ПОСТІМПРЕСІОНІЗМ у мистецтві с ПОСТІМПРЕСІОНІЗМ у мистецтві

Скачать презентацию ПОСТІМПРЕСІОНІЗМ у мистецтві с  ПОСТІМПРЕСІОНІЗМ у мистецтві Скачать презентацию ПОСТІМПРЕСІОНІЗМ у мистецтві с ПОСТІМПРЕСІОНІЗМ у мистецтві

13_postіmprsіonіzm,_simvolіzm.ppt

  • Размер: 17.4 Мб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 23

Описание презентации ПОСТІМПРЕСІОНІЗМ у мистецтві с ПОСТІМПРЕСІОНІЗМ у мистецтві по слайдам

ПОСТІМПРЕСІОНІЗМ у мистецтві с ПОСТІМПРЕСІОНІЗМ у мистецтві с

ПОСТІМПРЕСІОНІЗМ у мистецтві Постімпресіонізм — художнійнапрям, щовиникпісляостанньоївиставки імпресіоністів 1886 року( «Маніфест символізму» ). ЙогопредставникипрагнуливільнотаПОСТІМПРЕСІОНІЗМ у мистецтві Постімпресіонізм — художнійнапрям, щовиникпісляостанньоївиставки імпресіоністів 1886 року( «Маніфест символізму» ). Йогопредставникипрагнуливільнота узагальненопередаватиматеріальність світу, вдавалисядодекоративної стилізації. Заперечували «літературність» . Експериментувализформальноюмовою образотворчогомистецтва. Дляпостімпресіонізмухарактернірізні творчісистемиітехнічнізасоби, що вплинулинаподальшийрозвиток образотворчогомистецтва (символізм, модерн, експресіонізм, фовізм, кубізм, ) Вінсент Ван Гог. Сонячники.

ВІНСЕНТ ВАН ГОГ (1853 -1890) Художник-колорист,  щостворивпонад 800 картин, 900 графічнихаркушів. Вважається однимізбільшвпізнаванихмитців.ВІНСЕНТ ВАН ГОГ (1853 -1890) Художник-колорист, щостворивпонад 800 картин, 900 графічнихаркушів. Вважається однимізбільшвпізнаванихмитців. ХХст. Зажиттяпродавтрохибільшеза 15 творів, хочанасьогоднієоднимз «найдорогших» живописців(до 100 млн. ) Востаннірокижиттяйоготворчістьмала розголоссередхудожників, мистецтвознавціта арт-дилерів. Спадщина. Ван. Гога, якасталашироковідомою післярядупосмертнихвиставок, вплинулана формування новоїгенераціїмитців: — експресіонізм (виразність художнього висловлювання на користь глибини, сенсу) — фовізм ( свобода використання кольор у) — абстрактний експресіонізм ( вільний, широкий жест-мазок ) — модерн (естетизм) Працювавурізнихжанрах. Вінсент ван Гог. Аатопортрет.

ВІНСЕНТ ВАН ГОГ (1853 -1890) Вінсент ван Гог. Аатопортрети ВІНСЕНТ ВАН ГОГ (1853 -1890) Вінсент ван Гог. Аатопортрети

ВІНСЕНТ ВАН ГОГ (1853 -1890) Вінсент ван Гог. Портрети ВІНСЕНТ ВАН ГОГ (1853 -1890) Вінсент ван Гог. Портрети

ВІНСЕНТ ВАН ГОГ (1853 -1890) Вінсент ван Гог. Натюрморти ВІНСЕНТ ВАН ГОГ (1853 -1890) Вінсент ван Гог. Натюрморти

ВІНСЕНТ ВАН ГОГ (1853 -1890) Вінсент ван Гог. Пейзаж ВІНСЕНТ ВАН ГОГ (1853 -1890) Вінсент ван Гог. Пейзаж

ПОЛЬ СЕЗАН (1839 -1906) Старшийпредставникпостімпресіонізму. Зажиття, післяперсональноївиставки 1895 р. , стаєкультовоюфігуроюдля молодиххудожників. Йоготворчістьмалаважливийвпливна розвитокмистецтва.ПОЛЬ СЕЗАН (1839 -1906) Старшийпредставникпостімпресіонізму. Зажиття, післяперсональноївиставки 1895 р. , стаєкультовоюфігуроюдля молодиххудожників. Йоготворчістьмалаважливийвпливна розвитокмистецтва. ХХстоліття, зокрема –КУБІЗМУ.

ПОЛЬ СЕЗАН (1839 -1906) Поль Сезан. Натюрморти ПОЛЬ СЕЗАН (1839 -1906) Поль Сезан. Натюрморти

ПОЛЬ СЕЗАН (1839 -1906) Поль Сезан. Пейзаж ПОЛЬ СЕЗАН (1839 -1906) Поль Сезан. Пейзаж

ПОЛЬ СЕЗАН (1839 -1906) Поль Сезан. Портрет ПОЛЬ СЕЗАН (1839 -1906) Поль Сезан. Портрет

ПОЛЬ ГОГЕН (1848 --1903) Художник-постімпресіоніст. Містик. Прагнуввідобразитинаполотні «внутрішню дійсність» ,  сутність предметів, «дійсністьПОЛЬ ГОГЕН (1848 —1903) Художник-постімпресіоніст. Містик. Прагнуввідобразитинаполотні «внутрішню дійсність» , сутність предметів, «дійсність людської душі» , які, найогудумку, єбільшоюреальністю, ніжзовнішня( «реальна» )дійсність. Основоюйогоформальноїмовистали декоративна лінія декоративний колір декоративна площинність Уранньомудитинствівиховувавсяу. Перу (екзотика, архаїка, аскетизм). Зажиттятвори. Поля. Гогенанемали попиту(хочапродажібулинерідкістю). Проте, сьогодніПоль. Гоген, якіВан. Гог, є однимз «найдорогших» художників.

ПОЛЬ ГОГЕН (1848 --1903) Вважавцивілізацію хворобою. Бажав «злитисязприродою, покинув. Парижіпереїхавна Таїті, потімв. Океанію. ВідтодіПОЛЬ ГОГЕН (1848 —1903) Вважавцивілізацію хворобою. Бажав «злитисязприродою, покинув. Парижіпереїхавна Таїті, потімв. Океанію. Відтоді уйоготворчостіпровідними стають Екзотизм Примітивізм Декоративізм Архаїзм

ПОЛЬ ГОГЕН Йоговпливнамистецтво. ХХст. бззаперечний. Зокрема, вйого творчостіформувалисязасади символізму фовізму примітивізму ПОЛЬ ГОГЕН Йоговпливнамистецтво. ХХст. бззаперечний. Зокрема, вйого творчостіформувалисязасади символізму фовізму примітивізму

ПОСТІМПРЕСІОНІЗМ у мистецтві 1 СПЯЩИЙ РЕБЕНОК символизируетчеловеческуюдушудоееземного воплощения. 2 СОБАКА —символбед, которыеподжидаютчеловеканаземле. 3 ТРИПОСТІМПРЕСІОНІЗМ у мистецтві 1 СПЯЩИЙ РЕБЕНОК символизируетчеловеческуюдушудоееземного воплощения. 2 СОБАКА —символбед, которыеподжидаютчеловеканаземле. 3 ТРИ ЖЕНЩИНЫ символизируютпервуюстадиюпребываниячеловеческой душивтелеснойоболочке(достремленияксамопознанию). 4 МУЖЧИНА, СРЫВАЮЩИЙ ПЛОД С ДРЕВА ДОБРА И ЗЛА —символ пробуждениявчеловекестремлениякпостижениютайнмироздания. 5 ФИГУРА С РУКОЙ НА ГОЛОВЕ олицетворяетвторуюстадиюразвития человеческойдуши(ищетответына «проклятыевопросы» бытия). 6 ДВЕ ФИГУРЫ В КРАСНОМ —двамудреца, поверяющиедругусвои мысли; олицетворяюттретьюступеньдушевногоразвития, когдачеловек приобретаетспособностьанализировать. 7 ПТИЦА —символдуховногопути, взятый. Гогеномиздревнеегипетского искусства.

ПОСТІМПРЕСІОНІЗМ у мистецтві 8 ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ символизируетдушунавысшейстадииразвития, когдаонапостигаетсмыслсвоегоземноговоплощения. Онзаключаетсяв том, чтодушенеобходимозакалитьсявстраданиях. 9 ИСТОЧНИКПОСТІМПРЕСІОНІЗМ у мистецтві 8 ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ символизируетдушунавысшейстадииразвития, когдаонапостигаетсмыслсвоегоземноговоплощения. Онзаключаетсяв том, чтодушенеобходимозакалитьсявстраданиях. 9 ИСТОЧНИК —символвечности. 10 СТАТУЯ БОЖЕСТВА олицетворяетнадеждунавоскресениенанебесах освобожденнойдуши. 11 ФИГУРА ПОДРОСТКА символизируетзачаточныйуровеньразвитиядуши утех, вкомстремлениексамопостижениютакинераскрылось 12 КОЗА, КОТЕНОК И ЩЕНОК —символыбеспечногосуществования, в которомпребываетцарствоматериальнойприроды, незнающеедуховного поиска. 13 ОБНАЖЕННАЯ —символчувственногонаслаждения. 14 СТАРУХА символизируетобреченностьтеланасмерть. 15 ПТИЦА С ЯЩЕРИЦЕЙ В КОГТЯХ —символнеизбежностисмертного часа.

МОДЕРНІЗМ —умовнаназватенденцій розвиткумистецтва кінця. ХІХ–першої половини(третини)ХХст. , йогошкіл, напрямів, течій, окремихмитців, які прагнули. ОНОВЛЕННЯХУДОЖНЬОЇМОДЕРНІЗМ —умовнаназватенденцій розвиткумистецтва кінця. ХІХ–першої половини(третини)ХХст. , йогошкіл, напрямів, течій, окремихмитців, які прагнули. ОНОВЛЕННЯХУДОЖНЬОЇ МОВИтавважалиформальний ЕКСПЕРИМЕНТ основоютворчого методу. Головнедлямодернізму— вдосконаленняформчерез « его-Я » . Художник-модерніст має замкнений, ДЕЩО МІСТИЧНИЙ, одуховнений, ІНДИВІДУАЛЬНИЙ естетичний світ. Безепатажуіпровакацій. МАНІФЕСТАРНА ЕСТЕТИКА, покликана змінюватиоб’єктиматеріальноїдійсності відповідно. ВИДУМАНОЇмитцем реальності.

МОДЕРНІЗМ « Нет больше единой школ ы — существует лишь неско л ько групп,МОДЕРНІЗМ « Нет больше единой школ ы — существует лишь неско л ько групп, да и те постоянно раскалываются. Все эти течения напоминают мне подвижные геометрические фигуры в каллейдоскопе , которые мгновенно распадаются, для того чтобы соединиться вновь, которые то сливаются, то разлетаются в стороныю но те не менее вражаються в пределах одного и тогоже круга — круга НОВОГО ИСКУССТВА» . Бельгійськийпоет. Еміль. Верхарн,

МОДЕРНІЗМ. Неоімпресіонізм Початокмодернізмупов’язується зпостімпресіонізмом, неоімпресіонізмом. НЕОІМПРЕСІОНІЗМ --  «науковий імпресіонізм» (пуантилізм). Восновісвітоглядунеоімпресіоністів— науковівідкриття. ФІЛОСОФІЯ.МОДЕРНІЗМ. Неоімпресіонізм Початокмодернізмупов’язується зпостімпресіонізмом, неоімпресіонізмом. НЕОІМПРЕСІОНІЗМ — «науковий імпресіонізм» (пуантилізм). Восновісвітоглядунеоімпресіоністів— науковівідкриття. ФІЛОСОФІЯ. А. Шопенгауер (волюнтаризм), Ф. Ніцше, С. К’єркегор ФІЗИКА —вплив. НАЗМІНУУЯВЛЕНЬпро ЧАСІПРОСТІР. Враженняісуб’єктивні відчуття—неправдивідляпізнання об’єктивнихзаконів. ОПТИКА

МОДЕРНІЗМ. Символізм СИМВОЛІЗМ —згрецької « знак » ,  « прикмета » — художнійМОДЕРНІЗМ. Символізм СИМВОЛІЗМ —згрецької « знак » , « прикмета » — художній напрям межі ХІХ-ХХст. (декаданс). Винику. Франціїу1880 -хякреакція ПРОТИнатуралізму, реалізму, Суб’єктивізм. Основоютворчостістав СИМВОЛ —таємна Ідея , прихованау глибинінавколишніхчипотойбічних явищ, якуможна розкрити тільки через різні мистецтва (поезія, музика, живопис, графіка). « Художник – это тот, кто роковым образом, даже независимо от себя, по самой природе своей, видит не один только первый план мира , но и то, что скрыто за ним, ту неизвестную даль, которая для обыкновенного взора заслонена действительностью наивной; тот, наконец, кто слушает мировой оркестр и вторит ему не фальшивя» Александр. Блок

МОДЕРНІЗМ. Символізм ТЕМАТИКА і МОТИВІКА : -відмовавідсучаснихсюжетів(біблійні, міфологічні); умовністьчасуіпростору; - «ВІЧНІ» МОТИВИіТЕМИ: кохання (ерос),МОДЕРНІЗМ. Символізм ТЕМАТИКА і МОТИВІКА : -відмовавідсучаснихсюжетів(біблійні, міфологічні); умовністьчасуіпростору; — «ВІЧНІ» МОТИВИіТЕМИ: кохання (ерос), страждання, смерть, життя; -співвіднесенняреальногоз фантастичним( натуралізм в деталях або «трансцендентальний реалізм» ); ФОРМАЛЬНІ НОРМАТИВИ: Структура символістської мови в пластичнихмистецтвахзалежитьвід: -сюжетнийнаратив; -різноплановатрансформація взаємовпливівміжлітературноюосновою таїїсимволістськимзначенням.

МОДЕРНІЗМ. Стиль МОДЕРН ОСТАННІЙ СТИЛЬ; є динийдлясвогочасу синтетичний стиль. Виникнатліісторизму, еклектики, пропагованих. Салоном. МодернМОДЕРНІЗМ. Стиль МОДЕРН ОСТАННІЙ СТИЛЬ; є динийдлясвогочасу синтетичний стиль. Виникнатліісторизму, еклектики, пропагованих. Салоном. Модерн — Англія, Росія, Україна Ар-нуво — Франція Югендштиль — Німеччина Сецесіон — Австрія, Україна Стиль. Ліберті — Італія Модернізмо — Іспанія Тіффані — США Формуванняґрунтувалосянапошуках ЕСТЕТИЗМУ (рафінованого, надмірного) КРАСИ вусьому(впершучергу— предметногосвіту) ЗАГАДКОВОСТІ світу(всимволах, алегоріях)

МОДЕРНІЗМ. Стиль МОДЕРН Відмовавідсталихісторичнихзапозичень (образно-тематичнихіформальних). НОВЕ: -матеріалиізасоби(технічні, конструктивні); -форми(мінливі, примхливі; природні)— ЛІНІЇ ; -принципи(формоутворюючі)—МОДЕРНІЗМ. Стиль МОДЕРН Відмовавідсталихісторичнихзапозичень (образно-тематичнихіформальних). НОВЕ: -матеріалиізасоби(технічні, конструктивні); -форми(мінливі, примхливі; природні)— ЛІНІЇ ; -принципи(формоутворюючі)— ДЕКОРАТИВНІ ; -мотивиіобрази(сучасні, алей символічно-містичні, міфічні, казкові)— «локон» , «ударбіча» — ЧУТТЄВІСТЬ. Зчасомйогонорми, закони, сприйняті художниками, гальмувалирозвитокїх індивідуальнихпошуків. РЕЗУЛЬТАТ—прогресивніхудожники ВІДКИНУЛИСТИЛЬзаради індидуальності.