Скачать презентацию Портфоліо вчителя МАГАС ОЛЬГА СТЕПАНІВНА Вчитель математики Львівської Скачать презентацию Портфоліо вчителя МАГАС ОЛЬГА СТЕПАНІВНА Вчитель математики Львівської

19c869da0109e59800035b28ee656586.ppt

  • Количество слайдов: 16

Портфоліо вчителя МАГАС ОЛЬГА СТЕПАНІВНА Вчитель математики Львівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № Портфоліо вчителя МАГАС ОЛЬГА СТЕПАНІВНА Вчитель математики Львівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 78. ТЕМА: “Вища ” кваліфікаційна ІНТЕРАКТИВНІ категорія. ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ Магас Ольга Степанівна 1

ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ Портфоліо вчителя Педагогічне кредо: “ Треба любити те, що ти робиш, і ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ Портфоліо вчителя Педагогічне кредо: “ Треба любити те, що ти робиш, і тоді праця підніметься до творчості" У кожного свій шлях до звання ВЧИТЕЛЬ. Мій шлях– зробити математику цікавою, зробити цікавим процес навчання. Той, хто тримає в руках освіту, здатний змінити обличчя Землі. Лейбніц Магас Ольга Степанівна 2

Портфоліо вчителя Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається тільки шляхом Портфоліо вчителя Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх учнів. Використання прийомів Спіймай помилку Аналіз результату Ваше припущення. Гіпотеза Відшукай сферу застосування Дослідження Магас Ольга Степанівна

Портфоліо вчителя Шляхи реалізації проблеми Дослідження Закриті задачі Відкриті задачі Укладання задач Планування, моделювання Портфоліо вчителя Шляхи реалізації проблеми Дослідження Закриті задачі Відкриті задачі Укладання задач Планування, моделювання дій Здатність діяти, жити, приймати рішення, Практична діяльність учнів Мотиваці йний Міжпредметні компонент зв’язки функціонувати в різних сферах Фізика Екологія Біологія Історія Хімія Географія Економіка Магас Ольга Степанівна 4

Інт ер тех акти нол вні огії Методи педагогічної діяльності Портфоліо вчителя С пр Інт ер тех акти нол вні огії Методи педагогічної діяльності Портфоліо вчителя С пр тво об ре си ле нн ту мн я ац и ій х ент ерим Ме про тод ект ів й ьки иц дн слі етод м До ні цій а рм огії о Інф хнол те Особистісно орієнтовані технології Експ вий мно-ігро Пробле метод о тійн с амо кова С у пош ьність діял Магас Ольга Степанівна 5

Портфоліо вчителя Комп’ютерне тестування Тема уроку: Розв’язування задач і вправ на всі дії з Портфоліо вчителя Комп’ютерне тестування Тема уроку: Розв’язування задач і вправ на всі дії з звичайними дробами. Епіграф уроку: «Люби природу не як символ душі своєї, Тема “Додавання і віднімання Люби природу не для себе, люби для неї…» раціональних чисел”. Тема: «Властивості кутів, Максим Рильський утворених при перетині двох паралельних прямих січною» Метод “Мікрофон”. Математичне лото Внутрішні різносторонні кути , це… Відповідні кути, це… Якщо внутрішні різносторонні кути рівні, то… Внутрішні односторонні кути , це… Якщо внутрішні односторонні кути в сумі дорівнюють 1800 , то… Магас Ольга Степанівна 6

Портфоліо вчителя 1. 2. 3. 4. Цікаві задачі Об’єкт математики настільки серйозний, що слід Портфоліо вчителя 1. 2. 3. 4. Цікаві задачі Об’єкт математики настільки серйозний, що слід не пропускати нагоди зробити його трохи цікавішим. Б. Паскаль Як зробити з двох сірників десять, не ламаючи їх? Мій хвіст, - сказав кіт, - має 12 см і ще половину мого хвоста» . Якої довжини хвіст кота? Як збільшити число 666 у півтора рази, не виконуючи ніяких записів і “Сільки вам років” обчислень? Запишіть число 100, використовуючи Скільки буде, якщо від числа, в 10 раз більшого, ніж число ваших п’ять одиниць років, відняти добуток якого-небудь одноцифрового числа на 9. Магас Ольга Степанівна 7

Портфоліо вчителя 6 клас Урок-подорож “Замками Львівщини” Тема : “Множення і ділення раціональних чисел” Портфоліо вчителя 6 клас Урок-подорож “Замками Львівщини” Тема : “Множення і ділення раціональних чисел” Знайди відповідність Складання пазлів. і ти дізнаєшся коли вперше згадується про Олеський замок в історичних джерелах: 3α • 4 -70 -2 b • (-8) 1 0, 7 • α • (-100)b -2 х • (-9) • у • (-0, 5) 12 -4 • (½α) 4, 5 -2⅜ • х • (-1) 16 -α • (-b) 2⅜ Магас Ольга Степанівна 8

Портфоліо вчителя Розшифруй закодоване слово. 8 клас тема : ”Площі чотирикутників” Д S = Портфоліо вчителя Розшифруй закодоване слово. 8 клас тема : ”Площі чотирикутників” Д S = a·b Площа паралелограма (м); площа трикутника (о); Л S = а 2 площа квадрата (л); периметр прямокутника (о); І Р = 4∙a площа прямокутника (д); площа трапеції (ц); М S = a·h периметр квадрата (І). О Р = 2(a+b) S = a·h «Вірю—не вірю» . Ц S= h Прикладом є питання з алгебри та геометрі. 1. Чотирикутник, у якого всі сторони рівні – квадрат. 2. Число 6 66 + 4 ділиться на 5. 3. Сума кутів трикутника зі сторонами 3 см, 5 см і 9 см дорівнює 180°. 4. Діагональ куба зі стороною 5 см дорівнює 5 3 см. 5. Площа трикутника обчислюється за формулою S=ah. 6. Пряма пропорційність задається формулою у=k/х. 7. Рівняння 2 10 х + 3 = 0 не має коренів. 28. Число 55 032 ділиться на 3. Магас Ольга Степанівна 9

Портфоліо вчителя зміст я думаю, що я знаю 7 клас Тема: «Властивості кутів, утворених Портфоліо вчителя зміст я думаю, що я знаю 7 клас Тема: «Властивості кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною» Я знаю Я вмію Я можу навчити Мені все зрозуміло Я майже все зрозумів Суміжні кути Я майже нічого не зрозумів вертикальні кути Паралельні прямі Перпендикулярні прямі Оцінити себе самостійно за допомогою заповнення таблички Передайте свій настрій за допомогою смайликів: Вчитель математики СЗШ № 78 м. Львів Магас Ольга Степанівна 10

Портфоліо вчителя Створені мультимедійні презентації до таких уроків : 5 клас : 7 клас Портфоліо вчителя Створені мультимедійні презентації до таких уроків : 5 клас : 7 клас геометрія: Ø «Додаванні і віднімання десяткових дробів» (улюблені мультфільми на уроках) Ø «додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками» . Ø «Уявлення про звичайні дроби» . ØУрок –узагальнення з теми «Дії з десятковими дробами » ( Задачі про природу). ØУрок-узагальнення «Додавання і віднімання десяткових дробів» (Зимова спартакіада). Ø «Розв’язування текстових задач. Задачі на рух» . Ø «Знаходження числа за його відсотком» . 6 клас: Ø «Множення раціональних чисел» ( Космонавтика для дітей). Ø «Розв’ування вправ на всі дії із раціональними числами» ( казка «Снігова королева» ) ØУрок-подорож «Замками Львівщини» . «Множення і ділення раціональних чисел» . Ø «Дії із звичайними дробами» . Ø «Координатна площина» . Ø «Бісектриса кута» . Ø «Паралельність та перпендикулярність прямих» . Ø «Властивості кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною» . 8 клас геометрія: Ø «Паралелограм» . Ø «Ламана і многокутник» . Ø «Площа трикутника» . Ø «Площа трапеції» . Ø «Площа прямокутника і паралелограма» . Ø «Відношення площ подібних трикутників» . Ø «Теорема Піфагора» . Ø «Теорама Фалеса» . Магас Ольга Степанівна 11

Портфоліо вчителя Результативність Контрольна робота по темі “Подільність натуральних чисел” Контрольна робота з геометрії Портфоліо вчителя Результативність Контрольна робота по темі “Подільність натуральних чисел” Контрольна робота з геометрії по темі ”Елементарні геометричні фігури та їх властивості” Магас Ольга Степанівна 12

Портфоліо вчителя Результативність Контрольна робота з алгебри по темі “Перетворення тригонометричних виразів” Контрольна робота Портфоліо вчителя Результативність Контрольна робота з алгебри по темі “Перетворення тригонометричних виразів” Контрольна робота з алгебри по темі “Похідна та її застосування” Магас Ольга Степанівна 13

Портфоліо вчителя Методична робота Беру активну участь у роботі шкільного, районного та міського методичних Портфоліо вчителя Методична робота Беру активну участь у роботі шкільного, районного та міського методичних об’єднань. Виступаю з доповідями, ділюся досвідом з колегами, є учасником міських, обласних проблемних семінарів, осінніх та зимових шкіл. • Виступала на педагогічних засіданнях: «Урок—основна форма навчання» . • Брала активну участь у науково-методичному семінарі «Особливості реалізації проектної культури вчителя» і виступила з доповіддю «Використання методу проектів на уроках геометрії» . • Була учасником міського семінару у СЗШ № 73 «Особистісно-орієнтовне навчання на уроках математики» . • Була членом журі міської олімпіади з математики. • Учень 7 класу Михайло Мадей став переможцем міської олімпіади з математики(2015 р. ) Підготувала і провела відкриті уроки: • 9 -А клас. «Додавання векторів» . • 5 клас. «Урок цікавої математики» . • 6 клас. «Розв'язування вправ і задач на всі дії із звичайними дробами» . • 6 клас. «Протилежні числа. Модуль числа» . • 7 клас геометрія «Властивості кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною» . • 8 клас геометрія «Площа трапеції” • 5 клас «Розв’язування текстових задач» . • 6 клас УРОК-ПОДОРОЖ: “Множення і ділення раціональних чисел “ Магас Ольга Степанівна 14

Портфоліо вчителя Розробки моїх праць поміщено на сайтах: Учительський журнал http: //teacherjournal. in. ua/shkilnipredmeti/matematika Портфоліо вчителя Розробки моїх праць поміщено на сайтах: Учительський журнал http: //teacherjournal. in. ua/shkilnipredmeti/matematika : Геометрія 7 клас «Задачі за готовими малюнками» , урок-подорож «Замками Львівщини» мультимедійний урок у 6 класі на тему "Множення і ділення раціональних чисел". Шкільне життя http: //www. schoollife. org. ua/ : «Властивості кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною» (7 клас. Геометрія) + Презентація Тема: « Дії із звичайними дробами» (6 клас. Математика) Журнал «Відкритий урок http: //osvita. ua/school/lessons_summary/math/48433/ урок-подорож «Замками Львівщини» , мультимедійний урок у 6 класі на тему "Множення і ділення раціональних чисел". Маю власний сайт, на якому ділюся досвідом та переймаю досвід інших http: //sajt-vchitelya-matematiki 05. webnode. com. ua/ Методичні розробки «Математичні диктанти» ( геометрія 7 клас) «Тестові завдання з геометрії» ( 7 клас) Задачі за готовими малюнками (7 клас) Також розробила роздатковий диференційований матеріал з математики для 7 -11 класів, мультимедійні презентації Магас Ольга Степанівна уроків, опорні конспекти. 15

Портфоліо вчителя Магас Ольга Степанівна 16 Портфоліо вчителя Магас Ольга Степанівна 16