Скачать презентацию Права та обов язки Спонсора клінічного дослідження та Дослідника Скачать презентацию Права та обов язки Спонсора клінічного дослідження та Дослідника

90725e2eec897bd49bebbeb4dd3c9340.ppt

  • Количество слайдов: 39

Права та обов'язки Спонсора клінічного дослідження та Дослідника Права та обов'язки Спонсора клінічного дослідження та Дослідника

n Учасники клінічного дослідження ЛЗ: Спонсор (замовник) Ø Дослідник (лікар-спеціаліст) Ø Етичний комітет Ø n Учасники клінічного дослідження ЛЗ: Спонсор (замовник) Ø Дослідник (лікар-спеціаліст) Ø Етичний комітет Ø Досліджувані (добровольці) Ø

Спонсор (Замовник) Спонсор (Замовник)

n Спонсор (замовник) – це фізична особа, компанія чи організація, які є ініціатором початку n Спонсор (замовник) – це фізична особа, компанія чи організація, які є ініціатором початку клінічного випробування ЛЗ і відповідають за його організацію, контроль і фінансування.

Контрактна дослідницька організація n n n Спонсор може повністю або частково передати обов'язки і Контрактна дослідницька організація n n n Спонсор може повністю або частково передати обов'язки і функції, пов'язані з проведенням дослідження, контрактній дослідницькій організації (КДО), проте відповідальність за якість і повноту отриманих в ході дослідження даних лежить на Спонсорові. Контрактна дослідницька організація повинна дотримувати заходи по забезпеченню і контролю якості. Факт передачі контрактній дослідницькій організації будь-яких пов'язаних з дослідженням обов'язків і функцій повинен бути документально оформлений. Будь-які пов'язані з дослідженням обов'язки і функції, не передані контрактній дослідницькій організації, залишаються в компетенції спонсора. Вимоги Правил, що стосуються зобов'язань спонсора, також дійсні і відносно контрактної дослідницької організації в тій мірі, в якій контрактна організація приймає на себе відповідальність за проведення дослідження.

Обов'язки Спонсора n До початку клінічного дослідження Спонсор повинен: Ø Ø Ø Ø Ø Обов'язки Спонсора n До початку клінічного дослідження Спонсор повинен: Ø Ø Ø Ø Ø Розробити план дослідження і оформити його у формі Протоколу Подати заявку у державний дозвільний орган і отримати дозвіл на проведення клінічного дослідження Вибрати клінічну базу і компетентних спеціалістів Забезпечити Дослідника всією необхідною йому інформацією про досліджуваний лікарський засіб Забезпечити систему контролю якості проведення клінічного дослідження Забезпечити страхування всіх учасників дослідження Отримати письмові згоду Етичної комісії на проведення клінічного дослідження Надати для дослідження лікарський засіб Фінансувати затрати на виконання потреб Протоколу.

n У ході дослідження Спонсор повинен: Ø Ø Ø n Інформувати офіційні органи про n У ході дослідження Спонсор повинен: Ø Ø Ø n Інформувати офіційні органи про важкі небажані наслідки, що виникли у пацієнтів Повідомляти Дослідника про нову інформацію про досліджуваний засіб Систематично проводити контроль клінічного дослідження (моніторинг, аудит). При завершенні дослідження Спонсор забезпечує: Ø Ø Підготовку звітів про клінічне дослідження Надання звітів у дозвільні офіційні інстанції у відповідності з діючими нормативними вимогами Утилізацію невикористаного лікарського засобу Зберігання основних документів, що стосуються проведеного клінічного випробування.

Вибір клінічної бази і Дослідника n n n Ще на стадії планування клінічного дослідження Вибір клінічної бази і Дослідника n n n Ще на стадії планування клінічного дослідження Спонсор оцінює можливості клінічної бази і кваліфікацію Дослідника. З цією метою Спонсор передбачає перше відвідування клінічної бази, попередньо призначаючи дату візиту. Під час відвідування Спонсор проводить оцінку наступних показників: Можливість набору досліджуваних, кількість, методи і час, необхідний для набору Наявність клінічних і лабораторних засобів, що дозволяють виконати умови Протоколу Знання дослідниками регуляторних вимог, GCP. Перший візит (оцінка можливостей клінічної бази) Другий візит (співбесіда із Дослідником) Третій візит (обговорення виконання клінічного дослідження згідно Протоколу, Регуляторних вимог, вимог GCP)

Другий візит Спонсора n В процесі співбесіди з Дослідником Спонсор виясняє наступні питання: § Другий візит Спонсора n В процесі співбесіди з Дослідником Спонсор виясняє наступні питання: § § § Медична спеціалізація, наукова підготовка і сфери інтересів Дослідника Кваліфікація Дослідника і допоміжного персоналу, їх зацікавленість і час, які вони можуть виділити дослідженню Досвід призначення даного лікарського засобу (якщо він є на ринку) чи подібного лікарського засобу Наявність досвіду у проведенні клінічних досліджень Знання Дослідником вимог GCP і Гельсинської декларації

n n n В результаті такої співбесіди Спонсор може отримати об'єктивну інформацію про Дослідників n n n В результаті такої співбесіди Спонсор може отримати об'єктивну інформацію про Дослідників і зробити вибір. Спонсор повинен враховувати, що на різних фазах досліджень деякі фахівці є більш затребуваними, ніж інші. Наприклад, для проведення I Фази дослідження лікарських засобів частіше можуть притягуватися фахівці в області клінічної фармакології. Дослідники, провідні випробування на II, III і IV Фазах повинні бути провідними фахівцями в певній області медицини, лікарями з великою практикою, експертами по певному свідченню. У Україні кваліфікація лікарів-дослідників підтверджувалася кваліфікаційною характеристикою, підписаною керівником клінічної бази. Характеристика надається на розгляд в Комісію з питань етики. В даний час, згідно затвердженої МОЗ України (№ 281 від 01. 11. 2000) «Інструкції проведення клінічних випробувань лікарських засобів і експертизи матеріалів клінічних випробувань» , Дослідник складає свою наукову біографію (Curicullum Vitae - CV), підтверджуючу його досвід і спеціалізацію, необхідні для виконання даного дослідження.

n n n Після того, як Дослідник визначений, Спонсор надає йому матеріали на проведення n n n Після того, як Дослідник визначений, Спонсор надає йому матеріали на проведення клінічних випробувань, які в обов'язковому порядку включають: Протокол клінічного випробування; Останню редакцію Брошури дослідника. Документи повинні надаватися Дослідникові на достатній для докладного ознайомлення термін. У разі появи нової важливої інформації про досліджуваний лікарський засіб Спонсор повинен доповнювати Брошуру дослідника. Оскільки документи про лікарський засіб і дослідження є власністю Спонсора, а також з метою збереження в таємниці інформації про особу випробовуваного, як правило, при отриманні матеріалів Дослідник підписує документ про нерозголошування (Угода про конфіденційність).

n n n Після ознайомлення дослідників з представленими матеріалами Спонсор проводить нараду (третій візит) n n n Після ознайомлення дослідників з представленими матеріалами Спонсор проводить нараду (третій візит) з Дослідниками, на якій обговорюється інформація про досліджуваний лікарський засіб і про саме дослідження, включаючи вимоги Протоколу, вимоги GCP і вимоги регуляторних органів. В обов'язковому порядку повинні бути узгоджені: питання і пропозиції, пов'язані з Протоколом (якщо ще є можливість внесення поправок до нього); Брошура дослідника. Обов'язково повинні бути обговорені процедури заповнення Індивідуальної реєстраційної карти, форми запису даних (письмова, електронна), прийнятність календарного плану дослідження, умови проведення моніторингу, аудиту і інспекції. Потім Спонсор і Дослідник повинні підписати Протокол і угоду проведення клінічного випробування. Так Дослідник підтверджує свою згоду працювати відповідно до Протоколу, принципів GCP і чинного законодавства.

n n n До початку дослідження Спонсор зобов'язаний застрахувати пацієнтів, що беруть участь в n n n До початку дослідження Спонсор зобов'язаний застрахувати пацієнтів, що беруть участь в клінічному випробуванні, і передбачити компенсацію Дослідникові у разі виникнення судових позовів в ході дослідження, за винятком випадків недбалості або порушення угоди. У Україні обов'язкове страхування життя і здоров'я пацієнта передбачене «Законом України про лікарські засоби» (р. II, ст. 8). При проведенні клінічного випробування за міжнародним договором застосовуються міжнародні правила страхування. Робочі документи Спонсора повинні містити вказівку на те, що витрати на лікування випробовуваних у разі завдання збитку їх здоров'ю в процесі дослідження, компенсує Спонсор відповідно до діючих нормативних вимог. Порядок отримання пацієнтом компенсації повинен відповідати чинному законодавству.

Поводження з досліджуваним ЛЗ n n n Згідно вимогам ІСН GCP при проведенні клінічного Поводження з досліджуваним ЛЗ n n n Згідно вимогам ІСН GCP при проведенні клінічного випробування за якість досліджуваного лікарського засобу несе відповідальність Спонсор. Він повинен гарантувати, що досліджуваний лікарський засіб збереже стабільність протягом всього періоду випробування. Досліджуваний лікарський засіб (включаючи препарат порівняння і плацебо) повинен бути виготовлений відповідно до GMP і повністю відповідати всім характеристикам. При необхідності, досліджуваний лікарський засіб кодується і маркірується з урахуванням можливості проведення «сліпого» дослідження. Крім того, маркування повинно відповідати діючим нормативним вимогам.

n n n n У Україні досліджуваний лікарський засіб маркірується грифом «Для клінічного дослідження» n n n n У Україні досліджуваний лікарський засіб маркірується грифом «Для клінічного дослідження» . Упаковка досліджуваного лікарського засобу повинна запобігати його забрудненню або небажаній зміні в процесі транспортування або зберігання. Зразки лікарського засобу, наскільки дозволяє стабільність, повинні зберігатися до завершення аналізу даних по дослідженню або протягом тривалішого терміну, визначеного діючими нормативними вимогами. Досліджуваний лікарський засіб Спонсор надає Дослідникові тільки після отримання всіх документів, необхідних для проведення клінічних випробувань (дозвіл офіційних інстанцій, згода Етичного комітету і ін. ) в кількості, необхідній для проведення клінічного випробування. Спонсор повинен письмово позначити умови зберігання досліджуваного лікарського засобу (температура, термін, захист від світла і т. д. ) і, якщо необхідно, процедуру приготування і введення. Також повинні бути визначені процедури отримання, обліку, видачі і вилучення невикористаного лікарського засобу у випробовуваних і повернення його Спонсорові. Всі відповідальні особи (Дослідники, монітор) повинні бути інформовані про ці умови і процедури. При проведенні «сліпих» досліджень система кодування досліджуваного лікарського засобу повинна включати механізм, що дозволяє швидко визначити лікарський засіб у разі небезпеки для здоров'я пацієнта, але він повинен виключати несанкціонований доступ до коду. На будь-якому етапі проведення клінічного випробування Спонсор повинен детально інформувати Дослідника і офіційні інстанції про появу нових даних про досліджуваний лікарський засіб, здатних несприятливо відбитися як на безпеці пацієнтів так і на проведенні дослідження в цілому.

Контроль за проведенням клінічного дослідження n n Відповідно до ICH GCP Спонсор відповідальний за Контроль за проведенням клінічного дослідження n n Відповідно до ICH GCP Спонсор відповідальний за впровадження і функціонування систем контролю і гарантії якості на всіх етапах проведення клінічного випробування лікарського засобу. Якість клінічного випробування Спонсор забезпечує розробкою комплексу планомірних і систематичних заходів, які повинні проводитися з метою дотримання правив GCP і діючих нормативних вимог в процесі проведення клінічного випробування, збору даних, документального оформлення (записи) і представлення результатів дослідження. Контроль якості - це методи і заходи, системи забезпечення якості, що є частиною, і використовувані для перевірки відповідності виконуваних процедур вимогам якості при проведенні клінічного дослідження. Систему заходів по забезпеченню і контролю якості дослідження у всіх місцях безпосереднього проведення дослідження Спонсор упроваджує у вигляді моніторингу і аудиту.

n Моніторинг дослідження - це перевірка клінічного випробування з метою визначити: n n n n Моніторинг дослідження - це перевірка клінічного випробування з метою визначити: n n n надійність захисту має рацію і здоров'я випробовуваних; точність і повноту даних дослідження; проведення дослідження відповідно до схваленого протоколом/поправками, GCP, вимогами регуляторних органів. Тривалість і частота моніторингу до початку, на протязі і після дослідження визначаються ціллю, задачами, дизайном і масштабами дослідження. Як правило, монітори призначаються Спонсором і повинні мати відповідну підготовку, щоб працювати відповідно до розроблених раніше Стандартними операційними процедурами.

n n n Наступним етапом контролю якості клінічного випробування з боку Спонсора є аудит. n n n Наступним етапом контролю якості клінічного випробування з боку Спонсора є аудит. Метою аудиту є оцінка проведення дослідження і його відповідність Протоколу, Стандартним операційним процедурам, GCP і чинному законодавству. Для проведення аудиту Спонсор призначає осіб, незалежних від участі в дослідженні. Для проведення моніторингу і аудиту можуть запрошуватися спеціалізовані незалежні організації, які проводять періодичну оцінку стану дослідження. Подібні організації, також як і монітор або аудитор, повинні діяти відповідно до розроблених Спонсором Стандартних операційних процедур. Третім рівнем контролю клінічного випробування є інспекція, яка проводиться представниками регуляторних органів. В Україні, в даний час, діє система інспекційних перевірок стану клінічного випробування з боку Державного фармакологічного центру МОЗ України (згідно «Інструкції проведення клінічних випробувань лікарських засобів і експертизи матеріалів клінічних випробувань» № 281 від 01. 11. 2000). Моніторинг і аудит здійснюється тільки проведенні багатоцентрових клінічних досліджень.

Передчасне припинення клінічного випробування n n n Якщо клінічне дослідження передчасно припинене або призупинене, Передчасне припинення клінічного випробування n n n Якщо клінічне дослідження передчасно припинене або призупинене, Спонсор зобов'язаний негайно сповістити про це всіх Дослідників (установи), офіційні інстанції і, якщо цього вимагає чинне законодавство, Етичний комітет з вказанням причин припинення або призупинення. Також припиненні розробки досліджуваного лікарського засобу (поодинці або за всіма свідченнями, схемою призначення або дозуванням), Спонсор зобов'язаний повідомити про це всім Дослідникам що беруть участь у випробуванні і офіційним інстанціям. Після формального припинення розробки лікарського засобу всі основні документи по дослідженню повинні зберігатися у Спонсора не менші два роки або відповідно до чинного законодавства.

Побічні реакції n n n Отримані від Дослідника повідомлення про всі побічні реакції (серйозних Побічні реакції n n n Отримані від Дослідника повідомлення про всі побічні реакції (серйозних або несподіваних) Спонсор повинен своєчасно направляти у вигляді звітів всім іншим Дослідникам (при проведенні багатоцентрового дослідження), що беруть участь у випробуванні, в Етичний комітет і в офіційні інстанції. Такі звіти повинні бути складені відповідно до діючих нормативних вимог і керівництва ICH ( «Оцінка даних по клінічній безпеці: термінологія і стандарти експрес -звітності» ). Спонсор повинен надавати в офіційні інстанції всі отримані додаткові дані про безпеку досліджуваного лікарського засобу і періодичні звіти.

Ведення документації і поводження з даними клінічного дослідження n n Відповідно до положень ICH Ведення документації і поводження з даними клінічного дослідження n n Відповідно до положень ICH GCP Спонсор повинен забезпечити запис, рух і зберігання всієї інформації про клінічне дослідження з урахуванням можливості її точного відтворення, інтерпретації і верифікації. Для цього до початку випробування Спонсор обговорює з Дослідником спосіб і форму реєстрації і надання первинної документації (справжні документи, дані, записи), що отримується в ході клінічного випробування. В даний час для реєстрації даних клінічного дослідження найчастіше використовуються електронні системи поводження з даними. В цьому випадку Спонсор винен: § § § § Гарантувати надійність електронної системи обробки даних, а також можливість проведення перевірки цієї системи. Розробити і зберігати Стандартні операційні процедури для використання цієї системи. Гарантувати наявність системи, що дозволяє вносити зміни і документувати внесені корективи без знищення первинних: даних. Забезпечити наявність захисної системи, що запобігає несанкціонованому доступу до даним. Надати список осіб, уповноважених вносити зміни дані. Передбачити адекватне збереження даних. Забезпечити захист системи кодування під час надходження і обробки даних.

Основні документи клінічного дослідження (файл Спонсора) n n Згідно положенням ICH GCP (розділ 8), Основні документи клінічного дослідження (файл Спонсора) n n Згідно положенням ICH GCP (розділ 8), Спонсор повинен сформувати файл основних документів, необхідних для проведення клінічного випробування. Основні документи клінічного дослідження всі разом або кожен окремо дозволяють оцінити якість проведення випробування і отриманих даних. Ці документи, в ході оцінки відповідності проведення клінічного випробування всім вимогам, що пред'являються, і повноти зібраних даних, зазвичай є об'єктом незалежного аудиту з боку Спонсора і інспекції з боку офіційних інстанцій Залежно від того, на якій стадії клінічного випробування створюються основні документи, вони підрозділяються на три категорії: До початку клінічного випробування q q q q Дозвіл офіційними інстанціями клінічного випробування. Брошура дослідника. Підписаний протокол клінічного випробування із затвердженими поправками і зразком Індивідуальної реєстраційної форми. і Лист інформації для пацієнта. Форма інформованої згоди пацієнта. Фінансовий договір. Страховий поліс. Датоване, підтверджене документами схвалення або думка незалежного Етичного комітету. Наукова характеристика дослідника. Інструкція по клінічному випробуванню (медичному застосуванню) досліджуваного лікарського засобу. Сертифікат якості досліджуваного лікарського засобу. Документ про доставку досліджуваного лікарського засобу. Опис процедури декодування документації у разі проведення «сліпого» клінічного випробування. Нормальні значення для медичних, лабораторних, технічних процедур, включених в протокол випробування і встановлений для них контроль якості. Зразок етикетки, переданого Дослідникові лікарського засобу. Звіт про сумісну нараду Спонсора і Дослідника перед початком клінічних випробувань.

n В ході дослідження q q Оновлена Брошура дослідника (якщо необхідно). У разі перегляду n В ході дослідження q q Оновлена Брошура дослідника (якщо необхідно). У разі перегляду і змін: n n n Протокол клінічних випробувань Форма інформованої згоди пацієнта лист інформування пацієнта завірені Етичним комітетом і офіційними інстанціями. q q q q q Якщо є оновлення до нормальних значень для медичних/лабораторних/технічних процедур і методів. Сертифікат якості нової партії досліджуваного лікарського засобу. Документація обліку досліджуваного лікарського засобу. Підписані, датовані Індивідуальні реєстраційні форми пацієнтів, що закінчили клінічне випробування (оригінали). Поправки до Індивідуальних реєстраційних форм пацієнтів (якщо є). Повідомлення Дослідником Спонсора про виявлені серйозні несприятливі явища, включаючи оцінку причин. Повідомлення Дослідником офіційних інстанцій про виявлені серйозні несприятливі явища, включаючи оцінку причин. Лист з підписами осіб, призначених Дослідником для проведення клінічного випробування. Звіти моніторів клінічного випробування.

n Після завершення випробування q q q Звітність по досліджуваних лікарських засобах. Документація по n Після завершення випробування q q q Звітність по досліджуваних лікарських засобах. Документація по поверненню або знищенню невикористаного лікарського засобу. Остаточний звіт клінічного дослідження. Остаточний звіт контролю клінічного дослідження (аудит, моніторинг). Декодуюча документація. Дослідження може вважатися офіційно закінченим тільки після того, як монітор перевірить архіви Спонсора і Дослідника і підтвердить наявність всіх основних документів.

Дослідник Дослідник

n n Згідно ICH GCP Дослідник - це особа (лікар) відповідальна за здійснення клінічного n n Згідно ICH GCP Дослідник - це особа (лікар) відповідальна за здійснення клінічного випробування безпосередньо в місці його проведення, а також за здоров'я і благополуччя пацієнтів, включених в клінічне випробування. У випадку, якщо лікар очолює дослідницьку групу, він називається відповідальним Дослідником.

n n n Дослідником може бути: Особа, що має відповідну підготовку і офіційний дозвіл n n n Дослідником може бути: Особа, що має відповідну підготовку і офіційний дозвіл на медичну практику. Особи, що мають навики і досвід, особливо в клінічній області планованого випробування лікарського засобу. Особи, що мають уявлення про передумови і умови клінічного випробування лікарського засобу. Особи, що володіють високими етичними стандартами і професійною чесністю. Для підтвердження своєї кваліфікації Дослідник надає Спонсорові, Етичному комітету і офіційній інстанції свою наукову біографію (CV). Цей документ повинен містити відомості про вчений ступінь, звання і лікарську категорію, про тривалість роботи по даній спеціальності, досвід роботи після клінічної апробації ліків, кількості публікацій в області клінічної фармакології.

n Обов'язки Дослідника розподілені залежно від етапу проведення клінічного випробування. До початку випробування Дослідник n Обов'язки Дослідника розподілені залежно від етапу проведення клінічного випробування. До початку випробування Дослідник зобов'язаний: n n n n вивчити всю надану Спонсором інформацію про досліджуваний лікарський засіб; погоджувати із Спонсором і підписати Протокол клінічного випробування; якщо необхідно, призначити координатора дослідження; забезпечити необхідною інформацією весь персонал, що бере участь у випробуваннях; дістати схвалення Етичного комітету всієї інформації для пацієнтів і Протоколу клінічних випробувань; розробити систему отримання, зберігання, обліку і використання лікарського засобу; отримати згоду пацієнтів на участь у випробуваннях, надавши інформацію про лікарський засіб, що вивчається, і дослідження (у письмовій формі) і можливість ухвалити самостійне рішення.

n n n n В ході клінічного випробування дослідник зобов'язаний: дотримувати вимоги Протоколу клінічного n n n n В ході клінічного випробування дослідник зобов'язаний: дотримувати вимоги Протоколу клінічного випробування; чітко документувати всі процедури випробування; своєчасно представляти і контролювати схвалення Етичним комітетом всіх доповнень і поправок до Протоколу і зміни інформації для пацієнтів; при виникненні серйозних або несподіваних побічних ефектів забезпечити безпеку пацієнта і своєчасно інформувати Етичний комітет, Спонсора, державні регуляторні органи, занести інформацію в Протокол; контролювати систему отримання, обліку і видачі випробовуваних лікарських засобів; забезпечити правильне зберігання лікарських засобів; гарантувати використання випробовуваного лікарського засобу тільки у пацієнтів, включених в дослідження і відповідно до Протоколу; дотримувати процедуру рандомізації (якщо є) і забезпечити збереження коду; інформувати спонсора у разі розтину коду; забезпечити правильне і повне занесення даних в Індивідуальні реєстраційні форми; виправлення в Індивідуальній реєстраційній формі не повинні знищувати первинний запис (збереження «документального сліду» ). Це стосується виправлень як в паперовій, так і електронній формі; коментувати клінічно значущі відхилення від норми; у разі проведення контролю забезпечити прямий доступ до всієї інформації, що відноситься до дослідження, Спонсорові, монітору, представникам державних органів; гарантувати дотримання конфіденційності відносно інформації що стосується пацієнтів і що поступає від Спонсора; на користь пацієнта в екстрених випадках забезпечити здійснення реанімаційних заходів, в ході дослідження надавати необхідну медичну допомогу, забезпечити пацієнтові можливість контакту з дослідником, контролювати динаміку клінічно значущих результатів дослідження, інформувати сімейного лікаря про дослідження (з відома пацієнта)

n n n Після дослідження дослідник зобов'язаний: підписати, датувати і повернути Спонсорові заповнені Індивідуальні n n n Після дослідження дослідник зобов'язаний: підписати, датувати і повернути Спонсорові заповнені Індивідуальні реєстраційні форми; повернути Спонсорові невикористаний досліджуваний лікарський засіб; надати звіт про клінічне випробування Етичному комітету, Спонсорові і державним регуляторним органам; * зберігати копії Індивідуальних реєстраційних форм і всієї документації, що відноситься до дослідження, відповідно до інструкції Спонсора і чинного законодавства.

Співпраця з Етичним комітетом n n n До початку дослідження Дослідник повинен дістати письмове Співпраця з Етичним комітетом n n n До початку дослідження Дослідник повинен дістати письмове схвалення Етичного комітету на Протокол клінічного випробування зі всіма поправками до нього, форму письмової інформованої згоди, письмову інформацію про дослідження для пацієнта і процедури залучення пацієнтів до дослідження. Дослідник повинен детально інформувати Спонсора і Етичний комітет про будь-яку проблему, зміну або подію, здатну значно вплинути на проведення дослідження і/або збільшити ризик для суб'єктів. Впродовж дослідження, якщо потрібний, Дослідник зобов'язаний надавати на розгляд в Етичний комітет наступні документи: Нову редакцію Брошури дослідника або нові дані про досліджуваний лікарський засіб. Протокол дослідження з доповненнями/поправками. Змінену Форму письмової інформованої згоди, а також форму згоди, доповнену пропозиціями Дослідника для використання в даному випробуванні. Змінену процедуру залучення пацієнтів до дослідження (оголошення реклама і т. д. ). Змінену Письмову інформацію, що надається пацієнтам випробування Нові дані про безпеку досліджуваного лікарського засобу. Інформацію про оплату і компенсацію пацієнтам дослідження. Дані про нових дослідників (CV). Будь-які інші документи, які можуть зажадати Етичний комітет і офіційні інстанції для виконання своїх обов'язків.

n n Дослідник повинен проводити дослідження згідно Протоколу і поправкам до нього, заздалегідь затвердженим n n Дослідник повинен проводити дослідження згідно Протоколу і поправкам до нього, заздалегідь затвердженим Спонсором, Етичним комітетом і офіційними інстанціями. Після затвердження Протоколу Дослідник не може вносити зміни до Протоколу дослідження без узгодження із Спонсором і без розгляду і схвалення Етичним комітетом, виключаючи ті випадки, коли зміни стосуються тільки формальної або адміністративної сторони дослідження (зміна номера телефону і т. п. ). У випадках, пов'язаних з необхідністю екстреного усунення загрози випробовуваним в ході дослідження, Дослідник також може вносити зміни без попереднього узгодження з Етичним комітетом. Проте в максимально короткий термін матеріали про внесені зміни, їх причини і запропоновані поправки до Протоколу повинні бути представлені в Етичний комітет, Спонсорові для узгодження і в офіційні інстанції. Будь-яке інше відхилення від Протоколу в ході випробування, повинно бути пояснено Дослідником або особою, уповноваженим Дослідником, і також в максимально короткий термін матеріали про внесені зміни, їх причини і поправки до Протоколу повинні бути надані в Етичний комітет, Спонсорові і, при необхідності, в офіційні інстанції.

Поводження з досліджуваним лікарським засобом n n n За наявності всіх необхідних для проведення Поводження з досліджуваним лікарським засобом n n n За наявності всіх необхідних для проведення клінічного випробування документів Дослідник отримує від Спонсора досліджуваний лікарський засіб, веде облік його доставки, проводить інвентаризацію і реєструє витрату на кожного випробовуваного і повернення невикористаного лікарського засобу Спонсорові. Дослідник повинен гарантувати, що досліджувані лікарські засоби використовуватимуться тільки відповідно до схваленого Протоколу. Відповідальність за облік і розподіл/передачу досліджуваного лікарського засобу пацієнтам лежить на Досліднику, який веде і зберігає записи, підтверджуючі, що пацієнти отримують досліджуваний лікарський засіб в передбачених Протоколом дозах.

n n n Кожен пацієнт, включений в дослідження, повинен бути інформований Дослідником, яким чином n n n Кожен пацієнт, включений в дослідження, повинен бути інформований Дослідником, яким чином приймати досліджуваний лікарський засіб. Через певні проміжки часу Дослідник зобов'язаний перевіряти дотримання режиму прийому лікарського засобу. У місці проведення випробування досліджувані лікарські засоби повинні зберігатися відповідно до вказівок Спонсора і офіційних вимог. Згідно принципам GCP і декларації Хельсінкі Дослідник до включення пацієнта в дослідження повинен детально інформувати його про всі умови участі в дослідженні, включаючи письмову інформовану форму згоди на участь у випробуванні, схвалену Етичним комітетом і офіційними інстанціями. Усна або письмова інформація для пацієнта про дослідження не повинна містити незрозумілих термінів і бути доступна пацієнтові. Дослідник повинен надати пацієнтові достатній час і можливість ознайомлення з деталями дослідження і ухвалення рішення про участь або неучасть в дослідженні. Пацієнт може, якщо йому щось незрозуміло, звернутися за роз'ясненням до Дослідника або іншого фахівця. Дослідник або будь-яка інша особа, зайнята в проведенні дослідження, не повинні примушувати пацієнта або надмірно впливати на його участь у випробуванні або продовженні участі у випробуванні.

n n n При включенні в клінічне дослідження пацієнтів, на участь в яких необхідна n n n При включенні в клінічне дослідження пацієнтів, на участь в яких необхідна згода їх законного представника (малолітні, особи з психічними розладами, пацієнти в невідкладному стані). Дослідник повинен проінформувати пацієнта в межах його розуміння і, якщо це можливо, пацієнт власноручно підписує і датує форму Інформованої згоди. У разі відсутності законного представника пацієнта, Дослідник може включити пацієнта в дослідження тільки відповідно до процедури, описаної в Протоколі або іншому документі, схваленому Етичним комітетом і офіційними інстанціями. Якщо пацієнт не здатний читати. Дослідник повинен забезпечити, щоб при обговоренні Інформованої згоди був присутній незалежний свідок. Вся інформація, що надається пацієнтові, прочитується і пояснюється пацієнтові. У разі, коли пацієнт дає усну згоду на участь в дослідженні і, якщо можливо, власноручно підписує і датує форму письмової Інформованої згоди, то свідок також повинен власноручно підписати і датувати форму згоди. Підписуючи форму Інформованої згоди, свідок підтверджує, що інформація про дослідження детально пояснена пацієнтові і добре їм зрозуміли і що Інформована згода дана пацієнтом добровільно. Дослідник до початку дослідження зобов'язаний надати пацієнтові дослідження копію письмової інформації і копію письмової Інформованої згоди. За згодою пацієнта Дослідник може інформувати лікуючого лікаря про участь пацієнта в дослідженні.

n n n Дослідник повинен гарантувати, що адекватна медична допомога буде надана кожному пацієнтові n n n Дослідник повинен гарантувати, що адекватна медична допомога буде надана кожному пацієнтові у разі виникнення побічних явищ (включаючи клінічно значущі відхилення лабораторних показників) впродовж терміну участі пацієнта у випробуванні, а також після завершення дослідження. Обов'язковою вимогою ICH GCP є негайне інформування Дослідником Спонсора про всі серйозні побічні явища, що виникли в ході проведення дослідження, за винятком випадків, позначених в Протоколі або інших документах, як що не вимагають негайного сповіщення. За сповіщенням Дослідник повинен подати детальний письмовий звіт, в якому пацієнт ідентифікується відповідно до привласненого йому коду. Відповідно до чинного законодавства Дослідник направляє звіт про несподівані серйозні побічні реакції в офіційні інстанції і/або Етичний комітет. Про побічні явища і/або лабораторні відхилення, які позначені в протоколі як небезпечні, Дослідник повідомляє Спонсора в порядку і терміни, обумовлені в Протоколі. У разі смерті пацієнта Дослідник повинен забезпечити Спонсора і Етичний комітет будь-якою додатково запрошуваною інформацією.

Файл Дослідника n n n n Також як і у Спонсора, у файлі Дослідника Файл Дослідника n n n n Також як і у Спонсора, у файлі Дослідника повинні бути зібрані і зберігатися наступні основні документи. До початку клінічного випробування: Дозвіл/повідомлення офіційними інстанціями клінічного випробування. Брошура дослідника. Підписаний Протокол клінічного випробування із затвердженими поправками і зразком Індивідуальної реєстраційної форми. Лист інформації для пацієнта. Форма Інформованої згоди пацієнта. Фінансовий договір. Страховий поліс. Датоване, підтверджене документами схвалення або думка незалежного Етичного комітету. Кваліфікаційна характеристика Дослідника (CV). Інструкція по клінічному застосуванню досліджуваного препарату. Документ про доставку досліджуваного препарату. Опис процедури декодування документації у разі сліпого клінічного випробування. Нормальні значення для медичних, лабораторних, технічних процедур, включених в протокол випробування і встановлений для них контроль якості.

n n n n n В ході дослідження у файл Дослідника поступають такі документи: n n n n n В ході дослідження у файл Дослідника поступають такі документи: Оновлена Брошура дослідника (якщо необхідно). У разі перегляду і змін: Протокол клінічного випробування; Форма інформованої згоди пацієнта; лист інформування пацієнта завірені Етичним комітетом і офіційними інстанціями. Якщо є оновлення до нормальних значень для медицинских/лабораторных/технических процедур і методів. Форми Інформованої згоди, підписані пацієнтами, включеними в дослідження. Документація обліку досліджуваного препарату. Первинна документація про дослідження пацієнта (історія хвороби). Підписані, датовані Індивідуальні реєстраційні форми пацієнтів, що закінчили клінічне випробування (копії). Поправки до Індивідуальних реєстраційних форм пацієнтів (якщо є). Повідомлення Дослідника Спонсорові про виявлені серйозні несприятливі явища, включаючи оцінку причин. Повідомлення Дослідника офіційних інстанцій про виявлені серйозні несприятливі явища, включаючи оцінку причин. Повідомлення дослідника Етичного комітету про виявлені серйозні несприятливі явища, включаючи оцінку причин. Проміжні або річні звіти для Етичного комітету (якщо потрібний). Ідентифікаційний лист пацієнта. Лист підписів осіб, призначених Дослідником для проведення клінічного випробування.

n Після завершення випробування у файл додаються наступні документи: n n n Звітність по n Після завершення випробування у файл додаються наступні документи: n n n Звітність по досліджуваних лікарських засобах. Документація по поверненню або знищенню невикористаного лікарського засобу. Закінчений ідентифікаційний лист. Остаточний звіт клінічного дослідження. Після закінчення дослідження Дослідник передає Спонсорові остаточний звіт про результати випробування і Індивідуальні реєстраційні форми, копії яких він зберігає у себе. Дослідник повинен зберігати документи, що стосуються дослідження, протягом терміну, визначуваного Міжнародною конференцією з гармонізації GCP, а також відповідно до чинного законодавства.