Скачать презентацию Politika upravljanja kvalitetom rada u Zdravstvenoj ustanovi za Скачать презентацию Politika upravljanja kvalitetom rada u Zdravstvenoj ustanovi za

4854c7197f391e731c7dc82b4e51f2d6.ppt

  • Количество слайдов: 13

Politika upravljanja kvalitetom rada u Zdravstvenoj ustanovi za z. njegu i rehabilitaciju „Zorica“ Zorica Politika upravljanja kvalitetom rada u Zdravstvenoj ustanovi za z. njegu i rehabilitaciju „Zorica“ Zorica Grbavac dipl. med. techn.

Što je ISO 9001: 2008. ? l l l ISO - International Organization for Što je ISO 9001: 2008. ? l l l ISO - International Organization for Standardisation je međunarodna organizacija za standarde osnovana 1947. god sa sjedištem u Genevi. ISO standardi su najrašireniji međunarodno prihvaćeni standardi, a norma ISO 9001 odnosi se na Standard za sustav upravljanja kvalitetom, ustanovljen 1987. god. i najrašireniji je međunarodno prihvaćeni standard, a primjenjiv je za svaku organizaciju koja želi uvesti, održavati i neprekidno poboljšavati vlastiti sustav osiguranja kvalitete. U Hrvatskoj je poznat kao HRN EN ISO 9001: 2009.

Međunarodna norma ISO 9001 Omogućuje uvođenje i stalni nadzor standarda zdravstvene skrbi propisujući smjernice Međunarodna norma ISO 9001 Omogućuje uvođenje i stalni nadzor standarda zdravstvene skrbi propisujući smjernice za rad na temelju svjetski priznate zdravstvene prakse l l l ISO 9001 u zdravstvu fokusira se na važne kliničke i nekliničke procese Poboljšava komunikaciju među medicinskim i nemedicinskim osobljem Poboljšava zdravstvenu uslugu koju ustanova pruža

POLITIKA KVALITETE Zdravstvena ustanova za njegu i rehabilitaciju „Zorica“ l l l Strateško je POLITIKA KVALITETE Zdravstvena ustanova za njegu i rehabilitaciju „Zorica“ l l l Strateško je opredijeljenje da trajno zadovoljava potrebe, zahtjeve i očekivanja korisnika zdravstvenih usluga kroz učinkovitu i djelotvornu primjenu sustava upravljanja kvalitetom Poštujemo zakonske i druge primjenjive propise, ispunjavamo sve obveze iz ugovora (HZZO kao i druge institucije koje zahtijevaju naše usluge) Unapređujemo suradnju, pratimo zahtjeve i zadovoljstvo pacijenata te težimo zadovoljstvu svih zainteresiranih strana Analiziramo čimbenike uspješnosti - kao što su učinkovitost, dostupnost, djelotvornost, kontinuitet Radi stalnog poboljšavanja ukupnosti poslovanja, godišnje donose se ciljevi kvalitete, koji trebaju unaprijediti osnovne i potporne djelatnosti.

Načela upravljanja kvalitetom Svi djelatnici Ravnateljstvo Voditelji jedinica Procesni pristup Ulazni i izlazni procesi Načela upravljanja kvalitetom Svi djelatnici Ravnateljstvo Voditelji jedinica Procesni pristup Ulazni i izlazni procesi Odnosi s liječnicima, patronažom i dr. (dobavljačima) Sustavni pristup upravljanja Pristup donošenju odlika Korisnik Korisnici usluga Neprestano poboljšanje usluga PDCA model

PDCA model PLAN- Postavljanje ciljeva i procesa za postizanje rezultata koji zahtijevaju (pacijenti, liječnici, PDCA model PLAN- Postavljanje ciljeva i procesa za postizanje rezultata koji zahtijevaju (pacijenti, liječnici, politika ustanove) DO – Implementirati procese CHECK – nadzor i mjerenje procesa usluga u usporedbi s politikom , ciljevima i zahtjevima ACT- započeti aktivnosti za kontinuirano poboljšanje procesa

Zdravstvena ustanova za njegu i rehabilitaciju „Zorica“ Koraci l l l l l prilikom Zdravstvena ustanova za njegu i rehabilitaciju „Zorica“ Koraci l l l l l prilikom uvođenja NORME ISO 9001: 2008 Imenovanje tima za kvalitetu Izradba politike kvalitete Definiranje ciljeva kvalitete Izradba Priručnika kvalitete i kataloga postupaka Izradba obrazaca i radnih uputa za glavne procese Izradba protokola, pravila rada kroz mape poslovnih procesa Definiranje metrike i kriterija za svaki pojedini proces Analiza zadovoljstva korisnika (anketiranje ( Provođenje internog audita Certifikacija

Naša iskustva l l Tijekom izrade i primjene dokumentacije upoznali smo se sa slabostima Naša iskustva l l Tijekom izrade i primjene dokumentacije upoznali smo se sa slabostima i nedostatcima Većina djelatnika se nakon provedene edukacije vrlo brzo prilagodila dokumentaciji Zahtijeva norme, posvetili se praćenju, mjerenju i rješavanju problema kroz korektivne i preventivne mjere Provedene su Anketa bolesnika i Anketa o zadovoljstvu zaposlenika čijom su analizom ustanovljene manje nesukladnosti za koje su započeta poboljšanja putem korektivnih radnji. Promjena će se analizirati nakon ponovljenog anketiranja

Putem sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 naša ustanova redovito će provoditi slijedeće aktivnosti: l Putem sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 naša ustanova redovito će provoditi slijedeće aktivnosti: l l l l Postavljanje ciljeva kvalitete Ocjena dobavljača prema unaprijed definiranim kriterijima Provjera kvalitete dobavljača vanjskih usluga – njihovo dokumentiranje Analiza zadovoljstva korisnika Analiza reklamacija Dokumentiranje svih korektivnih radnji Interne kontrole

Zaključak l Uvođenjem SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM znatno će se poboljšati i zdravstvena usluga koju Zaključak l Uvođenjem SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM znatno će se poboljšati i zdravstvena usluga koju naša ustanova pruža svojim korisnicima radi zadovoljavanja potreba, zahtjeva i očekivanja. U istraživanju nakon provedenih anketa, dobili smo rezultate sa ocjenom 5 u kvaliteti pružanja usluga za sve djelatnosti koje pruža Ustanova.

Naši partneri na putu certifikacije g. Igor Zgrabljić, IRCA Lead Auditor Eleos Savjetovanje d. Naši partneri na putu certifikacije g. Igor Zgrabljić, IRCA Lead Auditor Eleos Savjetovanje d. o. o. [email protected] hr www. eleos. hr Certifikacijska kuća DQS Zagreb d. o. o. www. dqs. hr

HVALA NA PAŽNJI ! SRETAN USKRS! HVALA NA PAŽNJI ! SRETAN USKRS!