Скачать презентацию PIAȚA DE CERTIFICATE VERZI DIN ROM NIA MECANISM Скачать презентацию PIAȚA DE CERTIFICATE VERZI DIN ROM NIA MECANISM

63c21fd1c5a5fb280c169f16a3119c00.ppt

  • Количество слайдов: 22

PIAȚA DE CERTIFICATE VERZI DIN ROM NIA, MECANISM DE SUSȚINERE A PRODUCĂTORILOR DE ENERGIE PIAȚA DE CERTIFICATE VERZI DIN ROM NIA, MECANISM DE SUSȚINERE A PRODUCĂTORILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ DIN SURSE REGENERABILE Gherghina Vlădescu 20 th May 2010 Renewable Energy in Romania. German technologies. Forumul Naţional de Mediu Energii alternative şi investiţii în domeniul energetic. Managementul deşeurilor şi eco-eficienţă. . eco-eficienţă 5 iulie 2010 1/22

Piaţa de Certificate Verzi din România Piaţa de Energie Electrică Piaţa de certificate Verzi Piaţa de Certificate Verzi din România Piaţa de Energie Electrică Piaţa de certificate Verzi Oferta Cererea Emitere CV Înregistrare CV “Consumare” CV 2/22

Piaţa de Certificate Verzi din România Sistem de susţinere a E-SRE • • Stabilite Piaţa de Certificate Verzi din România Sistem de susţinere a E-SRE • • Stabilite prin Hotărâre de Guvern Cantităţi fixe – cote obligatorii Preţ variabil – stabilit prin mecanisme de piaţă Valori minime şi maxime stabilite prin HG (27 €/certificat – 55 €/certificat ) Pentru protecţia producătorilor Pentru protecţia consumatorilor 3/22

Piaţa de Certificate Verzi din România Cota pentru energia electrică din surse eligibile să Piaţa de Certificate Verzi din România Cota pentru energia electrică din surse eligibile să participe în sistemul de promovare 4/22

Piaţa de Certificate Verzi din România Comandă şi control la nivel central Autoritatea Naţională Piaţa de Certificate Verzi din România Comandă şi control la nivel central Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei ANRE Ø Ø Controlează îndeplinirea cotei de către furnizori Aplică penalizări pentru neîndeplinirea cotei Producători de E-SRE Operatorul de Transport şi de Sistem TRANSELECTRICA Ø Emite CV Ø Colectează şi redistribuie sumele de bani din penalizări (până în 2007 la producători şi în 2008 la operatorii de reţea) Vând CV Piaţa de Certificate Verzi Furnizori de energie electrică Cumpără CV Operatori de Distribuţie Operatorul Pieţei de Energie Electrică OPCOM Ø Tranzacţionează CV Ø Administrează Piaţa de Certificate Verzi Ø Administrează Registrul de Certificate Verzi Mecanismele pieţei concurenţiale 5/22

Piaţa de Certificate Verzi din România Numărul de CV emise de OTS 6/22 Piaţa de Certificate Verzi din România Numărul de CV emise de OTS 6/22

Piaţa de Certificate Verzi din România Numărul de CV emise de OTS pe surse Piaţa de Certificate Verzi din România Numărul de CV emise de OTS pe surse regenerabile utilizate pentru producerea energiei electrice 7/22

Piaţa de Certificate Verzi din România Numărul de CV emise de OTS şi tranzacţionate Piaţa de Certificate Verzi din România Numărul de CV emise de OTS şi tranzacţionate pe PCCV 8/22

Piaţa de Certificate Verzi din România Numărul de CV emise de OTS şi tranzacţionate Piaţa de Certificate Verzi din România Numărul de CV emise de OTS şi tranzacţionate pe PCCV 9/22

Piaţa de Certificate Verzi din România Numărul de CV emise de OTS şi tranzacţionate Piaţa de Certificate Verzi din România Numărul de CV emise de OTS şi tranzacţionate pe PCCV 10/22

Piaţa de Certificate Verzi din România Numărul de CV emise de OTS şi tranzacţionate Piaţa de Certificate Verzi din România Numărul de CV emise de OTS şi tranzacţionate pe PCCV 11/22

Piaţa de Certificate Verzi din România CV emise lunar în perioada 2007 - 2010 Piaţa de Certificate Verzi din România CV emise lunar în perioada 2007 - 2010 12/22

Piaţa de Certificate Verzi din România CV tranzacționate pe PCCV lunar în perioada 2007 Piaţa de Certificate Verzi din România CV tranzacționate pe PCCV lunar în perioada 2007 - 2010 13/22

Piaţa de Certificate Verzi din România Evoluţia cererii de CV, a ofertei de CV Piaţa de Certificate Verzi din România Evoluţia cererii de CV, a ofertei de CV şi a numărului de CV tranzacţionate pe PCCV 14/22

Piaţa de Certificate Verzi din România Evoluţia Preţului de Închidere a PCCV 15/22 Piaţa de Certificate Verzi din România Evoluţia Preţului de Închidere a PCCV 15/22

Comparaţie între prevederile HG 443/2003, HG 958/2005 şi Legea 220/2008 pentru promovarea E-SRE HG Comparaţie între prevederile HG 443/2003, HG 958/2005 şi Legea 220/2008 pentru promovarea E-SRE HG 443 / 2003, HG 958 / 2005 Legea 220 / 2008 Valoarea CV : • min. 24 €/CV • min. 27 €/CV • max. 42 €/CV • max. 55 €/CV • Rata de schimb stabilită de BNR pentru ultima zi lucrătoare din luna decembrie a anului precedent • Media ratei de schimb din luna decembrie a anului precedent, calculată de BNR ajustate anual cu indicele preţurilor de consum pentru România. 16/22

Comparaţie între prevederile HG 443/2003, HG 958/2005 şi Legea 220/2008 pentru promovarea E-SRE HG Comparaţie între prevederile HG 443/2003, HG 958/2005 şi Legea 220/2008 pentru promovarea E-SRE HG 443 / 2003, HG 958 / 2005 Legea 220 / 2008 Emiterea CV: • 1 CV este emis pentru 1 MWh E-SRE livrat în reţea din instalaţiile calificate să participe în sistem. • 1 CV pentru 1 MWh E-SRE livrat în reţea din instalaţii hidr 10 MW noi sau retehnologizate • 1 CV pentru 2 MWh E-SRE livraţi în reţea din centrale hidro cu o putere instalată cuprinsă între 1 şi 10 MW, care nu se încadrează la punctul anterior • 2 CV pentru 1 MWh E-SRE livrat în reţea din centrale hidro cu o putere instalată de până la 1 MW. • 2 CV pentru 1 MWh E-SRE pentru centrale eoliene până în anul 2015 şi 1 CV începând cu 2016 • 3 CV pentru 1 MWh E-SRE livrat în reţea de producătorii de energie electrică din biomasă, biogaz, biolichid, gaz de fermentare a deşeurilor, energie geotermală şi gazele combustibile asociate • 4 GC pentru 1 MWh E-SRE livrat în reţea de producătorii de energie electrică din energie solară 17/22

Comparaţie între prevederile HG 443/2003, HG 958/2005 şi Legea 220/2008 pentru promovarea E-SRE HG Comparaţie între prevederile HG 443/2003, HG 958/2005 şi Legea 220/2008 pentru promovarea E-SRE HG 443 / 2003, HG 958 / 2005 Legea 220 / 2008 Penalizări : • 63 €/CV în perioada 2005 -2007 • 70 €/GC • 84 €/CV începând cu 2008 Fondul rezultat din penalizări este utilizat de OTS pentru a cumpăra, cu 24 € /CV, certificatele ofertate pe piaţă în anul precedent şi nevândute, iar suma de bani rămasă este redistribuită producătorilor proporţional cu numărul de CV ofertate pe piaţă anul precedent. Fondul colectat din penalizări de către OTS este alocat de ANRE anual pentru investiţii, în baza unor criterii transparente şi obiective, în vederea facilitării accesului la reţeaua de transport/distribuţie. 18/22

Comparaţie între prevederile HG 443/2003, HG 958/2005 şi Legea 220/2008 pentru promovarea E-SRE HG Comparaţie între prevederile HG 443/2003, HG 958/2005 şi Legea 220/2008 pentru promovarea E-SRE HG 443 / 2003, HG 958 / 2005 Legea 220 / 2008 Cotele obligatorii : • • 2008 2009 2010 -2012 după 2012 5, 26% 6, 78% 8, 3% vor fi stabilite cel puţin la nivelul cotei anului 2012, în conformitate cu evoluţia legislaţiei UE privind promovarea surselor regenerabile de energie. • • • 2008 2009 2010 -2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5, 26% 6, 28% 8, 3% 9, 0% 10, 8% 12, 0% 13, 2% 14, 4% 15, 6% 16, 8% Cotele pentru 2021 -2030 se stabilesc de ministerul de resort şi nu vor fi mai mici decât cota stabilită pentru anul 2020. 19/22

Comparaţie între prevederile HG 443/2003, HG 958/2005 şi Legea 220/2008 pentru promovarea E-SRE HG Comparaţie între prevederile HG 443/2003, HG 958/2005 şi Legea 220/2008 pentru promovarea E-SRE HG 443 / 2003, HG 958 / 2005 Legea 220 / 2008 Durata în care se primesc Certificate Verzi: • 15 ani pentru E-SRE produsă în instalaţii noi, • nu este specificată clar • 5 ani pentru E-RES produsă în instalaţii eoliene din import, care au mai fost utilizate pe teritoriul altor state, • 10 ani pentru E-RES produsă în instalaţii hidro de max. 10 MW retehnologizate • 3 ani pentru E-RES produsă în instalaţii hidro până în 10 MW capacitate instalată neretehnologizate • de la data la care încep să producă energie electrică şi primesc CV dacă punerile în funcţiune sau retehnologizările se fac până la sfârşitul anului 2014 20/22

Concluzii • Piaţa de certificate Verzi din România este încă în stadiul de formare. Concluzii • Piaţa de certificate Verzi din România este încă în stadiul de formare. • Producătorii care sunt şi furnizori de energie electrică păstrează CV pentru cota proprie iar diferenţa o vând în ultimele două luni, influenţând negativ fluiditatea pieţei. • 18 furnizori au fost penalizaţi pentru un total de 752 CV neachiziţionate pentru cota anului 2005, 21 de furnizori au fost penalizaţi pentru 902 CV lipsă din cota anului 2006, 25 de furnizori au fost penalizaţi pentru 6362 CV lipsă din cota anului 2007 şi 23 de furnizori au fost penalizaţi pentru un număr de 15116 certificate lipsă din cota anului 2008. • Sumele de bani rezultate din penalizări au fost redistribuite la • 3 producători care au activat pe piaţa de certificate verzi în anul 2005, • 6 producători în 2006 şi • 19 producători în 2007 • Suma de bani rezultată din penalizările aplicate pentru cota anului 2008 au fost redistribuite la 8 operatori de reţea în vederea întăririi reţelei. 21/22

Mulţumesc pentru atenţie 22/22 Mulţumesc pentru atenţie 22/22