Скачать презентацию ПОЛОГИ partus фізіологічний процес вигнання плідного Скачать презентацию ПОЛОГИ partus фізіологічний процес вигнання плідного

Пологи.Id_5403.ppt

  • Количество слайдов: 57

ПОЛОГИ ( partus) – фізіологічний процес вигнання плідного яйця з матки після досягнення плодом ПОЛОГИ ( partus) – фізіологічний процес вигнання плідного яйця з матки після досягнення плодом терміну життєздатності.

Теорія “стороннього тіла” Механічна теорія Імунна теорія Плацентарна теорія Хімічна теорія Ендокринна теорія Теорія “стороннього тіла” Механічна теорія Імунна теорія Плацентарна теорія Хімічна теорія Ендокринна теорія

зміна центру ваги опущення живота випячування пупка зниження маси тіла вагітної на 1 -2 зміна центру ваги опущення живота випячування пупка зниження маси тіла вагітної на 1 -2 кг зниження рухової активності плода вегето-судинні зміни за декілька днів до пологів нерегулярні тягнучі болі внизу живота виділення слизової пробки “ зріла “ шийка матки

Нормальні пологи – це пологи з спонтанним початком та прогресуванням пологової діяльності у вагітної Нормальні пологи – це пологи з спонтанним початком та прогресуванням пологової діяльності у вагітної групи низького ризику у терміні вагітності 37 -42 тижні, у потиличному передлежанні плода, у задовільному стані матері та новонародженого після пологів.

Термінові–– 37 -42 тиж. Передчасні -– 22 - 37 тиж. Запізнілі –– після 42 Термінові–– 37 -42 тиж. Передчасні -– 22 - 37 тиж. Запізнілі –– після 42 тиж.

Мимовільний (викидень) 1 - 22 тиж. аборт штучний 22 -37 тиж. Передчасні пологи 37 Мимовільний (викидень) 1 - 22 тиж. аборт штучний 22 -37 тиж. Передчасні пологи 37 -42 тиж. Своєчасні пологи Після 42 тиж. Запізнілі пологи

перейми потуги Регулярні скорочення м”яза матки Частота Тривалість Сила Скорочення м”язів передньої черевної стінки, перейми потуги Регулярні скорочення м”яза матки Частота Тривалість Сила Скорочення м”язів передньої черевної стінки, діафрагми, тазового дна

І період – Розкриття шийки матки ІІ період – Зганяння плода (потужний) ІІІ періодпослідовий І період – Розкриття шийки матки ІІ період – Зганяння плода (потужний) ІІІ періодпослідовий

Перейми – регулярні, хвилеподібні скорочення м'язів матки. Перейми – регулярні, хвилеподібні скорочення м'язів матки.

Діагностика і підтвердження початку пологів: - наявність не менше 1 перейми тривалістю 20 секунд, Діагностика і підтвердження початку пологів: - наявність не менше 1 перейми тривалістю 20 секунд, з перервами не більше 10 хвилин.

Що відбувається під час І періоду пологів: - зміна форми та розташування шийки матки Що відбувається під час І періоду пологів: - зміна форми та розташування шийки матки – прогресивне укорочення, згладжування та розкриття шийки матки – збільшення діаметру просвіту шийки матки, вимірюється у сантиметрах ; - поступове опускання голівки плода до малого тазу відносно площини входу у малий таз.

Розкриття шийки матки першородячої Розкриття шийки матки першородячої

Розкриття шийки матки повторнородячої Розкриття шийки матки повторнородячої

Під час І періоду відходять навколоплідні води. Формування поясу дотику за рахунок прижимання голівкою Під час І періоду відходять навколоплідні води. Формування поясу дотику за рахунок прижимання голівкою м'яких тканин родового каналу до стінок тазу.

Розрив навколоплодових оболонок Передчасний розрив навколоплодових оболонок – це розрив який відбувся до початку Розрив навколоплодових оболонок Передчасний розрив навколоплодових оболонок – це розрив який відбувся до початку пологової діяльності. Ранній розрив навколоплодових оболонок – це розрив який відбувся при регулярній пологовій діяльності до відкриття шийки матки на 6 -7 см. Своєчасний розрив навколоплодових оболонок – це розрив який відбувся при регулярній пологовій діяльності при відкритті шийки матки від 6 см до повного.

Оцінити ступінь ризику перинатальної та материнської патології. Вибрати адекватний метод родорозрішення. Моніторний контроль в Оцінити ступінь ризику перинатальної та материнської патології. Вибрати адекватний метод родорозрішення. Моніторний контроль в пологах за станом матері і плода. Ведення партограми. Адекватне знеболення пологів. Профілактика кровотечі в пологах. Оцінка стану новонародженного. Раннє прикладання немовля до грудей матері.

Сучасні принципи ведення І періоду (рекомендації ВООЗ) l l l l Індивідуальна пологова палата. Сучасні принципи ведення І періоду (рекомендації ВООЗ) l l l l Індивідуальна пологова палата. Догляд у пологах “одна жінка-одна акушерка” Присутність партнера Можливість вживання легкої їжі та рідини Вибір положення і вільне пересування Використання знеболення Принцип “спостерігай і чекай” Залучення жінки до прийняття рішень

1. Оцінка стану плода; -контроль сб плода кожні 15 хв. 2. Оцінка стану матері; 1. Оцінка стану плода; -контроль сб плода кожні 15 хв. 2. Оцінка стану матері; -вимір. t тіла, визначення к-сті сечі –кожні 4 години -визначення АТ, рs –кожні 2 години. 3. Оцінка прогресування пологів; -розкриття ш/матки (ваг. досл. кожні 4 год. ) -частота та тривалість перейм -просування голівки - спостереження за відходженням н/плідних вод

Індивідуальна пологова палата № 1 Індивідуальна пологова палата № 1

Індивідуальна пологова палата № 2 Індивідуальна пологова палата № 2

Присутність партнера на пологах. Присутність партнера на пологах.

Вільний вибір позиції на пологах Вільний вибір позиції на пологах

Техніка релаксації ( масажу) Техніка релаксації ( масажу)

Техніка релаксації (контрнадавлювання)/ Техніка релаксації (контрнадавлювання)/

l ДРУГИЙ l зганяння ПЕРІОД ПОЛОГІВ- . Починається з моменту повного відкриття шийки матки l ДРУГИЙ l зганяння ПЕРІОД ПОЛОГІВ- . Починається з моменту повного відкриття шийки матки і закінчується народженням дитини. l. В цей період до перейм приєдlнуються потуги.

Вибір позиції в ІІ періоді пологів(поз. 1) Вибір позиції в ІІ періоді пологів(поз. 1)

Вибір позиції в пологах (поз. 2) Вибір позиції в пологах (поз. 2)

Механізм пологів при потиличному передле жанні переднього виду (схема): 1 — провідна лінія таза; Механізм пологів при потиличному передле жанні переднього виду (схема): 1 — провідна лінія таза; 2 — вхід у таз; 3 — ротація голівки в порожнині таза; 4 — розгинання голівки

Сукупність рухів плода при проходженні по родовому каналу 1. Згинання голівки 2. Внутрішній поворот Сукупність рухів плода при проходженні по родовому каналу 1. Згинання голівки 2. Внутрішній поворот голівки 3. Розгинання голівки 4. Внутрішній поворот плечиків, зовнішній поворот голівки.

У період зганяння плода організм жінки зазнає великого напруження, тому лікар і акушерка повинні У період зганяння плода організм жінки зазнає великого напруження, тому лікар і акушерка повинні невідступно перебувати біля неї. Необхідно вести посилений нагляд : Ø за загальним станом роділлі, Ø за станом плода (вислуховування серцедиття після кожної потуги).

Рекомендації ВООЗ 1. Чисті, а не стерильні пологи 2. Вільні, зручні позиції для жінки Рекомендації ВООЗ 1. Чисті, а не стерильні пологи 2. Вільні, зручні позиції для жінки 3. Без поспіху, без шуму 4. Моніторинг стану плода 5. Відмова від рутинної епізіотомії 6. Контакт акушерки з жінкою

Третій період-послідовий Тривалість –до 30 хвилин. Третій період-послідовий Тривалість –до 30 хвилин.

Послідовий період — найменш тривалий і безболісний період пологів, але небезпечний і відповідальний у Послідовий період — найменш тривалий і безболісний період пологів, але небезпечний і відповідальний у зв'язку з тим, що у цей часто трапляються кровотечі з матки.

Послідовий період — найменш тривалий і безболісний період пологів, але небезпечний і відповідальний у Послідовий період — найменш тривалий і безболісний період пологів, але небезпечний і відповідальний у зв'язку з тим, що у цей часто трапляються кровотечі з матки.

Відділення посліду по Шультце Відділення посліду по Шультце

Відділення плаценти по Дункану Відділення плаценти по Дункану

Ознака Шредера. Після повного відділення плаценти від стінок матки дно її підіймається угору й Ознака Шредера. Після повного відділення плаценти від стінок матки дно її підіймається угору й розташовується приблизно вище від пупка, відхиляючись від середньої лінії дещо вправо. 2. Ознака Альфельда Затискач, накладений на пуповину біля статевої щілини роділлі, якщо плацента відділилася, опускається на 10— 12 см 1.

Висота стояння дна матки в процесі відділення і народження посліду Висота стояння дна матки в процесі відділення і народження посліду

Ознака Чукалова- Кюстнера. Якщо плацента зв'язана зі стінкою матки, то під час натискування на Ознака Чукалова- Кюстнера. Якщо плацента зв'язана зі стінкою матки, то під час натискування на матку над лобковою дугою пуповина втягується. Якщо пуповина не втягується, то це означає, що послід відділився і перемістився у нижній сегмент матки

Техніка виконання. Після народження посліду, його потрібно ретельно оглянути, щоб переконатись у цілості плаценти Техніка виконання. Після народження посліду, його потрібно ретельно оглянути, щоб переконатись у цілості плаценти і оболонок. З цією метою плаценту розкладають на столику або підносі материнською поверхнею вверх і уважно оглядають всю плаценту, одну дольку за другою. Особливо уважно потрібно оглянути краї плаценти, які в нормі гладкі та рівні. Наявність обірваних з країв судин свідчить про затримку додаткової дольки в порожнині матки. Необхідно добре оглянути оболонки. З цією метою плаценту перевертають материнською стороною донизу, а плодовою доверху. Краї розриву оболонок беруть до рук і розправляють, намагаючись відновити їх цілість. Звертають увагу на водну(амніон) та ворсисту ( хоріон) оболонки, чи немає між ними обірваних судин. Материнська сторона Плодова сторона

Народження плаценти є завершенням пологів і l початком післяпологового періоду Народження плаценти є завершенням пологів і l початком післяпологового періоду

Класифікація пологів за тривалістю. Класифікація пологів за тривалістю.

Тема наступної лекції: l Визначення раннього і пізнього післяпологового періодів. l Спостереження за породіллею. Тема наступної лекції: l Визначення раннього і пізнього післяпологового періодів. l Спостереження за породіллею. l Основні принципи грудного вигодовування.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!