Скачать презентацию Översikt av tempusformer med verbet äta PRESENS eat Скачать презентацию Översikt av tempusformer med verbet äta PRESENS eat

5ebdb3c7431774653d4691a4a442e2bc.ppt

  • Количество слайдов: 5

Översikt av tempusformer med verbet äta: PRESENS eat - ate - eaten jag äter Översikt av tempusformer med verbet äta: PRESENS eat - ate - eaten jag äter du äter han äter hon äter den äter vi äter ni äter de äter I eat you eat he eats she eats it eats we eat you eat they eat OBS! he/she/it får -s ändelse! Nekande: I don't eat / he doesn't eat Frågande: Do I eat / Does he eat? När du använder do/does i nekande och frågande ska du alltid fortsätta med första tempusformen (infinitiv) av verbet

IMPERFEKT jag åt du åt han åt hon åt den åt vi åt ni IMPERFEKT jag åt du åt han åt hon åt den åt vi åt ni åt de åt I ate you ate he ate she ate it ate we ate you ate they ate OBS! Samma form i alla personer! Nekande: I didn't eat / he didn't eat Frågande: Did I eat? / Did he eat? Imperfekt är det samma som andra tempusformen av verbet. När du använder did i nekande och frågande ska du alltid fortsätta med första tempusformen (infinitiv) av verbet.

PERFEKT jag har ätit du har ätit han har ätit hon har ätit den PERFEKT jag har ätit du har ätit han har ätit hon har ätit den har ätit vi har ätit ni har ätit de har ätit have eaten II have eaten you have eaten he has eaten she has eaten it has eaten we have eaten you have eaten they haveneaten OBS! he / she / it bildar perfekt med has + tredje temaformen/ -ed formen, de övriga med have + 3. temaformen/ - ed formen Exempel med regelbundet verb: I have talked to him. He has talked to me. Nekande: I haven't eaten / he hasn't eaten Frågande: Have I eaten? / Has he eaten?

PLUSKVAMPERFEKT jag hade ätit du hade ätit han hade ätit hon hade ätit den PLUSKVAMPERFEKT jag hade ätit du hade ätit han hade ätit hon hade ätit den hade ätit vi hade ätit ni hade ätit de hade ätit I had eaten you had eaten he had eaten she had eaten it had eaten we had eaten you had eaten they had eaten Bildas med had + tredje temaformen / -ed formen av verbet. Samma form i alla personer. Nekande: I hadn't eaten / he hadn't eaten Frågande: Had I eaten? / Had he eaten?

FUTURUM jag ska äta du ska äta han ska äta hon ska äta den FUTURUM jag ska äta du ska äta han ska äta hon ska äta den ska äta vi ska äta ni ska äta de ska äta I will eat you will eat he will eat she will eat it will eat we will eat you will eat they will eat Bildas me will + grundformen av verbet. I jakande form kan will användas i alla personer. Nekande: I won't eat / he won't eat Frågande: Will I eat? / Will he eat? OBS! I frågor med jag och vi används alltid shall Shall I do it? / Shall we help you? Futurum kan också uttryckas med bl. a. - be going to / I am going to buy a new TV. - presens / The train leaves at 3 pm.