Скачать презентацию ПОРТФОЛИОТО СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ Скачать презентацию ПОРТФОЛИОТО СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ

ebb57a67df59daf4a06421a08426e50e.ppt

  • Количество слайдов: 15

ПОРТФОЛИОТО – СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ ЛОВЕЧ, 2011 Г. ПОРТФОЛИОТО – СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ ЛОВЕЧ, 2011 Г.

 • Техник-технолог по качеството на храни и напитки; • Икономист- мениджър; • Данъчен • Техник-технолог по качеството на храни и напитки; • Икономист- мениджър; • Данъчен и митнически посредник. • Хлебар-сладкар; • Готвач; • Сервитьор. Икономика Храни и напитки Аграрни Туризъм • Лозаро-винар; • Растениевъд; • Озеленител; • Монтьор на селскостопанска техника. • Селски туризъм; • Организатор на туризма и свободното време. 54 години професионално образование

Професия Ръководство Родители Общи умения Ученик Реализация Резултат Учител Връзки в професионалната гимназия Професия Ръководство Родители Общи умения Ученик Реализация Резултат Учител Връзки в професионалната гимназия

 • Pазработка на учителско портфолио; • Собствена философия на преподаване; • Споделяне на • Pазработка на учителско портфолио; • Собствена философия на преподаване; • Споделяне на опит; • Взаимодействие с родители. Личността на учителя • Планиране; • Разработки; • Анализ ; • Извънкласни дейности; • Взаимодсйствие с родители. Методическо обединение • Електронно портфолио; • Провеждане на учителски практикуми; • Международно сътридничество; • Външна квалификационна дейност; • Взаимодействие с родители. Учителски колектив Система за вътрешна квалификация

Планиране Сподели и ги покажи Сподели плана портфолио Събери и свържи доказателствата Изпълни плана Планиране Сподели и ги покажи Сподели плана портфолио Събери и свържи доказателствата Изпълни плана Обобщение на направеното Етапи на работа

Обратна Бъдещи Отговор. Методи връзка планове Оценка ности Философия Резюме Общи насоки ет о Обратна Бъдещи Отговор. Методи връзка планове Оценка ности Философия Резюме Общи насоки ет о из ал ан е, ан ие ав ит юд зв бл ра на за мо та а Са ия ан е ен стт угит ер но ам ив а др кт ан н фе ие ис кв а е ен Ка а з мн тв ия о– лс ет ат ван те зв за ан ка ол ед ав зп зсл До под е еи , и пр и с ции еги ова ат тр , ин ма ис и ал еи кв ри ов Ка те ас ма кл V -C ан ав од еп ии пр ет дм ре ип кв Ка за вя ста ст но ъщ , с ед пр ия се ан т ля ир е ит зб Ра Уч е ит ел ац ис кв Ка Структура на учителското портфолио

Място за бързо споделяне на преподавателски опит. Доказателство за извършената работа. Място за наблюдение Място за бързо споделяне на преподавателски опит. Доказателство за извършената работа. Място за наблюдение и оценка. Място за съхраняване на добри практики и методи. Възможност да бъдем в крак с времето в международен контекст. Електронното портфолио

1 Съобщения 2 Въведение 3 Квалификационна програма 4 5 6 Методически материали Олимпиади Състезания 1 Съобщения 2 Въведение 3 Квалификационна програма 4 5 6 Методически материали Олимпиади Състезания Полезни връзки 7 Структура на zpg-headteacher. comuf. com

Панорама на професионалното образование Първо място Трето място Най- добра бизнес идея Механизация на Панорама на професионалното образование Първо място Трето място Най- добра бизнес идея Механизация на селското стопанство Аранжиране на цветя За успехите

Други състезания – първи места За хлябът наш Рекламата говори За успехите Други състезания – първи места За хлябът наш Рекламата говори За успехите

Извънкласни форми Опит от международна дейност Труд на ученика Труд на учителя Организация Причини Извънкласни форми Опит от международна дейност Труд на ученика Труд на учителя Организация Причини за успеха

Създаване на персонални WIKI страници. Съвместна работа с учениците. Обучение Електронно портфолио на всяко Създаване на персонални WIKI страници. Съвместна работа с учениците. Обучение Електронно портфолио на всяко методическо обединение. Използване на Google платформа за разработка на сайт Бъдещи намерения

Проведено обучение на учители Проведено обучение на учители

Споделяне на файлове http: //www. youtube. com/watch? v=Mkt 9 fknerss Използване на офис пакета Споделяне на файлове http: //www. youtube. com/watch? v=Mkt 9 fknerss Използване на офис пакета в on- line режим. http: //www. youtube. com/watch? v=hivbfyfcrn. I Разработка на обучителни ресурси

Благодаря за вниманието ! Благодаря за вниманието !