Скачать презентацию Pilotní projekt VQTS Ing Miloš RATHOUSKÝ Mgr Martina Скачать презентацию Pilotní projekt VQTS Ing Miloš RATHOUSKÝ Mgr Martina

307bfff1e1ee023b42224b6708894c8d.ppt

  • Количество слайдов: 10

Pilotní projekt VQTS Ing. Miloš RATHOUSKÝ Mgr. Martina KAŇÁKOVÁ NÚOV, Oddělení mezinárodní spolupráce Pilotní projekt VQTS Ing. Miloš RATHOUSKÝ Mgr. Martina KAŇÁKOVÁ NÚOV, Oddělení mezinárodní spolupráce

Základní údaje o projektu: Vocational Qualifications Transfer System (VQTS) • VQTS I: pilotní projekt Základní údaje o projektu: Vocational Qualifications Transfer System (VQTS) • VQTS I: pilotní projekt Leonardo da Vinci – vytvoření systému přenosu odborných kvalifikací • VQTS II: projekt Leonardo da Vincitransfer inovací • realizace 2003 -2006 a 2008 -2009 • hlavní koordinátor: 3 s research laboratory (AT)

 • partnerství: DK, AT, DE, IT, NL, HU, CZ/DE, AT, NL, SI, MT, • partnerství: DK, AT, DE, IT, NL, HU, CZ/DE, AT, NL, SI, MT, CZ • Projekt získal tato ocenění: Helsinki 2006: Cena za nejlepší projekt dobré praxe ve vztahu ke Kodaňskému procesu a Life Long Learning Award 2007 in Gold za přispívání k cílům Kodaňského procesu

Cíl: Navrhnout systém strukturovaných popisů odborných, pracovně orientovaných kompetencí a jejich postupného získávání. Usnadňuje Cíl: Navrhnout systém strukturovaných popisů odborných, pracovně orientovaných kompetencí a jejich postupného získávání. Usnadňuje porozumění mezi světem vzdělávání a světem práce a vychází z modelu ECVET. Výstupy projektu: • Matice kompetencí (Competence Matrix) • Osvědčení způsobilosti (Competence Profile Certificate) • Pilotní ověření pro obor „Mechatronika“ (VQTS I) a „Elektrotechnika/elektronika“ (VQTS II)

Přenos získaných kompetencí mezi vzdělávacími systémy : • Matice kompetencí – zobrazuje kompetence strukturovaně Přenos získaných kompetencí mezi vzdělávacími systémy : • Matice kompetencí – zobrazuje kompetence strukturovaně v tabulce (oblast a stupeň rozvoje kompetencí v rámci oboru nebo skupiny oborů) • Profily kompetencí- formují se z individuálních částí vzdělávacího profilu (organizace/školy, jednotlivce) • Osvědčení způsobilosti – dokument poskytující informaci o profilu kompetencí žáka

Matice kompetencí (s vyznačeným profilem kompetencí) Svisle: oblasti/skupiny kompetencí Vodorovně: stupeň rozvoje kompetence Profil Matice kompetencí (s vyznačeným profilem kompetencí) Svisle: oblasti/skupiny kompetencí Vodorovně: stupeň rozvoje kompetence Profil organizace/školy Individuální profil 3 s Research Laboratory, www. 3 s. co. at

Osvědčení způsobilosti (CPC) Základní informace Profil organizace/školy (úroveň dosažená při ukončení studia) Individuální profil, Osvědčení způsobilosti (CPC) Základní informace Profil organizace/školy (úroveň dosažená při ukončení studia) Individuální profil, vč. kreditů (současná úroveň jednotlivce) Další získané kompetence (kromě odborných) Další poznámky

VQTS II • Jiná oblastelektronika/elektrotechnika • Jiná úroveň vzdělání ISCED 3 -5 (VET/HE) • VQTS II • Jiná oblastelektronika/elektrotechnika • Jiná úroveň vzdělání ISCED 3 -5 (VET/HE) • Jiný účel- ne mobilita, ale podpora prostupnosti mezi střední a vyšší/vysokou školou

Použití modelu VQTS: 1. Přenos odborných kompetencí v rámci VET realizovaného v zahraničí 2. Použití modelu VQTS: 1. Přenos odborných kompetencí v rámci VET realizovaného v zahraničí 2. Přenos a uznávání kompetencí získaných v rámci formálního i mimo formální systém VET (neformální a informální učení) 3. K rozvoji nových kvalifikací 4. Ke zlepšení transparentnosti rozdílů v kvalifikacích a tudíž i při vývoji EQF

Další informace: Webová stránka projektu: www. vocationalqualification. net Hlavní koordinátor projektu: luomi-messerer@3 s. co. Další informace: Webová stránka projektu: www. vocationalqualification. net Hlavní koordinátor projektu: [email protected] s. co. at Koordinátor za ČR: martina. [email protected] cz