Скачать презентацию PEREARSTI TULEMUSTASU ANU METSAR Eesti Haigekassa 2007 Скачать презентацию PEREARSTI TULEMUSTASU ANU METSAR Eesti Haigekassa 2007

338768e6ea158af98d64aa7daefb876a.ppt

  • Количество слайдов: 51

PEREARSTI TULEMUSTASU ANU METSAR Eesti Haigekassa 2007 PEREARSTI TULEMUSTASU ANU METSAR Eesti Haigekassa 2007

Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2007. a määrus nr 49 “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” Praegu Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2007. a määrus nr 49 “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” Praegu kehtiv Vabariigi Valitsuse määrus, mille kood 3053 kaotab kehtivuse alates 1. juulist 2007. a. Baasraha ja lisatasu Perearsti tunnistust omava arsti lisatasu Kood Piirhind kroonides 3053 1000

Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2007. a määrus nr 49 “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” Baasraha Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2007. a määrus nr 49 “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” Baasraha ja lisatasu Lisatasu perearstile haiguste ennetamise ja krooniliste haigete jälgimise ning ravi tulemuslikkuse eest Kood 3061 Piirhind kroonides 4000 Määruse muudatus jõustus 01. 2006. a. ja koodiga 3061 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind rakendub 1. juulil 2007. a.

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määrus nr 9 : “Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määrus nr 9 : “Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiu -teenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel § 8. Lisatasumine kinnitatud nimistuga töötavale perearstile Lg 1 Haigekassa tasub perearstile hindamisele eelneva kalendriaasta andmete alusel lisatasu haiguste ennetamise ja krooniliste haigete jälgimise ning ravitöö tulemuslikkuse (edaspidi tegevus) eest punktide alusel, kui perearsti tegevus vastab käesolevas paragrahvis sätestatud kriteeriumidele

Määruse jõustumine Määrus jõustus 1. jaanuaril 2006 Perearstid hakkasid esitama alates 01. 2006. a Määruse jõustumine Määrus jõustus 1. jaanuaril 2006 Perearstid hakkasid esitama alates 01. 2006. a haigekassale raviarveid uute koodidega ( kokku lepitud 9 -ga koodid perearsti lepingus) Perearsti poolt raviarvetele märgitud koodide järgi saab Haigekassa teha kokkuvõtte oma andmebaasist perearsti nimistu liikmetele vanusegruppide kaupa aasta jooksul tehtud analüüsidest ja uuringutest Perearst esitab Haigekassale oma nimistu krooniliste haigete loetelu TORU kaudu hiljemalt 31. märtsiks

Tunnistuse lisatasu Praegu kehtiva koodiga 3053 “lisatasu perearsti tunnistuse omamise eest” tasustatakse perearste: aastal Tunnistuse lisatasu Praegu kehtiva koodiga 3053 “lisatasu perearsti tunnistuse omamise eest” tasustatakse perearste: aastal 2007 jaanuarist kuni juunini summas 4, 8 milj krooni Koodiga 3061 “Lisatasu perearstile. . . Tulemuslikkuse eest” tasustatakse perearste kriteeriumide täitmise korral: aastal 2007 juulist kuni detsembrini (planeeritud summa 5, 6 milj krooni tulemustasu täitmise eest) Need mõlemad summad on planeeritud haigekassa eelarvesse

TULEMUSTASU Perearsti tulemustasu indikaatoritega mõõdetakse perearsti igapäevase töö tulemusi, mis on sätestatud Sotsiaalministri määrusega TULEMUSTASU Perearsti tulemustasu indikaatoritega mõõdetakse perearsti igapäevase töö tulemusi, mis on sätestatud Sotsiaalministri määrusega Perearsti tööjuhendis

Tulemustasu jälgitakse kolmes osas: 1) perearsti tegevus haiguste ennetamisel 2) perearsti tegevus krooniliste haigete Tulemustasu jälgitakse kolmes osas: 1) perearsti tegevus haiguste ennetamisel 2) perearsti tegevus krooniliste haigete jälgimisel 3) perearsti ravitöö tulemuslikkus

HAIGUSTE ENNETUS – POPULATSIOONI HÕLMATUS EHK andmed 2004, 2005, 2006 HAIGUSTE ENNETUS – POPULATSIOONI HÕLMATUS EHK andmed 2004, 2005, 2006

Perearsti nimistu hõlmatus 2003 ja 2006 Perearsti nimistu hõlmatus 2003 ja 2006

Mammograafiasse kutsed saanud naiste külastatavus %-des (keskm 2005. a 46%, 2006. a 55%) Mammograafiasse kutsed saanud naiste külastatavus %-des (keskm 2005. a 46%, 2006. a 55%)

PEREARSTIDE TÖÖKOORMUS VÕRDLEVALT 2004, 2005, 2006 EHK andmed 2004, 2005, 2006 PEREARSTIDE TÖÖKOORMUS VÕRDLEVALT 2004, 2005, 2006 EHK andmed 2004, 2005, 2006

Ühe perearstipraksise töö keskmine arvestus ühes kalendrikuus 2004, 2005, 2006 a Ühe perearstipraksise töö keskmine arvestus ühes kalendrikuus 2004, 2005, 2006 a

Ühte perearsti külastanud isikuid ja uuringuid/analüüse isikutele 2006. aastal Ühte perearsti külastanud isikuid ja uuringuid/analüüse isikutele 2006. aastal

Pereõe poolt esitatud RTA-d ja visiidil käinud isikute arv 2005, 2006 (EHK andmed) Pereõe poolt esitatud RTA-d ja visiidil käinud isikute arv 2005, 2006 (EHK andmed)

PEREARSTI TULEMUSTASU EESTIS PEREARSTI TULEMUSTASU EESTIS

Järgnevalt mõned näited arvestuse süsteemist ja selgitus tabelite kohta Mõisted, mida kasutatakse: *Indikaator – Järgnevalt mõned näited arvestuse süsteemist ja selgitus tabelite kohta Mõisted, mida kasutatakse: *Indikaator – analüüsi või uuringu nimetus *Kood - HK tervishoiuteenuste loetelus või perearstilepingus märgitud kood *Hõlmatus - % uuritutest antud nimistu vanusegrupis ühe indikaatori suhtes *Punktid – arvestuslik ühik indikaatori täitmise hindamiseks

Tulemustasus osalemine Tulemustasu taotlemiseks on oluline, et perearst esitaks haigekassale oma nimistu krooniliste haigete Tulemustasus osalemine Tulemustasu taotlemiseks on oluline, et perearst esitaks haigekassale oma nimistu krooniliste haigete ( II tüüpi diabeet ja hüpertooniatõbi 3 -s erinevas kliinilises raskusastmes) loetelud seisuga 01. 2007 - see tegevus ongi Teie taotlus tulemustasu süsteemiga liitumiseks See on oluline nii: 1)Perearstile, kes soovib alustada tulemustasus osalemist alates 2007. a 2) Perearstile, kes osales 2006. a ja soovib jätkata osalemist ka 2007. a

Positiivne mikroalbuminuuria krooniliste haigete loeteludes Perearsti poolt haigekassale esmakordselt edastatud haigete loeteludes on vajalik Positiivne mikroalbuminuuria krooniliste haigete loeteludes Perearsti poolt haigekassale esmakordselt edastatud haigete loeteludes on vajalik märkida varasemate uuringute käigus II tüübi diabeedi ja hüpertooniatõve haigetel tuvastatud positiivsed mikroalbuminuuriatesti tulemused koodiga 9041 2006. a edastatud krooniliste haigete loeteludes märgitud positiivseid mikroalbuminuuriatesti tulemusi ei ole vaja 2007. a loeteludes uuesti märkida. Nende haigete kohta on küllaldane esitada loetelus isikuandmed

Uuringute käigus avastatud positiivne mikroalbuminuuria Alates 01. 2006 märgib perearst kõigile esmakordselt avastatud haigete Uuringute käigus avastatud positiivne mikroalbuminuuria Alates 01. 2006 märgib perearst kõigile esmakordselt avastatud haigete raviarvetele positiivse mikroalbuminuuria korral koodi 9041 Mikroalbuminuuriat määratakse patsientidel neerukahjustuse avastamiseks Tähelepanu ! Kui mikroalbuminuuriatest on osutunud ühekordselt positiivseks, ei ole seda vaja korrata!

Perearstile, kes alustab tulemustasus osalemist alates 2007. a Tulemustasu arvestuse aluseks on 2006. a Perearstile, kes alustab tulemustasus osalemist alates 2007. a Tulemustasu arvestuse aluseks on 2006. a ja 2007. a oma nimistu liikmetele tehtud analüüsid ja uuringud, see tähendab, et arvestusse lähevad ka 2006. a tehtud analüüsid/uuringud kui olete vastavalt üldarstiabi rahastamise lepingule kodeerinud õigesti. Rinnanäärmevähi ja emakakaelavähi ennetuse sihtgruppi kuuluvate naiste kohta annab Eesti Haigekassa teavet igale perearstile personaalselt: igale perearstile saadetakse e-kirjana välja kaaskiri ja tähitud kirjana osa valimist (konkreetse perearsti nimistust rinnanäärmevähi ja emakakaelavähi skriiningule kutsutud naiste isikukoodid, nimed ja elukoha aadress).

Krooniliste haigete nimekirjade laadimine TORU-sse Tähelepanu ! TORU-sse laadimisel palun kasutada arsti D-koodi ja Krooniliste haigete nimekirjade laadimine TORU-sse Tähelepanu ! TORU-sse laadimisel palun kasutada arsti D-koodi ja laadida saab vaid perearsti nimel, kellele on maavanema otsusega kinnitatud nimistu Loetelude edastamise viimane tähtaeg on 31. 03. 2007. a. Palume koostada loetelu oma nimistu kõikidest II tüüpi diabeedi ja kolme kliinilise raskusastmega hüpertooniatõve haigetest Krooniliste haigete loetelud edastada elektrooniliselt läbi TORU, milleks on loodud uus PB (Perearsti boonus) saadetise pakk. Perearstiboonuse saadetise formaat on toodud haigekassa kodulehel http: //veeb. haigekassa. ee/files/est_raviasutustele_toru/ PBformaat. pdf

NÄIDE: I osa – ennetus Indikaator Kood Hõlmatus Punkte 0– 2 -a laste vaktsineerimine NÄIDE: I osa – ennetus Indikaator Kood Hõlmatus Punkte 0– 2 -a laste vaktsineerimine 9020 90% 5 Läkaköha 9021 90% 5 Difteeria 9022 90% 5 Teetanus 9023 90% 5 Poliomüeliit 9024 90% 5 Leetrid 9025 90% 5 Parotiit 9026 90% 5 Punetised 9027 90% 5 B-hepatiit Teostatakse lastele vanuses 3 -5 päeva, 1 kuu ja 6 kuud – märgitakse vaktsin lõpetamise järgselt 9028 90% 5 H. influenzae Teost. lastele vanuses 3, 4½, 6 kuud - märgitakse iga vaktsin järgselt ja 2 av I RE vaktsin järgselt ( arvest lapsi sünniajaga alates 01. 2006) Selgitused Teost. lastele vanuses 3, 4½, 6 kuud - märgitakse vaktsin lõpetamise järgselt ja 2 av I RE vaktsin järgselt Teost. lastele vanuses 1 a. - märgitakse vaktsin lõpetamise järgselt

Laste vaktsineerimine Indikaa- Kood tor 0– 2 -a laste vaktsineerimine Tähendused Hõlmatus 9020 a Laste vaktsineerimine Indikaa- Kood tor 0– 2 -a laste vaktsineerimine Tähendused Hõlmatus 9020 a Läka 9020 b köha I vaktsin 90% II vaktsin I RE H. 9028 b influen zae 9028 c I vaktsin 90% III vaktsin 90% 9028 d I RE 90% Teost. lastele vanuses 3, 4½, 6 kuud - märgitakse iga vaktsin järgselt ja 2 av I RE vaktsin järgselt 5 Teost. lastele vanuses 3, 4½, 6 kuud - märgitakse iga vaktsin järgselt ja 2 av I RE vaktsin järgselt ( arvest lapsi sünniajaga alates 01. 2006) 90% 9028 a 5 90% 9020 d Selgitused 90% 9020 c Punkte

MUUTUSED I osas Ennetus – lapsed 0 -18 aastat Indikaator Kood Vaktsineerimisest keeldumine, meditsiiniline MUUTUSED I osas Ennetus – lapsed 0 -18 aastat Indikaator Kood Vaktsineerimisest keeldumine, meditsiiniline vastunäidustus Hõlmatus Punkte 902…. v (Perearst võtab lapse vaktsineerimisest keeldumise kohta lapsevanemalt kirjaliku avalduse, nn informeeritud keeldumise ) Kooliminevate laste läbivaatus (6 -, 7 - ja 8 aastastel) 9030 90% 15

Vaktsinatsiooni ärajätmine Lapsevanema keeldumisel täita “v”- koodiga üks raviarve iga nakkushaiguse kohta eraldi ja Vaktsinatsiooni ärajätmine Lapsevanema keeldumisel täita “v”- koodiga üks raviarve iga nakkushaiguse kohta eraldi ja märkida raviarvele diagnoosikood Z 28. 2 Meditsiiniliste vastunäidustuste tõttu vaktsineerimise ärajätmisel vormistada raviarve iga nakkushaiguse kohta eraldi, kanda raviarvele vaktsinatsiooni 9 -ga algav kood lisatähistusega “v” ja raviarvele märkida raviarvele diagnoosikood Z 28. 0 Need koodid kiirendavad raviarvetelt õigete tulemuste kokkulugemist (kui neid koode pole täidetud, siis küsib haigekassa perearstilt täiendavalt andmeid)

Ennetus – lapsed 0 -18 aastat 0 -2. a. v. laste vaktsineerimine ja I Ennetus – lapsed 0 -18 aastat 0 -2. a. v. laste vaktsineerimine ja I revaktsineerimine Vastsündinute B-hepatiidi I vaktsineerimise teostamist peab perearst kontrollima ja kandma raviarvele indikaatorile vastava 9 -ga koodiga Kui profülaktilise läbivaatuse käigus avastatakse patoloogia, siis kodeeritakse järgmiselt: 1) kui avastatud patoloogiline seisund ei takista vaktsineerimist – märgitakse raviarvele vastav indikaatorit (so vaktsinatsiooni) tähistav kood ning avastatud haiguse diagnoos ja kood RHKX järgi; 2) kui avastatud patoloogiline seisund takistab vaktsineerimist – märgitakse kood 9001, avastatud haiguse diagnoos ja kood RHKX järgi.

 • Laste läbivaatus ja väikelaste üldine tervisekontroll ( 1 -l elukuul, 3 -ndal • Laste läbivaatus ja väikelaste üldine tervisekontroll ( 1 -l elukuul, 3 -ndal elukuul, 12 -ndal elukuul, 2. a. v. ) • Kooliminevate laste läbivaatus, kood 9030 - haigekassa saab andmed kõikide antud aastal esimesse klassi läinud laste kohta Haridusministeeriumi andmebaasist ja edastab need septembri lõpul perearstile

Ennetus - täiskasvanud SVH 40 -60. a. v. Emakakaelavähk Rinnanäärmevähk 30 -59. a. v. Ennetus - täiskasvanud SVH 40 -60. a. v. Emakakaelavähk Rinnanäärmevähk 30 -59. a. v. 50 -59. a. v. Populatsioonipõhine Projektipõhine 30% Üldkolesterool Kui üldkolesterool üle 5, 2 mmol/l või SCORE risk üle 5%– veresuhkur, kolesterooli fraktsioo nid, triglütseriidid, EKG 30% 70% PAP Mammograafia

SVH ennetus • Alates 2007. aastast on SVH ennetus populatsioonipõhine, lepingu ennetuse lisa ei SVH ennetus • Alates 2007. aastast on SVH ennetus populatsioonipõhine, lepingu ennetuse lisa ei sõlmita • SVH ennetuses kasutada ravitüüp 1 ja märkida raviarvele RHK 10 järgi tegevuse kood Z 13. 6 – eri sõeluuring südame-veresoonkonna haigusseisundite suhtes • Kui tehakse SVH ennetus mingi ravitegevuse käigus (näiteks ägeda radikuliidi), siis 2 võimalust: 1) SVH ennetuse kohta koostatakse uus raviarve koodiga Z 13. 6 2) SVH ennetus märgitakse samale raviarvele koodiga Z 13. 6 kaasuva diagnoosina

SCORE riskitabelid Vanuserühmas 40 -60. a kasutatakse südameveresoonkonnahaiguste üldriski hindamiseks SCORE (Systematic Coronary Evaluation) SCORE riskitabelid Vanuserühmas 40 -60. a kasutatakse südameveresoonkonnahaiguste üldriski hindamiseks SCORE (Systematic Coronary Evaluation) riskitabelite süsteemi Patsientidele, kelle SCORE risk on üle 5% või vere üldkolesterooli tase üle 5, 2 mmol/l, teeb perearst järgmised analüüsid ja uuringud: veresuhkur, kolesterooli fraktsioonid, triglütseriidid, EKG; hõlmatus riskigruppi kuuluvatel isikutel 80% Vastavalt saadud riskipallidele koostab perearst oma nimistu liikmetest loetelud (ja ajakohastab neid!): *Risk alla 5% *Risk üle 5%

Kõrgenenud üldkolesterool Vanuserühmas 40 -60. a tehakse üldkolesterooli analüüs 30%-le nimistu antud vanuserühma isikutele Kõrgenenud üldkolesterool Vanuserühmas 40 -60. a tehakse üldkolesterooli analüüs 30%-le nimistu antud vanuserühma isikutele Kõrgenenud üldkolesterool: >5, 2 mmol/l, raviarvele märgitakse täiendav kood 9040

*Mammograafia perearsti praksises - muutusteta Eesti Haigekassa on teavitanud rinnavähi uuringu sihtgruppi kuuluvaid naisi *Mammograafia perearsti praksises - muutusteta Eesti Haigekassa on teavitanud rinnavähi uuringu sihtgruppi kuuluvaid naisi uuringu ajast kirja teel ja edastanud perearstile elektrooniliselt info uuringule kutsutavate naiste sünnikohortidest, uuringutele kutsumise ajakavast ja vajadusel liikuva mammograafi töögraafikust ☻ Uuringule suunatud naiste arvu määrab Eesti Haigekassa poolt kalendriaastaks määratud sihtrühma arv ☻ Tagasisidet perearstidele uuringute tulemustest annab EHK ☻ Koodi 6074 hõlmatus peab olema 70% perearstile eraldatud uuringumahust, s. t. et perearst peab tagama naiste ilmumise uuringule 70%-lt ☻ 2007. a aastal saavad rinnanäärmevähi ennetuse projektis osaleda ainult kindlustatud naised. Kindlustamata naised peavad tasuma oma uuringute eest ise. Perearsti tulemustasu arvestusse lähevad ainult kindlustatud naistele tehtud uuringud. Täpsemad vähiskriiningute tegevusjuhendid on kättesaadavad Haigekassa kodulehel ☻

Varases staadiumis rinnavähi avastamine Varases staadiumis rinnavähi avastamine

PAP uuring perearsti praksises ☻ Eesti Haigekassa teavitab PAP uuringu sihtgruppi kuuluvaid naisi uuringu PAP uuring perearsti praksises ☻ Eesti Haigekassa teavitab PAP uuringu sihtgruppi kuuluvaid naisi uuringu ajast kirja teel ja edastab perearstile elektrooniliselt info uuringule kutsutavate naiste sünnikohortidest, uuringutele kutsumise ajakavast ☻ Naistele saadetakse uuringut läbi viivate asutuste loetelu, mille hulgast saab valida endale sobivaima ☻ Uuringule suunatud naiste arvu määrab Eesti Haigekassa poolt kalendriaastaks määratud sihtrühma arv ☻ Tagasisidet perearstidele uuringute tulemustest annab Haigekassa ☻ Perearst tegutseb kutsutud naiste nõustajana ja suunab neid günekoloogi juurde uuringule ☻ PAP uuringuga naiste hõlmatus perearsti nimistus arvestatakse populatsioonipõhiselt - s. t. hõlmatus antud uuringuga kõikide nimistus olevate vastava vanusegrupi naistest

Mammograafia ja PAP-test ( naised vanuses 16 -64 aastat)* *TAI andmed 2004 “EESTI RAHVASTIKU Mammograafia ja PAP-test ( naised vanuses 16 -64 aastat)* *TAI andmed 2004 “EESTI RAHVASTIKU TERVISEKÄITUMISE UURING” vanus 16 -64 aastat

II osa - krooniliste haigete jälgimine Oleme esialgu võtnud vaatluse alla: Diabeet II (E II osa - krooniliste haigete jälgimine Oleme esialgu võtnud vaatluse alla: Diabeet II (E 11) Hüpertooniatõbi (I 10–I 15)

Eesti elanikkonna jaotus kaaluindeksi järgi * *TAI andmed 2004 “EESTI RAHVASTIKU TERVISEKÄITUMISE UURING” vanus Eesti elanikkonna jaotus kaaluindeksi järgi * *TAI andmed 2004 “EESTI RAHVASTIKU TERVISEKÄITUMISE UURING” vanus 16 -64 aastat

Diabeet II (E 11) Hüpertooniatõbi (I 10 – I 15) Kõik tabelis toodud analüüsid Diabeet II (E 11) Hüpertooniatõbi (I 10 – I 15) Kõik tabelis toodud analüüsid ja uuringud on vajalik teha vastavalt ravijuhistele ja tulemustasu rakendusjuhises märgitud sagedustele NB! Raviarvetele märkida kroonilistele haigetele analüüside ja uuringute teostamisel alati vastava haiguse kood RHK alusel Mõlema haigusega patsientide arv fikseeritakse iga jooksva kalendriaasta 01. seisuga

II tüüpi diabeet (E 11) • • Jälgimise aluseks ravijuhend 2007. a olulisi muudatusi II tüüpi diabeet (E 11) • • Jälgimise aluseks ravijuhend 2007. a olulisi muudatusi ei ole Uuena sisse toodud pereõe nõustamine Patsientidel, kellel määratakse triglütseriidid, märgitakse raviarvele täiendav kood 9042 • Lubatud uus kood – silmapõhja fotografeerimine 7260 • Positiivsed mikroalbuminuuriatesti tulemused koodiga 9041

Hüpertooniatõbi (I 10–I 15) • Jälgimise aluseks ravijuhend • Haiged jagatud perearsti poolt 3 Hüpertooniatõbi (I 10–I 15) • Jälgimise aluseks ravijuhend • Haiged jagatud perearsti poolt 3 -e erinevasse haiguse raskusastmesse • I astme puhul vajalik teha uuringuid 1 x kolme aasta jooksul, mis tähendab, et need kellele 2006. a vastavad analüüsid tehtud, uusi enne 2009. a teha vaja ei ole; uuena sisse toodud pereõe nõustamine • II ja III astme hüpertooniatõve haigetele tehtavad uuringute ja analüüside sagedus määratud vastavalt ravijuhendile – 1 x aastas või 1 x 3 -e aasta jooksul • Lubatud uus kood – silmapõhja fotografeerimine 7260 • Patsientidel, kellel määratakse triglütseriidid, märgitakse raviarvele täiendav kood 9042

Uued koodid Patsientidel, kellel kõrgenenud üldkolesterooli tase > 5, 2 mmol/l märgitakse raviarvele täiendav Uued koodid Patsientidel, kellel kõrgenenud üldkolesterooli tase > 5, 2 mmol/l märgitakse raviarvele täiendav kood 9040 Patsientidel, kellel määratakse triglütseriidid, märgitakse raviarvele täiendav kood 9042 Lubatud uus teenus – silmapõhja fotografeerimine - kood 7260 Silmapõhjade uuring vajalik kindlasti II tüüpi diabeedi ja III raskusastme hüpertooniatõvehaigetel

III osa - Ravitöö tulemuslikkus • Muudetud punktide arvestuse süsteemi : tabelis toodud koodi III osa - Ravitöö tulemuslikkus • Muudetud punktide arvestuse süsteemi : tabelis toodud koodi kasutus annab perearstile 4 arvestuslikku punkti • Muudetud punktide osakaalu Tulemustasu saab koefitsiendiga 0, 8 ka perearst, kes III osa eest üldse punkte ei saa Tulemustasu koefitsiendiga 1, 0 saamiseks peab III osa arvestuslikke punkte olema vähemalt 80 või I ja II osa arvestuslikud punktid täidetud 100%-lt • Uue tegevusena toodud sisse kipslahase asetamine

2006. a ja 2007. a tegevused Kood Punkte Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine 2006. a ja 2007. a tegevused Kood Punkte Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine 2252 K 4 Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani 2253 K 4 Raseduse kulu jälgimine 20. – 36. rasedusnädalani 2255 K 4 Raseduse kulu jälgimine 36. – 40. nädalani 2257 K 4 Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega 7359 4 Ambulatoorne pisioperatsioon(pindmise mädakolde avamine, panariitsiumi avamine jmt) 7100 4 Nahahaava suturatsioon 7101 4 Põletushaige ambulatoorne sidumine 7111 4 Kateeterdamine 7159 4 Püsikateetri paigaldamine 7160 4 Epitsüstostoomi vahetus 7162 4 Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt) 7163 4 Kipslahase asetamine 7106 4

Haigekassa tagasiside Perearstile: • Kord aastas ülevaate perearstide poolt määratud uuringutest võrdlevalt piirkonna ja Haigekassa tagasiside Perearstile: • Kord aastas ülevaate perearstide poolt määratud uuringutest võrdlevalt piirkonna ja Eesti keskmisega jooksva kalendriaasta III kvartalis • Anname III kvartalis teada ka meie andmebaasi andmetel II tüübi diabeedi ja hüpertooniatõve haigetest perearsti nimistus • Haigekassa andmebaasist saadud raviarvete andmetel tulemustasu kriteeriumeid mitte täitnud perearstidel on 1. märtsist kuni 31. maini võimalus esitada Haigekassale täiendavaid andmeid

Täiendavad rahastamise muudatused tulenevalt tulemustasust. Uuringute fondi ↑ kuni 27%-ni Pearaha arvestusest välja arvatud Täiendavad rahastamise muudatused tulenevalt tulemustasust. Uuringute fondi ↑ kuni 27%-ni Pearaha arvestusest välja arvatud kõik biokeemia uuringud (v. a. veresuhkur)

Perearsti pearaha laboriuuringud: Laboriuuring Kood Glükoos 66101 Erütrotsüütide settekiiruse uuring 66200 Hemogramm (vere automaatuuring Perearsti pearaha laboriuuringud: Laboriuuring Kood Glükoos 66101 Erütrotsüütide settekiiruse uuring 66200 Hemogramm (vere automaatuuring leukogrammita või kolmeosalise leukogrammiga) 66201 Hemogramm viieosalise leukogrammiga 66202 Uriinianalüüs testribaga 66207

Tulemustasu arvestus Tegevus Max punktid Laste Vaktsin 45 ennetus Prof jälgimine 35 Täiskasv anute Tulemustasu arvestus Tegevus Max punktid Laste Vaktsin 45 ennetus Prof jälgimine 35 Täiskasv anute SVH 48 Emakaelavähk 40 ennetus Rinnanäärmevähk 30 Kr Diabeet II 91 haiged Hüpertooniatõbi 175 Ravitöö tulemuslikkus 80 118 266 alates 80 Koef 1, 0 Koef 0, 8 178 (täitmine 198 (100%) 178 (90%) 212 266 212 (80%) (100%) (80%) 0 0 >80 390 464 >470 90%) punkti KOKKU >544

TÄNAN JA SOOVIN TEILE KÕIGILE KAUNIST PÄEVA! TÄNAN JA SOOVIN TEILE KÕIGILE KAUNIST PÄEVA!