Скачать презентацию Panduan Pendaftaran Pelajar Baru Sistem SPMP Disediakan oleh Скачать презентацию Panduan Pendaftaran Pelajar Baru Sistem SPMP Disediakan oleh

905e9c7864c29e74f0279ebbf71b413d.ppt

  • Количество слайдов: 27

Panduan Pendaftaran Pelajar Baru Sistem SPMP Disediakan oleh : Azmi Bin Juadi @ Rosbi Panduan Pendaftaran Pelajar Baru Sistem SPMP Disediakan oleh : Azmi Bin Juadi @ Rosbi Contact no : 019 9179952

Perkara yang perlu dikalukan sebelum pendaftaran pelajar baru online dibuka 1. Kemaskini table-table sokongan Perkara yang perlu dikalukan sebelum pendaftaran pelajar baru online dibuka 1. Kemaskini table-table sokongan 2. Buat banner di laman web Politeknik berkaitan 3. Download data pembayaran melalui web Bank Islam Malaysia setiap hari 4. Semak data pendaftaran semasa proses pendaftaran berjalan.

Kemaskini Table-Table Sokongan 1. Kemaskini “tblparsettingdftr” 1. 2. Login ke i. Help Pilih Admin Kemaskini Table-Table Sokongan 1. Kemaskini “tblparsettingdftr” 1. 2. Login ke i. Help Pilih Admin i. Help > Setting Table database > table untuk online Pelajar Baru

Kemaskini Table-Table Sokongan Sesi ambilan 1 – Sesi Jun 2 - Sesi Disember Tahun Kemaskini Table-Table Sokongan Sesi ambilan 1 – Sesi Jun 2 - Sesi Disember Tahun ambilan - 2012 Tidak perlu diubah Kod Politeknik 01 – PUO 02 - SAS 03 – MAS 04 – PKB Dan seterusnyalah

Kemaskini Table-Table Sokongan 1. Kemaskini “tblnopend” 1. 2. Login ke i. Help Pilih Admin Kemaskini Table-Table Sokongan 1. Kemaskini “tblnopend” 1. 2. Login ke i. Help Pilih Admin i. Help > update table sokongan > table menjana no pendaftaran Penting Pastikan kesemua kod program yang ditawarkan di politeknik berkenaan telah di daftarkan disini. Jika tiada no pendaftaran pelajar tidak dapan dijana oleh sistem. Untuk daftar kod baru klik butang “Tambah Rekod Baru” dan klik butang “Riset Semua” untuk persedian pendaftaran pelajar baru.

Kemaskini Table-Table Sokongan 1. Kemaskini “atblyuran” 1. 2. Login ke i. Help Pilih Admin Kemaskini Table-Table Sokongan 1. Kemaskini “atblyuran” 1. 2. Login ke i. Help Pilih Admin i. Help > update table sokongan > table bayaran yuran dan pendaftaran Penting Pastikan kesemua kod awalan program yang ditawarkan di politeknik berkenaan telah di daftarkan disini. Jika tiada pelajar tidak akan tahu untuk membuat pembayaran. Untuk daftar kod baru klik butang “Tambah Rekod Baru”.

Kemaskini Table-Table Sokongan 1. Kemaskini “tblkursusjabatan” 1. 2. Login ke i. Help Pilih Admin Kemaskini Table-Table Sokongan 1. Kemaskini “tblkursusjabatan” 1. 2. Login ke i. Help Pilih Admin i. Help > update table sokongan > table menjana program dan kelas Penting Pastikan kesemua kod program yang ditawarkan di politeknik berkenaan telah di daftarkan disini. Jika tiada sistem tidak dapat menjana kelas dan sesi tamat pelajar. Untuk daftar kod baru klik butang “Tambah Rekod Baru”.

Kemaskini Table-Table Sokongan Bilangan Kelas 1 – Satu kelas 2 - Dua kelas Bilangan Kemaskini Table-Table Sokongan Bilangan Kelas 1 – Satu kelas 2 - Dua kelas Bilangan Semester Pengajian D– 6 Q- 4 R– 5 T– 6 Dan seterusnyalah Penempatan tahap D– 1 Q- 3 R– 2 T– 1 Dan seterusnyalah Nama Kelas • Untuk Diploma lepasan SPM Jika ada 3 kelas masukan ABC sahaja (tanpa coma atau space bar) • Untuk diploma topping up boleh guna nama kelas yang sedia ada contohnya, kelas DKA 3 sedia ada tiga kelas iaitu A, B dan C. Bilangan kelas masukan 3 dan nama kelas ABC juga. • Klik “tambah Rekod Baru” untuk mendaftarkan kod program yang tiada

Kemaskini Table-Table Sokongan 1. Kemaskini “atbllapordiri” 1. 2. Login ke i. Help Pilih Admin Kemaskini Table-Table Sokongan 1. Kemaskini “atbllapordiri” 1. 2. Login ke i. Help Pilih Admin i. Help > update table sokongan > tarikh dan masa lapordiri Penting Pastikan kesemua kod awalan program yang ditawarkan di politeknik berkenaan telah di daftarkan disini. Jika tiada masa dan tarikh untuk pelajar hadir ke Politeknik tiada. Untuk daftar kod baru klik butang “Tambah Rekod Baru”.

Kemaskini Table-Table Sokongan 1. Kemaskini “tbljabatan” 1. 2. Login ke i. Help Pilih Admin Kemaskini Table-Table Sokongan 1. Kemaskini “tbljabatan” 1. 2. Login ke i. Help Pilih Admin i. Help > update table sokongan > table jabatan Kod Jabatan JKA – Awam JKE - Elektrik JKM – Mekanikal JP – Perdagangan JPH – Hotel dan katering JRKV – Rekabentuk JTMK – Teknologi Maklumat MRO – Penyenggaraan Pesawat JKP – Perkapalan JAB – Agro teknologi Penting Pastikan kesemua kod jabatan di politeknik berkenaan telah di daftarkan disini. Jika tiada pelajar tidak dapat didaftarkan di jabatan yang berkenaan. Untuk daftar kod baru klik butang “Tambah Rekod Baru”.

Kemaskini Table-Table Sokongan 1. Kemaskini “tblbarangkoperasi” 1. 2. Login ke i. Help Pilih Admin Kemaskini Table-Table Sokongan 1. Kemaskini “tblbarangkoperasi” 1. 2. Login ke i. Help Pilih Admin i. Help > update table sokongan > table barang koperasi Penting Maklumat ini akan di cetak oleh calon melalui slip pengasahan pendaftaran online. Untuk daftar kod baru klik butang “Tambah Rekod Baru”.

Paparan Web Pendaftaran Online Ralat Maklumat calon tiada dalam data penawaran Bahagian Ambilan Pelajar Paparan Web Pendaftaran Online Ralat Maklumat calon tiada dalam data penawaran Bahagian Ambilan Pelajar JPPoli

Paparan Web Pendaftaran Online Ralat Calon masih belum ditawarkan tempat. Paparan Web Pendaftaran Online Ralat Calon masih belum ditawarkan tempat.

Paparan Web Pendaftaran Online Ralat Calon ditawarkan di Politeknik lain. Paparan Web Pendaftaran Online Ralat Calon ditawarkan di Politeknik lain.

Paparan Web Pendaftaran Online Ralat Calon tidak ditawar untuk sesi semasa. Paparan Web Pendaftaran Online Ralat Calon tidak ditawar untuk sesi semasa.

Paparan Web Pendaftaran Online Ralat Calon masih belum menghantar borang jawapan tawaran (BJT) atau Paparan Web Pendaftaran Online Ralat Calon masih belum menghantar borang jawapan tawaran (BJT) atau BJT masih belum diproses HEP perlu menanda jawapan penerimaan di login KJHEP di web www. politeknik. edu. my.

Paparan Web Pendaftaran Online Ralat Dokumen BJT calon ada percanggahan maklumat. Paparan Web Pendaftaran Online Ralat Dokumen BJT calon ada percanggahan maklumat.

Paparan Web Pendaftaran Online Apabila calon telah melepasi semua tapisan, panduan untuk langkah seterusnya Paparan Web Pendaftaran Online Apabila calon telah melepasi semua tapisan, panduan untuk langkah seterusnya dipaparkan.

Paparan Web Pendaftaran Online Contoh panduan umum yang boleh di muat turun oleh calon Paparan Web Pendaftaran Online Contoh panduan umum yang boleh di muat turun oleh calon dalam bentuk adobe reader. Contoh lengkap boleh minta bantuan PTM politeknik masing-masing untuk diambil dari dalam server aplikasi dibawah folder “uspmp 2 >> filedownload >> maklumat. AM. pdf”

Paparan Web Pendaftaran Online Paparan maklumat bayaran kepada calon. Paparan Web Pendaftaran Online Paparan maklumat bayaran kepada calon.

Paparan Web Pendaftaran Online Status bayaran ke akaun Politeknik boleh disemak oleh calon. Paparan Web Pendaftaran Online Status bayaran ke akaun Politeknik boleh disemak oleh calon.

Paparan Web Pendaftaran Online Setelah data bayaran dimasukan ke pengkalan data Politeknik Paparan Web Pendaftaran Online Setelah data bayaran dimasukan ke pengkalan data Politeknik

Paparan Web Pendaftaran Online Setelah pembayaran diterima langkah 4 (Butang “Teruskan untuk pendaftaran”) akan Paparan Web Pendaftaran Online Setelah pembayaran diterima langkah 4 (Butang “Teruskan untuk pendaftaran”) akan dipaparkan.

Paparan Web Pendaftaran Online Proses pendaftaran calon berjaya dan seterusnya calon dikehendaki mencetak slip Paparan Web Pendaftaran Online Proses pendaftaran calon berjaya dan seterusnya calon dikehendaki mencetak slip pengesahan pendaftaran online untuk dibawa pada hari melapordiri. .

Paparan Web Pendaftaran Online Contoh slip pengesahan pendaftaran yang perlu dibawa pelajar semasa hari Paparan Web Pendaftaran Online Contoh slip pengesahan pendaftaran yang perlu dibawa pelajar semasa hari pendaftaran.

Sekian sekadar perkongsian ilmu dari saya. Disediakan oleh : Azmi Bin Juadi @ Rosbi Sekian sekadar perkongsian ilmu dari saya. Disediakan oleh : Azmi Bin Juadi @ Rosbi Contact no : 019 9179952