Скачать презентацию PCR анализ за контрол на храни и идентификация Скачать презентацию PCR анализ за контрол на храни и идентификация

0a71c684031eeb3cae640b0cf1baf9e1.ppt

  • Количество слайдов: 11

PCR анализ за контрол на храни и идентификация Д-р Мая Кичева PCR анализ за контрол на храни и идентификация Д-р Мая Кичева

PCR техники за контрол на храни и идентификация Научни разработки Селекионни програми Устойчивост към PCR техники за контрол на храни и идентификация Научни разработки Селекионни програми Устойчивост към вирусни и други инфекции Биологично разнообразие Диагностика Инфекциозни болести Генетично-обусловени болести Тъканна съвместимост Контрол Видова идентификация ГМО Контрол върху инфекциозни болести Подбор на посадъчен материал

PCR техники за контрол на храни и идентификация PCR анализ Количествен PCR (real-time PCR) PCR техники за контрол на храни и идентификация PCR анализ Количествен PCR (real-time PCR) ДНК секвениране Фрагментен анализ Висока специфичност Голяма чувствителност Голяма информативна с-ст на резултата Бързина и надеждност Автоматизация на процеса Широка област на приложение

PCR анализ специфична амплификация на определен участък от ген/геном детекция последващи манипулации основа на PCR анализ специфична амплификация на определен участък от ген/геном детекция последващи манипулации основа на молекул. методи

Количествен Taq. Man PCR анализ детекция генотипиране/субтипиране генна експресия точкови мутации полиморфизми SNP ГМО Количествен Taq. Man PCR анализ детекция генотипиране/субтипиране генна експресия точкови мутации полиморфизми SNP ГМО количествен PCR

Генно-модифицирани организми 35 S Ca. MV “Functional gene” и/или NOS Какво е съдържанието на Генно-модифицирани организми 35 S Ca. MV “Functional gene” и/или NOS Какво е съдържанието на царевица? Каква част от него е ГМ-царевица?

Контрол на инфекциозни агенти Вирусни инфекции Бактериални инфекции Паразити Salmonella E. Coli MBT Pseudomonas Контрол на инфекциозни агенти Вирусни инфекции Бактериални инфекции Паразити Salmonella E. Coli MBT Pseudomonas Legionella Candida Lysteria Chlamydia Brucella Aspergilus Toxoplasma

Идентификация: Секвениране и AFLP Идентификация: Секвениране и AFLP

В България СРИОКОЗ – София СЖС България – Варна НВМС – София АБИ – В България СРИОКОЗ – София СЖС България – Варна НВМС – София АБИ – София НЦЗПБ – София

Практика • диагностика инфекциозни болести • диагностика генетично-обусловени болести • предразположение към заболяване • Практика • диагностика инфекциозни болести • диагностика генетично-обусловени болести • предразположение към заболяване • ранна диагностика на туморни заболявания • индивидуална терапия / ефективност • странични ефекти • контрол на хранителни продукти /ГМО, патогени/ • състав на хранителни продукти /растителни, животински, обработени/ • контрол на земеделска продукция / вкл. митнически цели/ • екологичен контрол /патогени в почва и вода/

PCR техники за контрол на храни и идентификация ДНК бази данни Bio. Net Валидирани PCR техники за контрол на храни и идентификация ДНК бази данни Bio. Net Валидирани протоколи Експертна консултация