Скачать презентацию PRACA DYPLOMOWA Funkcjonowanie frazeologizmów we współczesnej prasie Wykonała Скачать презентацию PRACA DYPLOMOWA Funkcjonowanie frazeologizmów we współczesnej prasie Wykonała

Praca dyplomowa.pptx

  • Количество слайдов: 15

PRACA DYPLOMOWA Funkcjonowanie frazeologizmów we współczesnej prasie Wykonała: Szojbiekowa Ażar Kierownik naukowy: k. n. PRACA DYPLOMOWA Funkcjonowanie frazeologizmów we współczesnej prasie Wykonała: Szojbiekowa Ażar Kierownik naukowy: k. n. f. Sałżanowa L. E

łownym Termin „frazeologia” w dos znaczeniu oznacza „nauka o zwrotach” (grec. ż łowo, Phrásis łownym Termin „frazeologia” w dos znaczeniu oznacza „nauka o zwrotach” (grec. ż łowo, Phrásis – wyraenie, zwrot i lógos – s ść nauka). Taka wieloznaczna tre terminu ła „frazeologia” przetrwa do naszych dni. żywa si dla nazwy dzia ę łu Tego terminu u ącego si opisem ę językoznawstwa, zajmuj ędnie do związków frazeologicznych bezwzgl charakteru ich gramatycznej budowy i ę ć znaczenia. Frazeologi przyjęto nazywa łych wyra żeń i zwrotów. także zasób sta

ą ę Frazeologia ma krótk histori , bo jej badania jako samodzielnej dziedziny w ą ę Frazeologia ma krótk histori , bo jej badania jako samodzielnej dziedziny w ątkowane zosta ły językoznawstwie zapocz dopiero w 40 latach XX wieku i zajmowano ązku Radzieckim. się nią zwłaszcza w Zwi ły Założenia teorii zasta zrobione w pracach A. A. Potebni, I. I. Sriezniewskiego, A. A. ż Szachmatowa, F. F. Fortunatowa. Duy wpływ ę ły na rozwini cie frazeologii wywar idei łożył Charlesa Bally’ego. [01; 560] Bally za ę podstaw frazeologii synchronistycznej.

W Polsce zainteresowanie ą ło frazeologi wzros dopiero w ątych XX wieku. latach siedemdziesi W Polsce zainteresowanie ą ło frazeologi wzros dopiero w ątych XX wieku. latach siedemdziesi ć Należałoby wymieni takich ław Skorupka, badaczy, jak Stanis Andrzej Maria Lewicki, Andrzej ławski, Stanis ław Bąba, Bogus ław Wojciech Chlebda, Stanis łowicz, Piotr Koziara, Jerzy Kury Müldner-Nieckowski, Anna ńska i inni. Pajdzi

ą W języku polskim istniej aż trzy klasyfikacje ą związków frazeologicznych. Ujmuj one ębnych ą W języku polskim istniej aż trzy klasyfikacje ą związków frazeologicznych. Ujmuj one ębnych zagadnienie frazeologii z trzech odr stanowisk: Typologiczna Funkcjonalna Klasyczna

Fraza Zwrot Wyrażenie Klasyfikacja klasyczna Fraza Zwrot Wyrażenie Klasyfikacja klasyczna

XXI wiek jest wiekiem informacji. Środki masowego łecznego przekazu środki spo – komunikowania o XXI wiek jest wiekiem informacji. Środki masowego łecznego przekazu środki spo – komunikowania o szerokim zasięgu. Za środki masowego ę przekazu uznaje si prasę, ę radio, telewizj i Internet.

Typy semantyczne Człowiek 37% Czas 19% Frazeologizm Zwierzęta 21% Przyroda 23% Typy semantyczne Człowiek 37% Czas 19% Frazeologizm Zwierzęta 21% Przyroda 23%

Człowiek ŁYSY JAK KOLANO CZERWONY JAK BURAK Człowiek ŁYSY JAK KOLANO CZERWONY JAK BURAK

ęta Zwierz GRUBA RYBA KROKODYLE ŁZY ęta Zwierz GRUBA RYBA KROKODYLE ŁZY

Przyroda POD GOŁYM NIEBEM LEJE JAK Z CEBRA Przyroda POD GOŁYM NIEBEM LEJE JAK Z CEBRA

Frazeologizmy mitologiczne Mitologia Język polski Język kazachski -Syzyfowa praca -Stajnia Augiusza -Męki Tantala -Pięta Frazeologizmy mitologiczne Mitologia Język polski Język kazachski -Syzyfowa praca -Stajnia Augiusza -Męki Tantala -Pięta Achillessowa -Nić Ariadny -Pole Elizejskie -Сизифтің еңбегі -Авгийдің атқорасы -Танталдың қиналғаны -Ахилесстің өкшесі -Ариадна жібі - Элизей алқапы

Uważamy, że w zakresie naszej pracy diplomowej nam się udało zrealizować wszystkie przypuszczalne cele Uważamy, że w zakresie naszej pracy diplomowej nam się udało zrealizować wszystkie przypuszczalne cele i plany rozprawy za pomocą porównywania i konfrontatywnego badania frazeologizmów polskich i kazachskich we współczesnej prasie. Rezultaty, które zostały wyjawnione w trakcie badania pokazują większość ogólnych cech w frazeologicznych jednostkach.