Скачать презентацию ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОХОДУ В УМОВАХ КРИМСЬКОГО Скачать презентацию ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОХОДУ В УМОВАХ КРИМСЬКОГО

Microsoft PowerPoint Presentation.pptx

  • Количество слайдов: 19

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОХОДУ В УМОВАХ КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА Сільченка Ігора Федоровича ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОХОДУ В УМОВАХ КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА Сільченка Ігора Федоровича

Актуальність : Одним з пріоритетних практичних завдань сьогодення є виховання всебічно розвиненого громадянина з Актуальність : Одним з пріоритетних практичних завдань сьогодення є виховання всебічно розвиненого громадянина з почуттям національної свідомості та патріотизму, серед підростаючого покоління. В повній мірі, реалізація такого виховання можлива лише за умов ознайомлення учнів з історією та природою своєї країни. Це і слугувало основним стимулом до написання цієї роботи. Тому туристські походи, які є “інструментом” формування позитивних якостей особистості необхідні в шкільній туристськокраєзнавчій діяльності.

Мета дослідження: На основі аналізу туристсько-краєзнавчої та методичної літератури визначити основні особливості організації, підготовки Мета дослідження: На основі аналізу туристсько-краєзнавчої та методичної літератури визначити основні особливості організації, підготовки та проведення туристських походів в умовах Кримського півострова.

Завдання дослідження: - На основі аналізу туристської та психолого-педагогічної літератури, зясувати значення походів в Завдання дослідження: - На основі аналізу туристської та психолого-педагогічної літератури, зясувати значення походів в шкільному краєзнавстві; - Зясувати особливості організації та проведення походів; - Розробити маршрут туристського категорійного походу; - Провести туристський категорійний похід; - Оформити звіт пройдений туристський похід.

Об’єкт дослідження: Підготовка, організація та проведення туристських походів. Предмет дослідження: Краєзнавчо-туристична робота в школі. Об’єкт дослідження: Підготовка, організація та проведення туристських походів. Предмет дослідження: Краєзнавчо-туристична робота в школі. Методи: дедуктивний, історичний, науковості, методи аналізу і синтезу літературний , експериментальний. Практична важливість : результатом дослідження має стати робота яка б могла допомогти туристам початківцям правильно організувати похід, та створити більш комфортні умови для його проведення.

*Спортивні туристські походи — це групове або командне проходження туристичного спортивного маршруту певної протяжності *Спортивні туристські походи — це групове або командне проходження туристичного спортивного маршруту певної протяжності з подоланням природних перешкод (перевалів, порогів, печер тощо) різної складності за нормативний час. Походи можуть бути організовані з таких видів спортивного туризму: пішохідного, велосипедного, спелео, гірського, лижного, вітрильного, водного, автомобільного, мотоциклетного, вітрильного. Можливе проведення комбінованих походів з елементами різних видів туризму, наприклад: пішохідна частина доповнюється водним сплавом.

Організація, що проводить похід: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, природничо-географічний факультет Вид Організація, що проводить похід: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, природничо-географічний факультет Вид туризму: пішохідний Категорія складності подорожі: перша Район походу: Гірський Крим (Підено - Східний Крим)

Строки проведення походу: загальна частина – з 29. 04 по 8. 05. 2013 року, Строки проведення походу: загальна частина – з 29. 04 по 8. 05. 2013 року, активна частина – з 30. 04 по 8. 05. 2013 року Нитка маршруту: 1. м. Бахчисарай –т/с Научный – т/с Финарос – т/с Шелковичное – г. Кемаль-Егерек, 1529, 5 м – Ялтинська яйла- т/с Баш-Дере - т/с Коккозка – дж. Ай-Димитрий – т/с Узунджа – ур. Карадагский ліс – г. Спіради - т/с Беш-Текне - Ай-Петринська яйла – вдсп. Учан-Су – м. Ялта Довжина активної частини маршруту: 136 км Тривалість походу в днях: 11 днів – загальна тривалість подорожі, з них 8 днів активної частини походу, 1 день – днювання, тривалість під’їздів – 2 день (1 + 1).

Аварійні варіанти виходу з маршруту: Аварійні виходи були можливі в селі через яке пролягав Аварійні варіанти виходу з маршруту: Аварійні виходи були можливі в селі через яке пролягав маршрут – с. Cоколине. При аварійних ситуаціях основним варіантом розглядався схід всієї групи або окремих учасників в с. Соколине, а також замість т/с Узунджа схід в с. Розсошанка та Роднікове, також можливий схід з Ялтинськой яйли в м. Ялту. Назва та шифр МКК: Маршрутно-кваліфікаційна комісія Кіровоградського обласного центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, шифр 111 -00 -42231200.

Фото 22. Великий Кримський каньйон Фото 22. Великий Кримський каньйон