Скачать презентацию Podrijetlo robe i primjena preferencijala pregovori za ulazak Скачать презентацию Podrijetlo robe i primjena preferencijala pregovori za ulazak

42dda655ab5f558c5ccb4b1a4cf50819.ppt

  • Количество слайдов: 87

Podrijetlo robe i primjena preferencijala pregovori za ulazak u članstvo primjena preferencijala danas mr. Podrijetlo robe i primjena preferencijala pregovori za ulazak u članstvo primjena preferencijala danas mr. sc. Branka Tuđen Branka. [email protected] hr Beograd, 07. 03. 2014

SRBIJA danas HR ISKUSTVO 2 SRBIJA danas HR ISKUSTVO 2

SADRŽAJ • Organizacijska struktura/glavni zadaci CURH – Sektor za CTVP • Pregovori o pristupanju SADRŽAJ • Organizacijska struktura/glavni zadaci CURH – Sektor za CTVP • Pregovori o pristupanju –HR iskustvo • koraci • prezentacija - screening • Dokumenti • ROO i primjena preferencijala danas Preferencijalno/neprefrencijalno podrijetlo o Shema preferencijala - certifikati o o Primjena preferencijala u TARIC-u/HRAIS-u • Potrebno prije ulaska 3

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I TEMELJNI POSLOVI -2014 Temeljni poslovi Središnji ured SEKTOR ZA CARINSKU TARIFU, ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I TEMELJNI POSLOVI -2014 Temeljni poslovi Središnji ured SEKTOR ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO SLUŽBA ZA CARINSKU TARIFU SLUŽBA ZA CARINSKU VRIJEDNOST I PODRIJETLO Odjel za carinsku tarifu Odjel za carinsku vrijednost Odjel za TARIC i kvote Odjel za agrarnu i trgovinsku politiku Odjel za podrijetlo robe n Područna Služba Zagreb Područna Služba Rijeka Područna Služba Split Područna Služba Osijek n n n Sudjelovanje u radu EK – sudjelovanje u pripremi propisa Koordinacija sa drugim tijelima – mreža podrijetla Upute/objašnjenja/obuka/nadzor rada Administrativna suradnja – provjere dokaza Izdavanje odobrenja /ispiti - Ovlašteni izvoznici Izdavanje Obvezujućih mišljenja Profili rizika Temeljni poslovi Područna Služba n n Praćenje rada carinskih ureda praćenje propisa o povlaštenom i nepovlaštenom podrijetlu robe; vršenja koordinacije nadzorom ovlaštenih izvoznika – iniciranje kontrola, vođenje evidencije – dostava izvješća Odjelu za podrijetlo robe; koordinacija nad primjenom zabrane sustava povrata carine; 4

KORACI - SCREENING n Analiza stanja - Community acquis ¨ ¨ n Usporedba – KORACI - SCREENING n Analiza stanja - Community acquis ¨ ¨ n Usporedba – neusklađenost Screening lista Screening – explanatorni (1, 2, 3, 4) i bilateralni ¨ ¨ priprema prezentacije Non- paper n Screening report Pregovaračka stajališta (str 8) n Monitoring misije n ¨ Upitnik (str. 13) 5

MJERILA ZA ZATVARANJE POGLAVLJA 29 - RH USKLAĐIVANJE LEGISLATIVE ADMINISTRATIVNI KAPACITETI IT INTERCONNECTIVITY 6 MJERILA ZA ZATVARANJE POGLAVLJA 29 - RH USKLAĐIVANJE LEGISLATIVE ADMINISTRATIVNI KAPACITETI IT INTERCONNECTIVITY 6

POTREBNO PROUČITI PRIJE ULASKA: n http: //ec. europa. eu/taxation_customs/customs_duties/rules_origin/inde x_en. htm ¨ ¨ EU POTREBNO PROUČITI PRIJE ULASKA: n http: //ec. europa. eu/taxation_customs/customs_duties/rules_origin/inde x_en. htm ¨ ¨ EU acquis Zakonodavstvo – podrijetlo i preferencijali FTA i trgovački aranžmani – EU Vodiči EK n n n APPLICATION IN THE COMMUNITY OF THE PROVISIONS CONCERNING REPLACEMENT MOVEMENT CERTIFICATES – u izmjeni APPLICATION IN THE EU OF THE PROVISIONS CONCERNING PRINTING TECHNICAL REQUIREMENTS OF MOVEMENT CERTIFICATES EUR. 1, EUR-MED, A. TR AND CERTIFICATES OF ORIGIN FORM A APPLICATION IN THE COMMUNITY OF THE PROVISIONS CONCERNING THE VALIDITY OF PROOFS OF ORIGIN POST CLEARANCE VERIFICATION CONTROLS ON PROOFS OF ORIGIN Guidlines related Approved Exporter – draft EXPLANATORY NOTES / HANDBOOK PEM Daljnje praćenje pregovora EU i treće zemlje – Overview of FTA and other Trade Negotiation ¨ DG TRADE http: //ec. europa. eu/trade/ ¨ 7

n n http: //eurlex. europa. eu/en/legis/latest /chap 022030. htm Popis acquisa - Registar važećeg n n http: //eurlex. europa. eu/en/legis/latest /chap 022030. htm Popis acquisa - Registar važećeg zakonodavstva Europske unije 8

PODRIJETLO ROBE NEPREFERENCIJALNO PRAVNA OSNOVA n Carinski zakonik Zajednice, članci 22. -27. (R 2913/92) PODRIJETLO ROBE NEPREFERENCIJALNO PRAVNA OSNOVA n Carinski zakonik Zajednice, članci 22. -27. (R 2913/92) n Uredba za provedbu CZZ-a, članci 35. – 123. i prilozi 1 a, 9. -22. (R 2454/93) 9

NEPREFERENCIJALNO PODRIJETLO neharmonizirano PRAVNA OSNOVA: čl. 22. do 26. CZZ –(R 2913/92) čl. 59. NEPREFERENCIJALNO PODRIJETLO neharmonizirano PRAVNA OSNOVA: čl. 22. do 26. CZZ –(R 2913/92) čl. 59. – 63. UCC (R 952/12 – od 01. 16) čl. 35. do 65. i Prilozi 9 do 11 UZPCZZ (R 2454/93) Carinskim zakonodavstvom EU propisana pravila za primjenu nepreferencijalnog podrijetla u EU Koristi se za mjere trgovinske politike: n antidampinške mjere n tarifne kvote n trgovinske zabrane (embarga) n zaštitne i nadzorne mjere n trgovinsku statistiku n javnu nabavu n označavanje i etiketiranje podrijetla (“made in…”) n poljoprivredne subvencije i dr. 10

STJECANJE NEP. PODRIJETLA za uvoz u EU • • JEDNA DRŽAVA čl. 23 CZ STJECANJE NEP. PODRIJETLA za uvoz u EU • • JEDNA DRŽAVA čl. 23 CZ – “cjelovito dobiveni proizvodi” bilo kao takvi ili kao proizvodi dobiveni proizvodnjom iz cjelovito dobivenih proizvoda (popis cjelovito dobivenih proizvoda odgovara onom navedenom u pravilima o povlaštenom podrijetlu) • KAD SU UKLJUČENE DVIJE ILI VIŠE DRŽAVA čl. 24 CZ - posljednja bitna gospodarski opravdana obrada ili prerada, u za te svrhe opremljenoj tvrtki, a koja dovodi do novih proizvoda ili predstavlja bitnu fazu proizvodnje ZA TEKSTILNE PROIZVODE (Poglavlja 50 do 63 HS) iz Dodatka 10 za ROBU IZ DODATKA 11 Uredbe moraju biti zadovoljeni posebni uvjeti. n. ZA OSTALE TARIF. BROJEVE - Lista na WEB-u TAXUD-a - alat za pomoć kod provjere http: //ec. europa. eu/taxation_customs/customs_duties/rules_origin/nonpreferential/article_1622_en. htm 11

12 12

IZVOZ IZ EU – nepref. podr. DA LI JE POTREBNO IMATI DOKAZ O PODRIJETLU IZVOZ IZ EU – nepref. podr. DA LI JE POTREBNO IMATI DOKAZ O PODRIJETLU KOD SVAKOG IZVOZA IZ EU I KOJA PRAVILA? ? • • Ovisi o pravilima zemlje uvoznice– detaljnije vidjeti na Internet stranici (DG Trade) - http: //ec. europa. eu/trade/ - u dijelu Market Access Database ili direktno putem konzulata ili veleposlanstava u tim zemljama. TKO IZDAJE DOKAZ O PODRIJETLU? • Uobičajeno potvrde o nepreferencijalnom podrjetlu izdaju gospodarske komore (dodatak 12 CCIP) ili posebne potvrde prema posebnimdogovorima. • U HR dokaz o nepreferencijalnom podrijetlu izdaje HGK Isto tako potrebno je vidjeti koja pravila primjenjuju države uvoznice za stjecanje nepreferencijalnog podrijetla. 13

DOKAZI O EU PODRIJETLU (CERTIFICATE OF ORIGIN) – Prilog 12 izdaje ga nadležno tijelo DOKAZI O EU PODRIJETLU (CERTIFICATE OF ORIGIN) – Prilog 12 izdaje ga nadležno tijelo sadrži sve podatke potrebne za prepoznavanje robe na koju se odnosi: broj koleta, njihova vrsta i oznake, odnosno brojevi koji su na koletima vrstu robe bruto i neto masu robe, a ako to nije moguće onda podatke o broju i volumenu robe ime pošiljatelj nedvojbeno dokazuje da je proizvod na koji se odnosi podrijetlom iz određene države 14

UVOZ U EU NEPREF. POD DA LI JE POTREBNO IMATI DOKAZ O PODRIJETLU KOD UVOZ U EU NEPREF. POD DA LI JE POTREBNO IMATI DOKAZ O PODRIJETLU KOD SVAKOG UVOZA U EU? ? Deklarira se šifra u polju 34 carinske deklaracije. Ukoliko je posebnim uredbama propisana nužnost prilaganja certifikata (npr. poljoprivredni proizvodi) isti je uvjet za carinjenje robe. Napomene - posebna pravila propisana određenim uredbama Carinska služba može tražiti prilaganje dokaza o podrijetlu tijekom naknadne provjere deklaracije u tvrtci ukoliko postoji sumnja u prijevaru. 15

UVOZ U EU - NEPREF. POD Primjena mjera trgovinske politike • osim gdje se UVOZ U EU - NEPREF. POD Primjena mjera trgovinske politike • osim gdje se zahtijeva propisima EU-a, potvrde o nepreferencijalnom podrijetlu mogu se zanemariti pri određivanju nepref. podrijetla uvezene robe. • Ove potvrde izdaju tijela koja nisu vladina tijela, na temelju nedefiniranih pravila o podrijetlu. Osim toga ne postoji ni procedura niti obveza za tijelo koje izdaje dokaz o nepr. podrijetlu za provjeru dokumenta niti jamče da su EU pravila pravilno primijenjena. • Nepreferencijalni podrijetlo stoga treba biti neovisno ocjenjeno od slučaja do slučaja - carina. Kod odredbi vezanih uz potrebu dokazivanja nepreferencijalnog podrijetla pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda propisana je i mogućnost upravne suradnje – vrši provjeru kod ostalog dokazivanja nepreferencijalnog podrijetla – čl. 26. CZZ stoji da carinska služba ima pravo sumnjati i tražiti dodatnu dokumentaciju ali NIJE propisana upravna suradnju u dijelu provjere ispravnosti i vjerodostojnosti dokaza o podrijetlu ili stjecanja podrijetla – može odbit • • 16

PRIMJENA PREFERENCIJALA PREF. REŽIMI TEMELJEM: PODRIJETLA ROBE DA BI SE OSTVARILA PRIMJENA PREF. STOPE PRIMJENA PREFERENCIJALA PREF. REŽIMI TEMELJEM: PODRIJETLA ROBE DA BI SE OSTVARILA PRIMJENA PREF. STOPE CARINE ROBA MORA IMATI PODRIJETLO IZ ZEMLJE UGOVORNICE I PRAVOVALJANI DOKAZ O PODRIJETLU STATUSA SLOBODNOG PROMETA Protokolima o podrijetlu koji su sastavni dijelovi FTA (EEA, SAP, J. KOREJA…. ) Internom EU zakonodavstvu – jednostrane povlastice određenim državama i teritorijima autonomne mjere – OCT, ACP, GSP… CARINSKA UNIJA – ROBA STATUS ROBE U SLOBODNOM PROMETU-SVA DAVANJA PLAĆENA - DOKAZ 17

http: //madb. europa. eu/ SRBIJA – DANAS - Preferential Treatment n n n n http: //madb. europa. eu/ SRBIJA – DANAS - Preferential Treatment n n n n n In April 2008, the EC and the Republic of Serbia signed a SAA and an Interim Agreement (IA) on Trade and Trade-related Matters, which was implemented unilaterally by Serbia since 30 January 2009. According to Commission Notice 2009/C 323/08, the European Union (EU) implemented the IA as of 8 December 2009. The SAA between Serbia and the EU officially entered into force as from 1 September 2013, OJ L 278/14 of 18 October 2013. The SAA implies a free trade regiment with adopted EU regulations, common classification in tariff nomenclature, and the abolition of duties and restrictions. The framework aims at eventual full integration of Serbia as a democratic nation into the EU. In summer 2007, the CEFTA 2006 came into force. Parties to this regional trade agreement are Albania, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Montenegro, Serbia and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, as well as Kosovo. Within the framework of the EU's Stabilisation and Association Process (SAP) aiming at an eventual EU-membership of the Western Balkan countries, a cumulation zone is created between the EU, the Western Balkan countries and also Turkey, namely, the SAP cumulation zone. According to the Commission Notice concerning the date of application of the protocols on rules of origin providing for diagonal cumulation between the European Union, Albania, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey (OJ C 154 of 31 May 2012), preferential agreements with identical rules of origin are applicable for Serbia with all other participant countries. Furthermore, Serbia has concluded free trade agreements (FTAs) with Belarus, Turkey and the EFTA (Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland). Further FTAs with Kazakhstan and Russia have been signed but not ratified yet. In practice, however, they are already applied. Goods which are originating products in the sense of the arrangements above may benefit from preferential treatment in Serbia. The preferential origin of goods is documented by means of the Movement Certificate (EUR. 1) or may be declared on a commercial document which details the concerned goods sufficiently, e. g. on the Commercial Invoice, if the conditions specified in said document apply. 18

SRBIJA - DANAS n n n n EU CEFTA Turska Belorusija Kazahstan Ruska Federacija SRBIJA - DANAS n n n n EU CEFTA Turska Belorusija Kazahstan Ruska Federacija http: //www. upravacarina. rs/lat/Informacije/Stranice/Medjunarodni. Sporazumi. aspx 19

01/01/2014 SAP kumulacija EU PEM Konvencija* PEM kumulacija Albanija n B i H Crna 01/01/2014 SAP kumulacija EU PEM Konvencija* PEM kumulacija Albanija n B i H Crna Gora Srbija Ostale zemlje n n OCT Kosovo Autonomni aranžmani Andora Farski otoci ACP zemlje Južna Koreja Južna Afrika LATINSKA AMERIKA ¨ ¨ ¨ WBGS Libanon Izrael Sirija Jordan Egipat Alžir Turska Tunis n Farski otoci GSP 1. 1. 2014. nova shema (prije 176 zemalja) sada 90 zemalja Makedonija EEA Maroko EFTA Švicarska Lihtenštajn Norveška Island Turska Zemlje zapadnog Balkana Mediteranske zemlje PAN EURO kumulacija ACP (MAR), CARIFORUM-EC EPA Čile Meksiko Peru Kolumbija SREDNJA AMERIKA (Nikaragva, Panama, ELSalvador, Kostarika, Honduras, Gvatemala) Ceuta i Melila Moldavija Daljnji pregovori - 29. 11. 2013. EU parafirala sporazum o pridruživanju s Moldavijom, Gruzijom; …. . 20

n GSP - Armenija, Azerbajđan, Bolivija, Republika Kongo, Cookovi Otoci, NR Kina*, Kolumbija, Kostarika, n GSP - Armenija, Azerbajđan, Bolivija, Republika Kongo, Cookovi Otoci, NR Kina*, Kolumbija, Kostarika, Kabo Verde, Savezne Države Mikronezije, Ekvador*, Gruzija, Gvatemala, Honduras, Indonezija, Indija, Iran, Irak, Kirgiska Republika, Šri Lanka, Maršalovi Otoci, Mongolija, Maldivi*, Nigerija, Nikaragva, Nauru, Niue, Panama, Peru, Filipini, Pakistan, Paragvaj, El Salvador, Sirijska Arapska Republika, Tajland*, Tadžikistan, Turkmenistan, Tonga, Ukrajina, Uzbekistan, Vijetnam, Afganistan, Angola, Bangladeš, Burkina Faso, Burundi, Benin, Butan, DR Kongo, Srednjoafrička Republika, Džibuti, Eritreja, Etiopija, Gambija, Gvineja, Ekvatorska Gvineja, Gvineja-Bisao, Haiti, Kambodža, Kiribati, Komori, Laos, Liberija, Lesoto, Madagaskar, Mali, Mijanmar/Burma, Mauritanija, Malavi, Mozambik, Niger, Nepal, Ruanda, Salomonovi otoci, Sudan, Sijera Leone, Senegal, Somalija, Južni Sudan, Sveti Toma i Prinsipe, Čad, Togo, Timor-Leste, Tuvalu, Tanzanija, Uganda, Vanuatu, Samoa, Jemen, Zambija n OCT - Anguilla (UK), Aruba (NL), Bermuda (UK), Bonaire (NL), British Antarctic Territory (UK), British Indian Ocean Territory (UK), British Virgin Islands (UK), Cayman Islands (UK), Curação (NL), Falkland Islands (UK), French Polynesia (FR), French Southern and Antarctic Territories (FR), Greenland (DK), Mayotte (FR), Montserrat (UK), New Caledonia and Dependencies (FR), Pitcairn (UK), Saba (NL), Saint Barthelemy (FR), Sint Eustatius (NL), Sint Maarten (NL), South Georgia and South Sandwich Islands (UK), Saint Helena, Ascension Island, Tristan da Cunha (UK), St. Pierre and Miquelon (FR), Turks and Caicos Islands (UK), Wallis and Futuna Islands (FR) n ACP (MAR) - ANTIGUA AND BARBUDA, THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS, BARBADOS, BELIZE, THE REPUBLIC OF BOTSWANA, THE REPUBLIC OF BURUNDI, THE REPUBLIC OF CAMEROON, UNION OF THE COMOROS, THE REPUBLIC OF CÔTE D’IVOIRE, THE COMMONWEALTH OF DOMINICA, THE DOMINICAN REPUBLIC, THE REPUBLIC OF THE FIJI ISLANDS, THE REPUBLIC OF GHANA, GRENADA, THE COOPERATIVE REPUBLIC OF GUYANA, THE REPUBLIC OF HAITI, JAMAICA, THE REPUBLIC OF KENYA, THE KINGDOM OF LESOTHO, THE REPUBLIC OF MADAGASCAR, THE REPUBLIC OF MAURITIUS, THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE, THE REPUBLIC OF NAMIBIA, THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA, THE REPUBLIC OF RWANDA, FEDERATION OF SAINT KITTS AND NEVIS, SAINT LUCIA, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES, THE REPUBLIC OF SEYCHELLES, THE REPUBLIC OF SURINAME, THE KINGDOM OF SWAZILAND, THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA, THE REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO THE REPUBLIC OF UGANDA, THE REPUBLIC OF ZIMBABWE n CARIFORUM –EC EPA - Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, the Dominican Republic, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Christopher and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago. 21

PREFERENCIJALNO PODRIJETLO – STJECANJE STATUSA PROIZVODA S PODRIJETLOM • cjelovito dobiveni proizvodi • dostatno PREFERENCIJALNO PODRIJETLO – STJECANJE STATUSA PROIZVODA S PODRIJETLOM • cjelovito dobiveni proizvodi • dostatno obrađeni ili prerađeni proizvodi (uz ispunjenje uvjeta iz Liste prerade ili obrade) • • Pravilo se primjenjuje kada se koriste materijali bez podrijetla (postotno pravilo, pravilo promjene tarifnog broja, procesno pravilo, kombinirano pravilo) tolerancija kumulacija podrijetla 22

KUMULACIJE EU - SPECIFIČNOST n n Bilateralna npr. EU-> Južna Korea, Dijagonalna ¨ pan-European KUMULACIJE EU - SPECIFIČNOST n n Bilateralna npr. EU-> Južna Korea, Dijagonalna ¨ pan-European (EU, EFTA, TURSKA -32 zemlje) čl. 3. 1. Protokola o podrijetlu ¨ Primjenjuju se na materijal pan-Euro-Mediterranean (EU, EFTA, TURSKA, FARSKI OTOCI, MEDITERANSKE ZEMLJE) čl. 3. 2. Protokola o podrijetlu ¨ SAP (EU, SAP ZEMLJE, TURSKA (IND. I PRERAĐENI POLJOP. PROIZVODI) n Primjenjuje se na postupak prerade ili obrade Regionalna (vrsta dijagonalne) (GSP kumulacija – 4 regije) n Puna (npr. EEA područje (EU, Island, Lihtenštajn, Norveška) – preferencijal u EEA i MED zemljama, EU-ACP, EU-MAGREB (Maroko, Alžir, Tunis) – preferencijal samo u EUMAGREB 23

PRIMJER – DIJAGONALNA VS PUNA KUMULACIJA DIJAGONALNA KUMULACIJA INDIJA Predivo Bez podrijetla HR (EU) PRIMJER – DIJAGONALNA VS PUNA KUMULACIJA DIJAGONALNA KUMULACIJA INDIJA Predivo Bez podrijetla HR (EU) tkanina Proizvodnja TKANINE Bez podrijetla – bez podrijetla (proizvodnja od vlakna) TURSKA Proizvodnja ODJEĆE – bez podrijetla (proizvodnja od prediva) PUNA KUMULACIJA INDIJA Predivo Bez podrijetla HR (EU) Proizvodnja TKANINE – bez podrijetla (proizvodnja od vlakna) NORVEŠKA tkanina Proizvodnja Bez podrijetla ODJEĆE ODJEĆA EU - EEA podrijetlo Francuska 24

n Pregled nekih od ugovornih odnosa koje EU ima zaključene sa državama ugovornicama…. 25 n Pregled nekih od ugovornih odnosa koje EU ima zaključene sa državama ugovornicama…. 25

EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR (EEA - EU, NORVEŠKA, ISLAND, LIHTENŠTAJN) Pravna osnova: Sporazum o Europskom EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR (EEA - EU, NORVEŠKA, ISLAND, LIHTENŠTAJN) Pravna osnova: Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru između Europske zajednice i Republike Island, Lihtenštajna i Norveške, Protokol 4 (OJ L 321/2005) Specifičnosti KUMULACIJA: n Bilateralna kumulacija n Dijagonalna kumulacija EEA - PEM zemlje (podrijetlo može biti pojedine zemlje, a ne samo EEA podrijetlo) (primjena ovisi o obavijesti u SL Europske unije (serije C)) n Puna kumulacija primjenjuje se između EEA zemalja i EEA područje smatra se kao jedinstveni teritorij sa zajedničkim “EEA statusom o podrijetlu” 26

PRAVNA OSNOVA – PEM ZEMLJE Švicarska (uključujući Lihtenštajn) – Protokol 3, OJ L 45/2006 PRAVNA OSNOVA – PEM ZEMLJE Švicarska (uključujući Lihtenštajn) – Protokol 3, OJ L 45/2006 n Norveška – Protokol 3, OJ L 117/2006 n Island – Protokol 3, OJ L 131/2006 n Farski otoci-Protokol 3, OJ L 110/2006 n Turska-Sporazum, OJ L 86/1998, OJ L 265/2006, OJ L 143/2009 n Alžir - Protokol 6, OJ L 297/2007 n Tunis – Protokol 4, OJ/L 260/2006 n Maroko – Protokol 4, OJ L 324/2008, OJ 141/2011 n Izrael-Protokol 4, OJ L 20/2006 n Zapadna obala i pojas Gaze (Palestina)- Protokol 3, OJ L 298 n Egipat-Protokol 4, OJ L 73/2006 , Izmjena Protokola 4, čl. 15/7, OJ L 249/2010 n Jordan- Protokol 3, OJ L 209/2006, Izmjena čl. 15/7, OJ L 253/2010 n Libanon- Protokol 4, OJ L 143/2006 (moguća samo bilateralna kumulacija EU-Libanon) n Sirija- OJ L 269/1978 n PEM KONVECIJA će zamijenit sve protokole • EXPLANATORY NOTES – PEM • HANDBOOK PEM 27

KUMULACIJA U MED ZEMLJAMA VRSTE KUMULACIJA: n bilateralna n dijagonalna- vidjeti tablicu mogućnosti kumulacije KUMULACIJA U MED ZEMLJAMA VRSTE KUMULACIJA: n bilateralna n dijagonalna- vidjeti tablicu mogućnosti kumulacije u MATRICI PEM kumulacije-OJ C 205/13 n puna (EEA) n puna (EU-Alžir-Tunis-Maroko) VRSTE POTVRDA O PODRIJETLU: n EUR. 1 i EUR- MED, izjava na računu i izjava na računu EUR-MED 28

MATRICA PEM KONVENCIJA OJ C 205/13 29 MATRICA PEM KONVENCIJA OJ C 205/13 29

RADNI MATERIJAL 30 RADNI MATERIJAL 30

EU-ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA -SSP n n n Srbija (Protokol 3 - OJ L 278/3013) EU-ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA -SSP n n n Srbija (Protokol 3 - OJ L 278/3013) Makedonija (Protokol 4 – OJ L 99/2008) Albanija (Protokol 4 – OJ L 107/2009) Bosna i Hercegovina (Protokol 4 - OJ L 233/2008) Crna Gora (Protokol 4 – OJ L 108/2010 Kumulacija Matrica SAP OJ C 205/13 : n Bilateralna i dijagonalna kumulacija(sve navedene zemlje Zapadnog balkana, EU, Turska) – tablica SAP kumulacija n Potvrde o podrijetlu: EUR 1, izjava na računu do 6000 EUR-a, izjava ovlaštenog izvoznika preko 6000 EURa 31

Opis proizvoda Oznaka KN 1704 90 99 n Proizvodi u Aneksu V isključuju se Opis proizvoda Oznaka KN 1704 90 99 n Proizvodi u Aneksu V isključuju se iz kumulacije predviđene u članku 4. 1806 10 30 1806 10 90 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi što sadrže kakao - Kakao prah, s dodanim šećerom ili drugim sladilima: - - S masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 65% ili većim, ali manjim od 80% - - S masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 80% ili većim. 1806 20 95 - Ostali prehrambeni proizvodi s kakaom u blokovima, pločama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tekućem stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u spremnicima ili pakiranjima većim od 2 kg -- Ostalo --- Ostalo 1901 90 99 Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, što ne sadrže kakao ili što sadrže manje od 40% masenog udjela kakaa računano na potpuno odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe tarifnih brojeva 0401 do 0404 što ne sadrže kakao ili što sadrže manje od 5 % masenog udjela kakaa računano na potpuno odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu - Ostalo -- Ostalo (osim sladnog ekstrakta) --- Ostalo 2101 12 98 Ostali proizvodi na osnovi kave 2101 20 98 Ostali proizvodi na osnovi čaja ili mate-čaja 2106 90 59 Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu - Ostalo -- Ostalo 2106 90 98 DODATAK V Ostali proizvodi od šećera, bez kakaa. Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu: - Ostalo (osim koncentrata bjelančevina i teksturirane bjelančevinaste tvari) -- Ostalo --- Ostalo 3302 10 29 Smjese mirisnih tvari i smjese (uključujući alkoholne otopine) na osnovi jedne ili više tih tvari, vrsta što ih se rabi kao sirovine u industriji; drugi pripravci na osnovi mirisnih tvari što ih se rabi u proizvodnji pića: - Za uporabu u prehrambenoj industriji i industriji pića -- Za uporabu u industriji pića: --- Pripravci što sadrže svojstvene mirisne tvari za određenu vrstu pića: ----Sa sadržajem alkohola većim od 0, 5% vol. ----Ostalo: -----Što ne sadrži mliječne masti, saharozu, izoglukozu, glukozu ili škrob, ili s masenim udjelom 32 32 mliječne masti manjim od 1, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili škroba -----Ostalo

LATINSKA AMERIKA - MEKSIKO I ČILE Pravna osnova n Odluka br 2/2000 of the LATINSKA AMERIKA - MEKSIKO I ČILE Pravna osnova n Odluka br 2/2000 of the Zajedničkog vijeća (OJ L 157 od 30. 06. 2000) n Dodatak III to Odluke No 2/2000 (OJ L 245 od 29. 09. 2000 n Sporazum o pridruživanju između EU-a i Čilea (OJ L 352 of 30. 12. 2002) n Dodatak III –pravila podrijetla (OJ L 352 of 30. 12. 2002) n Explanatory Notes to Annex III have been published in 2003 (OJ C 321, 31. 12. 2003, p. 22) and revised in 2005 ( OJ C 56 , 5. 3. 2005, p. 36). n Bilateralna kumulacija DOKAZI O PODRIJETLU n EUR. 1 ili izjava na računu, izjava na računu ovlaštenog izvoznika n Potvrde EUR. 1 se izdaju od strane carinskih vlasti (EU) ili u Meksiku od strane 'Secretaría de Economía' (Ministarstvo gospodarstva), koje je također odgovorno za davanje, nadzor i povlačenje odobrenja ovlaštenih izvoznika. n Čile - Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Ministarstvo vanjskih poslova, kao i u svim lokalnim uredima 'Pro. Chile n Specifičan zahtjev u ovom Sporazumu je obavezno u polju 8. EUR. 1 potvrde navesti tarifni broj robe na nivou prve 4 znamenke 33

JUŽNA AFRIKA - PROTOKOL 1 SPORAZUMA OJ L 311/1999 KUMULACIJE: n Bilateralna kumulacija sa JUŽNA AFRIKA - PROTOKOL 1 SPORAZUMA OJ L 311/1999 KUMULACIJE: n Bilateralna kumulacija sa EU n Dijagonalna kumulacija s ACP državama – nije na snazi n Puna kumulacija sa SACU državama – nije na snazi -izjava dobavljača Svaka obrada ili prerada izvršena unutar SACU smatrat će se kao da je provedena u Južnoj Africi, ako se tamo obavlja daljnja obrada ili prerada SACU – (Southern African Custom Union ili SACU) je carinska unija koja okuplja pet južnoafričkih država: Bocvanu, Lesoto, Namibiju, Južnoafričku Republiku i Svazi. Potvrde o podrijetlu robe: EUR. 1 i Izjava na računu 34

JUŽNA KOREJA n n n OJ L 127/2011 BILATERALNA KUMULACIJA NE izdaje se EUR JUŽNA KOREJA n n n OJ L 127/2011 BILATERALNA KUMULACIJA NE izdaje se EUR 1 – Vrsta dokaza o podrijetlu: “Origin declaration” (izjava o podrijetlu) na računu ili bilo kojem drugom komercijalnom dokumentu – trenutno ne postoji mogućnost izdavanja zamjenske izjave o podrijetlu ¨ Do 6000 € – bilo koji izvoznik, ¨ Preko 6000 € - izdaje je ovlašteni izvoznik ¨ vrijedi 12 mjeseci i u tom roku se mora podnijeti u zemlju uvoza – dokumentacija se čuva pet (5) godina Zabrana od povrata carine na temelju petogodišnje statistike (analize) uvoza i izvoza proizvoda iz određenih tarifnih brojeva – trenutno na snazi drawback odnosno nema plaćanje carine na sirovinu bez podrijetla 35

AUTONOMNI POVLAŠTENI ARANŽMANI - JEDNOSTRANA PRIMJENA PREFERENCIJALA U EU n GSP (Generalized System of AUTONOMNI POVLAŠTENI ARANŽMANI - JEDNOSTRANA PRIMJENA PREFERENCIJALA U EU n GSP (Generalized System of Preferences) -Opći sustav preferencijala n OCT (Overseas countries and territories – Prekooceanske OCT zemlje i teritoriji) n ACP zemlje (African, Caribbean, Pacific) zemlje n Kosovo – OJ L 328/2009 – samo bilateralna kumulacija sa EU Kosovo n Moldavija – OJ L 20/2008 – samo bilateralna kumulacija sa EU Moldavija n Ceuta i Melilla – OJ L 20 / 2001 Melilla 36

GSP Opći sustav preferencijala (povlastica) n n n Preferencijalno podrijetlo jednostrano Trgovinski preferencijali zemljama GSP Opći sustav preferencijala (povlastica) n n n Preferencijalno podrijetlo jednostrano Trgovinski preferencijali zemljama u razvoju i najmanje razvijenim zemljama Dokazivanje podrijetla u uvozu FORM A / izjava na računu Dokazivanje podrijetla u izvozu EUR. 1 (dvostrana kumulacija) Regulation (EU) 928/2012 – primjena 1. 1. 14. Usredotočenost na pomoć zemljama koje su najviše u potrebi za trgovinskim preferencijalima n Zemlje u razvoju i ostale siromašne ekonomije koje nemaju druge preferencijalne mogućnosti ulaska na EU tržište ¨ Jačanje GSP + kao poticaj za dobro upravljanje i održivi razvoj n Cilj – dati potporu zemljama za primjenu međunarodnih konvencija ¨ Transparentniji, stabilniji i predvidljiviji sustav za gospodarstvo ¨ ¨ Vodič za GSP pravila o podrijetlu 37 37

 http: //exporthelp. europa. eu/thdapp/display. htm; jsessionid=7031164 AEB 79148 B 6648 A 9 F http: //exporthelp. europa. eu/thdapp/display. htm; jsessionid=7031164 AEB 79148 B 6648 A 9 F 1363 BA 85 C? page=cd%2 Fcd_New. GSPAs. Of 2014. html&doc. Type=main&language. Id=en 38

ACP ZEMLJE (AFRICAN, CARIBBEAN, PACIFIC) n n n Uredba o pristupu tržištu (MAR) – ACP ZEMLJE (AFRICAN, CARIBBEAN, PACIFIC) n n n Uredba o pristupu tržištu (MAR) – OJ L 348/2007 Pravila podrijetla Prilog II MAR - do zaključenja pojedinačnog EPA ugovora Sa svakom grupom posebni ugovor EPA (Economic Partnership Agreement) koji se temelji na ACP-EU Cotonou Agreement http: //eur-lex. europa. eu/Lex. Uri. Serv. do? uri=OJ: L: 2000: 317: 0003: 0286: EN: PDF http: //eur-lex. europa. eu/Lex. Uri. Serv. do? uri=OJ: C: 2002: 228: 0002: 0010: EN: PDF n Zemlje ACP dijele se u 7 podgrupa: ¨ ¨ ¨ ¨ Južnoafrička zajednica za razvoj (SADC): Angola, Lesoto, Namibija, Mozambik, Svaziland i Južna Afrika Istočna i južna Afrika (ESA): Komori, Đibuti, Eritreja, Etiopija, Madagaskar, Malavi, Mauricijus, Sejšeli, Sudan, Zambija, Zimbabve (u primjeni) Istočnoafrička zajednica (EAC): Burundi, Kenija, Ruanda, Uganda i Tanzanija Zapadna Afrika (ECOWAS): 15 zapadnoafričkih zemalja i Mauritanija Srednja Afrika: 6 zemalja Ekonomske zajednice srednjoafričkih država (CEMAC) i Kongo i Sv. Tome i Principe Forum pacifičkog otočja (PIF): 14 otočnih zemalja (najveće su Papua Nova Gvineja i Fidži CARIFORUM (Caribbean Forum): Antigva i Barbuda, Bahami, Barbados, Belize, Dominikanska Republika, Grenada, Haiti, Jamaica, St. Lucia, St. Vincent, St. Kitts i Nevis, Surinam, Trinidad i Tobago (u primjeni) OPSEG DODJELE PREFERENCIJALA: n EU dodjeljuje jednostrani preferencijal, neke ACP države dodjeljuju dobrovoljno određeni preferencijal za robu sa EU podrijetlom 39

OCT - Overseas countries and territories prekomorske države i teritoriji Nisu dio EU teritorija OCT - Overseas countries and territories prekomorske države i teritoriji Nisu dio EU teritorija ali su Ustavom povezani s četiri države članice : • • Danskom – Greenland Francuskom – New Caledonia and Dependencies, French Polynesia, French Southern and Antartic Territories (St. -Paul, Amsterdam, Crozet Islands, Kerguele, Adelieland), Walis and Futuna Islands, Teritorijalna tijela Republike Francuske – Mayotte, Saint Pierre and Miquelon Nizozemskom - Aruba, Nizozemski Antili (Bonaire, Curacao, Saba, Sint Eustatius, Sint Marten) Velikom Britanijom – Anquilla, British Virgin Island, Cayman Islands, Falkland Islands, South Georgia and South Sandwich Islands, Montserrat, Pitcairn Islands (Pitcairn, Ducie, Henderson, Oeno); Saint Helena (Ascencion Island, Tristan de Cunha), British Antartic territory, British Indian ocean territory, Turks and Caicos islands 40

OCT n n Odluka Vijeća No. 2001/822/EC of 27. 11. 2001 , OJ L OCT n n Odluka Vijeća No. 2001/822/EC of 27. 11. 2001 , OJ L 314, 30. 11. 2001, Prilog 2 Dodatku III Odluke 822, OJ L 324, 7. 12. 2001. – Lista prerade i obrade EU daje jednostrane trgovinske povlastice za OCT – cilj jačati ekonomski i socijalni razvoj OCT-a. Dokazi: ¨ EUR. 1 i izjava na računu, izjava ovlaštenog izvoznika Pri izvozu iz OCT zemalja se mogu izdati ako je roba stekla OCT, ACP ili EU podrijetlo ¨ EXP. 1 obrazac izdaje OCT zemlja za robu koja nema OCT podrijetlo, a stavljena je u OCT zemlji u slobodan promet iz ispunjenje uvjeta iz članka 36 Odluke Na temelju njega se stiče povlašteni status pri plaćanju carine u EU Obrazac EXP. 1, kao i zahtjev za njegovo izdavanje - Dodatak IV Odluke 41

KOSOVO n n n n Uredba Vijeća 1215/2009. od 30. 11. 2009. OJ L KOSOVO n n n n Uredba Vijeća 1215/2009. od 30. 11. 2009. OJ L 328 od 15. 12. 2009 Uredba Vijeća 1336/2011 od 13. 12. 2011. OJ L 347 jednostrane povlastice nema zabrane drawback-a (ne naplaćuje se carina na sirovinu bez podrijetla) dokazi o podrijetlu: ¨ certifikat EUR. 1, ¨ izjava na računu do 6 000 eura ovlašteni izvoznik za podrijetlo iz EU za potrebe kumulacije podrijetla – Kosovo nema ovlaštene izvoznike kumulacija: bilateralna – primjenjuje se u jednom smjeru – Kosovo može dalje preraditi proizvode podrijetlom iz EU Do primjene SSP roba iz EU prema Kosovu puna stopa carine 42

CARINSKA UNIJA n Svrha Carinska unije - slobodno kretanje robe između dva teritorija ukoliko CARINSKA UNIJA n Svrha Carinska unije - slobodno kretanje robe između dva teritorija ukoliko je puštena u slobodan promet. n Kretanje robe unutar Carinske unije Ø Ne temelji se na statusu podrijetla, Ø Temelji se na statusu - roba status robe u slobodnom prometu. n Neki proizvodi su izuzeti iz CU, ali i dalje podložna povlaštenom tretmanu -temeljem statusa podrijetla. EU –Carinska unije sa tri zemlje ¨ San Marino Transportni dokument ¨ Andora ¨ Turska A. TR n 43

TURSKA Tri režima: Carinska unija (Industrijski Proizvodi/prerađeni poljoprivredni – status robe u slobodnom prometu TURSKA Tri režima: Carinska unija (Industrijski Proizvodi/prerađeni poljoprivredni – status robe u slobodnom prometu – potvrda A. TR FTA – poljoprivredni proizvodi – dokaz o podrijetlu FTA – proizvodi ugljena i čelika – dokaz o podrijetlu 44

TURSKA - POLJOPRIVREDNI PROIZVODI/PROIZVODI UGLJENA I ČELIKA Sporazum o povlaštenom podrijetlu za poljoprivredne proizvodi TURSKA - POLJOPRIVREDNI PROIZVODI/PROIZVODI UGLJENA I ČELIKA Sporazum o povlaštenom podrijetlu za poljoprivredne proizvodi iz poglavlja 124 i poglavlja 45 i 53, Odluka 1/98 EZ-Turska Vijeća za pridruživanje od 25. 02. 1998. (OJ – L 86 – 1998) zadnje izmjene Odluka br. 3/2006 Sporazum o povlaštenom podrijetlu za proizvode ugljena i čelika (OJ – L 143 – 2009) – Odluka 1/2009 - Sporazum između Europske zajednice za ugljen i čelik i Turske, koja je stupila na snagu 1. 8. 96. ECSC proizvodi (Proizvodi ugljena i čelika -rude, šljaka, pepeo, mineralna goriva, bazni metali i proizvodi od baznih metala i proizvodi od željeza i čelika) propisani su Ugovorom - ECSC Treaty (Poglavlja 26, 27, 72 i 73 CT). n n n povlaštena stopa carine - ako je roba podrijetlom iz EU ili Turske, u skladu s pravilima o podrijetlu robe Pravila sukladna uobičajenim pravilima podrijetla (pan-Euro-Med protokolu). EUR 1/EUR-MED ili izjava na računa do 6000 EUR-a. Ovlašteni izvoznici mogu prilagati izjavu na računu i za iznose iznad 6000 EUR-a. 45

EU I TURSKA- STATUS ROBE U SLOBODNOM PROMETU INDUSTRIJSKI PROIZVODI I PRERAĐENI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI EU I TURSKA- STATUS ROBE U SLOBODNOM PROMETU INDUSTRIJSKI PROIZVODI I PRERAĐENI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI POTVRDA O PROMETU ROBE A. TR – OJ – L 265 – 2006 - Odluka 1/2006 od 26. 09. 2006. – regulira detaljna pravila Odluke 1/95 n n Roba uvezena izvan EU ili Turske za koju: ¨ su sve uvozne formalnosti završene, i ¨ sve carine ili ekvivalentni pristojbe su plaćene i nisu vraćene u cijelosti ili djelomično Roba proizvedena u EU i/ili Turskoj u cijelosti ili djelomično od materijala ili dijelova podrijetlom izvan EU ili Turske, pod uvjetom da: ¨ sve uvozne formalnosti za materijale ili dijelove su završene, i ¨ sve carine ili ekvivalentni pristojbe su plaćeni, a nisu vraćene u cijelosti ili djelomično IZJAVA DOBAVLJAČA - podrijetlo robe 46

A. TR OJ L 265 Isprava koja dokazuje da je roba puštena u slobodan A. TR OJ L 265 Isprava koja dokazuje da je roba puštena u slobodan promet Turska od 2009 zbog sigurnosnih razloga ispostavlja A. TR sa BARCODE – ako ne provjera 47

TURSKA – EU IND. PROIZVODI JAPAN Roba puštena u slobodan promet Plaćena carina EU TURSKA – EU IND. PROIZVODI JAPAN Roba puštena u slobodan promet Plaćena carina EU EU A. TR potvrda Izjava dobavljača TURSKA Stopa carine carinske unije Npr. MED zemlje Mogućnost izdavanja dokaza o podrijetlu 48

POJEDNOSTAVLJENI POSTUPAK IZDAVANJA A. TR-A n Izvoznici koji često izvoze mogu zatražiti od Carinske POJEDNOSTAVLJENI POSTUPAK IZDAVANJA A. TR-A n Izvoznici koji često izvoze mogu zatražiti od Carinske uprave ovlaštenje da postanu ovlašteni izvoznici. Carinska služba može ovlastiti bilo koju osobu, u daljnjem tekstu "ovlašteni izvoznik" koji zadovoljava odgovarajuće uvjete za izdavanje potvrda o prometu robe A. TR, bez potrebe da ih se podnosi carinskoj službi na ovjeru. n Odobrenje će se izdati samo osobama: ¨ koji često otpremaju robu u Tursku, ¨ koji vode urednu evidenciju iz koje je moguće provjeriti osnovanost izdavanja ¨ koji nisu napravili ozbiljne ili ponovljene prekršaje carinskih ili protiv poreznog zakonodavstva n Odobrenje se može ukinuti kada ovlašteni izvoznik više ne ispunjava te uvjete. n Ovlašteni izvoznici za podrijetlo sa općim ovlaštenjem ne mogu automatski postati ovlašteni izvoznici i za Tursku – posebni zahtjev – CURH-u n Ukoliko se odobri – ovlaštenje sa brojem– žig za ovjere A. TR-a 49

PRIJEMJENA PREFERENCIJALA EU-TURSKA INDUSTRIJSKI PROIZVODI – IZUZETAK n n članak 17. Odluke 1/2006 od PRIJEMJENA PREFERENCIJALA EU-TURSKA INDUSTRIJSKI PROIZVODI – IZUZETAK n n članak 17. Odluke 1/2006 od 26. 09. 2006. (SL L 265/2006) matrica kumulacije podrijetla objavljenu u Službenom listu serije C br. 205/2013. Odredbe vezane uz primjenu preferencijalne carine temeljem carinske unije također primjenjuju i na robu koja je uvezena u jedan dio carinske unije temeljem dokaza o Turskom ili EU podrijetlu izdanom u zemlji, grupi zemalja ili teritoriju pokrivenom preferencijalnim sporazumom sklopljenim između i EU i Turske sa tom zemljom, grupom zemalja ili teritorija. ¨ Isto ukoliko se primjenjuju istovjetna pravila podrijetla, predviđena je kumulacija podrijetla, te zabrana povrata ili izuzeća od plaćanja carine (no drawback). ¨ Turska Ind. Proizvodi s TR podrijetlom EUR. 1 SRBIJA Zadržava TR podrijetlo EUR. 1 HR (EU) N 018 (EUR 1…. . ) Stopa carinske unije 50

CARINSKA UNIJA – SAN MARINO I ANDORA SAN MARINO n n Sporazum o suradnji CARINSKA UNIJA – SAN MARINO I ANDORA SAN MARINO n n Sporazum o suradnji i carinskoj uniji – Co-operation and Customs Union Agreement OJ L 84 od 28. 03. 2002. ¨ Poglavlja 1 - 97 HS – osim ugljena i čelika ¨ proizvodima iz San Marina priznaje se kod uvoza u EU status proizvoda iz EU i obrnuto Prati provozna isprava T 2 (plaćena carina)…. ANDORA n Sporazum u obliku razmjene nota između Europske unije i kneževine Andore OJ L 374 od 31. 12. 1990. . ¨ ROBU IZ POGLAVLJA 1 – 24 HARMONIZIRANOG SUSTAVA (FTA) – FTA – dokaz o podrijetlu ¨ ROBU IZ TARIFNIH BROJEVA 2402 i 2403 HARMONIZIRANOG SUSTAVA – jednostrani preferencijal u Andori - proizvodi iz tarifnih brojeva 2402 i 2403 koji su proizvedeni u EU od sirovog duhana mogu se uvesti u Andoru po povlaštenoj stopi koja odgovara 60% ¨ ROBU IZ POGLAVLJA 25 - 97 HARMONIZIRANOG SUSTAVA (predmet Carinske unije) dokumenti koji se koriste za kretanje robe koja je u slobodnom prometu - T 2, T 2 F, T 2 LF 51

Preferencijalni ugovori -http: //ec. europa. eu/taxation_customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_779_en. htm 52 Preferencijalni ugovori -http: //ec. europa. eu/taxation_customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_779_en. htm 52

53 53

EU – IZRAEL - POSEBNOST Proizvodi koji su proizvedeni na područjima koji su pod EU – IZRAEL - POSEBNOST Proizvodi koji su proizvedeni na područjima koji su pod izraelskim teritorijem od lipnja 1967. nemaju pravo na povlašteni tretman dogovorenog u okviru EU - Izrael Sporazuma o pridruživanju od 1. veljače 2005. ime i poštanski broj grada, sela ili industrijske zone u kojoj se odvija proizvodnja, moraju biti na dokazima o podrijetlu izdanim ili sastavljenim u Izraelu za izvoz u EU. Popis naselja je sastavila delegacija EK u Tel Avivu na temelju granica iz 1967. - popis se redovito ažurira. Od 13. kolovoza 2012. popis je javan, dostupan na : http: //ec. europa. eu/taxation_customs/technicalarrangement_postal-codes. pdf Do 31. 01. 2014. na dokazima o podrijetlu moguće je korištenje i starih (5 brojeva) i novih poštanskih brojeva (7 brojeva) EU-IZRAEL- Protokol 4 54 OJ L 20/2006

EU – IZRAEL – POSEBNOST – postupanje uvoznika DEKLARANT PRIJE podnošenja carinsku deklaraciju za EU – IZRAEL – POSEBNOST – postupanje uvoznika DEKLARANT PRIJE podnošenja carinsku deklaraciju za puštanje robe u slobodan promet provjeriti dokaz o povlaštenom podrijetlu i usporedit ga sa popisom. Ako je mjesto SA POPISA I - ne može primijeniti povlaštena carinska stopa NIJE NITI U POPISA I NITI POPISA II na istu se robu može primijeniti povlaštena stopa carine, ukoliko su zadovoljeni svi ostali uvjeti. Ukoliko se na dokazu o podrijetlu nalazi poštanski broj mjesta sa popisa II potrebno je postupiti kako slijedi: Uvoznik mora kontaktirati carinski ured u mjestu gdje namjerava podnijeti uvoznu carinsku deklaraciju kako bi provjerio je li mjesto proizvodnje prihvatljivo za primjenu povlaštenog tretmana Ako na dokazu o podrijetlu NIJE NAVEDEN ni poštanski broj ni mjesto proizvodnje, dokaz o podrijetlu će se ODBITI IZ TEHNIČKIH RAZLOGA 55

EU – IZRAEL – POSEBNOST – postupanje uvoznika Da bi dokaz o podrijetlu mogao EU – IZRAEL – POSEBNOST – postupanje uvoznika Da bi dokaz o podrijetlu mogao biti prihvaćen i primijenjena povlaštena stopa carine kod uvoza robe iz Izraela, isti mora biti popunjen na sljedeći način: Sva roba stekla podrijetlo u mjestima za koja se može prihvatiti/ne može prihvatit - Naziv i poštanski broj naselja moraju biti naznačeni u polju 7 dokaza o podrijetlu i u zagradi pokraj riječi „Izrael“ na Izjavi na računu. Više robe - neka roba na mjestima za koja se može prihvatit /neka na mjestima za koja se ne može: P 7 „place of origin as detailed below: ” P 8 mjesto (uključujući i poštanski broj) stjecanja podrijetla 56

VRSTE DOKAZA O PODRIJETLU I STATUSU ROBE n Potvrda o prometu robe EUR. 1 VRSTE DOKAZA O PODRIJETLU I STATUSU ROBE n Potvrda o prometu robe EUR. 1 n Potvrda o prometu robe EUR-MED n Form EUR. 2 n Izjava na računu EUR-MED n Izjava o podrijetlu n Form A n Potvrda o prometu robe A. TR n Dokaz za EU carinski status robe HS 2402 i 2403 ( Carinska unija Andora - EU) n EXP 1 57

POTVRDA O PROMETU ROBE EUR. 1 Primjenjivo za sve EU ugovore i autonomne mjere POTVRDA O PROMETU ROBE EUR. 1 Primjenjivo za sve EU ugovore i autonomne mjere osim: n Ugovor s Južnom Korejom (predviđena je samo izjava o podrijetlu) n Roba pokrivena carinskom Ugovor EU-Meksiko i EU-Čile: unijom s Turskom, San Marina i Opis robe (Rubrika 8) - Uključuje tarifno Andore razvrstavanje robe na razini 4 znamenke n Robu uvezenu iz GSP zemalja n 58

EUR-MED n n Primjenjivo za EUR-MED n n Primjenjivo za "Pan-Euro-Med kumulaciju" između: EU, EFTA država (Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska), Farski Otoci, sudionici Barcelonskog procesu (Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Maroko, Palestina (WBGS), Sirija, Tunis, Turska) 59

EUR. 2 Predviđen je samo u sporazumu EU-Sirija za poštanske pošiljke pod uvjetom da EUR. 2 Predviđen je samo u sporazumu EU-Sirija za poštanske pošiljke pod uvjetom da se sastoji samo od proizvoda s podrijetlom i da vrijednost ne prelazi 2820 € po pošiljci 60

IZJAVA NA RAČUNU (OSIM GSP) English version The exporter of the products covered by IZJAVA NA RAČUNU (OSIM GSP) English version The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of. . . (2) preferential origin. ………………………………. . . (3) (Place and date). . . …………………………………. . . . (4) (Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script) Čile i Meksiko: “(customs or competent governmental authorisation No. . (1))” Footnotes: (1) When the origin declaration is made out by an approved exporter, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the origin declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets shall be omitted or the space left blank. (2) Origin of products to be indicated. When the origin declaration relates in whole or in part, to products originating in Ceuta and Melilla, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out, by means of the symbol "CM". (3) These indications may be omitted if the information is contained on the document itself. (4) In cases where the exporter is not required to sign, the exemption of signature also implies the exemption of the name of the signatory. 61

GSP – IZJAVA NA RAČUNU English version The exporter of the products covered by GSP – IZJAVA NA RAČUNU English version The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of. . preferential origin (2) according to the rules of the Generalized System of Preferences of the European Community and …. . (3). ………………………………. . . (4) (Place and date). . . …………………………………. . . . (5) (Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script) Samo za EU izvoznike Footnotes: 62

IZJAVA NA RAČUNU – INVOICE DECLARATION EUR-MED The exporter of the products covered by IZJAVA NA RAČUNU – INVOICE DECLARATION EUR-MED The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of. . . (2) preferential origin. - cumulation applied with ……. . (name of the country/countries) - no cumulation applied (3) ………………………………. . . (4) (Place and date). . . …………………………………. . . . (5) (Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script) Footnotes: (1)When the origin declaration is made out by an approved exporter, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the origin declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets shall be omitted or the space left blank. (2) Origin of products to be indicated. When the origin declaration relates, in whole or in part, to products originating in Ceuta and Melilla, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out, by means of the symbol "CM". (3)Complete and delete where necessary. (4)These indications may be omitted if the information is contained on the document itself. (5)In cases where the exporter is not required to sign, the exemption of signature also implies the exemption of the name of the signatory. 63

GSP – FORM A Potvrde moraju biti na engleskom ili francuskom jeziku. Svaka potvrda GSP – FORM A Potvrde moraju biti na engleskom ili francuskom jeziku. Svaka potvrda mora imati otisnut zeleni guilloche uzorak u podlozi. Svaka potvrda mora nositi serijski broj, tiskan ili na neki drugi način, na koji se može identificirati. Serijski broj također može biti na poleđini izvornika. U polje 8. unosi se: • Proizvodi dobiveni u cijelosti - slovo 'P‘ • Proizvodi dostatno obrađeni ili prerađeni - Slovo 'W' i HS tarifni broj na četveroznamenkasti razini izvezenog proizvoda (primjerice 'W' 96. 18) 64

1) GSP – STATEMENT ON ORIGIN „Registered EXporter - REX“ predstavlja registriranog izvoznika - 1) GSP – STATEMENT ON ORIGIN „Registered EXporter - REX“ predstavlja registriranog izvoznika - izvoznika koji je registriran u bazi podataka s nadležnim tijelima države korisnice u svrhu davanje izjave o podrijetlu za potrebe izvoza u okviru GSP shema. Isto neće biti u primjeni prije 01. 2017. – potrebno uspostaviti bazu registriranih izvoznika. 65

VALJANOST DOKAZA O PODRIJETLU Dokazi o podrijetlu vrijede. • 12 mjeseci - Južna Koreja VALJANOST DOKAZA O PODRIJETLU Dokazi o podrijetlu vrijede. • 12 mjeseci - Južna Koreja i GSP (statement on origin) • 10 mjeseci - Meksiko, Čile, GSP (Form A), Economic Partnership Agreements (EPA), OCT zemlje • 5 mjeseci - Syria • 4 mjeseci – Svi ostali ugovori i autonomne mjere od datuma izdavanja u zemlji izvoznici mora se podnijeti u danom roku carinskim vlastima zemlje uvoznice. Dokazi o podrijetlu koji su podneseni nakon konačnog datuma mogu biti prihvaćeni zbog izvanrednih okolnosti (nesreće, krađe, . . ) 66

Valjanost dokaza o podrijetlu – vodič – postupci s odgodom 67 Valjanost dokaza o podrijetlu – vodič – postupci s odgodom 67

3) ZAMJENSKI EUR. 1, EUR-MED AND A. TR Jedinstvena primjena u DČ APPLICATION IN 3) ZAMJENSKI EUR. 1, EUR-MED AND A. TR Jedinstvena primjena u DČ APPLICATION IN THE COMMUNITY OF THE PROVISIONS CONCERNING REPLACEMENT MOVEMENT CERTIFICATES n FORM A – kada se pošiljka dijeli u EU ili NO, CH, TR – preslika izvornika u prilogu ¨ polje 4 “Replacement certificate” or “Certificat de remplacement”, kao i datum izdavanja izvornog certifikata i serijski broj n EUR. 1, EUR-MED i A. TR ¨ u polju 7. - EUR 1 i EUR-MED-a, polju 8. - A. TR -a Napomena -"REPLACEMENT CERTIFICATE (navesti serijski broj izvornika + datum izdavanja izvornika) 68

NAKNADNO IZDANE potvrde o prometu robe n Potvrdu o prometu robe EUR. 1 , NAKNADNO IZDANE potvrde o prometu robe n Potvrdu o prometu robe EUR. 1 , EUR - MED , A. TR ili Form A može se iznimno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se odnosi ako: ¨ ¨ n nije izdana u vrijeme izvoza zbog greške, nenamjernog propusta ili posebnih okolnosti ili da se dokaže kako se carinskim tijelima da potvrdu o prometu robe EUR. 1 , EUR - MED , A. TR ili FORM A izdana , ali nije prihvaćena pri uvozu iz tehničkih razloga. Izvoznik mora navesti u svom zahtjevu mjesto i datum izvoza proizvoda na koje se potvrda o prometu robe EUR. 1 , EUR - MED , A. TR ili Form A odnosi, te navesti razloge za svoj zahtjev. Carinske vlasti ili druga državna tijela mogu izdati potvrdu o prometu robe EUR. 1 , EUR – MED, A. TR i Form A naknadno tek nakon što provjere da li podaci navedeni u izvoznikovu zahtjevu podacima iz odgovarajuće evidencije. Rubrika ` Primjedbe ` potvrde o prometu robe EUR. 1 , EUR - MED , A. TR ili potvrda Form Amora sadržavati sljedeću frazu : ' 'ISSUED RETROSPECTIVELY' 69

NAKNADNO IZDANE Izjave na računu n Izjava na računu ili izjava na računu EUR-MED NAKNADNO IZDANE Izjave na računu n Izjava na računu ili izjava na računu EUR-MED može izdati izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da se ista podnese zemlji uvoznici najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvodi na koje se odnosi. n Odstupanje - Sporazum EU-Meksiko Asimetrični razdoblje za opskrbu naknadno izdan EUR. 1 i izjavu na računu: - Za EU, dvije godine. - Za Meksiko, jedna godina. n Naknadno izdani dokaz o podrijetlu – povrat/otpust carine – SANLER case C-175/12 70

DUPLIKAT n Rubrika `Napomena` na potvrdi o prometu robe EUR. 1, EUR-MED, A. TR DUPLIKAT n Rubrika `Napomena` na potvrdi o prometu robe EUR. 1, EUR-MED, A. TR ili FORM A mora biti naznačen izrazom “Duplicate”' Duplikat mora nositi datum izdavanja izvorne potvrde o prometu robe EUR. 1, EUR-MED, A. TR ili Form A i s tim datumom vrijedi Samo u GSP-u: Duplikat Form A mora u rubrici 4. biti potvrđen s riječi “Duplicate” ili “Duplicata”, zajedno s datumom izdavanja i serijski broj izvornog Form A. 71

IZJAVA DOBAVLJAČA UREDBA VIJEĆA (EC) BR 1207/2001 n Koristit će ju EU izvoznici kao IZJAVA DOBAVLJAČA UREDBA VIJEĆA (EC) BR 1207/2001 n Koristit će ju EU izvoznici kao dokaz, pri podnošenju zahtjeva za izdavanje dokaza o EU podrijetlu, u skladu s odredbama kojima se uređuje povlaštena trgovina između EU i određenih zemalja DE Roba EU podrijetla Račun Izjava dobavljača HR EUR 1 / ID RS 72

IZJAVA DOBAVLJAČA PR. OSNOVA ZA ROBU SA KRATK/ DUG. FORMA PROVJERA EU Uredba 1207/2001 IZJAVA DOBAVLJAČA PR. OSNOVA ZA ROBU SA KRATK/ DUG. FORMA PROVJERA EU Uredba 1207/2001 Status proizvoda s podrijetlom/BEZ PODRIJETLA DA Na računu, itd. INF 4 TURSKA Odluka No 1/2006 Status proizvoda s podrijetlom DA Na računu, itd. INF 4 EEA Čl. 27 Prot. No 4 Status proizvoda bez podrijetla DA ZASEBNA IZJAVA Zahtjev za provjerom MAGREB Čl. 27 a Prot. No 4 Status proizvoda bez podrijetla DA ZASEBNA IZJAVA Zahtjev za provjerom OCT Odluka vijeća o Pridruživanju prekomorskih zemalja i teritorija Status proizvoda bez podrijetla DA Zasebna izjava Zahtjev za provjerom Zemlje PACIFIKA Odluka vijeća Prot. No 2/09 EU-zemlje Pacifika Status proizvoda bez podrijetla DA Zasebna izjava Zahtjev za provjerom 73

PROVJERA IZJAVE DOBAVLJAČA KOJA SE KORISTI UNUTAR EU Tvrtka A Main Street 9 80252 PROVJERA IZJAVE DOBAVLJAČA KOJA SE KORISTI UNUTAR EU Tvrtka A Main Street 9 80252 Munich Tvrtka B Zamenhoffova 2 10000 Zagreb • Da li je napisana na jednom od službenih jezika EU • Podaci se ne smiju brisati niti pisati preko postojećih Račun Br 3457/COA/724/2012 • Kad je nužan ispravak, precrta se prijašnji podatak i dopisuje novi 17. 06. 2012 1. , 500 komada, Electrični transformatori za LCD TV, 220 V. 50 kg • Svaki ispravak mora parafom odobriti osoba koja je izdala potvrdu i ovjeriti carinska služba zemlje gdje je potvrda izdana. • Proizvodi se u potvrdu obvezno upisuju bez proreda • Sva obvezna polja moraju biti popunjena • Uporaba ispravnog pečata Njemačka Garching 05. 09. 2012 Munich Maier 17. 08. 2012 Hollweck 74

DEKLARIRANJE PREFERENCIJALA P 34 – nepreferencijalno podrijetlo P 36 – preferencijal P 44 – DEKLARIRANJE PREFERENCIJALA P 34 – nepreferencijalno podrijetlo P 36 – preferencijal P 44 – dokaz o preferencijalnom podrijetlu 75

DEKLARIRANJE PREFERENCIJALA * * * 1 – mjere erga omnes 2 – GSP mjere DEKLARIRANJE PREFERENCIJALA * * * 1 – mjere erga omnes 2 – GSP mjere 3 – preferencijalne mjere 4 – mjere za carinsku uniju n *00 – stopa carine *10 – autonomna suspenzija *15 – end-use autonomna suspenzija *20 – carinska kvota *23 – end-use carinska kvota itd. međutim, nisu sve kombinacije moguće 76

DEKLARIRANJE PREFERENCIJALA n Primjer, 8712 00 30 90 P 36 = 100 P 36 DEKLARIRANJE PREFERENCIJALA n Primjer, 8712 00 30 90 P 36 = 100 P 36 = 300 P 36 = 200 P 36 = 400 77

DEKLARIRANJE DOKUMENTA VEZANIH UZ PRIMJENU PREFERENCIJALA ŠIFRA N 954 VRSTA DOKUMENTA Potvrda o prometu DEKLARIRANJE DOKUMENTA VEZANIH UZ PRIMJENU PREFERENCIJALA ŠIFRA N 954 VRSTA DOKUMENTA Potvrda o prometu EUR. 1 NAPOMENA P 36 – 3 xx ne za Koreju, carinsku uniju i GSP N 864 Dokaz o preferencijalnom podrijetlu (izjava o preferencijalnom podrijetlu na računu; EUR. 2) Izjava na računu i izjava na računu OI – ne za carinsku uniju P 36 – 3 xx U 045 Potvrda o prometu EUR-MED PEM zona - ne za zemlje SAP-a - P 36 – 3 xx U 048 Izjava na računu EUR-MED PEM zona - ne za zemlje SAP-a - P 36 – 3 xx N 865 FORM A P 36 – 2 xx GSP zemlje N 018 Potvrda o prometu robe A. TR P 36 – 4 xx Turska – industrijski proizvodi U 090/U 091 U polju 44 UCD-a potrebno je deklarirati isprave temeljem kojih se traži primjena preferencijala iz polja 36 UCD-a EUR. 1/izjava na računu EUR-MED Povrat robe EU podrijetla iz Švicarske /izjava na računu (u polju 7 označena napomene "bez primjene kumulacije") 78

POVRAT ROBE EU PODRIJETLA – PRETHODNO IZVEZENE n n Ponovni uvoz robe EU podrijetla POVRAT ROBE EU PODRIJETLA – PRETHODNO IZVEZENE n n Ponovni uvoz robe EU podrijetla – uvoz iz zemalja ugovornica Povrat domaće robe – oslobođenje od carine – R 2913/92 Roba EU podrijetla vraćena iz Norveške, Islanda i Lihtenštajna – puna kumulacija - EEA podrijetlo Roba EU podrijetla vraćena iz Švicarske PRINCIP TERITORIJALNOSTI Ako se roba s podrijetlom IZVEZE U TREĆU ZEMLJU ista se pri povratu u EU smatra robom bez podrijetla osima ako: • povrat proizvoda s podrijetlom iz treće zemlje u nepromijenjenom stanju i u slučaju nedvojbene identifikacije • izuzeće od principa od xx% dodane vrijednosti u sustavu vanjske proizvodnje (osim za tekstilne proizvode) 79

POVRAT ROBA EU PODRIJETLA I PRIMJENA PREFERENCIJALA n U pravilu, roba EU podrijetla izvozom POVRAT ROBA EU PODRIJETLA I PRIMJENA PREFERENCIJALA n U pravilu, roba EU podrijetla izvozom u zemlju ugovornicu zadržava podrijetlo, ali gubi status robe Unije ¨ kod ponovnog uvoza u EU, dokaz o EU podrijetlu može se koristiti samo za potrebe kumulacije, ali ne i za primjenu preferencijala primjena stope carine za treće zemlje ¨ izvoz (EU podrijetlo) Treća zemlja EU povrat (EU podrijetlo) Povrat robe: ü nema primjene preferencijala ü mogućnost izuzeća od carine temeljem čl. 185 i 186 CZZ (povrat domaće robe) 80

POVRAT ROBE EU PODRIJETLA I PRIMJENA PREFERENCIJALA n Iznimke od općeg pravila: SWITZ, EEA POVRAT ROBE EU PODRIJETLA I PRIMJENA PREFERENCIJALA n Iznimke od općeg pravila: SWITZ, EEA 81

POVRAT ROBE EU PODRIJETLA IZ ŠVICARSKE n Mogućnost primjene preferencijala kod ponovnog uvoz robe POVRAT ROBE EU PODRIJETLA IZ ŠVICARSKE n Mogućnost primjene preferencijala kod ponovnog uvoz robe EU podrijetla iz Švicarske, u okviru sporazuma između EU i Švicarske, uz sljedeće dokaze ¨ U 090 - EUR. 1 ili EUR-MED (u polju 7 "bez primjene kumulacije") kojim se dokazuje EU podrijetlo ¨ U 091 - Izjava na računu ili izjava na računu EUR-MED …. izvoz (EU podrijetlo) Švicarska EU povrat (EU podrijetlo) 82

UVOZ ROBE IZ ŠVICARSKE n Primjer, 6910 00 00 00 EU podrijetlo, bez kumulacije: UVOZ ROBE IZ ŠVICARSKE n Primjer, 6910 00 00 00 EU podrijetlo, bez kumulacije: ü U 090 – EUR. 1, EUR-MED ü U 091 – izjava na računu, izjava EUR-MED Švicarsko podrijetlo: ü N 954 - EUR. 1 ü N 864 - izjava na računu ü U 045 - EUR-MED ü U 048 - izjava EUR-MED 83

POVRAT ROBA EU PODRIJETLA IZ EEA n Preferencijal kod ponovnog uvoz robe EU podrijetla POVRAT ROBA EU PODRIJETLA IZ EEA n Preferencijal kod ponovnog uvoz robe EU podrijetla iz zemalja EEA (Norveška, Island, Lihtenštajn) izvoz (EU podrijetlo) NO IS LI EU povrat (EEA podrijetlo) Protokol 4 – SL L 321/05 ü EUR. 1 ili EUR-MED ü polje 2 (uključeni EEA partneri) npr. EU i NO ü polje 4 (podrijetlo) – EEA ü puna kumulacija – nije podrijetlo države već EEA zone 84

DALJNJE INFO. . n HTTP: //EC. EUROPA. EU/TAXATION_CUSTOMS/CUSTOMS_DUTI ES/RULES_ORIGIN/INDEX_EN. HTM n HTTP: //WWW. WUP. DALJNJE INFO. . n HTTP: //EC. EUROPA. EU/TAXATION_CUSTOMS/CUSTOMS_DUTI ES/RULES_ORIGIN/INDEX_EN. HTM n HTTP: //WWW. WUP. ZOLL. DE/WUP_ONLINE/INDEX. PHP n HTTP: //MADB. EUROPA. EU/MADB/ n www. carina. hr 85

POTREBNO PRIJE ULASKA: n Proučit: http: //ec. europa. eu/taxation_customs/customs_duties/rules_origin/ index_en. htm ¨ Zakonodavstvo – POTREBNO PRIJE ULASKA: n Proučit: http: //ec. europa. eu/taxation_customs/customs_duties/rules_origin/ index_en. htm ¨ Zakonodavstvo – podrijetlo i preferencijali ¨ FTA i trgovački aranžmani – EU ¨ Vodiči EK ¨ n Aktivnosti: ¨ ¨ ¨ ¨ Obuka carinskih djelatnika/privrede Pripremiti vodiče/upute Otkazati FTA (CEFTA; Bjelorusija; Turska; Rusija; Kazahstan. . ) “mreža podrijetla” Prijelazne odredbe – definirane Ugovorom o pristupanju Štampanje novih obrazaca – A. TR/INF 4 Pripremiti nove profile rizika 86

n HVALA NA PAŽNIJI I PITANJA 87 n HVALA NA PAŽNIJI I PITANJA 87