Скачать презентацию PRAĆENJE ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE UČENIKA u početnoj nastavi Скачать презентацию PRAĆENJE ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE UČENIKA u početnoj nastavi

7b9bd0d85b68d69117ed0037fe45e07f.ppt

  • Количество слайдов: 11

PRAĆENJE, ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE UČENIKA u početnoj nastavi matematike PRAĆENJE, ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE UČENIKA u početnoj nastavi matematike

PRAĆENJE Učenika (njegov rad i napredak) treba što češće pratiti kako bi s njim PRAĆENJE Učenika (njegov rad i napredak) treba što češće pratiti kako bi s njim radili na najbolji način i postigli uspjeh za svakoga Glavna svrha je pravovremeno uočavanje učenikovih potreba Kako bi to otkrili treba ih pratiti kroz dulje vrijeme Pratiti: aktivnost učenika, napredovanje u razumijevanju, način rješavanja, izražavanje, ponašanje na satu, interes… Učitelj ga provodi na svakom satu, a prethodi ocjeni Rezultate praćenja treba redovito zapisivati – imenik ili dosjei

ISPITIVANJE ZNANJA Unapred točno definirati što se vrednuje (količina znanja, primjena, razumijevanje, kreativnost, rad, ISPITIVANJE ZNANJA Unapred točno definirati što se vrednuje (količina znanja, primjena, razumijevanje, kreativnost, rad, brzina, trud, upornost, …) Odrediti kojim metodama saznati uspješnost u gore definiranim kategorijama Osmisliti instrument ispitivanja Pismeno ili usmeno

PISMENO ISPITIVANJE Instrument sa zadacima (nastavni listić, , kontrolni rad, ispit znanja, test znanja, PISMENO ISPITIVANJE Instrument sa zadacima (nastavni listić, , kontrolni rad, ispit znanja, test znanja, “matematički diktat”…) individualno rješavanje Vrednovati se može postupak i rezultat Često ne vidimo ideje, način razmišljanja, problem u razumijevanju zadatka i sl. Vremensko trajanje od 5 minuta do blok sata Mogu ih sastaviti učitelji, a mogu se nabaviti gotovi kojih je danas na tržištu velik broj.

USMENO ISPITIVANJE najčešće na ploči pred cijelim razredom Individualno ili grupno Razgovor ili matematički USMENO ISPITIVANJE najčešće na ploči pred cijelim razredom Individualno ili grupno Razgovor ili matematički zadaci Mogućnost postavljanja potpitanja i pomoći učitelja Nezamjenjivo, ali traži dosta vremena

OCJENJIVANJE rezultat praćenja ili ispitivanja Opisno ili brojčano Osigurava učiteljima, učenicima, roditeljima i drugima OCJENJIVANJE rezultat praćenja ili ispitivanja Opisno ili brojčano Osigurava učiteljima, učenicima, roditeljima i drugima povratne informacije o učenikovom napredovanju Osigurava evidenciju napretka kroz dulji vremenski rok Dobra ocjena može motivirati učenike Definirane kategorije ocjenjivanja (barem po dvije ocjene u svakoj kategoriji u toku polugodišta)

NAJČEŠĆI ELEMENTI OCJENJIVANJA U IMENICIMA: TRI ZADANE KATEGORIJE (uz napomenu da se odnose na NAJČEŠĆI ELEMENTI OCJENJIVANJA U IMENICIMA: TRI ZADANE KATEGORIJE (uz napomenu da se odnose na usvojenost, razumijevanje i primjenu) 1. USMENO 2. PISMENO 3. DOMAĆI URADAK (Potvrde o radu učenika kod kuće? !) DVIJE SLOBODNE KATEGORIJE (upisuju učitelji) 1. Najčešće ZALAGANJE, a drugu ostavljaju slobodnu 2. Ponekad AKTIVNOST, RJEŠAVANJE PROBLEMA, MOTIVACIJA…

MOGUĆI ELEMENTI OCJENJIVANJA U MATEMATICI ZNANJE RAZUMIJEVANJE PRIMJENA ORIGINALNOST (KREATIVNOST) TRUD (ZALAGANJE) Ev. KOMUNIKACIJA, MOGUĆI ELEMENTI OCJENJIVANJA U MATEMATICI ZNANJE RAZUMIJEVANJE PRIMJENA ORIGINALNOST (KREATIVNOST) TRUD (ZALAGANJE) Ev. KOMUNIKACIJA, IZRAŽAVANJE, …

OPASNOSTI OCJENJIVANJA: Nije objektivno Loša ocjena može obeshrabriti učenika i negativno utjecati na samopouzdanje OPASNOSTI OCJENJIVANJA: Nije objektivno Loša ocjena može obeshrabriti učenika i negativno utjecati na samopouzdanje Teško je odabrati optimalne postupke provjeravanja znanja i ocjenjivanja (često subjektivni, neprimjereni, neugodni, …), Često se ocjenama pridaje previše pozornosti, pa postaju važnije od samog znanja.

SAMOPROCJENJIVANJE UČITELJA Cilj je dobiti povratnu informaciju o kvaliteti vlastite nastave da bi je SAMOPROCJENJIVANJE UČITELJA Cilj je dobiti povratnu informaciju o kvaliteti vlastite nastave da bi je mogli dalje usavršavati prema potrebama i interesima učenika Omogućava unapređivanje metodičkih modela rada, bolju prilagodbu učeničkim potrebama, naglašavanje ključnih mjesta u matematičkom sadržaju… dnevno, periodično, generacijsko Najbolje ga je vršiti nakon svakog sata kratkim opaskama

PRIKUPLJANJE PODATAKA O VLASTITOM RADU - kako 1. Vođenje dnevnika - (PROBLEM: vrijeme, subjektivnost) PRIKUPLJANJE PODATAKA O VLASTITOM RADU - kako 1. Vođenje dnevnika - (PROBLEM: vrijeme, subjektivnost) 2. Snimanje nastave - (PROBLEM. : tehnička izvedivost, promjena ponašanja zbog snimanja) 3. Kolega - gost na satu - (PROBLEM: prezauzetost kolega, strah od promatrača, neugodnost zbog kritike, nepovjerenje) 4. Prikupljanje povratnih informacija od učenika vođenje dnevnik o satovima, upitnik o našoj nastavi, pojedinačni ili skupni razgovor s učenicima (PROBLEM: strah od povratnih informacija, osjećaj slabljenja autoriteta)