Скачать презентацию PARTNEŘI PROJEKTU ING SLADKÝ PAVEL RENTEL PŘEDSTAVUJÍ Скачать презентацию PARTNEŘI PROJEKTU ING SLADKÝ PAVEL RENTEL PŘEDSTAVUJÍ

a70d551cf5b2f8513b38bae3122d774e.ppt

  • Количество слайдов: 9

PARTNEŘI PROJEKTU ING. SLADKÝ PAVEL + RENTEL PŘEDSTAVUJÍ E-LEARNINGOVÝ SYSTÉM JAKO POMŮCKU PRO ZAVÁDĚNÍ PARTNEŘI PROJEKTU ING. SLADKÝ PAVEL + RENTEL PŘEDSTAVUJÍ E-LEARNINGOVÝ SYSTÉM JAKO POMŮCKU PRO ZAVÁDĚNÍ “KVALITNÍHO MANAGEMENTU VE VZDĚLÁVÁNÍ”

ING. PAVEL SLADKÝ Podpora zavádění „systémů“ na míru Pozitivní auditování procesů s přidanou hodnotou, ING. PAVEL SLADKÝ Podpora zavádění „systémů“ na míru Pozitivní auditování procesů s přidanou hodnotou, certifikační audity vzdělávacích zařízení Zprostředkování potřebných souvisejících znalostí

RENTEL a. s. - představení Obsah vzdělávání Technologie (LMS) RENTEL a. s. Služby – RENTEL a. s. - představení Obsah vzdělávání Technologie (LMS) RENTEL a. s. Služby – (hostování LMS, provoz PORTÁLŮ, vývoj kurzů, implementace administrace LMS, tutoring, …)

RENTEL a. s. - GARANCE • • Akreditace: MVČR MPSV MŠMT Profesní odborová unie RENTEL a. s. - GARANCE • • Akreditace: MVČR MPSV MŠMT Profesní odborová unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska Certifikace: • ČSN EN ISO 9001: 2001 • ČSN ISO/IEC 27001: 2006

LMS EDEN LMS EDEN

E-LEARNING – PŘÍNOS z pohledu studujícího Sami si určují kdy a kde se vzdělávají E-LEARNING – PŘÍNOS z pohledu studujícího Sami si určují kdy a kde se vzdělávají Sami si určují studijní tempo Možnost přizpůsobovat hloubku studia jednotlivých oblastí svým stávajícím znalostem Možnost vracet se v průběhu studia k již absolvovaným tématům Možnost pomocí autotestů zjistit úroveň naučeného s důrazem na závěrečný test/úkol z pohledu organizace Zkrácení nepřítomnosti pracovníků na pracovišti Zjednodušení a zefektivnění řízení vzdělávání Možnost realizace i ve vícesměnném provozu Možnost cíleného zaškolení nových pracovníků Vytváření specifických vnitropodnikových kurzů Rychlá a snadná aktualizace těchto kurzů Snížení cestovních a dalších nepřímých nákladů

E-LEARNING V RÁMCI PROJEKTU Možnosti Výuka a sdílení zainteresovaných partnerů v rámci přípravy projektu, E-LEARNING V RÁMCI PROJEKTU Možnosti Výuka a sdílení zainteresovaných partnerů v rámci přípravy projektu, jeho realizace a udržování Vytváření vzdělávacích programů v jednotlivých školách Sdílení dovedností mezi partnery v rámci projektu Průběžné udržování získaných znalostí a dovedností

KONTAKTY V OTÁZKÁCH ZAVÁDĚNÍ, ŠKOLENÍ A AUDITOVÁNÍ SYSTÉMŮ KVALITY Ing. Pavel Sladký Tel. : KONTAKTY V OTÁZKÁCH ZAVÁDĚNÍ, ŠKOLENÍ A AUDITOVÁNÍ SYSTÉMŮ KVALITY Ing. Pavel Sladký Tel. : E-mail: Skype: 602 187 034 [email protected] cz pavelsladky 2007 V OTÁZKÁCH E-LEARNINGU, TVORBY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ A JEJICH REALIZACE Luboš Prchal Tel: 777 702 906 E-mail: [email protected] cz Skype: lprchal

Dotazy? Dotazy?