Скачать презентацию OXALOR НОВА ФРЕНСКА ТЕХНОЛОГИЯ Екологичното решение Закони Скачать презентацию OXALOR НОВА ФРЕНСКА ТЕХНОЛОГИЯ Екологичното решение Закони

53ba6c50edaf9ee66545ce6d6bca450f.ppt

  • Количество слайдов: 27

OXALOR НОВА ФРЕНСКА ТЕХНОЛОГИЯ Екологичното решение OXALOR НОВА ФРЕНСКА ТЕХНОЛОГИЯ Екологичното решение

Закони, директиви Регламентация, ограничения Агроамелиоративни отпадъци Утайки от градските Пречиствателни станции Изгаряне Термолиза Компостиране Закони, директиви Регламентация, ограничения Агроамелиоративни отпадъци Утайки от градските Пречиствателни станции Изгаряне Термолиза Компостиране Метанизация Заравяне Несортирани градски отпадъци Сортиране градски отпадъци Екологични последици Предимства Инвестиционни разходи Неудобства Функционионални разходи Населението, живеещо около завода Повишаване на таксите Търсене на по-икономично, по-малко замърсяващо, с по-малък енергиен разход Решение, съобразено с концепцията за рециклиране и възобновими ресурси OXALOR

Различни технологии за обработка на отпадъците Изгаряне Коксуване Извличане на метан компостиране OXALOR Депо Различни технологии за обработка на отпадъците Изгаряне Коксуване Извличане на метан компостиране OXALOR Депо за отпадъци

Депо за отпадъци Просто решение Необходимо е голямо пространство Голяма опасност за живеещите в Депо за отпадъци Просто решение Необходимо е голямо пространство Голяма опасност за живеещите в близост хора

Създава много проблеми Видими : мухи, плъхове, птици, пластмасови торби, пластмасови отпадъци Невидими : Създава много проблеми Видими : мухи, плъхове, птици, пластмасови торби, пластмасови отпадъци Невидими : различни отровни газове, замърсяване на почвата чрез просмукани през депото замърсени води, Земята дълги години не може да се използва поради замърсяването Почви и подпочвени води

Депата представляват голяма опасност РАК : ЛЕВКЕМИЯ, ЛИМФОМИ, на черния дроб, пикочният мехур, белите Депата представляват голяма опасност РАК : ЛЕВКЕМИЯ, ЛИМФОМИ, на черния дроб, пикочният мехур, белите дробове, бъбреците, мозъка, простата, матката. Научни изследвания проведени в 590 града на Общия Пазар намиращи се в близост с депа за отпадъци Доказани малформации при новородени деца. Повишение на риска с над 25% Рискът се увеличава 4 пъти, в диаметър от 1 км около депото. Това го доказва докладът направен през 1997 г. по поръчка от ЕС. Заключение на Лондонското у-ще за хигиена (1998): « …. да живееш вблизост до депо е опасно. …. » . живеенето в близост с депа за отпадъци представлява голяма опасност

Изгарянето с кислород При температура на пламъка от 650 °C до 1200 °C. От Изгарянето с кислород При температура на пламъка от 650 °C до 1200 °C. От 1 до 4 часа времетраене на процеса Намаление обема на отпадъците до 90% Третиране от 50 000 до 700 000 т/годишно Няма складиране на отпадъци, всичко се изгаря…излиза пушек ! Завод за изгаряне

Пушек с диоксин В комина остават много токсични прахове Токсични остатъчни продукти от изгарянето Пушек с диоксин В комина остават много токсични прахове Токсични остатъчни продукти от изгарянето Много скъпо струваща първична инвестиция Голяма опасност за живеещите в околностите!

Термолиза - коксуване Принципа е отстраняване + преработване на отпадъците като производство на дървени Термолиза - коксуване Принципа е отстраняване + преработване на отпадъците като производство на дървени въглища. Загряване на 450 / 700°C при отсъствие на кислород : - няма горивни процеси - произвежда се газ - остава вид кокс с лошо качество и високо токсичен Третиране от 1 до 4 часа Редуциране на обемите до 90% Метан, Водород, Въглероден оксид, Много различни хидрокарбонатни газове Капацитет от 20 000 до 50 000 T / годишно Смляни отпадъци 150 до 300 Kg / т отпадъци « Кокс »

Коксуване На пръв поглед има много предимства : малообемен краен продукт, ниски емисиии на Коксуване На пръв поглед има много предимства : малообемен краен продукт, ниски емисиии на CO 2 в газовете липсва диоксин по-ниски разходи от инсталации за изгаряне * Необходимо е третирането на високо-токсичния кокс. * Неоходима е промивна вода от 500 литра на тон отпадъци – резултата е диоксин в промивната вода Всички заводи от този тип в Германия са затворени, поради екопроблемите които създават « кокс»

метантанк Третиране от 3 до 21 седмици Обработват се само органичните съставки след сепарация метантанк Третиране от 3 до 21 седмици Обработват се само органичните съставки след сепарация Намаляване на обема от 30 до 50 % Капацитет от 10 000 до 40 000 т/годишно Много големи инсталации – трудно управляеми Крайният продукт може да се подаде за компостиране

КОМПОСТИРАНЕ Фаза на ферментация Органични отпадъци Фаза на узряване Неузрял компост 70°C, min = КОМПОСТИРАНЕ Фаза на ферментация Органични отпадъци Фаза на узряване Неузрял компост 70°C, min = 4 дни на 60°C Зрял тор Необходимо време – 3 дни до 21 седмици или повече, 1 годин CH 4 Метанизация Биогаз Органични отпадъци Анаеробно преработване Диджестат ? Заравяне Компост

Методът OXALOR – обработка на битови отпадъци Първи етап: химическа реакция Премахване на обемисти Методът OXALOR – обработка на битови отпадъци Първи етап: химическа реакция Премахване на обемисти отпадъци ? Първична материя хомогенизация конвейер Отваряне чували грубо нарязване Реактив смесител Вода и растворители Термо абсорбатор Продукт ОКСАЛОР за рафиниране В термоабсорбатора FFOM + CAO + H 2 O Температура = 75 до 110 °C CA(OH)2 + Орг. Мат-я Стабилиз. И хигиениз. Краен PH = 12

Методът ОКСАЛОР – обработка на битови отпадъци Втори етап : сортиране , Пластмаси, текстил, Методът ОКСАЛОР – обработка на битови отпадъци Втори етап : сортиране , Пластмаси, текстил, полистирол Барабан Полуфабрикат ОКСАЛОР за рафиниране > 20 mm Магнитен сепаратор Сепаратор На Фуко Аеросепаратор br Гравитационен сепаратор Метали Неметали < 20 mm инертни дърво Стъкло, пластмаси ултралеки Циклон Магнитен скрипец Вторични Суровини Тегловен сепаратор OXALOR Метални частици Свърхтежки Инертни остатъци

Приемане на отпадьците OMB = 10 tonnes Битови отпадьци смесител Вар Са. О = Приемане на отпадьците OMB = 10 tonnes Битови отпадьци смесител Вар Са. О = 2000 Kg 13 000 Kg H 2 O = 1000 ТЕРМО АДСОРБАТОР ИЗПАРЕНИЕ= 3 650 Kg СЕПАРАТОР ГАВИТАЦОНЕН 9 350 Kg БАРАБАН ЛЕКИ ЧАСТИ ГРАВИТАЦИОНЕН СЕПАРАТОР ПРЕСЕВКИ ТЕЖКИ И КУХИ ОТПАДЬЦИ ПРЕСЕВКИ СИТО 8 mm 550 Kg ТЕГЛОВЕН СЕПАРАТОР 4 mm ПРЕСА ЗА ПЛАСТМАСИ 3 850 Kg ОСТАТЬК КРАЕН ПРОДУКТ ТОР 4 950 Kg

Обработка на утайки от пречиствателни станции Един етап: без сортиране ? Зелени отпадъци ’Аспирация Обработка на утайки от пречиствателни станции Един етап: без сортиране ? Зелени отпадъци ’Аспирация и ’ Пречистване на въздуха ? r? ception приемател миксер Остатък от пресяване Вода за промиване Смесител R? actif Реактив 100 °C Утайки термоабсорбатор e Сито OXALOR 98% В термоабсорбатора M. O. active + CAO + H 2 O Температура = 75 до 110 °C CA(OH)2 + Орг. мат-я стабилиз. И хигиенизирана Краен PH = 12

Утайки от пречиствателни станции = 10 tonnes Дървени отпадьци = 12 tonnes Вар негасена Утайки от пречиствателни станции = 10 tonnes Дървени отпадьци = 12 tonnes Вар негасена = 2000 Kg H 2 O = = 700 литра утайки смесител 24 700 Kg изпарение = 5 405 Kg Термоабсорбатор Барабан 19 295 Kg Пресевки и надробени остатъци Продукт ОКСАЛОР 15 500 tonnes

Дефиниция на метода OXALOR - Максимално рециклирани и 80% валоризирани отпадъци - Бързо третирани Дефиниция на метода OXALOR - Максимално рециклирани и 80% валоризирани отпадъци - Бързо третирани отпадъци = 2, 30 часа - Крайните отпадъци за СЕТ са стабилизирани - Един чист завод : без миризми, без дим, без отпадъчни води БЕЗ ПРОБЛЕМИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА - Един завод, който работи просто, гъвкаво и адаптивно - Цялостните разходи са по-ниски от тези за другите технологии - Получен продукт : Oxy. OM, приложим в селското стопанство -Друг продукт : Oxy. OB, остатът от утайката от пречиствателни станции, - отново приложим в селското стопанство

ПРОДУКТИ, ПОЛУЧЕНИ СЛЕД ОБРАБОТКАТА Цялостен добив Изгаряне Метанизация/торене 65 % газ (валоризация топлина/електр. 24 ПРОДУКТИ, ПОЛУЧЕНИ СЛЕД ОБРАБОТКАТА Цялостен добив Изгаряне Метанизация/торене 65 % газ (валоризация топлина/електр. 24 до 30 % метална сгурия (стоварване на място 10% Сортиране и обработка, след това разтоварване ІІ клас или валоризация) 2 до 5 % refiom (обработка на пушек (1400 -1600 F/T И разтоварване на пепел І клас Съдържащ газ Nox, диксини, … Втечнени слоеве 15 % от металната сгурия+недоизгорени отпадъци Интегрирана термолиза 60 до 70 % тор от орг. отпадъци 15 до 25 % биогаз CET Добив на газ 10% повече в сравнение с метанизаторите 20 до 30 % газ (от който 60% е метан) 20 % инертни отпадъци 15 до 30 % кокс за обработка 10 % краен остатък/субстрат (4 до 20 % хидрокарбиди) 65 % подобрители на почвата OXALOR 30 % рециклирана суровина OXYOM 5 % стабилизирани инертни маси

МНОГО ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ Единството на термолизата Единството на изгарянето Значителна намаляват обема на отпадъците МНОГО ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ Единството на термолизата Единството на изгарянето Значителна намаляват обема на отпадъците след третирането Концентрация на ETM Наторяването се извършва след пълно сортиране и органично раздробяване СЕТ и метанизацията за обработката на битови отпадъци оставя Неблагоприятни, вредни елементи в околната среда и най-вече в отпадъчните води OXALOR не концентрира, а рециклира до 95%, Обработва отпадъците смесени или сортирани ? Последици за околната среда и здравето На човека ?

Наторяване на почвите Обновяване и състав на органичната материя в почвата. Органични продукти Макрофауна Наторяване на почвите Обновяване и състав на органичната материя в почвата. Органични продукти Макрофауна Органична, биоразградима материя, 10 -30% Устойчиви органични съединения (Хумус) и небиоразградими (фиксирани) Органични останки Микроорганизми Органичната материя в почвата не е достатъчна за да осигури хранителните елементи, необходими За добра реколта: трябва да се наторят култивираните почви

За да се улесни разлагането, отношението между C/N трябва да се доближава до стойностите За да се улесни разлагането, отношението между C/N трябва да се доближава до стойностите 30/1 (От 26 до 35/1 е задоволително). Микроорганизмите се нуждаят от 30 порции въглерод за всяка порция азот при своето хранене #= * # # @ # ## # @ @ # # *@ * * # *@ # # *#@* * # * * @ * * *@ случай на добив C/N > 60 Пример: материали бедни на азот и богати на въглерод (слама, торф, клонки, листа и т. н. ) Микроорганизми

Контрол на качеството на продукта Синтез на процеса Органично/варовиково наторяване OXYOM OXYOB Охарактеризиране на Контрол на качеството на продукта Синтез на процеса Органично/варовиково наторяване OXYOM OXYOB Охарактеризиране на продукта в лаборатория Уточняване на плана за торене наторяване Агрномически баланс и контрол на наторяването и продукцията Техническо и административно досие Временно разрешение за продажба в очакване на официалното одобрение Лезей: ноу-хау, чиито край е получаването на АРV

КОНТРОЛ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРОДУКТА Аналитични параметри : Агрономически параметри : Nt, P, K, КОНТРОЛ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРОДУКТА Аналитични параметри : Агрономически параметри : Nt, P, K, Ca, Mg, MS, p. H, C/N Полиелементни параметри : B, Co, Fe, Mn, Mo Елементи с метални остатъци : Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb Елементи с органични остатъци : HAP, PCB Полициклидни ароматични хидрокарбони, полихлорбифенили Патогенни кълнове: Салмонела, яйца на паразитни червеи, Чревни вируси Анализ : Контрол чрез одобрението на лаборатория

Характеристика на продукта / безвредност - патогенни организми Единица SP 03884/007 OXALOR 4 (28/11/03) Характеристика на продукта / безвредност - патогенни организми Единица SP 03884/007 OXALOR 4 (28/11/03) Mикроорганизми Eнтеровируси Салмонелa Яйца на паразити /10 гр отсъства /25 гр отсъства / 10 гр 1 Краен срок 17/08/98 3 NPPUC/10 g M. S. 8 NPP/10 g M. S. 3/10 g M. S.

ПРИЛОЖЕНИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО Контролът е препоръчителен Вид култура и Цел за наторяване Предишни ПРИЛОЖЕНИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО Контролът е препоръчителен Вид култура и Цел за наторяване Предишни добиви (тор, бунища. . . ) Качество на продукта, контрол и разлагане Период на наторяване Чувсвителност и актуално със тояние на почвата - анализ Режим за поддържане на почвата 6 тона брутен продукт/хектар (3 т. От M. S. ) Режим на обновление на почвата 11 тона брутен продукт/хектар (6 т. От M. S. ) p. H на почвата - 6 до 7 p. H на почвата <6

КРАЙ XALOR КРАЙ XALOR