Скачать презентацию Planowane formy wspierania przedsiębiorczości w Nowym Sączu w Скачать презентацию Planowane formy wspierania przedsiębiorczości w Nowym Sączu w

6b9bcca44f5eee3b903bd2048103ec38.ppt

  • Количество слайдов: 8

Planowane formy wspierania przedsiębiorczości w Nowym Sączu w 2009 roku Marek Oleniacz Sekretarz Miasta Planowane formy wspierania przedsiębiorczości w Nowym Sączu w 2009 roku Marek Oleniacz Sekretarz Miasta Nowego Sącza Nowy Sącz, 24 listopada 2008

Planowane formy wpierania przedsiębiorczości w Nowym Sączu w 2009 roku Działania realizowane przez: Urząd Planowane formy wpierania przedsiębiorczości w Nowym Sączu w 2009 roku Działania realizowane przez: Urząd Miasta Nowego Sącza (Wydział ds. Przedsiębiorczości); jednostki organizacyjne Miasta (Sądecki Urząd Pracy, Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości); spółki z udziałem miasta Nowego Sącza (Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. , Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. ). 2

Działania planowane do realizacji przez Urząd Miasta w 2009 roku Poradnik dla przedsiębiorców rozpoczynających Działania planowane do realizacji przez Urząd Miasta w 2009 roku Poradnik dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą „Moja firma w Nowym Sącz” Powołanie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza Utworzenie podstrefy Nowy Sącz krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej - Krakowski Park Technologiczny Utworzenie internetowej bazy przedsiębiorców 3

Działania planowane do realizacji przez Urząd Miasta w 2009 roku Obniżenie wysokości stawek podatku Działania planowane do realizacji przez Urząd Miasta w 2009 roku Obniżenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w najpopularniejszej grupie pojazdów Samochody ciężarowe o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, posiadających 4 osie i więcej; Od ciągników przystosowanych do używania łącznie z naczepą/przyczepą o masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. PRZYKŁAD Podatek od śr. transportowych (w zł) Nowy Sącz – przed obniżeniem 1 524 + 948 = 2 472 Nowy Sącz – po obniżeniu 1 308 + 948 = 2 256 Inna gmina – prawdopodobnie najniższe stawki w kraju 1 300 + 980 = 2 280 Ciągnik z dwoma osiami + naczepa 4

Działania planowane do realizacji przez Urząd Miasta w 2009 roku cd. Działania kontynuowane: Zwolnienie Działania planowane do realizacji przez Urząd Miasta w 2009 roku cd. Działania kontynuowane: Zwolnienie z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej określonej grupy osób; Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna); Dofinansowanie utworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz ulgi w spłacie podatków i opłat samorządowych - wsparcie udzielane zgodnie z przepisami kompetencyjnymi oraz krajowymi programami pomocowymi. 5

Działania planowane do realizacji przez Urząd Miasta w 2009 roku Opracowanie lokalnego programu wspierania Działania planowane do realizacji przez Urząd Miasta w 2009 roku Opracowanie lokalnego programu wspierania rozwoju przedsiębiorczości Dokument zgodny z aktualizowaną Strategią Rozwoju Nowego Sącza, będący podstawą efektywnego zarządzania rozwojem lokalnej przedsiębiorczości; Dokument uwzględniający opinie partnerów (Władz Miasta, przedsiębiorców, organizacji gospodarczych, pozostałych instytucji otoczenia biznesu); Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok, Obszar współpracy: „Rozwój przedsiębiorczości”; 6

Działania planowane do realizacji przez Urząd Miasta w 2009 roku cd. Opracowywanie cyklicznych raportów Działania planowane do realizacji przez Urząd Miasta w 2009 roku cd. Opracowywanie cyklicznych raportów o stanie sądeckich przedsiębiorców (raport roczny, publikowany na stronie internetowej Miasta, przedkładany Radzie Miasta oraz Komisji Wspólnej); Zwolnienie z opłaty za zgłoszenie o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie przeklasyfikowania PKD 2004 na PKD 2007; Opracowanie i wdrożenie informatycznego systemu obsługi administracyjnej przedsiębiorcy zakładającego oraz prowadzącego działalność gospodarczą; Opracowanie oferty inwestycyjnej oraz usprawnienie obsługi administracyjnej inwestora poprzez zastosowanie procedur certyfikowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2000. 7

Dziękuję za uwagę Urząd Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33 – 300 Nowy Sącz Dziękuję za uwagę Urząd Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33 – 300 Nowy Sącz Tel. 18 443 53 08, Fax 18 443 78 63 E-mail: [email protected] pl www. nowysacz. pl