Скачать презентацию Остеопороза диагноза и лечение Доц д-р Михаил Скачать презентацию Остеопороза диагноза и лечение Доц д-р Михаил

e58358c01555c8bd92af12986bce0579.ppt

  • Количество слайдов: 36

Остеопороза – диагноза и лечение Доц. д-р Михаил Боянов, дмн Клиника по ендокринология УМБАЛ Остеопороза – диагноза и лечение Доц. д-р Михаил Боянов, дмн Клиника по ендокринология УМБАЛ “Александровска” София Катедра вътрешни болести Медицински Университет София

Остеопороза - определение (СЗО) • -прогресивно системно заболяване на костния скелет • ▼костна маса Остеопороза - определение (СЗО) • -прогресивно системно заболяване на костния скелет • ▼костна маса (плътност) • ▼ качество на костта • ▲ чупливост на костите (фрактури)

Проблемът “остеопороза” • > 250 000 ♀ с остеопороза, 50 000 ♂ • 300 Проблемът “остеопороза” • > 250 000 ♀ с остеопороза, 50 000 ♂ • 300 -400 000 ♀ с остеопения • Годишно – нови 6500 фрактури на бедрена шийка: • 30 % † за 1 год. • >30 % тежка инвалидизация • 95 000 жени с прешленни фрактури: • → 3 -5 х ▲смъртността • → 3 -5 х ▲риск от нови фрактури

Вторична остеопороза • Заболявания: • ХБН, хиперкортицизъм, хипертиреоидизъм, хиперпаратиреоидизъм, хипогонадизъм • Лекарства: • Кортикостероиди Вторична остеопороза • Заболявания: • ХБН, хиперкортицизъм, хипертиреоидизъм, хиперпаратиреоидизъм, хипогонадизъм • Лекарства: • Кортикостероиди • Бензодиазепини

Клинична картина - прегърбване Клинична картина - прегърбване

Клинична картина - фрактури Клинична картина - фрактури

Прешленни фрактури и риск от нови счупвания Нови счупвания прешлени Налични фрактури фемур общо Прешленни фрактури и риск от нови счупвания Нови счупвания прешлени Налични фрактури фемур общо RR 4. 4 2. 3 1. 9

Болестност след счупване 100 пациенти (%) 80 1 година след бедрена фрактура: 60 40 Болестност след счупване 100 пациенти (%) 80 1 година след бедрена фрактура: 60 40 20 0 смърт инвалидност Невъзможност За ходене Невъзможност За нормален живот

Стъпка 1 – възраст и тел. Тегло червено и жълто = ↑ риск Стъпка 1 – възраст и тел. Тегло червено и жълто = ↑ риск

Стъпка 2 – рискови фактори 1 фактор = нужда от диагностика • Предшестваща фрактура Стъпка 2 – рискови фактори 1 фактор = нужда от диагностика • Предшестваща фрактура при минимална травма (бедро, прешлен, радиус) • Фрактура на бедро при родител • Ранна менопауза (<43 год. ), особено хирургическа • Рентгенови данни за ниска КМП • Болести или медикаменти (вторична ОП)

Стъпка 3 - Диагноза остеопороза = двойно-енергийна рентгенова абсорбциометрия (DXA прешлени, бедро) Стъпка 3 - Диагноза остеопороза = двойно-енергийна рентгенова абсорбциометрия (DXA прешлени, бедро)

Стъпка 3 при липса на DXA Количествен ултразвук на петна кост Стъпка 3 при липса на DXA Количествен ултразвук на петна кост

Дензитометрично определение на остеопорозата = Т-скор • Остеопороза ≤ -2. 5 SD • Остеопения Дензитометрично определение на остеопорозата = Т-скор • Остеопороза ≤ -2. 5 SD • Остеопения (понижена КМП)= 1. 0 до -2. 5. • Нормална КМП (здрави) = > -1, 0 -

Фрактури на прешлени – полуколичествена скала на H. Genant Фрактури на прешлени – полуколичествена скала на H. Genant

Маркери на костен обмен – у нас основно бета-крослапс • На разграждане: • • Маркери на костен обмен – у нас основно бета-крослапс • На разграждане: • • DPD- в урина • Beta-crosslaps • (серум) • • На изграждане: • Остеокалцин в серум Клинично тълкуване изходно▲ = повишен фрактурен риск След 3 -6 месеца лечение – 30 % ▼= + отговор

Диференциална диагноза на гръбната болка • • • Дискова дегенеративна болест Спондилоартроза - стави Диференциална диагноза на гръбната болка • • • Дискова дегенеративна болест Спондилоартроза - стави Лигаменти, сухожилия, мускули Остеофитоза Радикулит

Диференциална диагноза на ниската КМП • Най-често: • Дефицит на витамин D • Вторична Диференциална диагноза на ниската КМП • Най-често: • Дефицит на витамин D • Вторична остеопороза

Предотвратяване на паданията • Препятствия по пода (жици, килими) • Къпене във вани !!! Предотвратяване на паданията • Препятствия по пода (жици, килими) • Къпене във вани !!! • Лекарства (сънотворни, антихипертензива)

Физическа активност • • Ходене – 40 -60 мин. дневно Тичане (? ) – Физическа активност • • Ходене – 40 -60 мин. дневно Тичане (? ) – 20 -30 мин. дневно Тенис (? ) Медиц. Топка (? ) Упражнения с уреди (? ) Кинезитерапия (!) Да се пази гръбначният стълб!

Калций - полезни храни или таблетки • Нужди: 1000 -1500 мг елементарен калций дневно Калций - полезни храни или таблетки • Нужди: 1000 -1500 мг елементарен калций дневно → 1 кофичка кисело мляко → 500 мл прясно мляко → 100 г сирене или кашкавал = 450 мг елементарен калций Калциеви таблетки – главно при повъзрастните жени (>65 -70 год. ) • Предпочитани форми – разтворими или дъвчащи • 2 таблетки дневно по време на храна (обед и вечер по 1 табл. )

Витамин D – слънце, риба или капки за перорална употреба ► 2 пъти седмично Витамин D – слънце, риба или капки за перорална употреба ► 2 пъти седмично морска риба ►Всеки слънчев ден – 15 -30 мин. печене на лицето и ръцете • 7 капки: • ► 1 път седмично до 70 години • ► 2 пъти седмично > 70 години • ИЛИ 1 мг Алфа. Д 3 дневно

Налични средства за лечение на остеопорозата СЕРМ Бифосфонати Стронциев ранелат Витамин Д метаболити ХЗТ Налични средства за лечение на остеопорозата СЕРМ Бифосфонати Стронциев ранелат Витамин Д метаболити ХЗТ Паратиреоден хормон Калцитонин В бъдеще Denosumab

Хормонално-заместително лечение • Влияе и на менопаузалния синдром • ↓ риска от рак на Хормонално-заместително лечение • Влияе и на менопаузалния синдром • ↓ риска от рак на колона, но ↑ рака на гърдата и ендометриума, флеботромбози, ИБС (? ) ►Само при тежки климактерични симптоми + понижена КМП → за най-кратко време (2 -3 год. ) в найниска доза (евент. пластири) при липса на противопоказания!!!

Селективни модулатори на естрогеновия рецептор (SERM) • Raloxifen (Evista) – 60 mg сутрин • Селективни модулатори на естрогеновия рецептор (SERM) • Raloxifen (Evista) – 60 mg сутрин • Тесни показания - прешленни фрактури • Внимание: топли вълни, флеботромбози, инсулти (? )

Бифосфонати: Alendronate - Lindron, Tevanate, Fosavance Risedronate - Actonel, Risendros, Rizida Ibandronate (Bonviva), Zolendronate Бифосфонати: Alendronate - Lindron, Tevanate, Fosavance Risedronate - Actonel, Risendros, Rizida Ibandronate (Bonviva), Zolendronate (Acclasta) • Влияят на прешленни тела и невертебрални фрактури • Внимание: стомашно-чревно дразнене (ГЕРБ!), костни болки (витамин D!), остеонекрози (рядко) • “Златен стандарт”

Стронциев ранелат (Osseor) • Двоен механизъм на действие • Влияе върху прешлени и фемур Стронциев ранелат (Osseor) • Двоен механизъм на действие • Влияе върху прешлени и фемур • Подходящ и за възрастни хора • Внимание: чревно дразнене, костни болки, тромбози (? )

Рекомбинантен човешки паратхормон • 2 препарата (1 -34 • =Тeriparatide; 1 -84 rh. PTH) Рекомбинантен човешки паратхормон • 2 препарата (1 -34 • =Тeriparatide; 1 -84 rh. PTH) • За Т-скор<-3. 5 и прешленни фрактури • Странични действия – хиперкалциурия и хиперкалциемия • Много скъп – у нас липсва!

Калцитонини (Miacalcic, Tonocalcin, Calcitonin) Препоръчвана дозировка – 200 Е шпрей в носа ежедневно без Калцитонини (Miacalcic, Tonocalcin, Calcitonin) Препоръчвана дозировка – 200 Е шпрей в носа ежедневно без почивки *Обезболяващо действие *Пресни прешленни фрактури Днес: резервно средство

Антифрактурна ефективност Прешленни фрактури Невертебрал ни фр-ри Бедрени фрактури Evista 60 mg ежедн + Антифрактурна ефективност Прешленни фрактури Невертебрал ни фр-ри Бедрени фрактури Evista 60 mg ежедн + - - Fosamax 70 mg 1 хседмично + + + Actonel 35 mg + 1 хседмично + + Bonviva 150 mg 1 хмесечно + +* - Osseor 2 g ежедневно + + +* Miacalcic 200 E ежедневно + - - * - само при специфични групи жени

Новостите Венозни бифосфонати: →Bonviva 3 mg – на 3 месеца →Aclasta (Novartis) – 5 Новостите Венозни бифосфонати: →Bonviva 3 mg – на 3 месеца →Aclasta (Novartis) – 5 mg годишно ►алтернатива при някои пациентки (имобилизирани, с ГЕРБ или стомашни язви, с лош комплайънс ►за приложение в лечебно заведение

Принципи на лечението Продължително и упорито – години наред Да не се сменят често Принципи на лечението Продължително и упорито – години наред Да не се сменят често препаратите Да се проследява от специалист За поддържане на комплайънса – остеодензитометрии; костни маркери

Придържането към антиостеопорозното лечение намалява с времето Придържане (%) 100 80 60 40 20 Придържането към антиостеопорозното лечение намалява с времето Придържане (%) 100 80 60 40 20 0 0 6 12 Mесец 18 24

Възможни причини за недостатъчното придържане ВИСОКА ЦЕНА? Други хронични заболявания? Слаба информираност на пациента? Възможни причини за недостатъчното придържане ВИСОКА ЦЕНА? Други хронични заболявания? Слаба информираност на пациента? Недостатъчно придържане Притеснение за нежеланите ефекти? Сложни инструкции за дозировка? Промяна в дневната рутина?

Оптимални терапевтични резултати Придържане към лечението Ефективност Оптимални терапевтични резултати Оптимални терапевтични резултати Придържане към лечението Ефективност Оптимални терапевтични резултати

Какво да се прави на практика? q Рисковите фактори за остеопороза се уточняват от Какво да се прави на практика? q Рисковите фактори за остеопороза се уточняват от ОПЛ q ОПЛ изпраща пациента на DXA, количествен ултразвук или рентгеново изследване q Следва специализирана консултация с ендокринолог, ревматолог, евент. травматолог или гинеколог q ОПЛ изписва лечението и наблюдава ефекта му

За едно успешно лечение За едно успешно лечение