Скачать презентацию Потребителят във фокус Характеристики на добрия web Различни Скачать презентацию Потребителят във фокус Характеристики на добрия web Различни

ca8f88f8eb48238bcf30467a6b2c498d.ppt

  • Количество слайдов: 12

Потребителят във фокус Характеристики на добрия web Различни целеви групи Евгения Ковачева Април, 2004 Потребителят във фокус Характеристики на добрия web Различни целеви групи Евгения Ковачева Април, 2004

Насоки за създаване на сайтове l l l l Ясни цели Познаване на потребителя Насоки за създаване на сайтове l l l l Ясни цели Познаване на потребителя Въвличане на потребителите Удоволствие Подходящ език Комуникационни средства Обратна връзка

Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae. The rset can be a total mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Fcuknig amzanig huh?

Потребител l l Реално не чете web страниците – Сканира ги!!! Търси “зръцето” информация Потребител l l Реално не чете web страниците – Сканира ги!!! Търси “зръцето” информация • Подчертани ключови думи • Подзаглавия • Списъци • Обърната пирамида - идеята

Защо е така? l l Четенето от екран е 25% по-бавно от колкото от Защо е така? l l Четенето от екран е 25% по-бавно от колкото от хартия Потребителя управлява новата Web среда • преминава от едно място на друго • щрака върху връзките

Защо е така? l l От една страница се минава към хиляди други – Защо е така? l l От една страница се минава към хиляди други – нараства обема за четене Съвременния живот е прекалено забързан, за да се отделя внимание на събирането на информация Нилсен, 1998

Потребителят във фокус User-Centered-Design Потребителят във фокус User-Centered-Design

? ? ? l Философия l Процес • Поставя човека в центъра • Фокусира ? ? ? l Философия l Процес • Поставя човека в центъра • Фокусира се за когнитивни фактори • Възприемане • Памет • Учене • Разрешаване на проблеми

Дизайн, насочен към потребителя l Може да подобри • Използваемостта • Полезността • Приложимост Дизайн, насочен към потребителя l Може да подобри • Използваемостта • Полезността • Приложимост • Функционалност • Информираност

Критерии за оценяване на web сайт Критерии за оценяване на web сайт

Критерии за оценяване на web сайт l l l Въведение - заглавна страница атрактивност Критерии за оценяване на web сайт l l l Въведение - заглавна страница атрактивност Потребители - кой е потенциалният потребител на сайта. Пълнота на информацията и как е структурирана. Лесна навигация – ориентация Скорост на зареждане на страницата Софтуер – за създаването на сайта.

Разпространение l l Създаване и публикуване на сайт Заинтригуване на потребителя, за да посети Разпространение l l Създаване и публикуване на сайт Заинтригуване на потребителя, за да посети пак сайта Повече хора да го посетят Web сайта става канал за разпространение на информация