Скачать презентацию План 1 Режими роботи електропостачальної системи 2 Режими Скачать презентацию План 1 Режими роботи електропостачальної системи 2 Режими

Вступ до фаху Лк. 7.pptx

  • Количество слайдов: 36

План 1. Режими роботи електропостачальної системи 2. Режими роботи нейтралі 3. Основи електробезпеки. План 1. Режими роботи електропостачальної системи 2. Режими роботи нейтралі 3. Основи електробезпеки.

Опір ізоляції Величина відхилення f Симетричні Uф Uл Режими роботи нейтралі Величина навантаження по Опір ізоляції Величина відхилення f Симетричні Uф Uл Режими роботи нейтралі Величина навантаження по струму Рівень U відносно землі Значення Uвих Uвх Режими роботи електропостачальної системи Режими роботи електроенергетичної системи ПОКАЗНИКИ

Відхилення показників режимів роботи Розрахункові (проектні) значення Основні види режимів роботи Нормальні режими роботи Відхилення показників режимів роботи Розрахункові (проектні) значення Основні види режимів роботи Нормальні режими роботи Короткочасн о допустимі режими роботи Аварійні режими роботи

Види мереж Однофазні мережі Двопровідні Трифазні мережі Трипровідні П`ятипровідні Трипровідні Чотирипровідні Види мереж Однофазні мережі Двопровідні Трифазні мережі Трипровідні П`ятипровідні Трипровідні Чотирипровідні

Основні положення про дво-, три-, чотирита п'ятипровідні мережі ІФА ІФВ ІФС ІА фазні струми Основні положення про дво-, три-, чотирита п'ятипровідні мережі ІФА ІФВ ІФС ІА фазні струми ІВ ІС лінійні струми Іф = І л UАВ UАС UСВ лінійні міжфазні напруги (Uл)

Види маркувань ДНАОП 0. 00 -1. 32 -01 Фаза А Фаза В Фаза С Види маркувань ДНАОП 0. 00 -1. 32 -01 Фаза А Фаза В Фаза С Нуль робочий Нуль захисний L 1 L 2 L 3 N PE Згідно ПУЕ жовтий зелений червоний блакитний жовто зелено смугастий Примітка: PEN – нейтральний провідник виконує функції робочого і захисного

Режими роботи нейтралі ЕУ поділяються ЕУ понад 1 к. В з ізольованою нейтраллю ЕУ Режими роботи нейтралі ЕУ поділяються ЕУ понад 1 к. В з ізольованою нейтраллю ЕУ до 1 к. В з ізольованою нейтраллю ЕУ понад 1 к. В з заземленою нейтраллю ЕУ до 1 к. В з глухозаземленою нейтраллю Від режиму роботи нейтралі залежить НАДІЙНІСТЬ та БЕЗПЕКА роботи електричної мережі в цілому! Найбільша кількість аварійних режимів роботи ел. мереж зумовлена однофазними КЗ на землю

Основні визначення Заземленням називається навмисне електричне з'єднання частини електроустановки з заземлюючим пристроєм. Зануленням в Основні визначення Заземленням називається навмисне електричне з'єднання частини електроустановки з заземлюючим пристроєм. Зануленням в електроустановках до 1 к. В називається навмисне з'єднання частин електроустановки, що в нормальних умовах не знаходяться під напругою, з глухозаземленою нейтраллю джерела живлення. Захисним відключенням в електроустановках до 1 к. В називається автоматичне відключення всіх фаз ділянки мережі, що забезпечує безпечне для людини співвідношення струму і часу його проходження при замиканні на корпус, або зниження рівня ізоляції нижче певного значення. Малою напругою називається номінальна напруга не більше ніж 24 В між фазами та відносно землі.

Роздільним трансформатором називається трансформатор, призначений для відділення мережі, яка живить електроприймач, від первинної електромережі, Роздільним трансформатором називається трансформатор, призначений для відділення мережі, яка живить електроприймач, від первинної електромережі, а також від мережі заземлення або занулення. Подвійною ізоляцією електроприймача називають сукупність робочої і захисної (додаткової) ізоляції, при якій частини електроприймача, що доступні для дотику, не набувають небезпечних значень напруги при пошкодженні тільки робочої або захисної ізоляції. Вирівнювання потенціалів може досягатися різними способами. Так, у промислових електроустановках вирівнювання електропотенціалів досягають укладанням в землю заземлювача у вигляді стальних смуг, що створюють сітку на всій площі, яка зайнята електрообладнанням. У житлових приміщеннях з підвищеною електронебезпекою (наприклад, ванні приміщення) усі металеві частини з'єднуються між собою провідниками заземлення з малим опором.

Мережі з ізольованою нейтраллю Ізольованою нейтраллю називають нейтраль трансформатора або генератора, що не з'єднана Мережі з ізольованою нейтраллю Ізольованою нейтраллю називають нейтраль трансформатора або генератора, що не з'єднана із заземлюючим пристроєм або з'єднана з ним через прилади сигналізації, вимірювання, захис ту, заземлювальні дугогасильні реактори і подібні пристрої, що мають великий опір. Особливості роботи такої мережі є: Однофазне замикання не є КЗ; Ізамик ˂˂ Інавант. Не порушується живлення електроприймачів (стала робота до 2 годин); U на непошкоджених фазах збільшується відносно землі до Uл; У місці замикання виникнення й горіння ел. дуги (основний недолік системи). Надійність роботи залежить від стану ізоляції пошкодження може привести до 2 або 3 фазного КЗ на землю (величезні Ікз) необхідні додаткові пристрої (сигнальні; захисні) – підвищення витрат

Сфера використання системи з ізольованою нейтраллю Трифазні мережі U=5 -35 к. В Трифазні 3 Сфера використання системи з ізольованою нейтраллю Трифазні мережі U=5 -35 к. В Трифазні 3 провідні мережі ˂1 к. В Мережі U 40; 60 В

Використання заземлюючих дугогасильних реакторів Застосування таких реакторів зменшує в 2 -3 рази кількість КЗ Використання заземлюючих дугогасильних реакторів Застосування таких реакторів зменшує в 2 -3 рази кількість КЗ на землю (у випадку однофазних замикань), та зумовлює зростання витрат на створення системи.

Особливості роботи мережі з ізольованою нейтраллю за наявності заземлюючого дугогасильного реактора Позитивні: Значно зменшуються Особливості роботи мережі з ізольованою нейтраллю за наявності заземлюючого дугогасильного реактора Позитивні: Значно зменшуються Ізамик на землю; Спрощуються вимоги до апаратів захисту (достатньо); Збільшується швидкість поновлення U на пошкодженій фазі; Менша кількість аварійних відключень, краща безперебійність електропостачання. Негативні: Складність в експлуатації системи; Складність в процесі виявлення місця пошкодження ізоляції (коли не переростає замикання на землю в КЗ)

Мережі з ефективно та глухозаземленою нейтраллю Згідно з ПУЕ системою з ефективно заземленою нейтраллю Мережі з ефективно та глухозаземленою нейтраллю Згідно з ПУЕ системою з ефективно заземленою нейтраллю називають трифазну електричну мережу вище 1 к. В, у якій коефіцієнт замикання на землю не перевищує 1, 4. Особливість такої системи є те, що будь-яке однофазне замикання на землю є КЗ

Літерні та графічні позначення типу системи заземлення Згідно вимог МЕК в умовному літерному позначенні Літерні та графічні позначення типу системи заземлення Згідно вимог МЕК в умовному літерному позначенні використовують такі літери: перша літера, що визначає стан нейтралі джерела живлення відносно землі: Т заземлена нейтраль; І ізольована нейтраль; друга літера, що визначає стан відкритих провідникових ча стин відносно землі: Т відкриті частини заземлені, незалежно відношення до землі нейтралі джерела живлення або якоїсь іншої точки мережі живлення; N відкриті провідникові частини приєднані до глухозаземле ної нейтралі джерела живлення; наступні (після літери N) літери, що визначають суміщення в одному провіднику або розділення функцій нульового робочого і нульового захисного провідників: S нульовий робочий (N) і нульовий захисний (РЕ) провідники розділені; С функції нульового робочого і нульового захисного провідників суміщені в одному провідникові (PEN провідник). В умовних графічних використовуються такі позначення: N нульовий робочий (нейтральний) провідник;

Типи систем заземлення Типи систем заземлення

ЕУ ЕКСПЛУАТАЦІ Я Небезпечні фактори Враження електричним струмом живих істот Електричні травми Електричні удари ЕУ ЕКСПЛУАТАЦІ Я Небезпечні фактори Враження електричним струмом живих істот Електричні травми Електричні удари Виникнення пожеж

Електричні травми - це чітко виражені місцеві пошкодження тканини організму, викликані дією електричного струму Електричні травми - це чітко виражені місцеві пошкодження тканини організму, викликані дією електричного струму або електричної дуги. Розрізняють наступні електричні травми: електричні опіки, електричні знаки, металізація шкіри та механічні пошкодження. Електричний удар - це збудження живих тканин організму, що проходять через нього електричним струмом, що супроводжується невимушеними судорожними скороченнями м'язів.

Види враження електричним струмом Місцеві електричні травми Загальні електричні травми Електричний удар Електричні опіки: Види враження електричним струмом Місцеві електричні травми Загальні електричні травми Електричний удар Електричні опіки: токовий; дуговий; Електричні знаки (мітки) Електрометалізація шкіри Механічні пошкодження Електроофтальмія Судорожне, ледь відчутне скорочення м`язів; Судорожне скорочення мязів без втрати свідомості; Судорожне скорочення мязів з втратою свідомості, зі збереженням дихання та роботи серця; Втрата свідомості порушення серцевої діяльності або дихання; Клінічна смерть

Електричний шок Фаза збудження Немає реакції на біль; Підвищений кровяний тиск; Збереження свідомості; Можливість Електричний шок Фаза збудження Немає реакції на біль; Підвищений кровяний тиск; Збереження свідомості; Можливість виконувати роботу Фаза гальмування Зниження кровяного тиску; Знижується або збільшується тиск; Депресія ; Клінічна смерть. Класифікація видів ураження електричним струмом

Ступінь та види дії електричного струму на організм людини Людина контакт ЕУ Шкідливі наслідки Ступінь та види дії електричного струму на організм людини Людина контакт ЕУ Шкідливі наслідки Фактори R тіла людини Шлях протікання I Вологість та стан шкіри; - Місце і розмір контакту ЕУ Сила І Час t знаходження під дією І

Дія електричного струму на організм людини Електричний струм І Проходить Організм людини Виконує дію Дія електричного струму на організм людини Електричний струм І Проходить Організм людини Виконує дію Термічну опіки ділянок тіла; нагрів нервів судин Електричну розкладання крові та Органічних рідин Біологічну поява судом м`язів ( в т. ч. серця легенів) Динамічну розшарування, ро зрив, пошкодженн я тканин організму; - вибухоподібне утв. пару з крові

Заходи від враження І функції Запобігання протікання І через тіло людини Обмеження величини І Заходи від враження І функції Запобігання протікання І через тіло людини Обмеження величини І до І безпечного Швидке відключення ЕУ від джерела живлення

Основні випадки Прямий дотик до ЕУ (відкритих струмопровідних частин) Непрямий дотик до ЕУ Заходи Основні випадки Прямий дотик до ЕУ (відкритих струмопровідних частин) Непрямий дотик до ЕУ Заходи безпеки ізоляція струмопровідних частин; встановлення огороджень бар`єрів; розміщення струмопровідних частин поза зоною досяжності; використання пристроїв захисного відключення Заходи безпеки Враження людини І заземлення занулення захисне відключення мала напруга роздільний трансформатор подвійна ізоляція вирівнювання потенціалу

Прямий дотик – дотик людини до частин ЕУ, які в робочому режимі знаходяться під Прямий дотик – дотик людини до частин ЕУ, які в робочому режимі знаходяться під U Непрямий дотик – дотик людини до відкритих металевих (електропровідних) частин ЕУ, та яких в нормальному режимі(справному стані) відсутній електричний потенціал, але в разі несправності, що призвела до порушення ізоляції або пробою на корпус, на цих частинах можлива поява небезпечного для життя людини електричного потенціалу.

НЕОБХІДНО ПАМ`ЯТАТИ!!! Для вирівнювання потенціалу на поверхні грунту ТРЕБА використовувати ГРУПОВІ ЗАЗЕМЛЮВАЧІ ТА КОНТУР НЕОБХІДНО ПАМ`ЯТАТИ!!! Для вирівнювання потенціалу на поверхні грунту ТРЕБА використовувати ГРУПОВІ ЗАЗЕМЛЮВАЧІ ТА КОНТУР ЗАЗЕМЛЕННЯ!!!

Вимоги ПУЕ до заземлення 1. Для виготовлення заземлення використовують : - сталеві труби з Вимоги ПУЕ до заземлення 1. Для виготовлення заземлення використовують : - сталеві труби з товщиною стінок не менше 3, 6 мм, або стержні; сталеві смуги товщиною не менше 4 мм і Sпер ≥ 48 мм 2; проводи діаметром не менше 6 мм 2. В мережах до 1 к. В сумарний опір заземлення не повинен перевищувати 4 Ом Примітка: в сільських електромережах при потужності джерела енергії ≤ 100 к. ВА допускається R 3≤ 10 Ом

Призводить Вид ураження Електричні удари (шок) Електричні травми Електричн і опіки Електрич ні знаки Призводить Вид ураження Електричні удари (шок) Електричні травми Електричн і опіки Електрич ні знаки Електроо фгальмія Металіза ція шкіри Механічні пошкодження судорожне скорочення м`язів без втрати свідомості; судорожне скорочення м`язів з втратою свідомості (дихання та робота серця є) втрата свідомості та порушення або (та) дихання клінічна смерть (відсутність дихання і кровообігу)

Фактори, що визначають небезпеку ураження електричним струмом. Електричний струм Людський організм Кінцевий результат Фактори Фактори, що визначають небезпеку ураження електричним струмом. Електричний струм Людський організм Кінцевий результат Фактори R тіла людини Приклад ена U Rзовн=від 2 Uнев=50 В до 2000 к. Ом Rвн= від 300 до 500 Ом Rер=1 к. Ом Величин а часу дії І Роду і частоти І пороговий відчутн. струм (0, 6 до 1, 5 м. А) пороговий невідпускаюч ий (10 до 15 м. А) ~І (50 -60 гц) найнебез печніші Індивідуальні особливості людини стан здоров`я стан шкіри стан нервової системи Умов зовнішньог о середовищ а - Впливають на R людини

Приміщення За ступенем враження І Особливо небезпечні приміщення Приміщення без підвищеної небезпеки Приміщення з Приміщення За ступенем враження І Особливо небезпечні приміщення Приміщення без підвищеної небезпеки Приміщення з підвищеною небезпекою