Скачать презентацию Popis skúšobnej dosky PSW PSW Скачать презентацию Popis skúšobnej dosky PSW PSW

7745d369cfe101178a7a83d4be48fa2c.ppt

  • Количество слайдов: 18

Popis skúšobnej dosky, PSW Popis skúšobnej dosky, PSW

PSW • • PSW je register, ktorý obsahuje príznaky PSW je na adrese 0 PSW • • PSW je register, ktorý obsahuje príznaky PSW je na adrese 0 D 0 H Príznaky sú jednobitové pamäťové bunky v CPU Každý príznak má svoje vlastné meno a pracuje nezávisle na ostatných • Úlohou príznakov je umožniť vykonávanie príkazov na podmienené vetvenie a skoky D 7 D 6 D 5 CY AC F 0 D 4 D 3 D 2 RS 1 RS 0 OV D 1 - D 0 P 1

Príznaky v PSW • PSW je 8 bitový register, ktorého jednotlivé bity sa označujú Príznaky v PSW • PSW je 8 bitový register, ktorého jednotlivé bity sa označujú takto: – CY – carry – AC – auxiliary carry – F 0 – flag zero – RS 0, RS 1 – register bank select – OV – overflow – P - parity D 7 D 6 D 5 CY AC F 0 D 4 D 3 D 2 RS 1 RS 0 OV D 1 - D 0 P 2

CY - carry • CY je príznak prenosu, ktorý sa nastaví na 1, keď CY - carry • CY je príznak prenosu, ktorý sa nastaví na 1, keď vznikne deviaty bit ako výsledok operácie vykonanej v ALU • Napríklad: 10110011 +01110010 ––––– 1 00100101 3

AC – auxiliary carry • AC je príznak pomocného prenosu • Keby sa v AC – auxiliary carry • AC je príznak pomocného prenosu • Keby sa v čase vykonávania operácie uskutočnil prenos z bitu 3 (štvrtého v poradí) na bit 4, vznikne tento príznak • Príznak je potrebný, keď príkazy pracujú so štvoricou bitov. • Je to pomocný príznak pre CPU 4

AC – auxiliary carry • Bit pomocného prenosu AC sa využíva napr. pri súčte AC – auxiliary carry • Bit pomocného prenosu AC sa využíva napr. pri súčte dvoch desiatkových čísel, vyjadrených v BCD kóde • Sčítame 39 + 27 = 66 dekadicky 111 prenos 0011 1001 + 0010 0111 0110 0000 + 0110 ( + 6 ) desiatková korekcia ( 0110 )BCD = (66)D 5

F 0 – zero flag • F 0 sa nazýva príznak nuly • Tento F 0 – zero flag • F 0 sa nazýva príznak nuly • Tento príznak nevzniká ani nezaniká automaticky, ale podľa príkazov pre manipuláciu s bitmi • Môže byť využitý programátorom ako príznak pre ľubovoľné užívateľské účely 6

OV - overflow • OV je príznak pretečenia • Tento príznak naznačuje, že mohol OV - overflow • OV je príznak pretečenia • Tento príznak naznačuje, že mohol byť získaný nesprávny výsledok v prípadoch, kde programátor používa celé čísla so znamienkom ( súčtom dvoch kladných čísel je číslo záporné alebo súčtom dvoch záporných čísel je číslo kladné ) • OV=1, ak je prenos medzi 6. a 7. bitom, ale nie je prenos zo 7. bitu • OV=1, ak je prenos zo 7. bitu, ale nie je prenos medzi 6. a 7. bitom • OV=0 v ostatných prípadoch 7

OV - overflow Napr. +5 Fh +4 Ch ABh 0101 1111 b 95 d OV - overflow Napr. +5 Fh +4 Ch ABh 0101 1111 b 95 d 0100 1100 b 76 d 1010 1011 b 171 d Záporný výsledok, pretože rozsah platných kladných čísel je od 0. . . + 127 Napr. -101 d - 86 d -187 d Kladný výsledok -0110 0101 b +1001 1010 -0101 0110 b +1010 1001 1 0100 0011 + 1 0100 8

P - parity • P je príznak parity • Ak vo výsledku operácie je P - parity • P je príznak parity • Ak vo výsledku operácie je párny počet jednotiek, príznak sa nastaví na 0 • Ak vo výsledku operácie je nepárny počet jednotiek, príznak sa nastaví na 1 • Tento príznak je dôležitý pre komunikáciu medzi dvoma počítačmi 9

Skušobná doska 10 Skušobná doska 10

Zapojenie skúšobnej dosky 11 Zapojenie skúšobnej dosky 11

Zapojenie skúšobnej dosky Obvod sériovej komunikácie s externým PC 12 Zapojenie skúšobnej dosky Obvod sériovej komunikácie s externým PC 12

Všeobecný popis dosky • Stavy jednotlivých pinov na portoch sú indikované LED diódami. • Všeobecný popis dosky • Stavy jednotlivých pinov na portoch sú indikované LED diódami. • Port 1 je indikovaný zelenými LED, port 3 červenými LED diódami. • K dispozícii sú tri spínače, TL 1, TL 2 a TL 3. • Segmenty displeja ja dajú rozsvecovať priamo (segmenty a, b, c, d, e, f, g) alebo k dispozícii cez prevodník štvorbitového binárneho čísla na kód sedmsegmentového displeja. • Takisto je k dispozícii sériový I/O s rozhraním pre RS 232, t. j. je možné prenášať dáta z a do PC. 13

Porty a spínače • Použitie jednotlivých portov: Každý pin jednotlivých portov je vyvedený až Porty a spínače • Použitie jednotlivých portov: Každý pin jednotlivých portov je vyvedený až 2 x. Pre port 1 sú to zdierky. P 1 a pre port 3 zdierky. P 3. • Použitie spínača: výstupy spínačov sú na zdierkach 7. Aktívna úroveň pri stlačení napr. TL 1 je log. nula, čo sa s výhodou dá využiť pripojení spínača na ext. prerušenie, alebo čítač. Ak potrebujeme aktívnu úroveň pri stlačení spínača log. 1, k dispozícii je invertovaný výstup. TL 1 NEG. 14

Použitie displeja • Ak chceme displej zapojiť priamo, použijeme na to zdierky 2. Každý Použitie displeja • Ak chceme displej zapojiť priamo, použijeme na to zdierky 2. Každý segment je označený. Aktívna úroveň na rozsvietenie požadovaného segmentu je log. 0. Teda ak chceme, aby sa rozsvietil segment a, na zdierku „SEG a“ privedieme log. 0. Keďže displej má v sebe dve sedemsegmentovky, privedením log. nuly na zdierky 3 (ANODA 1, ANODA 2) určíme, ktorá sedemsegmentovka bude aktívna. Pri privedení log. nuly na ANODU 1 a ANODU 2 zároveň, svietia obidva segmenty a. Zdierky DOT 1 a DOT 2 sú priamo vyvedené bodky jednotlivých segmentoviek. • Ak chceme zapojiť dekodér, musíme priviesť 5 V na zdierku 1 – VCC-U 6. Tým uvedieme dekodér do činnosti a vstupné binárne číslo v tvare DCBA privádzame na zdierky 4. Log. nulou na zdierkach ANODA 1, ANODA 2 opäť vyberáme aktívnu sedemsegmentovku. 15

Ostatné zdierky • Zdierky 6 ponúkajú 5 V na voľné použitie (napr. na horeuvedené Ostatné zdierky • Zdierky 6 ponúkajú 5 V na voľné použitie (napr. na horeuvedené napájanie prevodníka) a zdierky 5 ponúkajú GND – 0 V. • Ak chceme sériovo vysielať dáta do iného procesora na inej doske, použijeme výstup Tx. D priamo z procesora (pin 3. 1) Pre príjem je to pin 3. 0 • Ak však chceme sériovo prenášať dáta z procesora do PC alebo opačne, výstup Tx. D a vstup Rx. D je až za prevodníkom RS 232 – teda je potrebné použiť zdierky 8. 16

Napájanie dosky • Napájanie skúšobnej dosky je v rozsahu 9 -12 V, a má Napájanie dosky • Napájanie skúšobnej dosky je v rozsahu 9 -12 V, a má ochranu proti prepólovaniu. Je jedno, ktorá zdierka sa pripojí na plus a ktorá na mínus pól zdroja. 17