Скачать презентацию Полтавський національний педагогічний у н і в е Скачать презентацию Полтавський національний педагогічний у н і в е

748ae2459150c420a7aea68838cbd95b.ppt

  • Количество слайдов: 35

Полтавський національний педагогічний у н і в е р с и т е т Полтавський національний педагогічний у н і в е р с и т е т і м е н і В. Г. К о р о л е н к а ЗВІТ підсумків методичної роботи 2015 -2016 н. р. Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна

7, 8 11 9 7, 3 2 0, 5 4 3 1 7 6 7, 8 11 9 7, 3 2 0, 5 4 3 1 7 6 вченим Без наук. ст. , вченого звання 1 ст. , Кандидати наук, доценти З наук. званням Зовнішні сумісники Внутрішні сумісники Штатні Доктори наук, професори Усього Зовнішні сумісники Внутрішні сумісники Зовнішні сумісники Штатні Усього Внутрішні сумісники Кількість ставок Усього Штатні Кількість ставок Усього Загальна кількість викладачів Загальна кількість ставок Науково-педагогічні кадри Усього 11 –

Методична робота кафедри зосереджувалася над розробкою актуальних питань освіти і виховання сучасної молоді, її Методична робота кафедри зосереджувалася над розробкою актуальних питань освіти і виховання сучасної молоді, її науковопедагогічного просвітництва, професійної підготовки Загальнокафедральна тема «Сучасний досвід та інновації у формуванні педагогічної майстерності майбутнього вчителя, менеджера навчального закладу та фахівця з управління проектами»

Наукові школи Саморегуляція як основа успішної педагогічної діяльності Керівник наукової школи: Гриньова Марина Вікторівна Наукові школи Саморегуляція як основа успішної педагогічної діяльності Керівник наукової школи: Гриньова Марина Вікторівна Професійний розвиток та саморозвиток особистості у творчій спадщині А. С. Макаренка Керівник наукової школи: Ткаченко Андрій Володимирович Створення сприятливого навчально-виховного середовища у вітчизняному освітньому закладі Керівник наукової школи: Жданова-Неділько Олена Григоріївна

На кафедрі працює аспірантура та докторантура за 2015 рік захищено 1 докторську та 12 На кафедрі працює аспірантура та докторантура за 2015 рік захищено 1 докторську та 12 кандидатських дисертацій З них: 1 докторська та 3 кандидатських захищені викладачами кафедри (під керівництвом проф. М. В. Гриньової): 1. Cас Наталія Миколаївна. Тема докторської дисертації: «Тенденції професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління: теоретико-методологічний аспект» . Спеціальність: 13. 00. 04 – теорія та методика професійної освіти. 2. Бєляєва Наталія Вячеславівна. Тема кандидатської дисертації: «Виховання професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів» . Спеціальність: 13. 00. 07 – теорія і методика виховання. 3. Кривошапка Ірина Василівна. Тема кандидатської дисертації: «Виховання толерантності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури» . Спеціальність: 13. 00. 07 – теорія і методика виховання. 4. Боловацька Юлія Ігорівна. Тема кандидатської дисертації: «Особистісно орієнтоване виховання студентів у культурно-дозвіллєвій діяльності вищого педагогічного навчального закладу» . Спеціальність: 13. 00. 07 – теорія і методика виховання.

Кандидатські дисертації: (науковий керівник проф. М. В. Гриньова) 1. Гончарова Євгенія Євгенівна. Тема кандидатської Кандидатські дисертації: (науковий керівник проф. М. В. Гриньова) 1. Гончарова Євгенія Євгенівна. Тема кандидатської дисертації: «Диференціація навчання фахових дисциплін майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах» . Спеціальність: 13. 00. 09 – теорія навчання. 2. Рендюк Сергій Петрови. Тема кандидатської дисертації: «Розвиток пізнавальної діяльності студентів технічних університетів у процесі вивчення математичних дисциплін» . Спеціальність: 13. 00. 09 – теорія навчання. 3. Корягіна Наталія Віталіївна. Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів до експериментальних досліджень з галузі природознавства» . Спеціальність: 13. 00. 04 – теорія та методика професійної освіти. 4. Росенко Наталія Олександрівна. Тема кандидатської дисертації: «Виховання толерантних взаємин старших підлітків у процесі занять спортивними бальними танцями» . Спеціальність: 13. 00. 07 – теорія і методика виховання. 5. Попович Галина Леонідівна. Тема кандидатської дисертації: «Методика формування краєзнавчо-туристичних знань у майбутніх вчителів географії» . Спеціальність: 13. 00. 02 – теорія і методика навчання (географії). 6. Іваниця Аліна Василівна. Тема кандидатської дисертації: «Педагогічні засади сімейного виховання студентської молоді» . Спеціальність: 13. 00. 07 – теорія і методика виховання. 7. Вєнєвцева Євгенія Володимирівна. Тема кандидатської дисертації: «Виховання білінгвальної культури спілкування студентів вищих педагогічних навчальних закладів» . Спеціальність: 13. 00. 07 – теорія і методика виховання.

Кандидатські дисертації: Науковий керівник проф. Ткаченко А. В. Шаповал Євгенія Юріївна. Тема кандидатської дисертації: Кандидатські дисертації: Науковий керівник проф. Ткаченко А. В. Шаповал Євгенія Юріївна. Тема кандидатської дисертації: «Формування рухових навичок дівчат 1114 років засобами міні-футболу у дитячо-юнацьких спортивних школах» . Спеціальність: 13. 00. 02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров'я). Науковий керівник доц. Жданова-Неділько О. Г Гриньов Станіслав Якович. Тема кандидатської дисертації: «Розвиток професійної культури майбутніх менеджерів з управління проектами в умовах магістратури» . Спеціальність: 13. 00. 04 – теорія та методика професійної освіти.

Нагороди Гриньова М. В. Почесна грамота виконавчого комітету Полтавської міської ради. Гриньова М. В. Нагороди Гриньова М. В. Почесна грамота виконавчого комітету Полтавської міської ради. Гриньова М. В. Подяка Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Сас Н. М. Почесна грамота Полтавської обласної держадміністрації. Сорокіна Г. Ю. Подяка Полтавської обласної ради Боловацька Ю. І. Почесна грамота виконавчого комітету Полтавської міської ради. Боловацька Ю. І. Почесна грамота Октябрської районної у м. Полтаві ради. Боловацька Ю. І. Почесна грамота Дитячого оздоровчого табору «Орлятко» . Кращенко Ю. П. Грамота Високопреосвіщеннішого Филипа, Митрополита Полтавського і Миргородського Кращенко Ю. П. Почесна грамота Всеукраїнської професійної спілки працівників органів Державної фіскальної служби Кращенко Ю. П. Подяка Полтавської обласної ради

Виконується фундаментальне дослідження за рахунок видатків державного бюджету (2013 р. - 2015 р. ) Виконується фундаментальне дослідження за рахунок видатків державного бюджету (2013 р. - 2015 р. ) Секція № 19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту Назва проекту: Виховний потенціал системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України Номер держреєстрації 0113 U 000365

Інформація проведення кафедрою конференцій (семінарів) Кількість проведених конференцій 2012 2013 2014 2015 Міжнародна конференція Інформація проведення кафедрою конференцій (семінарів) Кількість проведених конференцій 2012 2013 2014 2015 Міжнародна конференція 2 2 4 3 Всеукраїнська 5 7 4 6 1 конференція (семінар) Регіональна конференція

На кафедрі видається Збірник наукових праць «Витоки педагогічної майстерності» ліцензованого Постановою президії ВАК України На кафедрі видається Збірник наукових праць «Витоки педагогічної майстерності» ліцензованого Постановою президії ВАК України № 1 -05/8 від 22 грудня 2010 року У 2015 році кафедрою видано 6 збірників матеріалів конференцій та семінарів

Організація та проведення кафедрою конференцій та семінарів у 2015 році: 1. Міжнародна науково-практична конференція Організація та проведення кафедрою конференцій та семінарів у 2015 році: 1. Міжнародна науково-практична конференція "Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна" 12– 13 березня 2015 р. . 2. Міжнародна науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі» 24 квітня 2015 р.

3. Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі» (ХХІІ 3. Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі» (ХХІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) м. Полтава, 21 -22 травня 2015 р.

 • Всеукраїнський студентський науковий форум «Патріотичне виховання як основа побудови громадянського суспільства та • Всеукраїнський студентський науковий форум «Патріотичне виховання як основа побудови громадянського суспільства та демократичної держави» , 22 жовтня 2015 р.

Всеукраїнський науковопрактичний семінар Всеукраїнський науковопрактичний семінар "Управлінська майстерність керівника навчального закладу" 12 березня 2015 р. Всеукраїнський науковопрактичний семінар "Управління інноваційними проектами" 12 березня 2015 р. Всеукраїнський науковопрактичний семінар " Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві " 12 березня 2015 р. Всеукраїнський науковопрактичний семінар "Сучасні технології викладання природничих дисциплін " 21 -22 травня 2015 р. Науково-практичний семінар із міжнародною участю «Семінар з міжнародною участю «Інноваційний закордонний та вітчизняний досвід виробництв – в практико орієнтовану підготовку майбутніх магістрівменеджерів» 17 серпня 2015 р.

 «Школа місцевого і студентського самоврядування «Лідер майбутнього» проф. М. В. Гриньова - науковий «Школа місцевого і студентського самоврядування «Лідер майбутнього» проф. М. В. Гриньова - науковий керівник Полтавського молодіжного проекту доц. Ю. П. Кращенко - співорганізатор Основними завданнями Школи є: — виховання лідерських якостей майбутніх фахівців; — навчання та практичне стажування молоді для ознайомлення з основами діяльності органів місцевого та студентського самоврядування; — ознайомлення молоді з найактуальнішими проблемами міста, над вирішенням яких працюють структурні підрозділи міськвиконкому та депутатський корпус Полтавської міської ради; — залучення молодих осіб до участі в реалізації державної молодіжної політики на місцевому рівні; — розробка та впровадження інноваційних методів, технологій та форм роботи з різними категоріями молоді; — планування й організація діяльності громадського об’єднання, органу студентського самоврядування; — формування команди: пошук однодумців, формування цілей та завдань діяльності організацій, розподіл функцій та повноважень; — вивчення основ PR-стратегії.

Подано заявок на отримання охоронних документів : 1. Арканова Анастасія Анатоліївна (під керівництвом проф. Подано заявок на отримання охоронних документів : 1. Арканова Анастасія Анатоліївна (під керівництвом проф. М. В. Гриньової) – корисна модель «Спосіб декоративного відтворення ботанічної пам’ятки природи «Кочубеївські дуби» 2. Арканова Анастасія Анатоліївна (під керівництвом проф. М. В. Гриньової) – літературний письмовий твір наукового характеру «Авторський екскурсійний маршрут територією ботанічної пам’ятки природи «Кочубеївські дуби» .

Міжнародне співробітництво передбачає спільну діяльність за такими напрямками: • розробка наукової проблематики, пов'язаних із Міжнародне співробітництво передбачає спільну діяльність за такими напрямками: • розробка наукової проблематики, пов'язаних із діяльністю видатних педагогів, використанням їх творчого спадку у вирішенні актуальних питань професійно-педагогічної підготовки; • організація науково-практичних конференцій, семінарів, двосторонніх зустрічей; • підтримка діяльності Міжнародної макаренковської асоціації, Української асоціації Макаренка А. С. ; • обмін науковою інформацією, літературою, періодичними виданнями; • рецензування науково-педагогічних робіт і експертиза творчих проектів; • видання наукових і методичних матеріалів

ДІЮЧІ УГОДИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 2010 -2015 рр. Міжрегіональна суспільна організація ДІЮЧІ УГОДИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 2010 -2015 рр. Міжрегіональна суспільна організація педагогічної спільноти «Макаренківська співдружність» (Міжнародна макаренківська асоціація) (Росія) Педагогічний університет імені Комісії національної освіти в Кракові (Польща) Центр внешкольной работы имени А. С. Макаренко Западного окружного управления образования Департамента образования города Москвы (Росія) 2011 -2016 рр. Сыктывкарский государственный университет (Росія) ФГАОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический университет" (Екатеринбург) (Росія) 2012 -2017 рр. Нижньогородський державний педагогічний університет імені Козьми Мініна (Росія) Волгоградська державна академія підвищення кваліфікації і перепідготовки працівників освіти (Росія) 2013 -2018 рр. Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Центр образования № 656 им. А. С. Макаренко (Росія, Москва) Краківська Академія ім. А. Фрича Моджевського (Польща, Краків) 2014 -2019 рр. Секретаріат із проведення тижня енергії, що відновлюється, ініціативної Європейської комісії, яка координується Виконавчою Агенцією малих підприємств 17. 02. 2014 р. (Бельгія, Брюсель) Федеральна державна наукова установа «Інститут педагогічних досліджень обдарованих дітей» Російської академії освіти 24. 02. 2014 р. (Росія, Новосибірськ)

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями у 2015 році Підписано договір з Аріельським Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями у 2015 році Підписано договір з Аріельським університетом, Ізраїль. Договір про організацію та здійснення наукової співпраці з розвитку науки від 2 квітня 2015 р. обмін аналітичною і науковою інформацією, науковими матеріалами; проведення сумісних програм консультування і аналізу (обмін інформацією про стан ринків і ринкові можливості ); проведення спільного спонсорства конференцій (запрошення на наукові конференції викладачів і студентів); спільні публікації (наукові статті і підручники); обмін навчальними матеріалами, статтями й іншими публікаціями.

У 2015 підписані договори про співпрацю в Україні: З ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної У 2015 підписані договори про співпрацю в Україні: З ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (договір № 163 від 1. 06. 2015 р. ) щодо організації науково-дослідної роботи у галузі теорії та методики управління та адміністрування, що передбачає: сприяння організації процесів навчання, які відповідають міжнародним стандартам підготовки магістрів, кандидатів, докторів наук та інших фахівців у галузі управління та адміністрування. Сприяння обміну викладачами, науковими співробітниками та іншими фахівцями. Організація зустрічей між викладачами, вченими, педагогами, управлінцями з метою обміну досвідом та знаннями. організацію та впровадження наукових та науково-методичних розробок у практику викладання, виховання та освітнього процесу; організацію спеціальних експериментальних науково-методичних майданчиків, тимчасових творчих колективів. підготовку, видання та впровадження у практику навчальних закладів наукових, науково-методичних рекомендацій, підручників, посібників тощо

Кафедра є визнаним науково-організаційним центром макаренкознавства Міжнародна макаренківська асоціація об’єднала зусилля наукових центрів, груп Кафедра є визнаним науково-організаційним центром макаренкознавства Міжнародна макаренківська асоціація об’єднала зусилля наукових центрів, груп макаренкознавців з 17 країн світу Полтавською лабораторією започатковане проведення міжнародних конференцій асоціації в різних країнах (Росія, Польща, Італія, Німеччина, Китай) Проф. Ткаченко А. В. є віце-президентом Міжнародної макаренківської асоціації (ММА), а проф. Гриньова М. В. – член Правління ММА від України. Понад 10 років проф. Ткаченко А. В. виконує обов’язки секретаря Української асоціації Антона Макаренка

Науковці кафедри здійснюють керівництво діяльністю наукової лабораторії А. С. Макаренка Науковці кафедри здійснюють керівництво діяльністю наукової лабораторії А. С. Макаренка

При кафедрі працює кімната-музей А. С. Макаренка При кафедрі працює кімната-музей А. С. Макаренка

За ініціативи проф. М. В. Гриньової, керівник проекту проф. А. В. Ткаченко, силами кафедри За ініціативи проф. М. В. Гриньової, керівник проекту проф. А. В. Ткаченко, силами кафедри у 2015 р. засновано меморіальну аудиторію-музей І. А. Зязюна у пам'ять корифея-ідейника кафедри педагогічної майстерності, ректора Полтавського педінституту І. А. Зязюна

Навесні цього року кафедрою разом із бібліотекою університету було створено науковий інтернет-ресурс, присвячений життєдіяльності Навесні цього року кафедрою разом із бібліотекою університету було створено науковий інтернет-ресурс, присвячений життєдіяльності та творчому спадку видатного випускника нашого вишу, Антона Семеновича Макаренка, що отримав назву «Макаренкіана»

Науково-дослідна й інноваційна діяльність молодих учених кількість публікацій молодих учених – 21 з них: Науково-дослідна й інноваційна діяльність молодих учених кількість публікацій молодих учених – 21 з них: статей у фахових виданнях – 6 у закордонних виданнях – 3 навчальних посібників, методичних рекомендацій – 2

На кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Полтавського національного педагогічного університету На кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка здійснюється підготовка фахівців ОКС “магістр” за спеціальностями: 8. 18010020 “Специфічні категорії. Управління навчальним закладом” 8. 18010013 “Специфічні категорії. Управління проектами” 8. 18010012 “Специфічні категорії. Управління інноваційною діяльністю

Студентські публікації Кількість студентських публікацій – 112, з них: кількість одноосібних студентських публікацій – Студентські публікації Кількість студентських публікацій – 112, з них: кількість одноосібних студентських публікацій – 88; кількість публікацій у співавторстві з викладачем – 24.

При кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна діють студентські гуртки та При кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна діють студентські гуртки та проблемні групи Студентське наукове товариство охоплює велике коло студентів, які проводять науково-дослідницьку роботу на кафедрі. Результати науково-дослідницької роботи стають основою для написання курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт

Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Кривенко В’ячеслав Володимирович Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Кривенко В’ячеслав Володимирович (науковий керівник проф. Гриньова М. В. ) диплом ІІІ ступеня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Інтелектуальна власність» за наукову роботу "Соціальний проект "Залучення територіальної громади Полтави до функціонування місцевого дендропарку як рекреаційного та еколого-просвітницького центру" (КНУ імені Тараса Шевченка, 20 березня 2015 р. ). Арканова Анастасія Анатоліївна (науковий керівник проф. Гриньова М. В. ) диплом І ступеня щорічного конкурсу студентських робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад» за наукову роботу «Авторський екскурсійний маршрут територією ботанічної пам’ятки природи «Кочубеївські дуби» (на основі досвіду іноземних країн)» (грудень 2015 р. ). Дмитренко Юлія Сергіївна (науковий керівника доцю Кращенко Ю. П. ) диплом ІІІ ступеня щорічного конкурсу студентських робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад» за наукову роботу «Адаптація внутрішньо переміщених осіб до університетського середовища засобами студентського самоврядування» (грудень 2015 р. ).

 • • Інформація про наукову та науково-технічну співпрацю Співпраця в організації міжнародних науковопрактичних • • Інформація про наукову та науково-технічну співпрацю Співпраця в організації міжнародних науковопрактичних конференцій та семінарів з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук Проф. Гриньова М. В. - член-кореспондент Міжнародної Академії педагогічних наук та науковий керівник філіалу Міжнародної Академії педагогічних наук при кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту. Проф. Гриньова М. В. – член науково-методичної ради при МОН України з проблем валеології і здоров'я людини Проф. Гриньова М. В. – член комісії з проведення ліцензійної експертизи підготовки магістрів зі спец. "Управління навчальним закладом" у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя).

ЗАХОДИ ЗДІЙСНЕНІ СПІЛЬНО З ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯМИ • Співпраця у організації та проведенні науковопрактичних конференцій і ЗАХОДИ ЗДІЙСНЕНІ СПІЛЬНО З ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯМИ • Співпраця у організації та проведенні науковопрактичних конференцій і семінарів • Співпраця у складі Громадської ради при Управлінні Державної пенітенціарної служби України у Полтавській області. Проф. А. В. Ткаченко організатор постійно діючого макаренкознавчого методичного семінару працівників ДПт. С • Гриньова М. В. голова обласної олімпіади з біології • Гриньова М. В. голова обласного дитячого конкурсу з педагогіки та психології • Гриньова М. В. голова обласного конкурсу "Мала академія наук“

Розвиток кафедри зосереджений на таких напрямках: • оновлення змісту і форми професійної підготовки студентів Розвиток кафедри зосереджений на таких напрямках: • оновлення змісту і форми професійної підготовки студентів і магістрантів; • поглиблення міжнародного співробітництва в сфері новітніх педагогічних технологій і макаренкознавства; • захист дисертаційних досліджень

Дякую за увагу! Дякую за увагу!