Скачать презентацию Початкові відомості про будову речовини Всі речовини Скачать презентацию Початкові відомості про будову речовини Всі речовини

Урок 2.pptx

  • Количество слайдов: 10

Початкові відомості про будову речовини Початкові відомості про будову речовини

Всі речовини складаються з атомів. Зараз науці відомо 118 різних видів атомів. Атоми можуть Всі речовини складаються з атомів. Зараз науці відомо 118 різних видів атомів. Атоми можуть об’єднуватися в мільйони різновидів молекул. 1 - азот, 2 - кисень, 3 аргон, 4 - вуглекислий газ, 5 - вода, 6 - озон, 7 терпінеол

Щоб ви змогли уявити розміри молекул, наведемо такі порівняння. В одній чайній ложці води Щоб ви змогли уявити розміри молекул, наведемо такі порівняння. В одній чайній ложці води приблизно стільки ж молекул води, скільки чайних ложок води у Світовому океані (у всіх морях і океанах Землі разом узятих). Атом Гідроґену приблизно в стільки разів менший від сливи, у скільки разів сама слива менша від земної кулі. Уявіть собі, що величезна Земля складається вся зі слив, — і ви уявите, як сама слива складається з атомів!

Планетарна модель атома Атом являє собою ядро оточене частинками – електронами. Відстань від ядра Планетарна модель атома Атом являє собою ядро оточене частинками – електронами. Відстань від ядра до електронів набагато більша за розміри самих електронів. Відстань від ядра до електронів перевищує розмір самого ядрп у 100000 разів.

Електрони можуть покидати атом, тоді атом стає йоном. Якщо атом втратив один або кілька Електрони можуть покидати атом, тоді атом стає йоном. Якщо атом втратив один або кілька електронів, то він стає позитивним йоном Якщо атом приєднав один або кілька електронів, то він стає негативним йоном

Між атомами і молекулами завжди є проміжки Якщо змішати 100 мл води та 100 Між атомами і молекулами завжди є проміжки Якщо змішати 100 мл води та 100 мл спирту, то об’єм суміші насправді буде меншим, ніж 200 мл! Річ у тім, що між молекулами (атомами, йонами) існують проміжки, і під час змішування двох рідин молекули води потрапляють у проміжки між молекулами спирту, тому загальний об’єм суміші стає меншим, ніж сума об’ємів води та спирту. Цей дослід добре моделюється за допомогою пшона та гороху

Основні положення МКТ (молекулярно-кінетичної теорії) • Усі тіла складаються з частинок: атомів, молекул або Основні положення МКТ (молекулярно-кінетичної теорії) • Усі тіла складаються з частинок: атомів, молекул або йонів. • Усі частинки хаотично і неперервно рухаються. Такий рух називають тепловим • Усі частинки взаємодіють між собою: притягуються і відштовхуються.

Доказом існування атомів і молекул є фото частинок, отримані за допомогою електронних мікроскопів Фото Доказом існування атомів і молекул є фото частинок, отримані за допомогою електронних мікроскопів Фото атомів нікелю і платини

Доказом неперервного хаотичного теплового руху є: Дифузія - процес взаємного проникнення молекул (атомів, йонів) Доказом неперервного хаотичного теплового руху є: Дифузія - процес взаємного проникнення молекул (атомів, йонів) однієї речо-вини в проміжки між молекулами (атомами, йонами) іншої речовини, внаслідок чого відбувається самовільне перемішування речовин Броунівський рух - хаотичний рух частинки під дією нерівномірних ударів молекул речовини з різних сторін в розчинах. Названий на честь ботаніка Роберта Броуна, який спостерігав це явище під мікроскопом у 1827 р.

Доказом існування сил притягання є існування рідкого і твердого агрегатного стану тіл. Доказом існування Доказом існування сил притягання є існування рідкого і твердого агрегатного стану тіл. Доказом існування сил відштовхування є здатність твердих тіл зберігати свою форму і мала стисливість твердих тіл і рідин Проте, взаємодія частинок виявляється лише на відстанях, які можна порівняти з розмірами самих молекул, атомів, йонів. Тому попри існування сил притягання розбита чашка, до прикладу, не стає цілою після того, як її уламки притиснуть один до одного Саме через сили відштовхування молекули газів, безладно рухаючись і постійно зіштовхуючись, не злипаються в одну велику грудку. Саме тому через деякий час після стискання гумка відновлює свою форму.