ПАТАНАТОМИЯ ОСПЭ 2016 -2017 ж Құрастырған Жапбар А

Скачать презентацию ПАТАНАТОМИЯ ОСПЭ 2016 -2017 ж Құрастырған Жапбар А Скачать презентацию ПАТАНАТОМИЯ ОСПЭ 2016 -2017 ж Құрастырған Жапбар А

patanatomiya_ospe.pptx

 • Размер: 2.0 Мб
 • Автор: Абылай Асылхан
 • Количество слайдов: 22

Описание презентации ПАТАНАТОМИЯ ОСПЭ 2016 -2017 ж Құрастырған Жапбар А по слайдам

ПАТАНАТОМИЯ ОСПЭ 2016 -2017 ж Құрастырған Жапбар А Тобы: МПД-202 -Б ПАТАНАТОМИЯ ОСПЭ 2016 -2017 ж Құрастырған Жапбар А Тобы: МПД-202 -Б

Микропрепараттар Микропрепараттар

№ 1 Жауабы: 1 - адам– қ Бауыр микропрепараты. Бауыр б лікшесіні шетіндегі гепатоциттерді № 1 Жауабы: 1 — адам– қ Бауыр микропрепараты. Бауыр б лікшесіні шетіндегі гепатоциттерді цитоплазмасында майда ө ң ң ж не ірі май тамшылары аны талады. Майлар жасуша ядросын ә қ жасуша цитоплазмасыны шетіне ы ыстыр ан. ң ғ ғ 2 — адам қ – Бауырды майда ж не ірі тамшылы майлы ң ә дистрофиясы. Бояуы гематоксилин – эозин.

№ 2 Жауабы: 1 - адам–қ рт т різді сіндіні микропрепараты. Ішекті Құ ә ө ң№ 2 Жауабы: 1 — адам–қ рт т різді сіндіні микропрепараты. Ішекті Құ ә ө ң ң барлы абаты ісінген, полиморфты ядролы, лейкоциттермен қ қ инфильтрациялан ан. Сілемейлі абатында некроз, антамырлары ғ қ қ ан а тол ан. қ ғ ғ 2 — адам қ – Флегмоналы аппендицит. Бояуы гемотоксилин – эозин. қ

 № 4 Жауабы: 1 - адам– – қ Жасуша инфильтрациясы мен ісінуді н тижесінде ң № 4 Жауабы: 1 — адам– – қ Жасуша инфильтрациясы мен ісінуді н тижесінде ң ә бронхтармен бронхиолаларды абыр алары алы да ан, сілемейлі абаты ң қ ғ қ ң ғ қ ісінген, тола анды. қ 2 — адам – қ бронхопневмония. Бояуы гематоксилин – эозин.

№ 5 Жауабы: 1 - адам– қ Б йрек микропрепараты. Нефронны ү ң проксималды ж№ 5 Жауабы: 1 — адам– қ Б йрек микропрепараты. Нефронны ү ң проксималды ж не дисталды б ліктеріні зекшелер эпителиінде ядросы ә ө ң ө жо. (кариолизис). Жасушаларды цитоплазмасы гомогенді, эозинофилді қ ң (коагуляция). Кейбір жасуша цитоплазмасы т йіршікті к рінеді, ү ө иректелген, зекшелерді базалды мембранасы б зыл ан (тубулорексис), ө ң ұ ғ шума капиллярларында ан азай ан, милы абатыны антамырлары қ қ ғ қ қ ң қ ан а тол ан. қ ғ ғ 2 — адам қ – Б йректі ирек зекшелері эпителиіні некрозы. Бояуы ү ң ө ң гематоксилин – эозин.

№ 6 Жауабы: 1 - адам– қ кардиомиоцитте атрофиялан ан, лшемдері бойынша ғ ө№ 6 Жауабы: 1 — адам– қ кардиомиоцитте атрофиялан ан, лшемдері бойынша ғ ө кішірейген, ж ар ан, оларды араларында май жасушаларыны скені бай алады. ұқ ғ ң ң ө қ 2 — адам – қ ж ректі май басу. Бояуы гематоксилин -эозин. ү

№ 7 Жауабы: 1 - адам– қ к ру ала ында лкен некроз оша тары№ 7 Жауабы: 1 — адам– қ к ру ала ында лкен некроз оша тары ө ң ү қ аны талады бауыр к рінісі аны талмайды. Са тал ан қ ө қ қ ғ гепатоциттерді бірен сараны талады. ң қ 2 — адам – қ бауырды субмассивті некрозы. Бояуы ң гематоксилин – эозин.

 № 8 Жауабы: 1 - адам – қ Б йрек микропрепараты. Б йрек шума № 8 Жауабы: 1 — адам – қ Б йрек микропрепараты. Б йрек шума тарыны мезангийінде, ү ү қ ң капиллярларында, артериоларды базалды мембранасыны астында, зекшелерді базалды ң ң ө ң мембранасын байлап ашы – ызыл т сті н руыз массаларыны ш гінділері аны талады. қ қ ү ә ң ө қ 2 — адам қ – Б йрек амилоидозы. Бояуы конго – ызыл. ү қ

 № 9 Жауабы: 1 -қадам – Өкпе препараты. Альвеоларларда, бронхтар саңылауларында, альвеолалар аралығындағы № 9 Жауабы: 1 -қадам – Өкпе препараты. Альвеоларларда, бронхтар саңылауларында, альвеолалар аралығындағы қалқалық және бронх айналасындағы дәнекер тінде гемосидерин пигменті бар сидерофагтар мен сидеробласттар жиналған. 2 -қадам – Өкпенің сұр –қоңыр индурациясы (өкпе гемосидерозы). Перлс бояуы.

№ 10 Жауабы: 1 - адам– қ б йек шума тары ке ейген, ү қ№ 10 Жауабы: 1 — адам– қ б йек шума тары ке ейген, ү қ ң оларды эпителйі жалпай ан, уысы ке ейген. Шума ты ң ғ қ ң уысында ыз ылт н руызды гомогенді масса аны талады. қ қ ғ ә қ Стромасында лейкоцитарлы инфильтрация. 2 — адам – қ созылмалы интерстициалды ірі ді пиелонефрит ң ( ал анша безі т різді б йрек). Бояуы гематоксилин – эозин. қ қ ә ү

Макропрепараттар Макропрепараттар

№ 1 Жауабы: 1 - адам– қ й ы безіні б лігі, к лемі ұ қ№ 1 Жауабы: 1 — адам– қ й ы безіні б лігі, к лемі ұ қ ң ө ө кішірейген, безді паренхимасында май тініні ң ң скені бай алады, б лікті рылымы б зыл ан. ө құ ұ ғ 2 — адам – қ й ы безіні атрфиясыұ қ ң

№ 2 Жауабы: 1 - адам– қ б йректі ү ң макропрепараты, а заны№ 2 Жауабы: 1 — адам– қ б йректі ү ң макропрепараты, а заны к лемі ай ын ғ ң ө қ кішірейген, беткейі ірі кедір б дыр, а за ішіне ұ ғ тартыл ан тырты тар есебінен ғ қ 2 — адам – қ б ріске б йрекү ү

№ 3 Жауабы: 1 - адам– қ ісік беткейіні кесіндісінде ң ызыл т сті, № 3 Жауабы: 1 — адам– қ ісік беткейіні кесіндісінде ң ызыл т сті, ан йылу айма тарымен. Б йрек сті қ ү қ құ қ ү ү безіні беткейінде аз м лшерде са тал ан ыртысты ң ө қ ғ қ абатыны са тал аны талады. қ ң қ ғ қ 2 — адам – қ феохромоцитома

№ 4 Жауабы: 1 - адам– қ ж рек шемдері л ай ан, ү ө№ 4 Жауабы: 1 — адам– қ ж рек шемдері л ай ан, ү ө ұ ғ ғ сол арыншаны алдын ы абыр асыны жазы ты қ ң ғ қ ғ ң қ қ кесіндісінде шекарасы ай ын емес а шыл -с р т сті қ қ ұ ү айма тар аны талады. қ қ 2 — адам – қ миокард инфаркты

№ 5 Жауабы: 1 - адам– қ т тікті с йекті б лігі, с йек№ 5 Жауабы: 1 — адам– қ т тікті с йекті б лігі, с йек ү ү ң ө ү кемігі ашы — ызыл т сті, н рлі жылтыр. С йек қ қ ү ә ү кемігі сары т стен ызыл а метаплазиялан ан ү қ ғ ғ. 2 — адам – қ анемия кезіндегі с йек кемігіү

№ 6 Жауабы: 1 - адам– қ ж рек макропрепараты, консистенциясы ты ыз, сол жа № 6 Жауабы: 1 — адам– қ ж рек макропрепараты, консистенциясы ты ыз, сол жа арынша абыр асыны ү ғ қ қ қ ғ ң алы ды ы 2, 3 см, емізікше б лшы еттері алы да ан, кесіндіде миокард о ыр ай т сті. қ ң ғ ұ қ қ ң ғ қ ң қ ү 2 — адам – қ сол жа арыншаны гипертрофиясық қ ң

№ 7 Жауабы: 1 - адам– қ су астында к кірек уысы ө қ ашылды; осы№ 7 Жауабы: 1 — адам– қ су астында к кірек уысы ө қ ашылды; осы кезде ауа к піршіктеріні шы уы ө ң ғ плевра уысында ауаны болуын д лелдейді қ ң ә. 2 — адам – қ жо ары ысымды пневмотораксғ қ

№ 8 Жауабы: 1 - адам– қ бауыр б лігіні ө ң макропрепараты, капсуласы тегіс,№ 8 Жауабы: 1 — адам– қ бауыр б лігіні ө ң макропрепараты, капсуласы тегіс, жылтыр, консистенциясы болбыр, кесіп к ргенде сары т сті. ө ү 2 — адам – қ бауырды майлы дитрофиясы. ң

№ 9 Жауабы: 1 - адам– қ кпе б лігіні макропрепараты, ө ө ң плеврасы№ 9 Жауабы: 1 — адам– қ кпе б лігіні макропрепараты, ө ө ң плеврасы б лын ыр. кесіндіде екі то ызыл т сті ісіктік су ұ ғ қ қ ү ө оша ы аны талады, к лемдік рылымдарды тіні, а шыл с р ғ қ ө құ ң қ ұ т сті некроздал ан, 5, 0 х 4, 0 см ж не 5, 5 х5, 0 см. т йінді ү ғ ә ү т рінде. ү 2 — адам – қ кпе обыры (т йінді т рі)ө ү ү

№ 10 Жауабы: 1 - адам– қ олды шінші сауса ы, к лемі ай ын№ 10 Жауабы: 1 — адам– қ олды шінші сауса ы, к лемі ай ын қ ң ү ғ ө қ л ай ан, сауса ты терісімен тырна ты орны то — ош ыл ұ ғ ғ қ ң қ қ қ т сті ү 2 — адам – шінші сауса ты қ ү қ ң ишемиясы