Скачать презентацию PKV Ekologická stopa výchova k trvalo udržateľnému Скачать презентацию PKV Ekologická stopa výchova k trvalo udržateľnému

41d625bff9a8f7a7d32f1d5d84d05b18.ppt

  • Количество слайдов: 15

PKV Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju, SAŽP Banská Bystrica, marec – PKV Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju, SAŽP Banská Bystrica, marec – máj 2014 BUDOVY A POZEMKY Mgr. Kveta Tomčíková ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 30 , 976 67 Závadka n/Hronom

VLASTIVEDA • Naša obec , jej budovy a pozemky kedysi a dnes. VLASTIVEDA • Naša obec , jej budovy a pozemky kedysi a dnes.

Niekto kedysi povedal, že krajina je premaľovaný obraz. Je obrazom ľudí , ktorí ju Niekto kedysi povedal, že krajina je premaľovaný obraz. Je obrazom ľudí , ktorí ju obývajú.

Na začiatku bolo zelené plátno, potom zelenej ubúdalo, pribúdali polia s obilím. Vedľa stáli Na začiatku bolo zelené plátno, potom zelenej ubúdalo, pribúdali polia s obilím. Vedľa stáli jednoduché príbytky. Poväčšine to boli drevené zruby so šindľovou strechou. Pri nich stáli hospodárske budovy a maštale. Pozemky okolo nich boli ohradené tiež drevenými plotmi.

Práca v pracovnom liste. Príroda je domovom všetkých živých organizmov a adresa na ktorej Práca v pracovnom liste. Príroda je domovom všetkých živých organizmov a adresa na ktorej bývajú sa nazýva biotop. Pomenujte živočíchy na obrázkoch a zaraďte ich podľa toho do ktorého biotopu patria/kde bývajú/.

Neskôr opäť ubudlo zelene, pribudli nové budovy: kostol, fara, škola spoločenský dom, obchody. . Neskôr opäť ubudlo zelene, pribudli nové budovy: kostol, fara, škola spoločenský dom, obchody. . .

Pred takmer 60. rokmi v obci vybudovali továreň na výrobu čerpadiel a sídlisko Kolónia Pred takmer 60. rokmi v obci vybudovali továreň na výrobu čerpadiel a sídlisko Kolónia pre robotníkov. Tvár dediny sa výrazne zmenila. Znova ustúpili úrodné polia, tentoraz priemyslu.

Po veľkom požiari, kde zhorela takmer tretina dreveníc v dedine vyrástla nová štvrť. Boli Po veľkom požiari, kde zhorela takmer tretina dreveníc v dedine vyrástla nová štvrť. Boli to prevažne veľké viac generačné domy s garážami a betónovými chodníkmi. Tieto sú málo ekologické s vysokou energetickou spotrebou.

Osemsmerovka. Pohľadajte v oemsmerovke kto okrem detí mohol žiť v takých domoch. . Osemsmerovka. Pohľadajte v oemsmerovke kto okrem detí mohol žiť v takých domoch. .

V posledných rokoch sa obraz dediny opäť zmenil. V dedine pribudla plaváreň, telocvičňa, tenisové V posledných rokoch sa obraz dediny opäť zmenil. V dedine pribudla plaváreň, telocvičňa, tenisové kurty európske vzdelávacie centrum hotel, vybudovali rybník ry. A ako to bude ďalej?

Popuste uzdu svojej fantázii a skúste si predstaviť ako budeme žiť o 50 rokov. Popuste uzdu svojej fantázii a skúste si predstaviť ako budeme žiť o 50 rokov. Bude z našej dediny mesto? V mestskom sídle má zeleň osobitný význam. Vegetácia tu znižuje ekologickú stopu.

Pracovný list č. 2 • V tomto pracovnom liste prekreslíte obrázok tak, aby sa Pracovný list č. 2 • V tomto pracovnom liste prekreslíte obrázok tak, aby sa vám zvýšil priestor kde dokreslite zeleň/stromy, kvety. . /

Domáca úloha Porozprávajte sa so svojimi rodičmi o ich obľúbenom mieste a o tom, Domáca úloha Porozprávajte sa so svojimi rodičmi o ich obľúbenom mieste a o tom, či sa stalo niečo, čo zmenilo toto miesto / k lepšiemu, alebo horšiemu/

Použité zdroje. • • • www. google. com www. skonaskolu. sk www. kalakay. net Použité zdroje. • • • www. google. com www. skonaskolu. sk www. kalakay. net

Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za pozornosť.