Скачать презентацию POŠTOVÝ KLIENT Kázik Poštový klient — čo Скачать презентацию POŠTOVÝ KLIENT Kázik Poštový klient — čo

de2168a1f2a5635f082a6cc65c644d3f.ppt

  • Количество слайдов: 11

POŠTOVÝ KLIENT Kázik POŠTOVÝ KLIENT Kázik

Poštový klient - čo je to Poštový klient je program určený na prácu s Poštový klient - čo je to Poštový klient je program určený na prácu s elektronickou poštou. Má plniť nasledujúce úlohy: pracovať s poštou cez protokoly POP 3, IMAP, SMTP. . . vedieť poštu načítať z poštovej schránky vedieť vytvoriť a odoslať novú poštovú správu prijaté= správy vedieť preposlať, odpovedať vedieť správy filtrovať, triediť a usporadúvať umožniť spravovať adresár kontaktov Kázik

komunikačné protokoly , ktoré požíva server na ktorom máme e-mailovú schránku POP 3 - komunikačné protokoly , ktoré požíva server na ktorom máme e-mailovú schránku POP 3 - poštové správy sťahuje zo schránky na klientsky počítač a pracuje s poštou priamo na klientskom počítači. Pozor, pošta je po stiahnutí z ostatných počítačov už nedostupná. Dá sa zapnúť ponechávanie kópie správ na servery – treba strážiť kapacitu schránky. Kázik

komunikačné protokoly IMAP 4 funguje tak, že pracuje s poštou priamo na servery v komunikačné protokoly IMAP 4 funguje tak, že pracuje s poštou priamo na servery v poštovej schránke. Všetka pošta je stále vo vašej schránke, preto si treba ustrážiť kapacitu schránky aby sa nezaplnila. Výhoda je že všetka pošta je stále dostupná aj z iných počítačov napr. aj cez web rozhranie. Kázik

komunikačné protokoly SMTP - slúži na odosielanie pošty - zabezpečí že napísanú správu po komunikačné protokoly SMTP - slúži na odosielanie pošty - zabezpečí že napísanú správu po odoslaní pošle cez internet ku prijímateľovi. Kázik

E-mailoví klienti Windows Live Mail Outlook Express Microsoft Outlook Kázik E-mailoví klienti Windows Live Mail Outlook Express Microsoft Outlook Kázik

E-mailoví klienti Mozilla Thunderbird Incredi. Mail Foxmail e. M Client 3 Kázik E-mailoví klienti Mozilla Thunderbird Incredi. Mail Foxmail e. M Client 3 Kázik

 Pri nastavovaní klienta kladieme dôraz na: 1. Protokol budeme najčastejšie voliť POP 3 Pri nastavovaní klienta kladieme dôraz na: 1. Protokol budeme najčastejšie voliť POP 3 alebo modernejší IMAP. 2. Je nutné správne vyplniť našu e-mailovú adresu a pridelené heslo ku schránke. 3. Ďalej bude potrebné správne nastaviť servery pre prichádzajúcu a odchádzajúcu poštu. Tieto údaje dostaneme od poskytovateľa webhostingu. 4. Je nutné nastaviť overenie u servera pre odchádzajúcu poštu. Kázik

Kázik Kázik

Návody na nastavenie a používánie e-mailových klientov nájdete na stránke: http: //navody. c 4. Návody na nastavenie a používánie e-mailových klientov nájdete na stránke: http: //navody. c 4. cz/email-klienti Kázik

KONIEC Kázik KONIEC Kázik