Скачать презентацию Підготували Студентки групи ФК-14 -5 Коломоєць О Шаповал Скачать презентацию Підготували Студентки групи ФК-14 -5 Коломоєць О Шаповал

Шаповал, Коломоец, Еремеева тема 5.pptx

  • Количество слайдов: 7

Підготували: Студентки групи ФК-14 -5 Коломоєць О. Шаповал І. Єрєємеєва М. © Фокина Лидия Підготували: Студентки групи ФК-14 -5 Коломоєць О. Шаповал І. Єрєємеєва М. © Фокина Лидия Петровна

Страхування відповідальності - відповідальність перед третіми (юридичними або фізичними) особами, яким може бути спричинений Страхування відповідальності - відповідальність перед третіми (юридичними або фізичними) особами, яким може бути спричинений матеріальний чи інший збиток внаслідок деяких дій страхувальника. Об'єктом страхування виступає відповідальність страхувальника за законом або в силу договірних зобов'язань перед третіми особами за заподіяння їм шкоди. © Фокина Лидия Петровна

Прийнято розрізняти • страхування цивільної відповідальності, • страхування професійної відповідальності, • відповідальність за якість Прийнято розрізняти • страхування цивільної відповідальності, • страхування професійної відповідальності, • відповідальність за якість товарів і продукції, • екологічної відповідальності. © Фокина Лидия Петровна

На території України до блока страхування відповідальності відносяться: 1)страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів; На території України до блока страхування відповідальності відносяться: 1)страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів; 2) страхування цивільної відповідальності перевізника; 3) страхування цивільної відповідальності підприємств - джерела підвищеної небезпеки; 4) страхування професійної відповідальності; 5) страхування відповідальності за невиконання зобов'язань; 6)страхування інших видів відповідальності. © Фокина Лидия Петровна

Обов’язкові види страхування відповідальності v авіаційне страхування цивільної авіації; v страхування відповідальності морського перевізника Обов’язкові види страхування відповідальності v авіаційне страхування цивільної авіації; v страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам; v страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів; v страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду; v страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру ; © Фокина Лидия Петровна

v страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, v страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою; v страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора та ліквідатора фінансової установи; v страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів ; v страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності; v страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі; v страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів; © Фокина Лидия Петровна

v страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, v страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України; v страхування відповідальності власників собак щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам; v страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї ; v страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну; v страхування відповідальності морського судновласника; v страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб. v страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам. © Фокина Лидия Петровна