Скачать презентацию Охорона праці в Японії Студентки 4 курсу 44 Скачать презентацию Охорона праці в Японії Студентки 4 курсу 44

Презентация Microsoft PowerPoint.ppt

  • Количество слайдов: 17

Охорона праці в Японії Студентки 4 курсу 44 ПЕ групи Стрільчук Світлани Охорона праці в Японії Студентки 4 курсу 44 ПЕ групи Стрільчук Світлани

Історія створення системи охорони праці • Роком створення цілісної загальнодержавної системи охорони і праці Історія створення системи охорони праці • Роком створення цілісної загальнодержавної системи охорони і праці в країні можна рахувати 1972 р. , коли був прийнятий закон "Про охорону і гігієну праці". Для розвитку цього закону були видані похвали уряду; Міністерство праці розробило і направило у всі префектури і на підприємства пакет, що включає 60 нормативних документів, серед яких особливе місце займали "Правила охорони і праці". Пильну увагу надане і питанням навчання працівників.

Мета програми • розрахованої на 1993 -1998 рр. , - Мета програми • розрахованої на 1993 -1998 рр. , - "забезпечення широкомасштабного зменшення числа нещасних випадків зі смертельним закінченням, важких нещасних випадків, серйозних професійних захворювань і зниження загального числа випадків виробничого травматизму, а також забезпечення активної діяльності за підтримкою і зміцненням духовного і фізичного здоров'я робітників і створення нормальних умов праці".

На досягнення цієї мети направлені заходи: • по попередженню виробничого травматизму в будівництві і На досягнення цієї мети направлені заходи: • по попередженню виробничого травматизму в будівництві і інших галузях, де наголошується найбільше число нещасних випадків зі смертельним результатом; • по попередженню виробничого травматизму, пов'язаного з роботою устаткування, а також в результаті вибухів, пожеж і т. п. ; • по підтримці і зміцненню духовного і фізичного здоров'я працівників; • по створенню нормальних умов праці; • по попередженню виробничого травматизму на середніх і малих підприємствах.

Особлива увага надається • забезпеченню безпечної роботи з устаткуванням. Правила передбачають отримання виробником устаткування, Особлива увага надається • забезпеченню безпечної роботи з устаткуванням. Правила передбачають отримання виробником устаткування, що використовується для виконання особливо небезпечних робіт, ліцензії у начальника департаменту норм праці відповідної префектури. Виготовлене устаткування підлягає перевірці на відповідність стандартам, яка проводиться начальником департаменту норм праці префектури, або спеціалізованим агенством, або начальником місцевого відділння з нагляду за дотриманням норм праці.

 • Слід зазначити серйозне відношення японців до такої процедури, як інструктаж працівників. Цей • Слід зазначити серйозне відношення японців до такої процедури, як інструктаж працівників. Цей обов'язок покладений на працедавця. Взагалі кажучи, відповідно до національного законодавства працедавець наділений значними обов'язками у сфері охорони і праці. В цьому значенні досвід Японії представляє безперечний інтерес для України, де працедавці (в першу чергу, на підприємствах малого і середнього бізнесу) практично не несуть ніякої відповідальності за свою бездіяльність у сфері охорони праці.

В законі про охорону праці в Японії • дається чітке роз'яснення концепції запобігання нещасних В законі про охорону праці в Японії • дається чітке роз'яснення концепції запобігання нещасних випадків і детально описані заходи, які повинні здійснювати працедавці. Вони покликані запобігти небезпеці, що виходить від тих, що використовуються технікою, вибуховими, загораючимися і горючими речовинами, різними видами енергії; небезпеку, обумовлену методом ведення робіт, місцем виробництва.

 • В законі також визначена міра відповідальності фізичних і юридичних осіб, що передають • В законі також визначена міра відповідальності фізичних і юридичних осіб, що передають в лізинг техніку, устаткування, будівлі, споруди і інші об'єкти. Основний упор в японській системі охорони і праці зроблений на працедавця. В обов'язку працедавця входять вимірювання і оцінка показників виробничого середовища в закритих приміщеннях, де роботи ведуться в шкідливих умовах праці.

Працедавець • організовує медичні огляди працівників. Тим, хто зайнятий на роботах, яким супроводить ризик Працедавець • організовує медичні огляди працівників. Тим, хто зайнятий на роботах, яким супроводить ризик професійних захворювань, держава надає право пройти диспансеризацію і спостерігатися у фахівців. • зобов'язані встановлювати скорочений час роботи для осіб, зайнятих на підводних і інших роботах, зв'язаних з ризиком для здоров'я, а також не допускати до таких робіт осіб, страждаючих певними захворюваннями. • зобов'язаний постійно, на плановій основі формувати сприятливу виробничу сферу. Необхідні нормативні матеріали видаються Міністерством праці.

Керівники департаментів норм праці префектур мають право дати • вказівку працедавцю про складання плану Керівники департаментів норм праці префектур мають право дати • вказівку працедавцю про складання плану вдосконалення охорони і праці на виробництвах, де високий ризик виробничого травматизму В цьому випадку передбачається залучення консультантів з охорони і гігієни праці. Підготовлений план працедавець завчасно представляє начальнику місцевого відділення по нагляду за дотриманням норм праці або міністру праці. Японські працедавці, здійснюючі заходи по запобіганню виробничого травматизму, стимулюються державою, яка, у свою чергу здійснює найстрогіший контроль і нагляд за їх діяльністю в цій сфері.

структура системи нагляду за дотриманням норм праці включає: • що підкоряється міністру праці департамент структура системи нагляду за дотриманням норм праці включає: • що підкоряється міністру праці департамент норм праці, є в кожній префектурі департаменти норм праці і місцеві відділення по нагляду за дотриманням норм праці в найважливіших містах. Основна категорія осіб, що проводять нагляд, - державні фахівці з техніки безпеки на виробництві і з гігієни праці, інспектори по нормах праці, що призначаються Міністерством праці, департаментами норм праці префектур, місцевими відділеннями по нагляду за дотриманням норм праці. Ці державні службовці наділені широкими правами і повноваженнями. Так, в їх веденні знаходяться питання, пов'язані з видачею дозволів на виробництво певної техніки, токсичних речовин; розглядом представлених планів будівельних робіт; вивченням причин нещасних випадків на виробництві.

Оскільки виробничий травматизм найбільш поширений на малих і середніх підприємствах, Міністерство праці Японії серед Оскільки виробничий травматизм найбільш поширений на малих і середніх підприємствах, Міністерство праці Японії серед найважливіших заходів в 1997 р. планувало: • розглянути систему кредитування заходів щодо охорони і праці; • 1. удосконалити і розповсюдити систему допомоги в проведенні заходів щодо охорони праці на середніх і малих підприємствах; • 2. налагодити систему сумісного надання послуг в області промислової в об'єднаннях середніх і малих підприємств; • . розглянути варіанти ефективних методів зміцнення здоров'я на середніх і малих підприємствах; • . розширити інформаційне освітлення проблем охорони і праці.

Практичне застосування та організація охорони праці в Японії • Кожен нещасний випадок розглядається як Практичне застосування та організація охорони праці в Японії • Кожен нещасний випадок розглядається як невдача, незадовільне виконання своїх трудових обовязків т анедружній акт повідношенню до фірми, тому кожен керівник вважає себе відповідальним за порушення підлеглого йому працівника. В Японії не заведено, як у багатьох інших країнах, у тому числі і в нас, відносити травми на необережність чи неуважність працівника. Жодний президент японської фірми не дозволить переконувати себе в тому, що нещасний випадок знаходиться поза колом відповідальності керівника.

 • До того ж керівник підприємства, де сталося найбільше нещасних випадків зобовязаний ставити • До того ж керівник підприємства, де сталося найбільше нещасних випадків зобовязаний ставити на свій робочий стіл червоний прапорець як знак свого неуспіху. Набагато приємніше, та і для карєри корисніше, ставити зелений прапорець, який дається керівнику підприємства з найкращими показниками з техніки безпеки. Високий рівень травматизму серед підлеглих працівників для інженера є суттєвою перешкодою для його подальшого просування службовими сходинками. На нього дивляться так ніби він особисто заподіяв шкоду фірмі. Недалекоглядний керівник має значно менше шансів на підвищення, ніж той, що діє обачливо, оберігаючи підприємство від зайвого ризику.

 • В Японії на будь якому підприємстві кожен інженер зупинить відвідувача і ввічливо • В Японії на будь якому підприємстві кожен інженер зупинить відвідувача і ввічливо пояснить йому, що потрібно застібнути ремінець свого захисного шолома. Кожен майстер зробить зауваження працівникові, щоб той вийняв руки з кишень, коли йде по сходах. Ні один інженер не пройде байдуже повз працівника, який переходить через рейки всупереч правилам безпеки, не залишить без уваги будь яку недбалість з точки зору техніки безпеки. Порушення працівником правил техніки безпеки розглядається як неслухняність чи відмова від роботи.

 • Пять разів на тиждень, крім суботи і неділі, японські робітники, інженери, службовці • Пять разів на тиждень, крім суботи і неділі, японські робітники, інженери, службовці починають робочий день з фізичної зарядки та співу гімну і це нікому не здається смішним або формальним, виконуючи гімн, декламуючи заповіді, працівники забувають про свої негаразди, налаштовуються на продуктивну і безпечну працю, готують себе до неї. Цьому сприяє спокійна , невимушена атмосфера на підприємстві.

 • Отже, Японія досягла небувалих успіхів не тільки у технічному прогресі, а й • Отже, Японія досягла небувалих успіхів не тільки у технічному прогресі, а й у профілактиці виробничого травматизму. За даними Національного науково-дослідного інституту охорони праці, коефіцієнт частоти нещасних випадків зі смертельними наслідками на 1000 працюючих у Японії становить 0, 02, що значно нижче ніж у інших країнах.