Скачать презентацию Pembentangan 1 Senarai Semak Budaya Tutup Sekolah 2 Скачать презентацию Pembentangan 1 Senarai Semak Budaya Tutup Sekolah 2

5465743848713aa04a2d617611082c23.ppt

  • Количество слайдов: 31

Pembentangan: 1. Senarai Semak Budaya Tutup Sekolah 2. Persediaan Buka Sekolah sesi 2015 3. Pembentangan: 1. Senarai Semak Budaya Tutup Sekolah 2. Persediaan Buka Sekolah sesi 2015 3. Perancangan Tahunan 2015 Disampaikan oleh: Puan Dayang Khursiah Binti Datu Kadir, Penolong Kanan Pentadbiran SMK Kota Marudu

Senarai Semak Budaya Tutup Sekolah Sesi 2014 Senarai Semak Budaya Tutup Sekolah Sesi 2014

Senarai Semak Budaya Tutup Sekolah 1. Kemaskini semua fail panitia/unit-unit. Minit mesyuarat terakhir dimasukkan Senarai Semak Budaya Tutup Sekolah 1. Kemaskini semua fail panitia/unit-unit. Minit mesyuarat terakhir dimasukkan ke dalam fail. 2. Dokumen perancangan tahunan untuk keperluan penyediaan takwim persekolahan 2015. 3. Dokumen Laporan Aktiviti Tahunan unit-unit yang lengkap dan terkini diserah kepada Penolong Kanan. 4. Bilik-bilik khas bersih, kemas dan teratur. 5. Buku-buku/kad stok dikemaskini dan diserah ke pejabat. 6. Kunci bilik-bilik khas diserah di Pejabat Am.

Senarai Semak Budaya Tutup Sekolah 7. Semua bil/invois telah diserah. 8. Semua buku kerja Senarai Semak Budaya Tutup Sekolah 7. Semua bil/invois telah diserah. 8. Semua buku kerja bertulis pelajar dikembalikan. 9. Semua buku pinjaman/peralatan dikembalikan kepada empunyanya. 10. Serahan Buku Rekod Mengajar Guru 2014 (BRMG) di Pejabat Am & turunkan tandatangan penyerahan BRMG. 11. Serahan markah/ key in markah Peperiksaan/Pentaksiran Akhir Tahun (30/10/2014). 12. Buku rekod kokurikulum pelajar dikemaskini dan diserah kepada PK Kokurikulum (4/11/2014)

Senarai Semak Budaya Tutup Sekolah 13. Alamat masa cuti direkod. 14. Guru Bertugas semasa Senarai Semak Budaya Tutup Sekolah 13. Alamat masa cuti direkod. 14. Guru Bertugas semasa peperiksaan SPM/STPM – semak senarai tugas. Ketepatan masa diutamakan. 15. Mengambil maklum Mesyuarat Guru 29/12/2014 di Bilik Gerakan jam 8. 00 pagi. 16. Guru terlibat bersedia untuk Pendaftaran Tingkatan 1 dan Program Transisi Tingkatan 1 pada 29/12/2014. 17. Kerja rumah semasa cuti sekolah – statusnya? 18. Senarai keperluan peralatan sekolah 2015

Senarai Semak Budaya Tutup Sekolah 19. Buku Jadual Kedatangan Pelajar – kemaskini semua maklumat Senarai Semak Budaya Tutup Sekolah 19. Buku Jadual Kedatangan Pelajar – kemaskini semua maklumat hingga Disember. 20. Senarai pelajar tidak menjelaskan bayaran tambahan & Derma PIBG 21. Serahan buku resit & turunkan tanda tangan 22. Serah semua bil yang ada dalam tangan untuk bayaran. (bagi pra pesanan telah diluluskan) 23. Penyerahan draf sijil berhenti sekolah. Jumlah kedatangan hingga 21/11/14 kira kedatangan penuh bagi Ting. 5 & 6 A 24. Draf ABM 2015 diserah kepada Puan Raina @ Reina Gibok (Ketua Pembantu Tadbir)

Profil Kejayaan Sekolah 2014 § Dokumentasikan kejayaan bagi setiap acara yang dipertandingkan dalam bidang Profil Kejayaan Sekolah 2014 § Dokumentasikan kejayaan bagi setiap acara yang dipertandingkan dalam bidang sukan, kokurikulum dan lain-lain mengikut peringkat. § Dokumentasikan anugerah yang diberi kepada sekolah, pelajar dan guru. § Maklumat lengkap: nama pelajar, tingkatan, acara, pencapaian, peringkat. § Sertakan gambar (jika ada). § Serah maklumat kepada SU bidang masing-masing. § Compile semua dan beri satu salinan untuk rujukan Pengetua sebelum atau pada 29/12/2014.

Profil Kejayaan Sekolah 2014 § Dokumentasikan kejayaan bagi setiap acara yang dipertandingkan dalam bidang Profil Kejayaan Sekolah 2014 § Dokumentasikan kejayaan bagi setiap acara yang dipertandingkan dalam bidang sukan, kokurikulum dan lain-lain mengikut peringkat. § Dokumentasikan anugerah yang diberi kepada sekolah, pelajar dan guru. § Maklumat lengkap: nama pelajar, tingkatan, acara, pencapaian, peringkat. § Sertakan gambar (jika ada). § Serah maklumat kepada SU bidang masing-masing. § Compile semua dan beri satu salinan untuk rujukan Pengetua sebelum atau pada 29/12/2014.

Promosi Sekolah Showcase 1. Pusat Sumber Sekolah bertanggungjawab menyediakan video korporat mempromosikan sekolah sebagai Promosi Sekolah Showcase 1. Pusat Sumber Sekolah bertanggungjawab menyediakan video korporat mempromosikan sekolah sebagai Sekolah Showcase i-THINK Negara bagi tujuan tayangan kepada pelawat sekolah. 2. Jawatankuasa Bestari dan Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi membangunkan portal sekolah www. smkkotamarudu. edu. my 3. Jawatankuasa i-THINK mencetak brosur i. THINK Sekolah 2015.

Persediaan buka sekolah sesi 2015 Persediaan buka sekolah sesi 2015

Persediaan Buka Sekolah 2015 §Penyediaan Takwim Persekolahan 2015 §Penyediaan Senarai Tugas Guru 2015 §Penyediaan Persediaan Buka Sekolah 2015 §Penyediaan Takwim Persekolahan 2015 §Penyediaan Senarai Tugas Guru 2015 §Penyediaan Perancangan Pemantauan Sekolah Awal Tahun

Pengurusan Aset Alih Kerajaan §Nombor pendaftaran semua perolehan (harta modal/inventori) hendaklah diperolehi daripada pejabat Pengurusan Aset Alih Kerajaan §Nombor pendaftaran semua perolehan (harta modal/inventori) hendaklah diperolehi daripada pejabat sekolah. §Proses melabel no. pendaftaran peralatan. Nombor hendaklah selari dengan KEW PA. §Pemeriksaan stok bagi setiap unit hendaklah dilaksanakan

Program Masa Cuti §Latihan Pasukan Olahraga Sekolah §Mencetak keputusan PT 3 §Mengedar keputusan PT Program Masa Cuti §Latihan Pasukan Olahraga Sekolah §Mencetak keputusan PT 3 §Mengedar keputusan PT 3, Psikometrik, PAJSK dan PBS Tingkatn 3, 2014. §Program Motivasi & Peningkatan Jatidiri Pelajar-pelajar Terpilih

Perancangan Tahunan 2015 Perancangan Tahunan 2015

Perancangan Tahunan 2015 • Meliputi 1. Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Individu 2. Perancangan Strategik Perancangan Tahunan 2015 • Meliputi 1. Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Individu 2. Perancangan Strategik Peningkatan Akademik – setiap guru, setiap mata pelajaran, setiap tingkatan. 3. Perancangan Tahunan bagi; - setiap mata pelajaran (Kontrak Akademik) - Kuota latihan setiap tingkatan - Setiap bidang/jawatankuasa/panitia/unit-unit 4. Anggaran Belanja Mengurus

BAHAGIAN I - Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum BAHAGIAN I - Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) Bil. Ringkasan Aktiviti / Projek (Senaraikan aktiviti / projek) Petunjuk Prestasi ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos ) 1. Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan / Harian Masa i. Rancangan Pelajaran Tahunan – 1 kali setahun ii. Rancangan Pelajaran Harian – 1 kali seminggu Kualiti Mengikut sukatan mata pelajaran yang ditetapkan 2. Melaksanakan tugas mengajar Tingkatan …. Masa 24 waktu seminggu mengikut Rancangan Pelajaran Harian Kualiti Mengikut Rancangan Pelajaran Harian yang ditetapkan

BAHAGIAN I - Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum BAHAGIAN I - Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) 3. Mengendalikan urusan panitia mata pelajaran Kuantiti 3 kali setahun 4. Mengendalikan ujian bulanan mata pelajaran Kuantiti 8 kali setahun mengikut Sukatan Pelajaran Kebangsaan 5. Mengendalikan urusan kokurikulum (sukan) Kuantiti 4 kali sebulan Kualiti Mengikut Jadual MSS Daerah / Negeri dan MSSM 6. Mengendalikan kelas tambahan dan bimbingan untuk murid yang lemah Masa 2 jam seminggu 7. Mengendalikan kelas intensif untuk persediaan peperiksaan SPM Masa 4 jam seminggu dari bulan Ogos hingga Oktober

Perancangan Strategik Peningkatan Akademik §Kandungan PSPA – isu strategik, matlamat strategik/objektif, KPI, Sasaran, Strategi Perancangan Strategik Peningkatan Akademik §Kandungan PSPA – isu strategik, matlamat strategik/objektif, KPI, Sasaran, Strategi §Bagi setiap strategi akan terdapat pelan tindakan, tanggungjawab, tarikh/tempoh, kos/sumber, outcomes/output, KPI, pelan kontigensi, catatan §Sasaran hendaklah meliputi 3 kumpulan pelajar – cemerlang, sederhana dan lemah. §Pelan tindakan merealisasikan ETR

STRATEGI PENINGKATAN B. INGGERIS SPM KUMPULAN CEMERLANG ` 1. STRATEGI Program “A Target” AKTIVITI STRATEGI PENINGKATAN B. INGGERIS SPM KUMPULAN CEMERLANG ` 1. STRATEGI Program “A Target” AKTIVITI Latihan-latihan pengkayaan akan diberi kepada pelajar-pelajar kumpulan cemerlang ini. Kelas bimbingan mingguan dan semasa cuti persekolahan mengikut tahap pencapaian. SASARAN 30 orang pelajar Cemerlang Tugasan tambahan merangkumi tugasan dalam sisipan akhbar Berita Harian dan News Straits Times. 2 Meningkatkan kualiti penulisan karangan pelajar-pelajar kumpulan cemerlang. Galakan penyertaan pertandingan menulis esei Bahasa Inggeris. Penekanan penggunaan ‘Thesaurus’ bagi menggalakkan pelajar menulis dan menggunakan perkataan-perkataan dan ayat yang berkualiti. Tugasan merangkumi soalan-soalan dari laman web, soalan tahun-tahun lalu serta soalan sekolah berasrama penuh. Latihan semasa cuti digalakkan diihantar melalui email 30 orang pelajar Cemerlang

STRATEGI PENINGKATAN B. INGGERIS SPM KUMPULAN SEDERHANA BIL. STRATEGI AKTIVITI 1 Program “Grammar Attack” STRATEGI PENINGKATAN B. INGGERIS SPM KUMPULAN SEDERHANA BIL. STRATEGI AKTIVITI 1 Program “Grammar Attack” Latihtubi tatabahasa untuk meminimumkan kesalahan serta mempertingkatkan keyakinan pelajar dalam membina ayat. 2. Program “Peer Guidance” Pelajar-pelajar dibahagi kepada beberapa kumpulan dibimbing oleh seorang pelajar kumpulan cemerlang. Aktiviti tertumpu kepada menjawab soalan kefahaman dan “language form and function” dengan dipantau oleh guru. 3. 4. Program kelas bimbingan SPM Program ‘English Camp’ Aktiviti kelas bimbingan berdasarkan bidang kelemahan pelajar melalui kajian dan pemantauan guru di dalam kelas. Ceramah teknik menjawab soalan serta motivasi. TINDAKAN 90 orang pelajar

STRATEGI PENINGKATAN B. INGGERIS SPM KUMPULAN GALUS BIL. STRATEGI AKTIVITI SASARAN 100 orang pelajar STRATEGI PENINGKATAN B. INGGERIS SPM KUMPULAN GALUS BIL. STRATEGI AKTIVITI SASARAN 100 orang pelajar 1. Program “Back to Basic” Pengenalan semula dan bimbingan asas tatabahasa serta membina ayat -ayat mudah. 2. Program “English Clinic” Pelajar-pelajar GALUS yang dikenalpasti akan dibimbing dan menjalani sesi pemulihan. 3. Program “Dictionary Friendly” Bimbingan penggunaan kamus sebagai membantu mengatasi masalah kekurangantatabahasa dan nahu. 4. Memantapkan yakin diri dan jati diri pelajar. Program kerjasama Panitia Bahasa Inggeris dan Kaunselor sekolah. Motivasi dan galakan berbentuk ganjaran. 100 orang pelajar

Perancangan Pelajaran Tahunan §Mengambil kira bilangan hari dan minggu belajar §Mengambil kira bilangan hari Perancangan Pelajaran Tahunan §Mengambil kira bilangan hari dan minggu belajar §Mengambil kira bilangan hari yang terlibat dengan aktiviti sekolah : ujian bulanan, peperiksaan, Hari Kejohanan Olahraga, Merentas Desa, Hari Anugerah Cemerlang, Kem Kokurikulum, cuti-cuti peristiwa dll. §Disediakan setelah menerima jadual waktu 2015. §Kontrak akademik hendaklah dipatuhi.

Perancangan Kuota Latihan §Disediakan bagi setiap tingkatan, setiap mata pelajaran & mengikut jenis latihan Perancangan Kuota Latihan §Disediakan bagi setiap tingkatan, setiap mata pelajaran & mengikut jenis latihan §Dicadangkan supaya buku kerja bertulis dibuat mengikut jenis latihan bagi memudahkan pemantauan kendiri dan penyemakan oleh pemantau. §Indeks hendaklah disediakan bagi setiap latihan – memudahkan guru menyemak latihan pelajar. §Bilangan dan kekerapan latihan hendaklah mencapai potensi pelajar.

Perancangan Tahunan Panitia 1. Mesyuarat panitia 2. Maklumat Guru Panitia termasuk jadual waktu 3. Perancangan Tahunan Panitia 1. Mesyuarat panitia 2. Maklumat Guru Panitia termasuk jadual waktu 3. Agihan tugas guru panitia 4. Penyediaan ABM/ABB /modul dll. 5. Inhouse/ kursus dalaman 6. Agihan pembina soalan ujian/peperiksaan dalaman dan JSU 7. Analisis dan post-mortem ujian/ peperiksaan dalaman dan peperiksaan awam

Perancangan Tahunan Panitia 8. Penyediaan Headcount 9. Analisis Item 10. Anggaran belanja mengurus 11. Perancangan Tahunan Panitia 8. Penyediaan Headcount 9. Analisis Item 10. Anggaran belanja mengurus 11. Projek inovatif/kreatif / kajian tindakan 12. Pemeriksaan stok peralatan dan inventori 13. Perancangan aktiviti persatuan/kelab akademik 14. Projek khas panitia 15. Dan lain-lain…

Perancangan Tahunan Bidang/Jawatankuasa/Unit-unit § Meliputi semua bidang - Bidang Pentadbiran - Bidang Akademik - Perancangan Tahunan Bidang/Jawatankuasa/Unit-unit § Meliputi semua bidang - Bidang Pentadbiran - Bidang Akademik - Bidang HEM - Bidang Kokurikulum - Asrama - Surau § Kenalpasti isu-isu strategik § Tentukan matlamat strategik & objektif (SKRAs) § Tentukan KPI, sasaran dan strategi § Bina Pelan Tindakan Strategik

ANGGARAN BELANJA MENGURUS 2015 §Draf ABM 2015 hendaklah disediakan bagi setiap unit sama ada ANGGARAN BELANJA MENGURUS 2015 §Draf ABM 2015 hendaklah disediakan bagi setiap unit sama ada pemegang vot atau tidak. §Bagi yang ada vot, dapatkan maklumat baki 2014 dan anggaran pendapatan 2015 (PCG). §Buat perancangan ‘belanja berhemah’. §Serah draf kepada Puan Raina @ Reina Gibok (KPT)

Cadangan Perhimpunan Sekolah 2015 §Minggu 1 – Perhimpunan rasmi – ucapan Pengetua §Minggu 2 Cadangan Perhimpunan Sekolah 2015 §Minggu 1 – Perhimpunan rasmi – ucapan Pengetua §Minggu 2 – Perhimpunan rasmi – pengisian: Program Nilam §Minggu 3 – Perhimpunan Kokurikulum dilaksana pada hari Rabu - semua memakai uniform. Penyampaian Hadiah-hadiah. Ucapan VIP yang ditentukan. §Minggu 4 – Perhimpunan untuk aktiviti kecergasan – senamrobik/poco-poco dll.

Tajuk bengkel School Key Result Areas (SKRA) 1. PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL 2. Tajuk bengkel School Key Result Areas (SKRA) 1. PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL 2. PENGURUSAN KURIKULUM 3. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 4. PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR 5. PENGURUSAN KOKURIKULUM 6. PENGURUSAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 7. PENGURUSAN KEWANGAN

“Kejayaan Pasti Tercapai” “Kejayaan Pasti Tercapai”

Mahu maklumat ini, sila dapatkan dari blog PK Pentadbiran di www. dwishwell. wordpress. com Mahu maklumat ini, sila dapatkan dari blog PK Pentadbiran di www. dwishwell. wordpress. com Sekian, terima kasih.