Скачать презентацию ПОЛІТИКА ДОХОДІВ І РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ План Скачать презентацию ПОЛІТИКА ДОХОДІВ І РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ План

161-2.ppt

  • Количество слайдов: 19

ПОЛІТИКА ДОХОДІВ І РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПОЛІТИКА ДОХОДІВ І РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

План • 1. Сутність вартості робочої сили. • 2. Доходи населення та джерела їх План • 1. Сутність вартості робочої сили. • 2. Доходи населення та джерела їх формування. • 3. Сутність заробітної плати як соціальноекономічної категорії. • 4. Функції заробітної плати. • 5. Принципи та елементи організації заробітної плати. • 6. Державне регулювання оплати праці. • 7. Договірне регулювання оплати праці.

Організація оплати праці • - це один з найважливіших інструментів, що визначає взаємозв'язок міри Організація оплати праці • - це один з найважливіших інструментів, що визначає взаємозв'язок міри праці і міри її оплати. Міру праці визначають кількісні та якісні її аспекти, а міру оплати прожитковий рівень як вихідний її момент.

Організації заробітної плати властивості певні принципи 1. Оплата праці найманого працівника залежно від його Організації заробітної плати властивості певні принципи 1. Оплата праці найманого працівника залежно від його особистого вкладу, кількості і якості витраченої праці. 2. Надання самостійності підприємствам у виборі форм і систем оплати праці і визначенні її розміру. 3. Співвідношення в оплаті праці різних категорій і професійно-кваліфікаційних груп з урахуванням складності виконуваних робіт і умов праці, її престижності. 4. Стимулювання підвищення технічного й організаційного рівня виробництва, зниження собівартості й підвищення якості продукції. 5. Урахування розміру мінімальної оплати праці, який встановлено в державі; 6. Посилення соціального захисту працівників. 7. Ясність і простота. Зв'язок між результатами праці і заробітною платою має бути простим і ясним,

8. виплата заробітної плати в грошових знаках, банківськими чеками, через ощадний банк або натурою; 8. виплата заробітної плати в грошових знаках, банківськими чеками, через ощадний банк або натурою; 9. випереджаючі темпи підвищення продуктивності праці в порівнянні з темпами збільшення заробітної плати; 10. заохочення високої якості продукції, праці, робіт і послуг; 11. вибір раціональної системи оплати праці (відрядною, почасової) для окремих категорій працівників; виплата заробітної плати що працює за сумісництвом за фактично виконану роботу; 12. аналіз середньої заробітної плати по аналогічних підприємствам галузі, регіону і планування її підвищення; аналіз динаміки підвищення заробітної плати і окремих її компонентів (окладів, тарифних ставок, винагород, премій); 13. забезпечення оптимальної питомої ваги заробітної плати в собівартості продукції;

Структура оплати праці залежить від галузі бізнесу, типу підпрємства, характеру обов'язків працівника і загалом Структура оплати праці залежить від галузі бізнесу, типу підпрємства, характеру обов'язків працівника і загалом складається із таких елементів: • основної заробітної плати; • додаткової заробітної плати; • заохочувальних і компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата • залежить від результатів працівника і визначається тарифними ставками, розцінками по Основна заробітна плата • залежить від результатів працівника і визначається тарифними ставками, розцінками по розрядах, посадовими окладами, а також надбавками і доплатами в розмірах, що не перевищують встановлені чинним законодавством.

Фонд основної заробітної плати утворюють такі елементи: • заробітна плата, що нараховується за виконану Фонд основної заробітної плати утворюють такі елементи: • заробітна плата, що нараховується за виконану роботу (відпрацьований час) за нарядними розцінками, тарифними ставками, посадовими окладами або середнім заробітком незалежно від форм і систем оплати праці, прийнятих на підприємстві; • оплата працівників, що не входять в штат підприємства, за виконання робіт за договором цивільно-правового характеру, за умови, що за виконану роботу з працівниками розраховується безпосередньо підприємство; • оплата щорічних і додаткових відпусток відповідно до законодавства, грошових компенсацій за невикористану відпустку; • оплата робочого часу працівників, які залучаються до виконання державних або громадянських обов'язків, якщо ці обов'язки виконуються в робочий час, відповідно із законодавством; • оплата за роботу у вихідні і святкові (неробочі) дні, понаднормовий час за розцінками, встановленими законодавчими актами; • доплата за шкідливі умови праці та інші доплати, передбачені діючим законодавством.

Додаткова заробітна плата — це винагорода за наднормову роботу, трудові успіхи, винахідливість і особливі Додаткова заробітна плата — це винагорода за наднормову роботу, трудові успіхи, винахідливість і особливі умови праці. Додаткова заробітна плата залежить від результатів господарської діяльності підприємства; вона встановлюється у вигляді премій, винагород, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, а також надбавок і доплат, не передбачених законодавством.

Додаткова заробітна плата має такі форми • доплати за несприятливі і шкідливі умови праці; Додаткова заробітна плата має такі форми • доплати за несприятливі і шкідливі умови праці; • доплати за роботу по технічно обґрунтованим нормам; • надбавки за суміщення професій і виконання додаткових обов'язків; • доплати за роботу у вечірню і нічну зміни; • доплати бригадирам і ланковим за керівництво; • надбавки за класність; • персональні надбавки керівникам і спеціалістам за кваліфикацію; • доплати за ненормований робочий день; • доплати за понаднормову роботу, роботу у вихідні та святкові дні; • доплати за виконання державних обов'язків; • надбавки і доплати за участь в ліквідації аварії на Чорнобильської АЕС, а також за проживання в зоні радіоактивного забруднення.

Інші заохочувальні і компенсаційні виплати: • 1. Матеріальна допомога, яка виплачується з фонду матеріального Інші заохочувальні і компенсаційні виплати: • 1. Матеріальна допомога, яка виплачується з фонду матеріального заохочення за рахунок прибутку в цілях забезпечення соціальних гарантій і благ для працівників коштом підприємства в таких надзвичайних або екстремальних ситуаціях: – – – • Матеріальна допомога виплачується за особистою заявою співробітника згідно з розпорядженням керівника підприємства і епізодичною формою оплати праці. 2. Винагорода за кінцеві результати, яка виплачується за виконання річних або квартальних планів окремими структурними підрозділами або підприємства в цілому. Винагорода стимулює групові інтереси, заохочує колектив до досягнення кінцевих результатів виробництва; найчастіше розподіляється по коефіцієнту трудової участі або внеску. На практиці винагорода може виплачуватися за такі результати: – – – • • смерть співробітника або його близьких родичів; весілля співробітника або його близького родича; для придбання ліків або платного лікування співробітника; при нещасних випадках (пожежа, аварія, травма); до чергової відпуски для придбання путівки; для завершення творчої роботи (книги, дисертації, тощо). збільшення обсягів виробництва; підвищення продуктивності праці (вироблення); підвищення якості продукції, робіт і послуг; своєчасне або дострокове введення в експлуатацію об'єктів; впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій; економію ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових, енергетичних). 3. Трудові і соціальні пільги працівникам — оплата додатково наданих за рішенням трудового колективу (понад передбачених законодавством) відпусків тим з них (у тому числі жінкам), які виховують дітей; вартості путівок на лікування і відпочинок або компенсацій, виданих замість путівок; вартості екскурсій і подорожей. 4. Інші витрати, що носять індивідуальний характер: оплата квартирної плати і найму житла, продовольчих і промислових товарів, продуктових замовлень, проїзних квитків, абонементів в групи здоров'я, підписки на газети і журнали, протезування, всіх видів страхування працівників,