Скачать презентацию Похідний позов як різновид процесуального представництва Запроваджується Скачать презентацию Похідний позов як різновид процесуального представництва Запроваджується

32058235fb0fcf44bbcac3f50e926f62.ppt

  • Количество слайдов: 13

Похідний позов як різновид процесуального представництва Похідний позов як різновид процесуального представництва

Запроваджується з 1 травня 2016 року згідно із Законом «Про внесення змін до деяких Запроваджується з 1 травня 2016 року згідно із Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 07. 04. 2015 № 289 -VIII МЕТА Захист господарського товариства від зловживань та завдання йому збитків його ж посадовими особами

СТАНОМ НА СЬОГОДНІ Господарське товариство має шанс відшкодувати збитки, завдані йому посадовою особою, тільки СТАНОМ НА СЬОГОДНІ Господарське товариство має шанс відшкодувати збитки, завдані йому посадовою особою, тільки у разі, коли на це є воля контролюючих учасників (акціонерів) Господарське товариство не зможе відшкодувати завдані йому збитки у випадку, коли посадова особа діє у змові із контролюючими учасниками (акціонерами), які не зацікавлені у такому відшкодуванні, або просто є «людиною» мажорітарного учасника (акціонера)

З 1 ТРАВНЯ 2016 РОКУ Господарське товариство зможе відшкодовувати збитки, завдані йому посадовою особою, З 1 ТРАВНЯ 2016 РОКУ Господарське товариство зможе відшкодовувати збитки, завдані йому посадовою особою, за ініціативою учасників (акціонерів), яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства

ПОЗИВАЧ Господарське товариство ПОЗИВАЧ Господарське товариство

Представники (ініціатори подання похідного позову) – учасники (акціонери), яким сукупно належить 10 і більше Представники (ініціатори подання похідного позову) – учасники (акціонери), яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства, що діють як особисто (через свої органи) так і через одного з учасників (акціонерів) або спільно уповноваживши на це іншу особу

ВІДМОВА ВІД ПОЗОВУ, зменшення розміру позовних вимог, зміна предмета або підстави позову, укладення мирової ВІДМОВА ВІД ПОЗОВУ, зменшення розміру позовних вимог, зміна предмета або підстави позову, укладення мирової угоди, відмова від апеляційної або касаційної скарги можлива лише за письмовою згодою всіх представників господарського товариства У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, така посадова особа не вправі представляти товариство та призначати представника для участі у справі від імені господарського товариства

ОПРИЛЮДНЕННЯ Підлягають офіційному оприлюдненню господарським судом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України документи: ОПРИЛЮДНЕННЯ Підлягають офіційному оприлюдненню господарським судом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України документи: ухвали про порушення провадження у справі протягом двох днів з дня їх винесення , інформація про оголошення перерви в засіданні протягом двох днів з дня такого оголошення, а також заяви учасників (акціонерів) про призначення представників позивача протягом двох днів з дня їх надходження до господарського суду Ухвали про порушення провадження у справі та всі інші процесуальні документи, що супроводжують розгляд справи, також підлягають включенню Державною судовою адміністрацією до Єдиного державного реєстру судових рішень не пізніше наступного дня після їх винесення

ПІДВІДОМЧІСТЬ, ПІДСУДНІСТЬ Господарським судам підвідомчі справи у спорах між господарським товариством та його посадовою ПІДВІДОМЧІСТЬ, ПІДСУДНІСТЬ Господарським судам підвідомчі справи у спорах між господарським товариством та його посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою господарському товариству її діями (бездіяльністю) Такі справи розглядаються господарським судом за місцезнаходженням юридичної особи

РОЗПОДІЛ СУДОВИХ ВИТРАТ Якщо у спорі про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою РОЗПОДІЛ СУДОВИХ ВИТРАТ Якщо у спорі про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, судові витрати мають бути стягнуті на користь товариства, то вони стягуються на користь учасників (акціонерів) такого товариства, які є ініціаторами подання позову, у тій частині, в якій вони понесені цими учасниками (акціонерами).

За які збитки відповідає посадова особа? Посадові особи відповідають за збитки, заподіяні ними господарському За які збитки відповідає посадова особа? Посадові особи відповідають за збитки, заподіяні ними господарському товариству. Відшкодування збитків, завданих посадовою особою господарському товариству її діями (бездіяльністю), здійснюється у разі, коли такі збитки були завдані: • діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями; • діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої установчими документами товариства;

За які збитки відповідає посадова особа? • діями посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку За які збитки відповідає посадова особа? • діями посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але для отримання такого погодження та (або) дотримання процедури прийняття рішень посадова особа товариства подала недостовірну інформацію; • бездіяльністю посадової особи у випадку, коли вона була зобов’язана вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов’язків; • іншими винними діями посадової особи. Ст. 89 ГКУ

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Додаткова інформація: commerciallaw. com. ua ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Додаткова інформація: commerciallaw. com. ua