Скачать презентацию ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2018 РОКУ Народжених 17 Скачать презентацию ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2018 РОКУ Народжених 17

Vchena_rada_26_12.ppt

  • Количество слайдов: 17

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2018 РОКУ ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2018 РОКУ

Народжених 17 років тому Демографічне дно: 2018 рік Випуск 11 класів Випуск 9 класів Народжених 17 років тому Демографічне дно: 2018 рік Випуск 11 класів Випуск 9 класів Україна* - песимістична оцінка з частковим урахуванням тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини зони проведення АТО 2

ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ за державним замовленням спеціальності, які здобули ліцензію не пізніше 31 грудня ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ за державним замовленням спеціальності, які здобули ліцензію не пізніше 31 грудня 2017 року

Д І Й С Н І : сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та Д І Й С Н І : сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років окрім іноземних мов

ВСТУП НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 7 заяв на 4 спеціальності Кількість заяв ВСТУП НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 7 заяв на 4 спеціальності Кількість заяв на КОНТРАКТНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

Конкурсний відбір на місця державного замовлення базується на балах сертифікатів ЗНО (вступних іспитів) з: Конкурсний відбір на місця державного замовлення базується на балах сертифікатів ЗНО (вступних іспитів) з: ПЕРШИЙ ПРЕДМЕТ: українська мова та література УСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ біологія Спеціальність «Екологія» ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ хімія іноземна мова ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ математика Економічні спеціальності ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ іноземна мова географія Спеціальність «Публічне управління і адміністрування» ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ математика іноземна мова історія України Спеціальності «Гірництво» і «Науки про Землю» ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ математика фізика географія ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ математика Спеціальність «Цивільна безпека» ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ фізика біологія ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ математика ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ фізика іноземна мова

Сертифікати ЗНО (вступні іспити) для конкурсного відбору на небюджетні конкурсні пропозиції ПЕРШИЙ ПРЕДМЕТ: українська Сертифікати ЗНО (вступні іспити) для конкурсного відбору на небюджетні конкурсні пропозиції ПЕРШИЙ ПРЕДМЕТ: українська мовата література УСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ Спеціальність «Екологія» ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ біологія ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ географія хімія Спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» , «Облік і оподаткування» , «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» , «Економіка» , «Публічне управління і адміністрування» ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ історія України ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ географія математика Спеціальність «Менеджмент» , «Геодезія та землеустрій» , «Будівництво та цивільна інженерія» ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ математика ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ географія історія України ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ математика Спеціальності «Гірництво» і «Науки про Землю» ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ фізика географія ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ математика Спеціальність «Цивільна безпека» ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ географія іноземна мова Спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і «Теплоенергетика» ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ математика ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ фізика історія України ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ математика Спеціальність «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ історія України іноземна мова ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ математика ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ фізика іноземна мова

Вагові коефіцієнти до конкурсних предметів Спеціальності Вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Вагові коефіцієнти до конкурсних предметів Спеціальності Вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Вага Всеукр. учнівських Вага атестату олімпіад, призерам Перелік конкурсних предметів про III етапу Всеукр. сертифікату повну конкурсу-захисту (вступних іспитів) ЗНО загальну НДР учнів – членів освіту МАН України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом Технічні спеціальності ПЕРШИЙ ПРЕДМЕТ та спеціальність ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ «Професійна освіта» 0, 45 ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ 0, 2 100 ПЕРШИЙ ПРЕДМЕТ 0, 45 100 Економічні спеціальності ДРУГИЙ ПРЕДМЕТ та ІТ спеціальності ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ 0, 25 100 0, 1 0, 05 0 100 100

 ЗМІНЕНО ВЕЛИЧИНИ КОЕФІЦІЄНТІВ РЕГІОНАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ: 1, 00 – Київ 1, 04 – ЗВО ЗМІНЕНО ВЕЛИЧИНИ КОЕФІЦІЄНТІВ РЕГІОНАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ: 1, 00 – Київ 1, 04 – ЗВО у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях, переміщених закладів вищої освіти 1, 02 – інші випадки (Кривий Ріг) ГАЛУЗЕВИЙ КОЕФІЦІЄНТ: 1, 02 – для поданих заяв з першим і другим пріоритетом на усі спеціальності СІЛЬСЬКИЙ КОЕФІЦІЄНТ: 1, 02 – для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули ПЗСО у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу 1, 05 – для вступників на аграрні спеціальності

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання для здобуття Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 2 липня 2018 року 25 липня 2018 року о 18. 00 годині 12 липня 2018 року Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, проходити співбесіду 20 липня 2018 року о 18. 00 годині Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 26 липня 2018 року о 18. 00 годині 21 липня – 23 липня 2018 року Закінчення реєстрації необхідних документів електронних кабінетів вступників, завантаження Початок прийому заяв та документів Строки проведення співбесіди Строки проведення вступних іспитів 21 липня – 26 липня 2018 року Оприлюднення рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням 24 липня 2018 року не пізніше 12. 00 години Закінчення строку вибору вступниками, які отримали рекомендації на місця державного замовлення, а також подання письмової заяви про виключення 25 липня 2018 року до 18. 00 години з конкурсу на інші місця державного замовлення 24 липня 2018 року не пізніше 12. 00 години 25 липня 2018 року до 18. 00 години Зарахування осіб, які отримали рекомендації за результатами співбесіди на місця державного замовлення 26 липня 2018 року не пізніше 12. 00 години Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів не пізніше 1 серпня 2018 року Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення 6 серпня 2018 року о 12 годині 7 серпня 2018 року не пізніше 12. 00 години не пізніше 18 серпня 2018 року не пізніше 15 вересня 2018 року Зарахування замовленням вступників за державним замовленням або регіональним Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та місця, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

Скорегований максимальний обсяг державного замовлення конкурсної пропозиції 110 % максимального обсягу державного замовлення 2017 Скорегований максимальний обсяг державного замовлення конкурсної пропозиції 110 % максимального обсягу державного замовлення 2017 року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх оголошення, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення в 2017 році складав менше 10 місць; 90 % максимального обсягу державного замовлення 2017 року, якщо на нього було надано рекомендацій до зарахування менше половини цього обсягу станом на перший день їх оголошення; 50 % максимального обсягу державного замовлення 2017 року, якщо на нього не було надано жодної рекомендації до зарахування станом на перший день їх оголошення; 100 % максимального обсягу державного замовлення 2017 року в інших випадках.

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР «молодший спеціаліст» Денна форма навчання Заочна форма навчання Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування 24 липня 2018 року о 18. 00 годині Строки проведення вступного випробування фахового 25 липня – 31 липня 2018 року Оприлюднення рейтингового списку вступників 1 серпня 2018 року не пізніше 12 години Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення 5 серпня 2018 року о 18 годині Зарахування вступників за державним замовленням 6 серпня 2018 року не пізніше 12 години Зарахування вступників за рахунок не пізніше коштів фізичних та юридичних осіб 15 вересня 2018 року не пізніше 15 вересня 2018 року Етапи вступної кампанії

У 2018 році вступники за спеціальністю 051 «Економіка» складатимуть єдиний вступний іспит з іноземних У 2018 році вступники за спеціальністю 051 «Економіка» складатимуть єдиний вступний іспит з іноземних мов за технологією ЗНО

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання для здобуття Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня «магістр» Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання Початок реєстрації електронних кабінетів вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 14 травня 2018 року 5 червня 2018 року о 18. 00 годині 14 – 31 травня 2018 року Початок прийому заяв та документів Закінчення прийому заяв та документів 2 липня 2018 року 26 липня 2018 року Проведення основної сесії єдиного вступного іспиту 11 липня 2018 року 2 – 29 липня 2018 року до 13 серпня 2018 року 18 серпня 2018 року о 18 годині 20 серпня 2018 року до 12 години не пізніше 28 серпня 2018 року Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників Строки проведення співбесіди для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньокваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю Проведення фахового вступного випробування Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням Закінчення строку вибору місця навчання вступниками Зарахування за державним замовленням Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання для здобуття Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня «магістр» за іншими спеціальностями Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року Закінчення прийому заяв та документів 26 липня 2018 року о 17. 00 годині 27 – 31 липня 2018 року 2 серпня 2018 року не пізніше 12 години о 17 годині 4 серпня 2018 року не пізніше 15 вересня 2018 року Строки проведення випробувань вступних Оприлюднення рейтингового списку вступників Закінчення строку вибору навчання вступниками місця Зарахування вступників за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

Незмінними залишилися порядок зарахування вступників на навчання за квотами та процедура переведення пільговиків на Незмінними залишилися порядок зарахування вступників на навчання за квотами та процедура переведення пільговиків на вакантні бюджетні місця

Адреса приймальної комісії: 50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, кім. 228 Довідки: Адреса приймальної комісії: 50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, кім. 228 Довідки: (0564) 409 -61 -26 Адреса електронної пошти Е-mail: [email protected] dp. ua www. knu. edu. ua Абітурієнтам