВАННЯ на контракт: до 12 серпня

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Рекомендація до ЗАРАХУВАННЯ на бюджет відбувається в одну “хвилю” Рейтинговий ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Рекомендація до ЗАРАХУВАННЯ на бюджет відбувається в одну “хвилю” Рейтинговий список вступників оприлюднюється 1 серпня (до 12 -00) Вступники, які рекомендовані до зарахування на бюджет, повинні надати оригінали документів до 5 серпня (до 18 -00) На контракт – до 10 серпня.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 УВАГА! Особи які були рекомендовані до зарахування, але не виконали ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 УВАГА! Особи які були рекомендовані до зарахування, але не виконали умов зарахування в установлені не виконали терміни (не надали оригінали документів) ВТРАЧАЮТЬ ПРАВО НА ЗАРАХУВАННЯ НА БЮДЖЕТ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Особи, які не приступили до занять протягом 10 днів від ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Особи, які не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з НТУ "ХПІ“ Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів з числа контрактного контингенту

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Для вступу на 1 курс заочної форми Для вступу заочної ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Для вступу на 1 курс заочної форми Для вступу заочної навчання в НТУ “ХПІ” ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ (бюджет, контракт): з 11 липня по 11 серпня ЗАРАХУВАННЯ (бюджет, контракт): до 26 серпня

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 При вступі на 1 курс денної та заочної форми навчання ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 При вступі на 1 курс денної та заочної форми навчання в НТУ "ХПІ" конкурс проводиться за спеціальностями в межах факультету

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Вступ на старші курси (2 – 4 курс) старші курси ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Вступ на старші курси (2 – 4 курс) старші курси або на 1 курс скороченої форми навчання відбувається за результатами фахових вступних випробувань в НТУ «ХПІ» Зарахування на старші курси або Зарахування або на 1 курс скороченої форми навчання в НТУ “ХПІ” випускників технікумів та коледжів відбувається за умови вступу на споріднений напрям підготовки

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 ДЛЯ ВСТУПУ НА СТАРШІ КУРСИ : ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ (бюджет, ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 ДЛЯ ВСТУПУ НА СТАРШІ КУРСИ : ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ (бюджет, контракт): З 11 по 20 липня ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ: З 21 по 27 липня ЗАРАХУВАННЯ на бюджет: до 6 серпня ЗАРАХУВАННЯ на контракт: до 12 серпня

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Вступ на 5 курс (спеціаліст або магістр) 5 курс денної ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Вступ на 5 курс (спеціаліст або магістр) 5 курс денної та заочної форми навчання відбувається за конкурсом

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Конкурсний бал де Б – конкурсний бал, М – оцінка ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Конкурсний бал де Б – конкурсний бал, М – оцінка вступного іспиту з іноземної мови, Р – оцінка з захисту дипломної роботи (проекту) бакалавра, Дi – оцінки з виписки до диплому бакалавра, n – кількість оцінок у виписці до диплому бакалавра,

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Для вступу на 5 курс осіб, які отримали диплом бакалавра: ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Для вступу на 5 курс осіб, які отримали диплом бакалавра: - у іншому ВНЗ, - на іншому факультеті НТУ “ХПІ”, - на іншій кафедрі, - за іншим напрямом підготовки у формулі визначення конкурсного балу оцінка з захисту дипломної роботи (проекту) бакалавра замінюється на оцінку випробування за фахом Для проведення випробувань за фахом в НТУ “ХПІ” створюються фахові атестаційні комісії

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Для проведення випробувань з іноземної мови в НТУ “ХПІ” створюються ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Для проведення випробувань з іноземної мови в НТУ “ХПІ” створюються відповідні атестаційні комісії Проведення випробувань з іноземної мови покладається на Центр незалежного тестування НТУ “ХПІ”

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Вступ на 5 курс відбувається в терміни 5 курс (денна ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Вступ на 5 курс відбувається в терміни 5 курс (денна та заочна форма навчання): ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ на бюджет: З 1 липня по 27 серпня на контракт: З 1 липня по 12 вересня ЗАРАХУВАННЯ (бюджет): до 30 серпня ЗАРАХУВАННЯ (контракт): до 15 вересня

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Терміни проведення вступних іспитів з іноземної мови для вступників на ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Терміни проведення вступних іспитів з іноземної мови для вступників на ступінь “магістр” та ОКР “спеціаліст”: З 1 липня по 1 серпня Додаткові іспити з іноземної мови: 27 серпня, 14 вересня

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 При вступі на 5 курс для здобуття ступеня “магістр”: - ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 При вступі на 5 курс для здобуття ступеня “магістр”: - не допускається вступ поза конкурсом При вступі на 5 курс для здобуття рівня “спеціаліст” зарахування на держбюджет здійснюється в порядку пріоритету: пріоритету -мають право на зарахування поза конкурсом (інваліди 1 та 2 груп, Чорнобильці 1 та 2 категорії), - мають право на зарахування за загальним конкурсом, (прохідний бал), - мають право на зарахування за загальним конкурсом, (напівпрохідний бал).

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 ДЛЯ ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ : ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ (бюджет, контракт): ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 ДЛЯ ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ : ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ (бюджет, контракт): З 1 липня по 30 серпня ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ: З 1 по 30 вересня ЗАРАХУВАННЯ на бюджет: до 25 жовтня ЗАРАХУВАННЯ на контракт: до 30 жовтня

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Конкурсний бал КБА = 0, 5 · С + 0, ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016 Конкурсний бал КБА = 0, 5 · С + 0, 3 · І + 0, 2 · Ф, де КБА – конкурсний бал, С – бал вступного іспиту із спеціальності; І – бал вступного іспиту з іноземної мови; Ф – бал вступного іспиту з філософії.