Скачать презентацию ПЕРЕРОБКА НАФТИ ВТОРИННА ПЛАН 1 Визначення вторинної Скачать презентацию ПЕРЕРОБКА НАФТИ ВТОРИННА ПЛАН 1 Визначення вторинної

Переробка нафти вторинна.pptx

  • Количество слайдов: 11

ПЕРЕРОБКА НАФТИ ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА НАФТИ ВТОРИННА

ПЛАН 1. Визначення вторинної переробки нафти. 2. Крекінг. 3. Риформінг. 4. Гідроочистка. 5. Вісбрекінг. ПЛАН 1. Визначення вторинної переробки нафти. 2. Крекінг. 3. Риформінг. 4. Гідроочистка. 5. Вісбрекінг. 6. Ізомеризація. 7. Висновок.

 • Сукупність процесів деструктивної переробки нафти і очищення нафтопродуктів. При цьому відбувається розщеплення • Сукупність процесів деструктивної переробки нафти і очищення нафтопродуктів. При цьому відбувається розщеплення великих молекул на дрібніші, які входять до складу легких палив. При вторинній переробці нафти застосовують термічний і каталітичний крекінг, риформінг, гідрокрекінг, гідроочистку, вісбрекінг, ізомеризацію і т. д.

КРЕКІНГ • Крекінг – процес, термічна або каталітична переробка вуглеводнів, нафтових фракцій, при якій КРЕКІНГ • Крекінг – процес, термічна або каталітична переробка вуглеводнів, нафтових фракцій, при якій молекули важких вуглеводів розщеплюються на простіші. Основними продуктами К. є компоненти моторних палив.

РИФОРМІНГ • Риформінг – термокаталітичний процес отримання високооктанового компонента автомобільних бензинів, ароматизованого концентрату для РИФОРМІНГ • Риформінг – термокаталітичний процес отримання високооктанового компонента автомобільних бензинів, ароматизованого концентрату для виробництва індивідуальних вуглеводнів і технічного водню в результаті каталітичних перетворень бензинових фракцій первинного і вторинного походження, а також

ГІДРООЧИСТКА • Гідроочистка - процес селективного гідрування що містяться в моторних паливах (бензин, гас, ГІДРООЧИСТКА • Гідроочистка - процес селективного гідрування що містяться в моторних паливах (бензин, гас, дизельне па В результаті підвищується якість нафтопродуктів, знижується корозія устаткування, зменшується забруднення атмосфери. Г. змащувальних масел, вживана замість контактного очищення глинами, покращує колір і запах, знижує кислотність і коксованість масел. Процес Г. придбав дуже велике значення у зв'язку із залученням до переробки великих

ВІСБРЕ КІНГ • Вісбре кінг — один з видів термічного крекінгу. Застосовують для зниження ВІСБРЕ КІНГ • Вісбре кінг — один з видів термічного крекінгу. Застосовують для зниження в'язкості гудрону і інших залишків вакуумної перегонки (деколи сировиною установки може бути мазут з метою одержання товарних котельних палив (топочних мазутів). Процес є некаталітичним.

ПРОДУКТИ ВІСБРЕКІНГУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ • Газ (2 -3%) — містить ненасичені і насичені ПРОДУКТИ ВІСБРЕКІНГУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ • Газ (2 -3%) — містить ненасичені і насичені вуглеводні і сірководень, після очищення від сірководню може бути використаний як сировина установок, що газофракціонують, або як паливний газ; • Бензин (5 -7%) — характеристика: октанове число 66 -72 (моторний метод), в бензині термічного крекінгу міститься до 25% неграничних вуглеводнів (алкенів і алкадієнів), тому він має низьку хімічну стабільність; • Керосино-газойлева фракція (50 -55%) — є цінним компонентом флотського мазуту; після гідроочищення може застосовуватися як компонент дизельних палив; • Крекінг-залишок (38 -42%) — використовується як котельне паливо, має вищу теплоту згорання, нижчу температуру застигання і в'язкість, ніж прямогонний мазут.

ІЗОМЕРИЗАЦІЯ • 1) Зміна зв’язків між атомами або ж їх просторового положення в молекулі ІЗОМЕРИЗАЦІЯ • 1) Зміна зв’язків між атомами або ж їх просторового положення в молекулі сполуки, що веде до утворення її ізомеру. • 2) Перетворення одного ізомеру на інший (наприклад, нормальний бутан при дії каталізатора ізомеризується в ізобутан).

ВИСНОВОК • Мета переробки нафти (нафтопереробки) виробництво нафтопродуктів, насамперед, різних палив (автомобільних, авіаційних, котелень ВИСНОВОК • Мета переробки нафти (нафтопереробки) виробництво нафтопродуктів, насамперед, різних палив (автомобільних, авіаційних, котелень і т. д. ) та сировини для подальшої хімічної переробки, і саме вторинна переробка дає нам паливо для різніх галузей промисловості та повсякденного користування.