Скачать презентацию Палеозойска эра Складаэться з Кембрійського періоду Скачать презентацию Палеозойска эра Складаэться з Кембрійського періоду

Paleozoy.ppt

  • Количество слайдов: 18

Палеозойска эра Складаэться з: • Кембрійського періоду • Ордовійського періоду • Силурійського періоду • Палеозойска эра Складаэться з: • Кембрійського періоду • Ордовійського періоду • Силурійського періоду • Девонського періоду • Камяно-вугільного періоду • Пермського періоду 1

Кембрійский період 570 – 490 млн. років назад. Більшість докембрійських і раннекембрійскіх тварин були Кембрійский період 570 – 490 млн. років назад. Більшість докембрійських і раннекембрійскіх тварин були м'якотілими. Швидке поховання у середовищі бідному киснем м'які тканини можуть закам'яніти. Швидкий розвиток багатоклітинних організмів не менше 100 класів У сланцях _скелястих гір в Англії знайдені скам'янілості найрізноманітніших м'якотілих істот, які мешкали на мулистих мілинах. "Кембрійський вибух» : швидке збільшення різноманітності видів разом з вимираннями випадкового характеру. 2

 • Перші тварини з мінеральним скелетом томмотіанська фауна. • Крихітні конуси, округлі капелюшки, • Перші тварини з мінеральним скелетом томмотіанська фауна. • Крихітні конуси, округлі капелюшки, кільця і спіральки раковин з'являються раптово, досягають великої різноманітності і з часом 3 зникають.

 • Потім з'являються більшість безхребетних організмів, в тому числі, губки і трилобіти. • • Потім з'являються більшість безхребетних організмів, в тому числі, губки і трилобіти. • Тріллобіти - невеликі плоскі істоти, що плазують по морському дну, плаваючі в теплих і холодних водах. • Мали твердий вапняний зовнішній скелет. • Велике видове різноманіття, до кінця кембрію масово вимирають за кілька тисяч років. • Похолодання катастрофічно для мешканців теплих вод. 4

Перші представники хребетних - риби, залишки зустрічаються в породах кінця кембрію. Мешканці дна, харчуються Перші представники хребетних - риби, залишки зустрічаються в породах кінця кембрію. Мешканці дна, харчуються шляхом фільтрації води. Не мали хапально-кусальних щелеп. Нижню частину тулуба безщелепних риб покривали ряди горбкуватих кісткових пластинок, а голову захищав важкий щит (можливо, він рятував від нападу гігантських морських скорпіонів). 5

 • Серед рослин панували різні водорості. • На суші, крім одноклітинних організмів, з'являються • Серед рослин панували різні водорості. • На суші, крім одноклітинних організмів, з'являються перші наземні багатоклітинні рослини. • Заселення суші зажадало диференціації тіла рослини на стебло, корінь, листя. 6

Ордовікський період • 490 -435 млн. років тому. • На початку ордовикского періоду більша Ордовікський період • 490 -435 млн. років тому. • На початку ордовикского періоду більша частина південної півкулі була як і раніше зайнята великим материком Гондваною, в той час як інші великі масиви суші зосередилися ближче до екватора. • Європу і Північну Америку _Лаврентію) відсунуло далі один від одного, розширюється океан Япетус. 7

Начало ордовикского периода совпало с очередным повышением уровня моря, вызванным таянием древних кембрийских ледниковых Начало ордовикского периода совпало с очередным повышением уровня моря, вызванным таянием древних кембрийских ледниковых покровов. В тропических и субтропических широтах, животный мир мелководья и прибрежных рифов, обосновавшийся вдоль кромки материков, 8 бурно развивался и процветал.

 • У ордовике продовжилося розвиток наземної флори, з'явилися перші плауновидні і хвощевидні. • • У ордовике продовжилося розвиток наземної флори, з'явилися перші плауновидні і хвощевидні. • Розмножувалися за допомогою спор для відтворення потрібна волога. Заселили прибережні місцевості, болота • Життя на суші вимагало зміцнення структур - товсті стебла. Розвиток системи транспортування води. 9

Силурійский період • 435 - 400 млн. років тому. • Вміст кисню досягає 10% Силурійский період • 435 - 400 млн. років тому. • Вміст кисню досягає 10% від сучасного, утворюється озоновий екран. • На рубежі ордовикского і силурійського періодів наступила нова епоха заледеніння. Коли льоди нарешті станули, рівень Світового океану підвищився, і море затопило обширні області суші, в результаті чого клімат пом'якшав. • Згодом море знову відступило через 10 переміщення плит земної кори.

 • У примітивних риб з'явилися парні плавці. • До кінця періоду в прісноводних • У примітивних риб з'явилися парні плавці. • До кінця періоду в прісноводних та морських басейнах з'явилися риби з лускою і численними гострими спинними плавнікамі. хижаки мали щелепи. 11

Утворення щелеп з хрящових зябрових прошарків Щелепи риб розвинулися з хрящових зябрових прошарків, які Утворення щелеп з хрящових зябрових прошарків Щелепи риб розвинулися з хрящових зябрових прошарків, які були в головах безщелепних риб. Зуби - видозмінилися з луски. 12

Девонський період • 400 -345 млн. років тому. • Клімат різко континентальний , посушливий Девонський період • 400 -345 млн. років тому. • Клімат різко континентальний , посушливий , з різкими коливаннями температури протягом доби і за сезонами , з'явилися арідні зони. • Розквіт щелепних риб протягом девону , головні ланки в харчових ланцюжках. Одна з риб досягала 10 м. • З'явилися перші амфібії - нащадки риб , в т. ч. Двоякодихаючих : отримують кисень з води за допомогою зябер і заковтують в примітивні легені. • Перехід до амфібій тривав 15 млн. років. Потрібно було уникнути висихання , пересуватися на ногах , скелет більш міцний , розвиток дихальної системи. • Стегоцефали стали предками різноманітних хребетних , пізніше населили сушу. 13 • Були й хижаки і травоїдні.

 • Перші, дихаючі повітрям тварини - це членистоногі. • З'явилися безкрилі комахи, їх • Перші, дихаючі повітрям тварини - це членистоногі. • З'явилися безкрилі комахи, їх еволюція тісно переплелася з еволюцією рослин і тварин. • Відбулося освоєння суші павуками, кліщами, скорпіонами, ракоподібними, черв'яками, комахами. • На суші в девоні з'являються перші ліси з гігантських папоротеподібних, хвощевидних і плауновидних; сформувалися мохоподібні. • Накопичення органіки в первинних грунтах привело до розвитку грибів. 14

Карбон (камяно-вугільний період) • 345 -280 млн. років тому. • Теплий і вологий клімат. Карбон (камяно-вугільний період) • 345 -280 млн. років тому. • Теплий і вологий клімат. • У морях широко поширені форамініфери, корали, молюски. • У жарких болотистих лісах виростали високостовбурні (до 40 м) і папороті. Накопичення в болотистому грунті і осадових породах органічної речовини карбонових лісів. • Розвивалися голонасінні рослини: насінні папороті, цикадові, та ін • Перехід до насіннєвого розмноження давав багато переваг _захист зародка, постачання його поживними речовинами та ін. ) 15

 • Великі зміни відбулися в світі тварин: великої різноманітності досягли земноводні (амфібії); з'явилися • Великі зміни відбулися в світі тварин: великої різноманітності досягли земноводні (амфібії); з'явилися крилаті комахи, у тому числі гігантських форм. • Проникнення організмів в атмосферу було новим кроком у розширенні меж біосфери. • Наприкінці карбону з'явилися перші плазуни. 16

Пермський період • 290 - 250 млн. років тому • Підняття суші призвело до Пермський період • 290 - 250 млн. років тому • Підняття суші призвело до розвитку посушливого клімату і похолодання. На початку періоду існувало велике континентальне заледеніння , що займало значну частину Південного материка ( Гондвани ). • У морях - вимирання трилобітів , древніх голкошкірих і головоногих. • Вологі ліси зміщуються до екватора. Більшість великих папоротеподібних поступово вимирає , їм на зміну приходять голонасінні рослини. • Великі райони суші з порівняно вологим кліматом були зайняті лісами, що складаються в основному з голонасінних , особливо хвойних рослин. 17

 • Вимирання багатьох земноводних, включаючи більшість стегоцефалів. • Стародавні плазуни (котилозаври і пермоксінодони) • Вимирання багатьох земноводних, включаючи більшість стегоцефалів. • Стародавні плазуни (котилозаври і пермоксінодони) освоюють наземне середовище. • Рептилії широко розселяються по суші завдяки механізму внутрішнього запліднення і ороговінню шкіри, тощо • Виникають звіроподібні рептилії тероморфи. 18