Скачать презентацию Pesticídy pohľad onkológa Čestmír Altaner Ústav experimentálnej Скачать презентацию Pesticídy pohľad onkológa Čestmír Altaner Ústav experimentálnej

9a89602cf0ef5f736bcc4a296489a737.ppt

  • Количество слайдов: 16

Pesticídy – pohľad onkológa Čestmír Altaner Ústav experimentálnej onkológie SAV Bratislava Pesticídy – pohľad onkológa Čestmír Altaner Ústav experimentálnej onkológie SAV Bratislava

Epidemiologické štúdie ukazujú, že pesticídy predstavujú enviromentálny rizikový faktor potenciálne spojený aj s vznikom Epidemiologické štúdie ukazujú, že pesticídy predstavujú enviromentálny rizikový faktor potenciálne spojený aj s vznikom nádorov

Iniciovaná bunka Akumulácia mutácií Normálne bunky Kmeňová bunka Somatická bunka Hyperplázia Klinicky zistiteľný nádor Iniciovaná bunka Akumulácia mutácií Normálne bunky Kmeňová bunka Somatická bunka Hyperplázia Klinicky zistiteľný nádor

INICIÁCIA A PROMÓCIA PRI VZNIKU NÁDORU Proces vzniku nádoru je dlhodobý, multifaktoriálny proces, často INICIÁCIA A PROMÓCIA PRI VZNIKU NÁDORU Proces vzniku nádoru je dlhodobý, multifaktoriálny proces, často je potrebná promócia (hormonálna disbalancia, zápal, ďalšia mutácia a pod. ), takže nádor vzniká po dlhej latentnej dobe (až 50 rokov od iniciácie).

Dlhodobé, opakované pôsobenie toxických látok (rezíduí pesticídov) v potravinách na kmeňové bunky človeka Pesticídy Dlhodobé, opakované pôsobenie toxických látok (rezíduí pesticídov) v potravinách na kmeňové bunky človeka Pesticídy Iniciovaná bunka Akumulácia mutácií, epigenetických zmien Promócia Kmeňová bunka

Publikované epidemiologické štúdie ukazujú nasledujúce vzťahy: • herbicidy na báze fenoxykyselín non-Hodgkinovské lymfómy (NHL) Publikované epidemiologické štúdie ukazujú nasledujúce vzťahy: • herbicidy na báze fenoxykyselín non-Hodgkinovské lymfómy (NHL) a sarkómy mäkkých tkanív (STS); • organochlorové insecticídy STS, NHL a leukémie; • organofosforové zlúženiny NHL a leukémie; • triazínové herbicídy karcinómy vaječníkov Zvýšenie výskytu NHL bolo pozorované u osôb vystavených účinku fenoxy herbicídov, ktorí neužívali ochranné prostriedky. Expozícia 2, 4 -dichlorofenoxy octovej kyseline (2, 4 -D) predstavuje riziko.

Použité literárne údaje Miligi L, Costantini AS, Bolejack V, Veraldi A, Benvenuti A, Nanni Použité literárne údaje Miligi L, Costantini AS, Bolejack V, Veraldi A, Benvenuti A, Nanni O, Ramazzotti V, Tumino R, Stagnaro E, Rodella S, Fontana A, Vindigni C, Vineis P. : Non-Hodgkin's lymphoma, leukemia, and exposures in agriculture: results from the Italian multicenter case-control study. Environmental and Occupational Epidemiology Unit, Center for Study and Prevention of Cancer, Florence, Italy. Am J Ind Med. 2003 Dec; 44(6): 627 -36 L. Miligi, A. S. Costantini, A. Veraldi, A. Benvenuti, W. a P. Vineis: An Overview and Some Results of the Italian Multicenter Case– Control Study on Hematolymphopoietic Malignancies Environmental and Occupational Epidemiology Unit, Centre for Study and Prevention of Cancer, Istituto Toscano Tumori, 50135 Florence, Italy, University of Turin, 10126 Turin, Italy, a Imperial College London, London W 2 1 PG UK Ann N Y Acad Sci. 2006 Sep; 1076: 366 -77.

Kontrolované štúdia (case-control studies) ukazujú, že NHL a leukémie sa častejšie vyskytujú u farmárov, Kontrolované štúdia (case-control studies) ukazujú, že NHL a leukémie sa častejšie vyskytujú u farmárov, čo sa dáva do vzťahu k používaní týchto pesticídov: (herbicídy chlorofenolové a na báze kyseliny fenoxyoctovej, organochloríny, organofosfátové insekticídy, karbamáty a fungicídy) Dreiher J, Kordysh E. Non-Hodgkin lymphoma and pesticide exposure: 25 years of research Department of Epidemiology and Health Services Evaluation, Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel. Acta Haematol. 2006; 116(3): 153 -64

Trendy incidencie a mortality na NHL u mužov a žien okolo r. 2002 vo Trendy incidencie a mortality na NHL u mužov a žien okolo r. 2002 vo vybraných oblastiach sveta Incidencia lymfómov sa vo vyspelom svete zvyšuje

To iste sa pozoruje v slovenskej populácii (Údaje zo Slovenského registra nádorov) Incidencia folikulárneho To iste sa pozoruje v slovenskej populácii (Údaje zo Slovenského registra nádorov) Incidencia folikulárneho (C 82) a difúzneho (C 83) NHL na Slovensku

Závery Pesticídy ako biologicky vysoko reaktívne látky sú mutagenné a preto majú potenciál vyvolávať Závery Pesticídy ako biologicky vysoko reaktívne látky sú mutagenné a preto majú potenciál vyvolávať genetické zmeny (mutácie, iniciáciu) v ľudských kmeňových bunkách Z týchto dôvodov je múdre znížiť používanie pesticídov na najmenšiu možnú mieru. Neprinesie to osoh okamžitý, ale rozhodne to pomôže znížiť výskyt nádorov u našich potomkov. MALI BY SME BRAŤ NA NE OHĽAD, LEBO SÚ TO NAŠE DETI.

RIEŠENIE Používajme geneticky modifikované rastliny, ktoré často nepotrebujú pesticídy a majú väčšie výnosy Riziko RIEŠENIE Používajme geneticky modifikované rastliny, ktoré často nepotrebujú pesticídy a majú väčšie výnosy Riziko škodlivosti rezíduí chemických nádorotvorných látok v potravinách je nezrovnateľne vyšší ako prítomnosť jedného génu v GMO rastlinách

Trendy celosvetovej incidencie NHL u mužov okolo r. 2002 Trendy celosvetovej incidencie NHL u mužov okolo r. 2002

Trendy celosvetovej mortality na NHL u mužov okolo r. 2002 Trendy celosvetovej mortality na NHL u mužov okolo r. 2002