Скачать презентацию PENYEBARAN DSKP KSSR TAHUN 6 2015 Unit Komunikasi Скачать презентацию PENYEBARAN DSKP KSSR TAHUN 6 2015 Unit Komunikasi

54407f7526c1d5917e34e95761263916.ppt

  • Количество слайдов: 21

PENYEBARAN DSKP KSSR TAHUN 6 2015 Unit Komunikasi Dan Kualiti Kurikulum Sektor Penyelidikan Dan PENYEBARAN DSKP KSSR TAHUN 6 2015 Unit Komunikasi Dan Kualiti Kurikulum Sektor Penyelidikan Dan Jaminan Kualiti BPK

CARTA ALIR PENYEBARAN KJUK & JUK Nota: F = Fasilitator P = Peserta O CARTA ALIR PENYEBARAN KJUK & JUK Nota: F = Fasilitator P = Peserta O = Pemerhati Cascade & Berpusat (40 MP) JU F = Ketua JUK (Peg. BPK) & JUK (Peg. Bah / Pensyarah/Guru) P = JU O = Urusetia BPK (U/s), JPN & PPD/SISC+ GURU On-site (8 MP) KP F = JU P = Guru O = Sekolah, PPD F = KETUA JUK (Peg. BPK) & JUK (Peg. Bah. / Pensyarah/ Guru) P = Ketua Panitia (KP) O = Urus setia (U/s) , JPN & PPD/SISC+

MOD PENYEBARAN Mod Penyebaran 2 Mod On-site Cascade & Berpusat 8 Mp Latihan oleh MOD PENYEBARAN Mod Penyebaran 2 Mod On-site Cascade & Berpusat 8 Mp Latihan oleh KJUK + JUK kepada KP 6 Zon; 142 PPD 40 Mp MP Arus Perdana dan Pendidikan Khas 8 Mp AP dan 17 Mp PKhas MP bahasa tambahan, bahasa etnik & PKhas 7 Mp AP dan 8 Mp PKhas Latihan oleh KJUK + JUK kepada JU AP - 4 Zon 6 Venue Pkhas - 4 Zon 5 Venue 3 Zon 3 Venue

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 Tarikh Penyebaran On-site 24 Mac – 14 Mei Cascade Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 Tarikh Penyebaran On-site 24 Mac – 14 Mei Cascade dan Berpusat 7 Apr – 14 Mei BC, BT bagi SK dan SJK, Bahasa Etnik dan 8 MP Pend Khas 28 Apr – 21 Mei

KOMPOSISI MATA PELAJARAN 23 Mp Aliran Perdana 48 Mp 25 Mp Pendidikan Khas 8 KOMPOSISI MATA PELAJARAN 23 Mp Aliran Perdana 48 Mp 25 Mp Pendidikan Khas 8 Mp secara Onsite 15 Mp secara Cascade 8 Mp secara Berpusat 17 Mp secara Cascade

SENARAI MATA PELAJARAN ON-SITE (8) SN, MT, SEJ, PK, PSV, PMZ, TMK, RBT ALIRAN SENARAI MATA PELAJARAN ON-SITE (8) SN, MT, SEJ, PK, PSV, PMZ, TMK, RBT ALIRAN PERDANA (23) CASCADE (15) BMSK, BMSJK, BISJK, PM, PI, BA, PJ BCSK, BCSJK, BTSJK, BKD, BIB, BSM Nota: On-site: 8 Mp Cascade: 32 Mp Berpusat: 8 Mp CASCADE (17) MASALAH PEMBELAJARAN PD, PTL, KM, PJK, BM, BI, MT, TMK, PSV, PM, PI, PM, PSSAS, KHAT, KHAK, KHAM, KHAJ PENDIDIKAN KHAS (25) BERPUSAT (8) MASALAH PENDENGARAN BM (S), BI (S), PI (S), BIK MASALAH PENGLIHATAN PJ(S), PSV (S), TMK (S), KAIMa. L

PENGELOMPOKKAN NEGERI MENGIKUT ZON & MOD ON-SITE ZON OS 1 NEGERI 1. 2. 3. PENGELOMPOKKAN NEGERI MENGIKUT ZON & MOD ON-SITE ZON OS 1 NEGERI 1. 2. 3. Perlis Kedah Pulau Pinang CASCADE ZON NEGERI C 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ZON Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Pahang Terengganu Kelantan Selangor WP Putrajaya WP KL Negeri Sembilan Melaka Johor BERPUSAT OS 2 1. 2. 3. 4. Perak Selangor WP Putrajaya WP KL C 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. OS 3 1. 2. 3. Negeri Sembilan Melaka Johor C 3 1. 2. WP Labuan Sabah OS 4 1. 2. 3. Pahang Terengganu Kelantan C 4 1. 2. 1. Sarawak Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Pahang Terengganu Kelantan Selangor WP Putrajaya WP KL Negeri Sembilan Melaka Johor Sabah WP Labuan Sarawak WP Labuan Sabah OS 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Sarawak OS 5 NEGERI P 1 7

TATACARA PELAKSANAAN ON-SITE § 16 JPN dibahagikan kepada 6 Zon OS 1 OS 2 TATACARA PELAKSANAAN ON-SITE § 16 JPN dibahagikan kepada 6 Zon OS 1 OS 2 OS 3 OS 4 OS 5 OS 6 JPN Perlis, Kedah, P. Pinang, Perak, Selangor, WP Putrajaya, WP Kuala Lumpur, N. Sembilan, Melaka, Johor Pahang, Terengganu, Kelantan WP Labuan, Sabah Sarawak

TATACARA PELAKSANAAN CASCADE § 16 JPN dibahagikan kepada 4 Zon C 1 C 2 TATACARA PELAKSANAAN CASCADE § 16 JPN dibahagikan kepada 4 Zon C 1 C 2 JPN Perlis, Kedah, P. Pinang, Perak, Pahang, Terengganu, Kelantan, Selangor, WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya, N. Sembilan, Melaka, Johor, C 3 Sabah, WP Labuan C 4 Sarawak

KELOMPOK MATA PELAJARAN(KMP) ON-SITE, CASCADE & BERPUSAT MATA PELAJARAN - ON -SITE § 8 KELOMPOK MATA PELAJARAN(KMP) ON-SITE, CASCADE & BERPUSAT MATA PELAJARAN - ON -SITE § 8 MP ALIRAN PERDANA KMP MP MATA PELAJARAN – CASCADE & BERPUSAT § 15 MP ALIRAN PERDANA KMP MP 1 SN, SEJ 1 BMSK, BMSJK (CASCADE) 2 MT, PK 2 BISK, BISJK (CASCADE) 3 TMK, PMZ 3 PM, PI, BA, PJ (CASCADE) 4 RBT, PSV 4 BCSK, BCSJK, BTSJK, BKD, BIB, BSM (CASCADE) 10

KELOMPOK MATA PELAJARAN(KMP) ON-SITE, CASCADE & BERPUSAT § 25 MP PENDIDIKAN KHAS CASCADE BERPUSAT KELOMPOK MATA PELAJARAN(KMP) ON-SITE, CASCADE & BERPUSAT § 25 MP PENDIDIKAN KHAS CASCADE BERPUSAT 17 MP PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) 4 MP PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) KMP MP 1 PD, PTL, KM, PJK 2 BM, BI, MT, TMK 3 PSV, PMZ, PI, PM 4 PSSAS, KHT, KHK, KHM, KHJ PEKAK (D) MP BM(S), BI (S), PI (S), BIK 4 MP PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENGLIHATAN) BUTA (B) PJ (SUAIAN), PSV (SUAIAN), TMK (SUAIAN), *KAIMa. L * KAIMAL = Kemahiran Asas Individu Masalah Penglihatan

PENGELOMPOKKAN 8 MATA PELAJARAN ALIRAN PERDANA - ON-SITE KMP 1 SN & SEJ KMP PENGELOMPOKKAN 8 MATA PELAJARAN ALIRAN PERDANA - ON-SITE KMP 1 SN & SEJ KMP 2 MT& PK KMP 3 PSV & TMK KMP 4 PMZ & RBT

PENGELOMPOKKAN 15 MATA PELAJARAN ALIRAN PERDANA – CASCADE & BERPUSAT KMP 1 BMSK, BMSJK PENGELOMPOKKAN 15 MATA PELAJARAN ALIRAN PERDANA – CASCADE & BERPUSAT KMP 1 BMSK, BMSJK (CASCADE) KMP 2 BISK, KMP 3 PM, BISJK (CASCADE) PI, BA, PJ (CASCADE) BCSK, BCSJK, BTSJK BKD, BIB, BSM (CASCADE) KMP 4

PENGELOMPOKKAN 8 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KHAS - BERPUSAT 4 MP MASALAH PENDENGARAN (PEKAK – PENGELOMPOKKAN 8 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KHAS - BERPUSAT 4 MP MASALAH PENDENGARAN (PEKAK – DEAF) KMP 5 BM (S), BI (S), PI (S), BIK 4 MP MASALAH PENGLIHATAN (BUTA – BLIND) PJ (S), PSV (S), TMK (S), KAIMa. L KMP 6

PENGELOMPOKKAN 25 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KHAS - CASCADE 17 MP MASALAH PEMBELAJARAN KMP 1 PENGELOMPOKKAN 25 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KHAS - CASCADE 17 MP MASALAH PEMBELAJARAN KMP 1 PD, PTL, KM, PJK KMP 2 KMP 3 KMP 4 BM, BI, MT, TMK PSV, PMZ, PI, PM, PSSAS, KHAT, KHAK, KHAM, KHAJ

MOD 1 – ON-SITE 61, 968 KP Mod 1 800 JUK 6 Zon 142 MOD 1 – ON-SITE 61, 968 KP Mod 1 800 JUK 6 Zon 142 PPD Onsite 4 KMP OS 1, OS 2, OS 3, OS 4, OS 5, OS 6 8 Mp KMP 1 = SC, SJ KMP 2 = MT, PK KMP 3 = PSV, TMK KMP 4 = PMZ, RBT

MOD 2 – CASCADE & BERPUSAT § AP CASCADE = 1136 § PK CASCADE MOD 2 – CASCADE & BERPUSAT § AP CASCADE = 1136 § PK CASCADE = 2414 § MIX CASCADE & BERPUSAT (AP + PK) = 695 Mod 2 AP = 7 PKHAS = 6 4, 245 JU 4 Zon Cascade = 14 V Cascade & Berpusat 13 KMP P 1, P 2, P 3, P 4 Berpusat =1 V 40 Mp AP = 15 + PK = 25 C 1 = 2 V 52 PPD C 2 = 2 V 34 PPD C 3 = 1 V 25 PPD C 4 = 1 V 31 PPD

JADUAL PELAKSANAAN ON-SITE Mata Pelajaran Tarikh KMP 1 KMP 2 KMP 3 KMP 4 JADUAL PELAKSANAAN ON-SITE Mata Pelajaran Tarikh KMP 1 KMP 2 KMP 3 KMP 4 SN SEJ MT PK TMK PMZ PSV RBT 24 – 25 MAC A A B B C C D D 01 – 02 APR E E F F A A B B 08 – 09 APR C C D D E E F F 22 -23 APR F F A A B B C C 29 -30 APR D D E E F F A A 13 -14 MEI B B C C D D E E A 1. PERLIS 2. KEDAH 3. PULAU PINANG B 1. PERAK 2. SELANGOR 3. WP PUTRAJAYA 4. WP KL C 1. NEGERI SEMBILAN 2. MELAKA D 1. PAHANG 2. KELANTAN 3. TERENGGANU E 1. WP LABUAN F 1. SARAWAK 2. SABAH 3. JOHOR

JADUAL PELAKSANAAN CASCADE& BERPUSAT TARIKH PENYEBARAN MOD CASCADE & BERPUSAT MATA PELAJARAN AP DAN JADUAL PELAKSANAAN CASCADE& BERPUSAT TARIKH PENYEBARAN MOD CASCADE & BERPUSAT MATA PELAJARAN AP DAN PKhas AP & AP PKhas CASCADE VENUE TARIKH (V) V 1 5 - 7/5 V 1 7 - 9/4 28 – 30/4 C 1 V 2 12 - 14/5 V 2 21 - 23/4 V 3 14 - 16/4 V 3 12 - 14/5 5 – 7/5 C 2 V 4 28 - 30/4 C 3 V 5 7 - 9/4 V 4 14 - 16/4 19 – 21/5 C 4 V 6 21 - 23/4 V 5 28 - 30/4

PENYEBARAN DSKP KSSR TAHUN 6 2015 Kursus Orientasi JUK Mod On-site, JUK Mod Cascade PENYEBARAN DSKP KSSR TAHUN 6 2015 Kursus Orientasi JUK Mod On-site, JUK Mod Cascade serta JUK Mod Berpusat 2 hingga 5 Mac 2015 Lembah Klang & Port Dickson

Terima kasih Terima kasih