Скачать презентацию Платина Виконав Адрес елемента Платина символ Скачать презентацию Платина Виконав Адрес елемента Платина символ

Платина.pptx

  • Количество слайдов: 16

Платина Виконав: Платина Виконав:

Адрес елемента. Платина – символ Рt (лат. Рlatium), хімічний елемент 6 -го перехідного періоду Адрес елемента. Платина – символ Рt (лат. Рlatium), хімічний елемент 6 -го перехідного періоду періодичної системи. Для нього характерне заповнення 5 dелектронних орбіталей за наявності одного або двох s-електронів на вищих 6 sелектронних орбіталях.

Історія відкриття • У Європі платина була невідома до XVIII сторіччя. Вона була вивезена Історія відкриття • У Європі платина була невідома до XVIII сторіччя. Вона була вивезена з Америки першими конкістадорами на початку XVIII ст. Перший науковий опис виконаний Уатсоном 1742 року. В середині XVIII сторіччя фальшивомонетники виявили, що платина досить легко сплавляється із золотом і сплав майже не відрізняється від золота за густиною. Іспанський уряд заборонив спочатку ввезення платини до країни, а потім і її видобуток у іспанських колоніях Південної Америки. • Наприкінці XVIII сторіччя з'явилися перші технічні та ювелірні вироби з платини. З'ясувалися унікальні хімічні властивості платини, зокрема хімічна стійкість. 1803 року англійським вченим В. Волластоном у складі південоамериканської платини було виявлені інші платиноїди: паладій і родій.

Фізичні властивості • Платина – сірувато-білий пластичний метал, дуже тугоплавкий і труднолетучий, кристалізується в Фізичні властивості • Платина – сірувато-білий пластичний метал, дуже тугоплавкий і труднолетучий, кристалізується в гранецентровані кубічні (г. ц. к. ) гратки. Температури плавлення і кипіння – 1769 °C і 3800 °C. Платина один із самих рідкісних металів середній вміст в земній корі 5 • 10 -7 % по масі. • Платина у гарячому стані добре прокатується і зварюється. Характерною властивістю є здатність абсорбувати на поверхні деякі гази, особливо водень і кисень. Схильність до абсорбції значно зростає у металу, що знаходиться у тонкодисперсному і колоїдному станах.

Хімічні властивості • При звичайній температурі платина не взаємодіє з мінеральними і органічними кислотами. Хімічні властивості • При звичайній температурі платина не взаємодіє з мінеральними і органічними кислотами. Сірчана кислота при нагріванні повільно розчиняє платину. • Повністю платина розчиняється у царській горілці: ЗРt +4 НNО 3+18 НСl = 3 Н 2[Рt. С 16] + 4 NO +8 Н 2 О. • При розчиненні виходить гексахлороплатинова, або платинохлористоводнева, кислота Н 2[Рt: С 16], яка при випарюванні розчину виділяється у вигляді червоно-бурих кристалів складу Н 2[Рt: Сl 6] · Н 2 О. При підвищених температурах платина взаємодіє з їдкими лугами, фосфором і вуглецем.

Хімічні властивості • З киснем платина утворює оксиди: Рt. O, Рt 2 O 3 Хімічні властивості • З киснем платина утворює оксиди: Рt. O, Рt 2 O 3 і Рt. O 2. 1. Оксид Рt. O виходить при нагріванні порошку платини до 430°С в атмосфері кисню при тиску 0, 8 МПа. 2. Оксид Рt 2 О 3 можна отримає при окисненні порошку металевої платини розплавленим пероксидом натрію. 3. Оксид Рt. O 2 - порошок чорного кольору, виходить при кип'яченні гідроксиду платини з лугом: 2 Рt(ОН)2 = Рt. O 2+Рt+2 Н 2 О. • Гідроксид платини можна отримати обережним доливанням лугу до розчину хлороплатинату калію: К 2[Рt. С 16] + 4 КОН = Рt(ОН)4 + 6 КС 1.

Хімічні властивості • Сірчиста сполука Рt. S – порошок коричневого кольору, не розчинний у Хімічні властивості • Сірчиста сполука Рt. S – порошок коричневого кольору, не розчинний у кислотах і царській горілці; • Рt. S 2 – чорний осад, отримуваний з розчинів дією сірководню, розчинний у царській горілці.

Отримання • Сьогодні платину отримують з концентрату платинових металів. Концентрат розчиняють в царські горілці, Отримання • Сьогодні платину отримують з концентрату платинових металів. Концентрат розчиняють в царські горілці, після чого додають етанол та цукровий сироп для видалення надлишку нітратної кислоти HNO 3. При цьому іридій і паладій відновлюються до Ir 3+ та Pd 2+. Подальшим додаванням хлориду амонію виділяють (NH 4)2 Pt. Cl 6. Висушений осад прожарюють при температурі 800 - 1000 °C: (NH 4)2 Pt. Cl 6 = N 2 + 6 HCl + Pt + H 2. • Отриману таким чином губчату платину піддають подальшому очищенню повторним розчиненням у царській горілці, осадженням (NH 4)2 Pt. Cl 6 і прожарюванням залишку. • При відновленні платинових розчинів хімічним або електрохімічним способом отримують дрібнодисперсну платину — платинову чернь.

Вміст в природі • Платина (Pt) – один з небагатьох металів, знайдених в природі Вміст в природі • Платина (Pt) – один з небагатьох металів, знайдених в природі в самородном стані. Найбільші самородки платини знайдені в Росії. У "шліхах", отриманих з розсипів, платина представлена сплавами із залізом, миш'яком і металами платинової групи у формі зерен розміром від 0, 1 до 5 мм. Вміст платини в зернах від 65 до 90%. • В сульфідних рудах платина присутня, як у формі найдрібніших мінералів, так і у формі розчинів в мінералах кольорових металів, головним чином нікелю. У рудній сировині міститься декілька грамів платини на тонну руди, що добувається.

Застосування 1. 30 -65% в автомобілебудуванні, в якості каталізатора для допалювання вихлопних газів автомобілів; Застосування 1. 30 -65% в автомобілебудуванні, в якості каталізатора для допалювання вихлопних газів автомобілів; 2. 7 -12% платини використовується в нафтопереробній промисловості та органічному синтезі (в процесах гідрування вуглеводнів); 3. 7 -13% - в електротехніці та електроніці; 4. 3 -17% - у скляній і керамічній промисловості; 5. 2 -35% - для виготовлення зубних протезів і ювелірних виробів;

Застосування • Платина і її сплави широко використовуються для виробництва ювелірних виробів. • Щорік Застосування • Платина і її сплави широко використовуються для виробництва ювелірних виробів. • Щорік світова ювелірна промисловість споживає близько 50 тонн платини. • Платина – кращий метал для оправи діамантів і всіх коштовних каменів. Блискучий білий глянець цього металу відображає реальний колір і гру коштовних каменів. Також, це один з найміцніших і зносостійких металів, тому для платини потрібно менше догляду в порівнянні з іншими дорогоцінними металами, і носиться він краще.

Застосування Застосування

Застосування • Платина, золото і срібло – основні метали, що виконують монетарну функцію. • Застосування • Платина, золото і срібло – основні метали, що виконують монетарну функцію. • Проте платину стали використовувати для виготовлення монет на декілька тисячоліть пізніше за золото і срібло.

Лікувальні властивості • Завдяки своїй чистоті платина не дратує шкіру, оскільки на відміну від Лікувальні властивості • Завдяки своїй чистоті платина не дратує шкіру, оскільки на відміну від деяких інших металів не містить алергенних домішок. • Платина широко використовується в медицині. Вона не піддається окисленню при контакті з кров'ю, має прекрасні електропровідні властивості і сумісна з людськими тканинами. Завдяки цим властивостям платина використовується для електронних стимуляторів серця. Деякі протипухлинні препарати містять платину.

Платина. Цікаві факти. Чому золото дешевше? Платина. Цікаві факти. Чому золото дешевше?

Дякую за увагу! Дякую за увагу!