Скачать презентацию POLSKA WERSJA ENGLISH VERSION Opracowanie Rafał Pastwa Скачать презентацию POLSKA WERSJA ENGLISH VERSION Opracowanie Rafał Pastwa

f0492881ab18df5ce265184ede59b014.ppt

  • Количество слайдов: 63

 POLSKA WERSJA ENGLISH VERSION Opracowanie: Rafał Pastwa Teksty: Dorota Herda, Iwona Karabela, Rafał POLSKA WERSJA ENGLISH VERSION Opracowanie: Rafał Pastwa Teksty: Dorota Herda, Iwona Karabela, Rafał Pastwa Tłumaczenie: Beniamin Galicki 2008

 ENGLISH VERSION j SP kni Kli ATOWA itaj ONI P ello H W ENGLISH VERSION j SP kni Kli ATOWA itaj ONI P ello H W

SP SUK CES KT A OR NT KO T Y DY GEN A IE SP SUK CES KT A OR NT KO T Y DY GEN A IE HIS TO U W ZNIO C Ł KÓ RIA PA KA TR O N START

AGENDY BIBLIOTEKA ŚWIETLICA STOŁÓWKA SALE KOMPUTEROWE REWALIDACJA PEDAGOG SZKOLNY GABINET MEDYCZNY SALA GIMNASTYCZNA MENU AGENDY BIBLIOTEKA ŚWIETLICA STOŁÓWKA SALE KOMPUTEROWE REWALIDACJA PEDAGOG SZKOLNY GABINET MEDYCZNY SALA GIMNASTYCZNA MENU

BIBLIOTEKA AGENDY Przy szkole podstawowej działa biblioteka szkolna czynna od poniedziałku do piątku w BIBLIOTEKA AGENDY Przy szkole podstawowej działa biblioteka szkolna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8. 00 – 15. 00. Biblioteka szkolna wita wszystkich czytelników hasłem: „Kto czyta żyje wielokrotnie”. W bibliotece znajduje się 8666 woluminów. Księgozbiór jest stale uzupełniany o różne nowości książkowe. Biblioteka poprzez swoje działania aktywnie rozwija i utrwala zainteresowania i potrzeby czytelnicze, uwzględniając indywidualne uzdolnienia uczniów. Wdraża do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej informacji. Przygotowuje do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji. W bibliotece szkolnej mieści się Multimedialne Centrum Informatyczne wyposażone w stanowiska komputerowe dla uczniów, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka i kopiarka), telewizor i odtwarzacz dvd.

ŚWIETLICA AGENDY Świetlica szkolna czynna jest codzienne w godzinach 6. 45 – 16. 00. ŚWIETLICA AGENDY Świetlica szkolna czynna jest codzienne w godzinach 6. 45 – 16. 00. Zapewnia ona opiekę każdemu chętnemu uczniowi. Podczas zajęć świetlicowych organizowane są różne gry, zabawy, zajęcia sportowe, prowadzone są rozmowy indywidualne, pomoc w zakresie odrabiana prac domowych. Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych rozwijają swoje zainteresowania, szczególnie plastyczne, uczą się zabawy i pracy w zespole, przygotowują wystawy prac plastycznych, przygotowują inscenizacje bajek. Podczas zajęć w świetlicy często następuje integracja dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, które również biorą udział we wszelkich działaniach plastycznych, ruchowych, muzycznych. Dzieci mogą korzystać również z komputera i odpowiednich dla nich multimediów na płytach CD i DVD.

STOŁÓWKA AGENDY Stołówka szkolna wyposażona w nowoczesny sprzęt gospodarstwa domowego oferuje domowe, dwudaniowe obiady STOŁÓWKA AGENDY Stołówka szkolna wyposażona w nowoczesny sprzęt gospodarstwa domowego oferuje domowe, dwudaniowe obiady w niewygórowanej cenie. Stołuje się w niej około 500 uczniów. Panie kucharki codziennie czuwają nad urozmaiceniem posiłków bogatych w wartości odżywcze i witaminy. Dodatkowo szkoła nawiązała współpracę z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Opolu Lubelskim, która zaopatruje szkołę w pożywne mleko. Każdego dnia uczniowie dostają świeże mleko w jednorazowym opakowaniu.

SALE KOMPUTEROWE AGENDY Pracownie komputerowe liczą łącznie 20 stanowisk komputerowych wyposażonych w stacje dysków SALE KOMPUTEROWE AGENDY Pracownie komputerowe liczą łącznie 20 stanowisk komputerowych wyposażonych w stacje dysków cd/dvd oraz programy użytkowe, dzięki którym uczniowie zgłębiają tajniki informatyki. Komputery mają stały dostęp do Internetu i zaopatrzone są w filtry rodzinne i blokady stron nieodpowiednich dla dzieci.

REWALIDACJA AGENDY W pracowniach przeznaczonych do zajęć rewalidacyjnych zgromadzono wiele pomocy edukacyjnych potrzebnych do REWALIDACJA AGENDY W pracowniach przeznaczonych do zajęć rewalidacyjnych zgromadzono wiele pomocy edukacyjnych potrzebnych do pracy z dziećmi wymagającymi dodatkowych zajęć wyrównywania wiedzy oraz do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo. W naszej szkole są dwa odziały integracyjne zrzeszające dzieci zarówno pełno, jak i niepełnosprawne. W obu oddziałach na równi funkcjonują dzieci zdrowe i o różnym stopniu niepełnosprawności umysłowej, ich pracę wspomagają nauczyciele przedmiotu i nauczyciel wspomagający, który przebywa z dziećmi niepełnosprawnymi podczas wszystkich zajęć i przerw śródlekcyjnych.

PEDAGOG SZKOLNY AGENDY Do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest również pedagog szkolny, który czuwa PEDAGOG SZKOLNY AGENDY Do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest również pedagog szkolny, który czuwa nad opieką pedagogiczno – psychologiczną uczniów, pomaga nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, służy radami związanymi m. in. z trudnościami w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania agresji i wychowania dzieci szkolnych oraz organizuje prelekcje, warsztaty, szkolenia i pogadanki w zakresie działań pedagogicznych i psychologicznych.

GABINET MEDYCZNY AGENDY W szkolnym gabinecie medycznym uczniowie w razie potrzeby otrzymują natychmiastową pierwszą GABINET MEDYCZNY AGENDY W szkolnym gabinecie medycznym uczniowie w razie potrzeby otrzymują natychmiastową pierwszą pomoc przedlekarską. Tam też odbywają się kontrolne badania przesiewowe wzroku, słuchu, regularne badania wagi i wzrostu, różnego rodzaju szczepienia, rutynowe kontrole higieny uczniów oraz comiesięczna fluoryzacja uzębienia.

SALA GIMNASTYCZNA AGENDY Sala gimnastyczna, wraz z przylegającym do niej pomieszczeniem na sprzęt sportowy SALA GIMNASTYCZNA AGENDY Sala gimnastyczna, wraz z przylegającym do niej pomieszczeniem na sprzęt sportowy i przebieralnią połączoną z łazienką oraz małą salką do zajęć korekcyjnych stanowi kompleks potrzebny w każdej szkole. Na wyposażeniu jej znajdują się niezbędne sprzęty gimnastyczne, m. in. skrzynia, kozioł, odskocznia, równoważnia, drabinki gimnastyczne, materace, piłki siatkowe, koszykowe, ręczne, tenisowe, łyżwy, sanki, drobny sprzęt gimnastyczny dla dzieci (szarfy, ringo, skakanki, koła hula hop). Poza tym wyrysowane są w niej boiska do różnych gier zespołowych, zawieszone kosze, ustawione bramki, a także znajdują się haki, na których mocuje się liny do wspinania, kółka do akrobacji i miejsca, gdzie rozpościera się siatkę do gry w piłkę siatkową.

KONTAKT menu SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO ul. Szkolna 9, 24 -320 PONIATOWA POLSKA KONTAKT menu SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO ul. Szkolna 9, 24 -320 PONIATOWA POLSKA www: http: //sp. poniatowa. pl e-mail: [email protected] poniatowa. pl tel/fax. : 081 820 46 24

HISTORIA menu Historia szkolnictwa na terenie Poniatowej datuje się od roku 1949, kiedy to HISTORIA menu Historia szkolnictwa na terenie Poniatowej datuje się od roku 1949, kiedy to decyzją władz oświatowych powstała w Poniatowej szkoła podstawowa. Początki jej były bardzo trudne, brakowało pomieszczeń, sprzętu, jak również personelu nauczycielskiego. Szybki rozwój miasteczka zradzał potrzebę organizowania innych szkół, w których dzieci i młodzież zdobywałaby odpowiednie wykształcenie, toteż w roku 1965 przystąpiono do budowy nowej szkoły. 15 maja 1965 roku dokonano uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego nowej szkoły. 3 września 1967 roku odbyła się Wojewódzka Inauguracja Nowego Roku Szkolnego. Pierwszym kierownikiem szkoły od roku 1949 do 1959 był mgr Stefan Zychowicz, następnie w latach 1959 -1967 mgr Mieczysław Unifantowicz, lata 1967 -1968 przypadają na kierownictwo mgr Aliny Gucmy, a w okresie 1968 -1970 szkołą kieruje mgr Klementyna Szczepańska.

HISTORIA menu W roku 1970 kierownikiem szkoły zostaje mgr Ryszard Pastwa. W tym roku HISTORIA menu W roku 1970 kierownikiem szkoły zostaje mgr Ryszard Pastwa. W tym roku szkoła przechodzi na naukę systemem pracownianym i klasopracownianym. Osiąga coraz większe sukcesy dydaktyczne, wychowawcze, sportowe zarówno na terenie powiatu jak i województwa. W ramach reorganizacji szkolnictwa od 1 września 1973 roku szkoła przekształca się w Zbiorczą Szkołę Gminną, która pod tą nazwą funkcjonuje do roku 1984. 1 września 1984 roku odbyły się w Poniatowej wojewódzkie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 1984/85 połączone z nadaniem szkole imienia Stefana Żeromskiego i ufundowaniem przez rodziców sztandaru.

HISTORIA menu 1 września 2003 roku na zasłużoną emeryturę odchodzi wieloletni dyrektor Ryszard Pastwa, HISTORIA menu 1 września 2003 roku na zasłużoną emeryturę odchodzi wieloletni dyrektor Ryszard Pastwa, a nowym dyrektorem szkoły zostaje mgr Zygmunt Wyroślak. Funkcję zastępcy dyrektora pełnią mgr Iwona Kucharek i mgr Bożena Szwed.

PATRON menu W szkole znajduje się kącik poświecony Stefanowi Żeromskiemu. W skład stałej ekspozycji PATRON menu W szkole znajduje się kącik poświecony Stefanowi Żeromskiemu. W skład stałej ekspozycji ściennej wchodzi gazetka tematyczna, popiersie pisarza i wmurowana tablica pamiątkowa, na której widnieje motto pochodzące z powieści Żeromskiego zatytułowanej „Dzieje grzechu”: „Wszedłem w Lud i byłem jednym z Ludu”. Na ścianie przy popiersiu, w szklanej gablocie spoczywa sztandar szkoły ufundowany w roku 1984. Centrum sztandaru stanowi wyhaftowany herb miasta (pół głowy ciołka zaczerpnięte z herbu Poniatowskich i litera P) i cytat pochodzący z „Ludzi bezdomnych” – największej powieści Stefana Żeromskiego „Człowiek – jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno”.

KÓŁKA Koło plastyczne „Ja to potrafię” Kółko matematyczne Kółka humanistyczne Kółka przyrodnicze Kółka językowe KÓŁKA Koło plastyczne „Ja to potrafię” Kółko matematyczne Kółka humanistyczne Kółka przyrodnicze Kółka językowe Kółko historyczne Kółko muzyczne „Rozśpiewane nutki” Klub europejski „Euro” Kółko informatyczne on-line menu

Koło plastyczne „Ja to potrafię” KÓŁKA Głównym celem kółka jest rozwijanie zdolności, zainteresowań, a Koło plastyczne „Ja to potrafię” KÓŁKA Głównym celem kółka jest rozwijanie zdolności, zainteresowań, a także wskazanie form pożytecznego i racjonalnego spędzania wolnego czasu. Myślą przewodnią oprócz walorów kształcąco-poznawczych jest stosowanie wyszukanych technik plastycznych zaczerpniętych z fachowej literatury oraz własnych doświadczeń i predyspozycji uczniów. Kółko plastyczne należy do zajęć dodatkowych, na których dzieci poznają nowe techniki plastyczne, uczą się wykorzystywać każdy materiał do własnej twórczości. Celem zajęć jest: rozwijanie wyobraźni plastycznej, inwencji twórczej dzieci, wrażliwości na piękno i sztukę. Sztuka jest dla każdego dziecka środkiem wyrazu, a plastyka jest działalnością twórczą i dynamiczną. Dzieci tworząc działają spontanicznie niezależnie od wiedzy i doświadczeń, jakie posiadają. Zapewniając dzieciom warunki do stałego tworzenia, wpływamy pozytywnie na cały ich rozwój.

Kółko matematyczne KÓŁKA Na terenie szkoły warsztaty matematyczne prowadzone są przez trzy nauczycielki - Kółko matematyczne KÓŁKA Na terenie szkoły warsztaty matematyczne prowadzone są przez trzy nauczycielki - matematyczki w systemie pozalekcyjnym, dla kilku grup wiekowych. Kółko matematyczne to miejsce, gdzie trenujemy naszą sprawność matematyczną. Tak jak biegacz odbywa sesje treningowe, tak uczeń musi pod okiem swojego nauczyciela - trenera i przyjaciela szlifować swoją formę. Poznawać nowe chwyty i sztuczki, wprawiać się w ich używaniu. Wszystko to rozwiązując zadania matematyczne. Nasze główne cele to: rozwijanie sprawności umysłowej i zainteresowań matematycznych uczniów, wspieranie rozwoju uczniów, mających trudności w rozumieniu treści matematycznych, integrowanie działań uczniów zdolnych i słabych do wspólnego rozwiązywania problemów z zakresu matematyki, rozwijanie pamięci, wyobraźni , myślenia abstrakcyjnego oraz logicznego rozumowania oraz doskonalenie umiejętności samopomocy koleżeńskiej. Ponadto przygotowujemy się do udziału w różnych konkursach matematycznych i doskonalimy pracę zespołową, a także uczymy się zdrowej rywalizacji między sobą i zespołami.

Kółko humanistyczne KÓŁKA Warsztaty prowadzone są w systemie pozalekcyjnym przez nauczycielki - polonistki. Uczestnikami Kółko humanistyczne KÓŁKA Warsztaty prowadzone są w systemie pozalekcyjnym przez nauczycielki - polonistki. Uczestnikami zajęć polonistycznych są uczniowie klas IV - VI. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. W zajęciach koła biorą udział nie tylko dzieci bardzo zdolne. Różnorodne formy prowadzonych zajęć pozwalają zainteresować także tych uczniów, którzy na co dzień mają problemy z opanowaniem umiejętności w zakresie języka polskiego. Głównym celem jest kształcenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim, wyrabianie nawyku samokształcenia, a także rozbudzanie dociekliwości intelektualnej, samodzielności, niezależności w myśleniu i działaniu. Podczas spotkań uczniowie: wzbogacają swoją wiedzę z zakresu nauki o języku, literatury i kultury; przygotowują informacje na określony temat w oparciu o kilka źródeł; wykorzystują Internet oraz programy komputerowe jako źródło cennych i łatwo dostępnych informacji; dostrzegają bogactwo, wieloznaczność i wielofunkcyjność słów.

Kółko przyrodnicze KÓŁKA W naszej szkole kółka o charakterze przyrodniczym prowadzone są od wielu Kółko przyrodnicze KÓŁKA W naszej szkole kółka o charakterze przyrodniczym prowadzone są od wielu lat przez trzy nauczycielki, które ściśle ze sobą współpracują. Są one przeznaczone dla uczniów z klas IV - VI. Od wielu lat ich członkowie współpracują też z LOP oraz OTOP. Motto LOP–owskiego Koła Turystyczno – Krajoznawczego brzmi: „A czy znasz ty bracie młody”, a celem jest realizacja haseł: „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom” i „Ach lubelskie, jakie cudne”. Program kółka przyrodniczego jest przeznaczony dla uczniów chcących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie przyrody. Jego treści pozwalają na dokładniejsze pogłębienie i rozszerzenie wiadomości, których nie można zrealizować na lekcjach przyrody ze względu na ograniczenia czasowe. Pozwala on zwrócić uwagę uczniów na otaczający świat, zainteresowanie jego pięknem i ochroną jego zasobów.

Kółko językowe KÓŁKA Na terenie naszej szkoły funkcjonuje kilka kółek językowych: z języka angielskiego, Kółko językowe KÓŁKA Na terenie naszej szkoły funkcjonuje kilka kółek językowych: z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Zostały stworzone dla osób chcących rozwijać i pogłębiać wiedzę o językach, jak również o krajach anglojęzycznych, francuskojęzycznych oraz niemieckojęzycznych. Głównym zadaniem warsztatów, które odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, jest rozwijanie komunikacji, celem przygotowania się w przyszłości do czynnego posługiwania się tymi językami. Na zajęcia odbywające się w systemie pozalekcyjnym chętnie uczęszczają uczniowie ze wszystkich klas. Programy zajęć kółek kładą nacisk przede wszystkim na: wspomaganie rozwoju uczniów, podniesienie poziomu wiedzy uczniów, zachęcanie uczniów do zwiększenia wysiłku w uczeniu się języków obcych oraz opanowanie języka na poziomie umożliwiającym sprawną komunikację.

Kółko historyczne KÓŁKA Zajęcia są realizowane w systemie pozalekcyjnym raz w tygodniu. Na kółko Kółko historyczne KÓŁKA Zajęcia są realizowane w systemie pozalekcyjnym raz w tygodniu. Na kółko uczęszcza młodzież szczególnie interesująca się przeszłością naszego kraju. Na zajęciach poszerzana jest wiedza historyczna z zakresu dziejów ojczystych. Zajmujemy się także historią regionalną. Poznajemy ludzi cieszących się szacunkiem w naszym mieście, ludzi zasłużonych, ludzi kultury. Rokrocznie przygotowujemy się na zajęciach do konkursów przedmiotowych i konkursów wiedzy o gminie i mieście Poniatowa, zdobywając premiowane miejsca i nagrody.

Kółko muzyczne „Rozśpiewane nutki” KÓŁKA Głównym zadaniem jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci Kółko muzyczne „Rozśpiewane nutki” KÓŁKA Głównym zadaniem jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci poprzez: umożliwienie uczniom rozwoju zdolności muzycznych, zapoznanie ze światem muzyki dziecięcej, pogłębienie zdolności odczuwania zawartych w utworach treści emocjonalnych, kształtowanie zainteresowań muzycznych oraz rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej. Wspólne śpiewanie podczas spotkań muzycznych kształtuje umiejętność współdziałania w grupie i odpowiedzialność za jej osiągnięcia. Uczniowie bawią się, ucząc jednocześnie. Dzięki temu poznają wartościową muzykę, kulturalną i miłą zabawę, a jednocześnie pożytecznie spędzają swój wolny czas. Sprzyjają one również umocnieniu dyscypliny i solidarności. Uczniowie ponadto godnie reprezentują szkołę podczas uroczystości na terenie miasta i poza nią (konkursy i przeglądy zespołów artystycznych).

Klub europejski „Euro” KÓŁKA Klub Europejski jest swoistym ośrodkiem informacji o zjednoczonej Europie działającym Klub europejski „Euro” KÓŁKA Klub Europejski jest swoistym ośrodkiem informacji o zjednoczonej Europie działającym na terenie naszej szkoły. Zaszczepiamy prawdziwego europejskiego ducha w członkach klubu, kształtujemy postawy pro europejskie, promując jednocześnie własną historię i kulturę. Uczniowie poznają aspekty gospodarcze, polityczne, geograficzne i kulturalne państw członkowskich Unii Europejskiej. Młodzież rozumie ideę integracji nie tylko zjednoczonej Europy, ale integracji osób pełno i niepełnosprawnych. Pogłębia się wiedza uczniów o instytucjach europejskich, międzynarodowych organizacjach, programach dla młodzieży. Nawiązujemy współpracę z młodymi Europejczykami z innych krajów europejskich, ale także z odpowiednimi instytucjami zajmującymi się szerzeniem informacji o Unii Europejskiej, państwach członkowskich. Rozbudzamy wśród uczniów wzajemną tolerancję, szacunek do różnic kulturowych i odmienności innych narodów oraz poczucie własnej godności w oparciu o wartości duchowe i tradycje europejskie, ojczyste, regionalne oraz świadomość językową.

Kółko ITC KÓŁKA Głównym zadaniem kółka jest szersze zapoznanie uczniów z nowinkami technicznymi. Na Kółko ITC KÓŁKA Głównym zadaniem kółka jest szersze zapoznanie uczniów z nowinkami technicznymi. Na zajęciach uczniowie: poznają podstawy fotografii cyfrowej i obsługi aparatu cyfrowego, uczą się obsługi skanera i drukarki (kalibracja, drukowanie dużych formatów), poznają technologię cyfrową w celu wykorzystywania jej do opracowywania galerii zdjęć z imprez szkolnych, tworzenia reportaży, prezentacji multimedialnych itp. Pogłębiają wiedzę w zakresie technik archiwizacji zdjęć i ich publikacji w formie galerii na stronach WWW oraz organizowania zdjęć w komputerze za pomocą dostępnych darmowych programów. Rozwijają umiejętności wykorzystania języka HTML do tworzenia stron WWW.

Prezentacje multimedialne uczniów MENU MULTIMEDIA PRESENTATION OF OUR SCHOOL A. SZWAJGIER, A. PAPIERZ MULTIMEDIA Prezentacje multimedialne uczniów MENU MULTIMEDIA PRESENTATION OF OUR SCHOOL A. SZWAJGIER, A. PAPIERZ MULTIMEDIA PRESENTATION OF OUR SCHOOL J. SITARSKI HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PONIATOWEJ A. SOSIK HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PONIATOWEJ K. NIEZGODA HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PONIATOWEJ K. KOZIŃSKA MOJA SZKOŁA - FRENCH N. KAPCZYŃSKI-HELMI MOJA SZKOŁA - GERMAN K. LATOS, K. ZIELIŃSKI MÓJ DOM EUROPA A. PIWKO, K. ZIELIŃSKI Aby powrócić do prezentacji wciśnij Esc

SUKCESY MENU Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej jak i wcześniej Zbiorcza Szkoła SUKCESY MENU Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej jak i wcześniej Zbiorcza Szkoła Gminna w Poniatowej uważana była za jedną z najlepszych szkół w województwie lubelskim. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień, miała duże osiągnięcia na polu dydaktycznym, wychowawczym i sportowym. W tej szkole powstały w 1975 roku i 1978 roku znane w kraju i zagranicą zespoły muzyczne „Szczygiełki” i „Scholares Minores pro Musica Antiqua”. W roku szkolnym 1978/1979 biblioteka szkolna zajmuje I miejsce w województwie lubelskim w konkursie „Biblioteka centrum informacji w szkole” uzyskując 100 punktów na 100 możliwych. W 1984 roku szkoła uzyskuje miano Laureata Ogólnopolskiego konkursu „Moja Miejscowość w 40 -leciu Polski Ludowej” i otrzymuje honorowy list od Ministra Oświaty i Wychowania. W roku 1985 Spółdzielnia Uczniowska otrzymuje wyróżnienie w krajowym konkursie pod hasłem „Pracujemy dla siebie, szkoły i środowiska”. W roku 1986/1987 szkoła otrzymała tytuł Wzorowej Szkoły Województwa Lubelskiego nadany przez Kuratora Oświaty. W roku 1987/1988 -wicemistrzostwo Polski w konkursie „Piłkarska kadra czeka” oraz IV miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży w piłce nożnej.

SUKCESY MENU Naszym największym osiągnięciem jest uzyskanie w roku szkolnym 2002/2003 szkoła tytułu „Szkoły SUKCESY MENU Naszym największym osiągnięciem jest uzyskanie w roku szkolnym 2002/2003 szkoła tytułu „Szkoły z klasą” w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez „Gazetę Wyborczą” pod patronatem Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego. Z otrzymanego przez nas zaszczytnego tytułu wynika, że Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej dobrze uczy każdego dnia, szkoła ocenia sprawiedliwie, szkoła uczy myśleć i rozumieć świat, szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości, szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat, szkoła przygotowuje do przyszłości.

SUKCESY MENU Ale nasze sukcesy, to nie tylko laureaci konkursów na szczeblu wojewódzkim czy SUKCESY MENU Ale nasze sukcesy, to nie tylko laureaci konkursów na szczeblu wojewódzkim czy nawet ogólnopolskim, to przede wszystkim zadania, które realizujemy każdego dnia. Przygotowujemy z uczniami wszelkiego rodzaju akademie szkolne, apele okolicznościowe dla dyrekcji szkoły, nauczycieli, uczniów i zaproszonych gości (integracja środowiska lokalnego), reprezentujemy szkołę w środowisku lokalnym poprzez udział w zawodach sportowych, konkursach na szczeblu gminy, powiatu czy innych występach okolicznościowych, zarówno tych w najbliższej okolicy, jak i krajowych, przygotowujemy uroczystości wynikające z kalendarza imprez szkolnych czy świąt kościelnych. Promujemy naszą szkołę na szeroką skalę podczas zagranicznych i krajowych wyjazdów naszych uczniów z chórem „Szczygiełki”, wyjazdów z innymi formacjami/klubami działającymi w Poniatowej (Meduza, sekcja Taekwondo, sekcja jeździecka, Grawitan) podczas zielonych szkołach organizowanych przez naszą placówkę, ale także poprzez udział w wyjazdach i obozach sportowych. Organizujemy m. in. wycieczki krajoznawcze, turystyczne, przyrodnicze, do obiektów kulturalnych (muzeów, teatrów, na wystawy plastyczne). Uczymy naszych uczniów poszanowania osób niepełnosprawnych poprzez czynny ich udział w imprezach integracyjnych organizowanych w naszym mieście oraz poprzez organizowanie w naszej szkole corocznej wystawy prac plastycznych dzieci z niepełnosprawnością umysłową przy pełnym zaangażowaniu w prace organizacyjne uczniów w pełni sprawnych. Wystawiamy przedstawienia, wydajemy gazetkę szkolną, dbamy o oprawę plastyczną naszej placówki, ukwiecamy teren wokół szkoły, staramy się, by na co dzień nasza szkoła była piękna, kolorowa, przyjazna każdemu dziecku i przede wszystkim bezpieczna.

SPORT MENU Nasi uczniowie osiągają ogromne sukcesy sportowe, toteż wychodząc ich oczekiwaniom szkoła organizuje SPORT MENU Nasi uczniowie osiągają ogromne sukcesy sportowe, toteż wychodząc ich oczekiwaniom szkoła organizuje dla nich mnóstwo obowiązkowych i dodatkowych zajęć sportowych. Młodzież i dzieci w ramach zajęć wychowania fizycznego uczęszczają na krytą pływalnię (pływalnia właściwa i brodzik) mieszczącą się 100 metrów od szkoły. W ramach zajęć pozalekcyjnych działają przy szkole drużyny piłkarskie: męskie i żeńskie drużyny koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, żeńska drużyna softballa.

 POLISH VERSION C K SP LIC A TOW ONIA Witaj P Hello POLISH VERSION C K SP LIC A TOW ONIA Witaj P Hello

SP CT A OR NT O TS C AC H IEV EM OUR EN SP CT A OR NT O TS C AC H IEV EM OUR EN TS S ND E AG S PUPLL HIS TO RY PR S ST S E ER LUB T C IN OT E KT OR START

AGENDS Library Day-care room Dining room Computers Rehabilitation School educationist Consulting room Sports hall AGENDS Library Day-care room Dining room Computers Rehabilitation School educationist Consulting room Sports hall MENU

Library AGENDS The school library is open Monday to Friday 8. 00 -15. 00. Library AGENDS The school library is open Monday to Friday 8. 00 -15. 00. The library welcomes everyone with the motto: “Whoever reads, lives many times”. The library’s collection consists of 8666 volumes and continually enlarges to include new items. Fiction, science-fiction, magazines and methodical literature can be found here as well as multimedia. The library successfully stimulates and satisfies the pupils’ literary needs. It introduces them to the conscious and responsible use of mass media. It prepares them for individual search for information. In order to provoke and promote the pupils’ literary interests we organize contests and exhibitions that are eagerly attended and highly appreciated by the children. In the library there is also a multimedia centre equipped with computers for the pupils, a multifunctional unit (scanner, printer and photocopier), a TV and a DVD.

Day-care room AGENDS We have a day-care room open every day from 6. 45 Day-care room AGENDS We have a day-care room open every day from 6. 45 till 16. 00 where children are taken care of before and after their lessons. In the day-care room children play games, practice sports, are helped with their homework, develop their interests – especially artistic ones, learn how to cooperate in a team, prepare art exhibitions and junior theatre plays. The day-care room is also a place for individual teacher-pupil conversations and for integration with disabled children who also participate in artistic and body exercises. The room is provided with numerous books, board games, DVD films and fairy-tales. Children can also use eligible multimedia.

Dining room AGENDS In our dining room about 500 children are served delicious, two-course Dining room AGENDS In our dining room about 500 children are served delicious, two-course lunches at a bargain price. The cooks see to it that the meals are nutritious and rich in vitamins. The school also cooperates with the local creamery that provides the children with necessary daily amount of milk in non-returnable plastic bottles.

Computers AGENDS Numerous computers in the computer rooms are equipped with speakers, CD/DVD drives Computers AGENDS Numerous computers in the computer rooms are equipped with speakers, CD/DVD drives and programmes thanks to which the pupils are able to expand their knowledge of programming. The computers have access to the Internet, however proper filters are installed so that the children wouldn’t be able to visit inappropriate websites.

Rehabilitation AGENDS Rehabilitation rooms are supplied with numerous education support tools useful in work Rehabilitation AGENDS Rehabilitation rooms are supplied with numerous education support tools useful in work with children who need additional lessons or with mentally challenged children. In our school there are two integration classes that incorporate both healthy and disabled children: class 6 A and class 4 C. In both of these classes healthy children successfully function alongside with disabled friends who suffer from cerebral palsy or Down syndrome. Subject teachers cooperate with a supporting teacher who is with the disabled during all the lessons and breaks.

School educationist AGENDS The school educationist is also at the pupils’ disposal ready to School educationist AGENDS The school educationist is also at the pupils’ disposal ready to help them. She organizes and coordinates psychological care for the children, helps the teachers to solve educational problems and gives advice regarding how to prevent aggression and addiction. She also organizes meetings, workshops and speeches concerning educational and psychological care.

Consulting room AGENDS In the consulting room the pupils receive first aid medical assistance Consulting room AGENDS In the consulting room the pupils receive first aid medical assistance if needed. It is also there that regular investigation of the children’s sight and hearing takes place, their height and weight is measured. The children are also vaccinated there, their hygiene is investigated and their teeth are fluorinated.

Sports hall AGENDS The sports hall also has a room next to it intended Sports hall AGENDS The sports hall also has a room next to it intended for storing sports equipment. There is also a dressing room next door, a bathroom and a small room for corrective gymnastics. In order to meet the demands of our pupils, the school organizes a number of obligatory and optional sports activities. The children go regularly to a swimming pool located 100 metres from the school. There also boys’ and girls’ basketball, volleyball, football teams and a girls’ softball team.

CONTACT MENU SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO ul. Szkolna 9, 24 -320 PONIATOWA POLSKA CONTACT MENU SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO ul. Szkolna 9, 24 -320 PONIATOWA POLSKA www: http: //sp. poniatowa. pl e-mail: [email protected] poniatowa. pl tel/fax. : 081 820 46 24

HISTORY MENU The history of education in the Poniatowa area goes back to 1949 HISTORY MENU The history of education in the Poniatowa area goes back to 1949 when a primary school was founded in the town as a result of the local authorities’ decision. At the beginning it was very difficult – there weren’t enough teachers, rooms or equipment. The town was developing quickly so other schools needed to be organized so that children could be educated. So in 1965 a new school started being built. On May 15 th 1965 the charter of foundation of the new school was formally built in. On September 3 rd 1967 a new school year was inaugurated. The Millenium School, the present day Stefan Żeromski School in Poniatowa, was officially opened. Stefan Zychowicz was the first headmaster between 1949 and 1959. His successors were Mieczysław Unifantowicz in 1959 -1967, Alina Gucma in 1967 -1968 and Klementyna Szczepańska in 1968 -1970.

HISTORY MENU In 1970 Ryszard Pastwa became the headmaster. At that time the school HISTORY MENU In 1970 Ryszard Pastwa became the headmaster. At that time the school shifted into teaching in a workshop system. It became more and more successful in terms of education and sports at the level of both district and province. As the educational system was reorganised, on September 1 st 1973 the school was transformed into a Collective District School and functioned as such until 1984. On 1 st September 1984, with the official, provincial inauguration of the new school year in Poniatowa, the school was given the name of Stefan Żeromski as its patron and the flag was funded by the pupils’ parents.

HISTORY MENU On September 1 st 2003 Ryszard Pastwa, who had been the headmaster HISTORY MENU On September 1 st 2003 Ryszard Pastwa, who had been the headmaster for many years, retired and was succeeded by Zygmunt Wyroślak. The deputy-headmistresses are: Iwona Kucharek in charge of integrated teaching (for 1 -3) and Bożena Szwed in charge of subject teaching (for 4 -6).

PROTEKTOR MENU menu There is a special corner at school devoted to Stefan Żeromski. PROTEKTOR MENU menu There is a special corner at school devoted to Stefan Żeromski. A perpetual exhibition includes pictures and texts related to the writer, his bust and a built-in memorial with a motto from Żeromski’s novel “The History Of Sin”: “I melted with the people and I was one of the people”. On the wall next to the bust, in a glass showcase, there is the school’s banner funded in 1984. In the centre of the banner there is an embroidered coat of arms of the town (half of a calf’s head from the Poniatowskis’ coat of arms and the letter “P”) and a quotation from “Homeless people” – the most famous of Żeromski’s novels: “A human is a sacred thing that nobody has the right to harm”.

INTERESTS CLUBS Arts Club „I Can Do That” Mathematics club Humanistic clubs Environment clubs INTERESTS CLUBS Arts Club „I Can Do That” Mathematics club Humanistic clubs Environment clubs Foreign language clubs Historical club Musical club “Singing notes” European club “Euro” Computer club MENU

Arts Club CLUBS „I Can Do That” The main aim of the programme is Arts Club CLUBS „I Can Do That” The main aim of the programme is to develop the pupils’ abilities and interests, as well as present useful and rational forms of spending free time. The main idea of the programme, apart from educating, is to use sophisticated artistic methods taken from professional literature and the pupils’ own experience. The arts club is one of the extra-curricular activities where children become familiar with new techniques and learn how to use all kinds of material to create their own work of art. The club aims at developing the children’s artistic imagination, their creative capacity and sensitivity to art and beauty. Art is a means of expression for every child, a creative and dynamic activity. In the process of artistic creation the children act spontaneously, independently of their knowledge. As we provide proper circumstances for them to create, we positively influence their development.

Mathematics club CLUBS In our school mathematics workshops for children of several age categories Mathematics club CLUBS In our school mathematics workshops for children of several age categories are run by three teachers beyond regular curriculum. Just as a sportsman trains, a pupil also has to train under the auspices of a teacher. It happens in the process of doing mathematical exercises. Our aim is to develop the children’s mental skills and mathematical interests, support the development of the pupils who find it difficult to understand maths, integrate gifted and poor pupils so that they could solve mathematical problems together, stimulate their memory, imagination, abstract thinking and logical reasoning, teach them to assist one another. Besides, we prepare to participate in mathematical contests on various levels, we learn how to work as a team and how to compete against one another as well as against other teams.

Humanistic clubs CLUBS The extra-curricular workshops are run once a week by teachers of Humanistic clubs CLUBS The extra-curricular workshops are run once a week by teachers of the Polish language and attended by pupils of 4 th-6 th forms. The club is not run only for very gifted children. Various forms of the classes are also of interest for those pupils who find it difficult to enrich their language and use it properly. The main aim of the club is to teach how to use the Polish language correctly, how to learn by oneself. Another aim is to stimulate the pupils’ self-dependence, intellectual curiosity and independence in thinking and acting. During the club meetings pupils expand their knowledge of the Polish language, literature and culture, prepare information on a stated subject relying on several sources, use the Internet and computer programmes as a source of valuable and easily available information. They also notice and appreciate how many meanings and functions Polish words have, which adds to their feeling of beauty and richness of our language.

Environment clubs CLUBS Environment clubs have been run in our school for many years Environment clubs CLUBS Environment clubs have been run in our school for many years by three teachers. Members of these clubs also cooperate with state organisations that intend to protect the natural environment. The clubs attract pupils who are interested in environmental issues. During the meetings they use the opportunity to touch subjects that are impossible to tackle during curricular lessons because of time limitations. Thanks to the clubs children pay special attention to the surrounding world with its natural beauty and become keen on protecting its supplies.

Foreign language clubs CLUBS In our school there are several foreign language clubs: English, Foreign language clubs CLUBS In our school there are several foreign language clubs: English, French and German. These clubs have been created for children who wish to develop their language skills as well as expand their knowledge on English-speaking, French-speaking and German-speaking countries. The workshops, which are run once a week, are intended to develop the children’s communicative skills so that they could speak these languages freely in the future. The clubs are eagerly attended by pupils from all age groups. The clubs’ priority is to support the pupils’ development and encourage them to learn foreign languages in order to be able to communicate freely.

Historical club CLUBS Meetings of an extra-curricular historical club take place once a week. Historical club CLUBS Meetings of an extra-curricular historical club take place once a week. The club is attended by pupils particularly interested in the history of our country. The history of our region is also of the club’s interest. We meet people who are deeply respected in our town, such as people who work in the field of culture. During the meetings we prepare for subject contests, as well as contests of knowledge about the town and area of Poniatowa, in which we are often rewarded. Besides, we take care of the monument commemorating the victims of the World War II in Nałęczowska St. We clean and decorate the monument. We also prepare decorations on historical topics and assemblies on historical subjects (such as Katyń, the Independence Day etc. ) for the school community.

Musical club “Singing notes” CLUBS The club aims at developing the pupils’ musical interests Musical club “Singing notes” CLUBS The club aims at developing the pupils’ musical interests by introducing them into the world of children’s music, stimulating their sensitivity to emotions present in songs and any other kind of esthetical sensitivity. This kind of meeting is also important from educational viewpoint. While singing together children learn how to cooperate and feel responsible for the group’s achievements. They learn and have fun at the same time. They encounter valuable and sophisticated music and spend their time in a profitable way. Last but not least, they prepare to represent our school in various celebrations in the town and beyond (musical contests).

European club “Euro” CLUBS The European club is a centre of information about the European club “Euro” CLUBS The European club is a centre of information about the united Europe. We implant a real European spirit in the pupils’ hearts, we stimulate pro-european attitudes; at the same time we promote our own history and culture. Pupils learn about economical, geaographical and cultural aspects of the countries that constitute the European Union. Children not only learn to understand the idea of European integration but also the integration of the disabled with the healthy. They learn more about European institutions, international organisations and programmes for young people. We get in touch with children from other European countries and with institutions that provide information about the European Union and its member countries. We stimulate tolerance among pupils and respect for cultural differences. We teach them to protect their dignity which is based on spiritual values as well as language and tradition of Europe, our country and region.

Computer club CLUBS This club aims at presenting new technological solutions to pupils. During Computer club CLUBS This club aims at presenting new technological solutions to pupils. During the meetings the children learn basic skills regarding digital photography, scanning and printing (including calibration and printing of large formats). They become familiar with digital technology in order to create multimedia presentations, reports and galleries of photographs from school celebrations. They learn how to store photographs by means of available programmes and present them in the form of galleries on websites. They develop their skills in using the HTML language to create websites.

MULTIMEDIA PRESENTATION OF OUR SCHOOL MENU MULTIMEDIA PRESENTATION OF OUR SCHOOL A. SZWAJGIER, A. MULTIMEDIA PRESENTATION OF OUR SCHOOL MENU MULTIMEDIA PRESENTATION OF OUR SCHOOL A. SZWAJGIER, A. PAPIERZ MULTIMEDIA PRESENTATION OF OUR SCHOOL J. SITARSKI HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PONIATOWEJ A. SOSIK HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PONIATOWEJ K. NIEZGODA HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PONIATOWEJ K. KOZIŃSKA MOJA SZKOŁA - FRENCH N. KAPCZYŃSKI-HELMI MOJA SZKOŁA - GERMAN K. LATOS, K. ZIELIŃSKI MÓJ DOM EUROPA A. PIWKO, K. ZIELIŃSKI RETURN CLICK Esc

OUR ACHIEVEMENTS MENU The Stefan Żeromski Primary School in Poniatowa, as well as the OUR ACHIEVEMENTS MENU The Stefan Żeromski Primary School in Poniatowa, as well as the Collective District School in Poniatowa, was regarded as one of the best schools in the Lublin province. Its pupils had many prestigious achievements and were rewarded many times in school subjects contests as well as sports. It was here that musical ensembles “Szczygiełki” and "Scholares Minores pro Musica Antiqua", soon to become famous in Poland abroad, were formed in 1975 and 1978 respectively. In the school year 1978/1979 the school library won the provincial contest “Library as the centre of information about school”, scoring the maximum of 100 points. In 1985 the Pupils’ Society was rewarded in a national contest „We work for ourselves, our school and environment”. In the school year 1986/1987 the school won the name of the Excellent School of the Lublin Province, given by the school superintendent. In subsequent years 1987 -1992 the school’s pupils had numerous spectacular achievements in diverse fields such as sports, environment protection and abstinence popularisation.

OUR ACHIEVEMENTS MENU Every year our pupils take part in countless contests on school, OUR ACHIEVEMENTS MENU Every year our pupils take part in countless contests on school, town, district, province and country levels. Our greatest achievement is probably the title “Smart School” that we gained in 2002/2003 in a nationwide contest. Gaining this prestigious title means that in the Stefan Żeromski Primary School children are educated well every day, given just marks, taught to think and understand the world, participate in community life, be sensitive, believe in themselves. The school creates a friendly atmosphere and prepares the children to be responsible adults.

OUR ACHIEVEMENTS MENU But our achievements do not just boil down to prize winning OUR ACHIEVEMENTS MENU But our achievements do not just boil down to prize winning in contests. Things we do every day are not less worthy of mentioning, like school assemblies on various occasions, prepared for the headmaster and his deputies, for the teachers, pupils and specially invited guests. We represent the school in the local community by participating in all the aforementioned contests. We prepare regular school and church celebrations. Our choir and other groups promote the school by representing it across the country and abroad. We organize numerous trips with the intention to explore the beauty of our region and country as well as get familiar with culture and art – we take our pupils to museums, theatres, exhibitions. We teach them to respect the disabled by participating in integration events organized in our town and by putting up an exhibition of art works made by our mentally challenged pupils. We put short plays on stage, edit a school newspaper, we decorate the school and its vicinity with flowers, we see to it that our school is beautiful, colourful, friendly to every pupil and, in the first place, safe.

SPORTS MENU Our pupils are extremely successful in sports so in order to meet SPORTS MENU Our pupils are extremely successful in sports so in order to meet their demands the school organizes numerous sport activities for them – both obligatory and optional. During their physical education lessons the children go swimming in an indoor pool located as close as 100 metres away from school. As an extra-curricular activity, we run boys’ and girls’ football, volleyball and basketball teams as well as a girls’ softball team.