Скачать презентацию ОСТАННЯ СТАДІЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ВИКОНАЛИ СТУДЕНТИ 305 Скачать презентацию ОСТАННЯ СТАДІЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ВИКОНАЛИ СТУДЕНТИ 305

Ostannya_stadiya_byudzhetnogo_protsesu.pptx

  • Количество слайдов: 10

ОСТАННЯ СТАДІЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ВИКОНАЛИ: СТУДЕНТИ 305 – ФКБС БУК ПАВЛО КОЗАР ОЛЕГ ПАВЛОВСЬКА ОСТАННЯ СТАДІЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ВИКОНАЛИ: СТУДЕНТИ 305 – ФКБС БУК ПАВЛО КОЗАР ОЛЕГ ПАВЛОВСЬКА АНАСТАСІЯ ЧЕРНИХ РОСТИСЛАВ

Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього розпочинається після Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього розпочинається після закриття 31 грудня всіх бюджетних рахунків Звітність про виконання Державного бюджету України включає: • фінансову звітність • бюджетну звітність

ЗВІТНОСТІ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА : • оперативну • місячну • квартальну ЗВІТНОСТІ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА : • оперативну • місячну • квартальну • річну

МІСЯЧНИЙ ЗВІТ • подається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері МІСЯЧНИЙ ЗВІТ • подається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним

КВАРТАЛЬНИЙ ЗВІТ • подається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері КВАРТАЛЬНИЙ ЗВІТ • подається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу.

КВАРТАЛЬНИЙ ЗВІТ ВКЛЮЧАЄ: vзвіт про фінансовий стан (баланс) ; vзвіт про фінансові результати виконання КВАРТАЛЬНИЙ ЗВІТ ВКЛЮЧАЄ: vзвіт про фінансовий стан (баланс) ; vзвіт про фінансові результати виконання ; vзвіт про виконання (включаючи звіти про виконання показників); vзвіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу; vзведені показники звітів про виконання бюджетів; vзвіт прострочену заборгованість суб'єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії; vінформацію про здійснені операції з управління державним боргом.

РІЧНИЙ ЗВІТ подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України не пізніше 1 травня року, РІЧНИЙ ЗВІТ подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України не пізніше 1 травня року, наступного за звітним

РІЧНИЙ ЗВІТ 1) звіт про фінансовий стан; 2) звіт про виконання бюджету; 3) звіт РІЧНИЙ ЗВІТ 1) звіт про фінансовий стан; 2) звіт про виконання бюджету; 3) звіт про фінансові результати виконання; 4) звіт про рух грошових коштів 5) звіт про власний капітал; 6) інформацію про виконання захищених видатків 7) звіт про бюджетну заборгованість; 8) звіт про використання коштів з резервного фонду 8 -1) звіт про використання коштів державного фонду регіонального розвитку; 9) звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу; 10) звіт прострочену заборгованість суб'єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії;

РІЧНИЙ ЗВІТ • Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного подання КМУ річного РІЧНИЙ ЗВІТ • Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного подання КМУ річного звіту готує висновки щодо використання коштів. Верховна Рада України розглядає у двотижневий термін з дня отримання висновків Рахункової палати. Звіт Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою України про виконання закону про Державний бюджет України представляє Міністр фінансів України. • За результатами розгляду Верховна Рада України приймає рішення щодо звіту про виконання закону про Державний бюджет України.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!