Основні поняття теми • Комп’ютерна мережа –

Скачать презентацию Основні поняття теми • Комп’ютерна мережа – Скачать презентацию Основні поняття теми • Комп’ютерна мережа –

-files-downloads-kompyuternі_mereghі.ppt

 • Размер: 263.5 Кб
 • Количество слайдов: 30

Описание презентации Основні поняття теми • Комп’ютерна мережа – по слайдам

 Основні поняття теми • Комп’ютерна мережа – це сукупність комп’ютерів, що можуть здійснювати обмін Основні поняття теми • Комп’ютерна мережа – це сукупність комп’ютерів, що можуть здійснювати обмін даними за допомогою каналів зв’язку.

 Основні поняття теми • Локальна мережа – це мережа , яка функціонує в Основні поняття теми • Локальна мережа – це мережа , яка функціонує в межах одного приміщення, організації, підприємства.

 Основні поняття теми • Мережний концентратор (хаб) або комутатор (свіч) – це Основні поняття теми • Мережний концентратор (хаб) або комутатор (свіч) – це пристрої для побудови більшої мережі.

 Основні поняття теми • Мережні ресурси – це файли (програми, дані тощо) і пристрої Основні поняття теми • Мережні ресурси – це файли (програми, дані тощо) і пристрої (дисководи, принтери, сканери, тощо), які спільно використовуються комп’ютерами мережі.

 Основні поняття теми • Сервер – це комп’ютер, що надає ресурси. Основні поняття теми • Сервер – це комп’ютер, що надає ресурси.

 Основні поняття теми • Клієнт (робоча станція)- комп’ютер який використовує ресурси сервера. Основні поняття теми • Клієнт (робоча станція)- комп’ютер який використовує ресурси сервера.

 Основні поняття теми • Протокол – набір правил та узгоджень для передачі даних по Основні поняття теми • Протокол – набір правил та узгоджень для передачі даних по мережі (зміст, формат, параметри часу, послідовність, перевірку помилок в повідомленнях, якими обмінюються мережні пристрої).

 Основні поняття теми • ІР-адреса – це стандартизована адреса сервера, що являє собою 4 Основні поняття теми • ІР-адреса – це стандартизована адреса сервера, що являє собою 4 цілі числа(октети) в межах від 0 до 255, відокремлених крапками (192. 168. 0. 1).

 Основні поняття теми • Ідентифікатор мережі – перша частина ІР-адреси (від 1 до Основні поняття теми • Ідентифікатор мережі – перша частина ІР-адреси (від 1 до 3 -х октетів), що визначає адресу мережі, до якої входить комп’ютер ( 192. 168. 0. 1).

 Основні поняття теми • Ідентифікатор вузла – друга частина ІР-адреси, що визначає конкретний комп’ютер Основні поняття теми • Ідентифікатор вузла – друга частина ІР-адреси, що визначає конкретний комп’ютер в мережі (192. 168. 0. 1) ( 192. 168. 0. 1 ).

 Основні поняття теми • Домен - група комп’ютерів, що створюють частину мережі і використовують Основні поняття теми • Домен — група комп’ютерів, що створюють частину мережі і використовують спільну базу даних каталогу. Кожен домен має своє ім’я ( Active Directory, DNS).

 Локальні мережі (LAN – Local Area Network) Локальні мережі (LAN – Local Area Network)

 • Комп'ютерна мережа – сукупність обчислювальних машин, з`єднаних між собою каналами передачі даних, призначених • Комп’ютерна мережа – сукупність обчислювальних машин, з`єднаних між собою каналами передачі даних, призначених для розподілу та колективного користування апаратними та програмними засобами та інформаційними ресурсами.

 Склад локальної мережі • Комп ` ютери; • Комунікаційне обладнання; • Комунікаційне Склад локальної мережі • Комп ` ютери; • Комунікаційне обладнання; • Комунікаційне програмне забезпечення.

 Комп `` ютери • Комп'ютери різних класів: персональні комп'ютери, суперкомп'ютери, інше. Комп « ютери • Комп’ютери різних класів: персональні комп’ютери, суперкомп’ютери, інше. • Комп ` ютери різного призначення: сервери, робочі станції.

 Комунікаційне обладнання • Канали зв'язку; • Спеціальне комунікаційне обладнання: маршрутизатори, повторювачі, мости, Комунікаційне обладнання • Канали зв’язку; • Спеціальне комунікаційне обладнання: маршрутизатори, повторювачі, мости, модульні концентратори, комутатори.

 Комунікаційне програмне забезпечення • Мережні операційні системи (утворюють програмну платформу мережі; від того, Комунікаційне програмне забезпечення • Мережні операційні системи (утворюють програмну платформу мережі; від того, які концепції керування локальними і розподільними ресурсами встановлені в основу мережної ОС, залежить ефективність роботи всієї мережі); • Мережні додатки (це мережні бази даних, поштові системи, ресурси архівації даних, системи автоматизації колективної роботи та інше).

 Види мереж • За територіальним розміщенням : глобальні (WAN – Wide Area Network) Види мереж • За територіальним розміщенням : глобальні (WAN – Wide Area Network) , регіональні (MAN – Metropolinan Area Network , локальні (LAN – Local Area Network). • За призначенням : інформаційні, обчислювальні, інформаційно-обчислювальні. • За принципом керування : децентралізовані, централізовані. • За типом : клієнт-сервер, однорангові.

 Види мереж • За типом комп ` ютерів у мережі : однорідні, неоднорідні. Види мереж • За типом комп ` ютерів у мережі : однорідні, неоднорідні. • За способом розташування комп ` ютерів : топологія”шина”, топологія “кільце”, топологія “зірка”, топологія “ієрархічна зірка”, “коміркова технологія”. • За розміщенням даних : за централізованою базою даних; із розподіленою базою даних. • За методами комутації : без комутації, телефонна комутація, комутація пакетів, інші.

 Комутація каналів – • передбачає становлення всього шляху передавання даних відправника до одержувача; після Комутація каналів – • передбачає становлення всього шляху передавання даних відправника до одержувача; після готовності всіх каналів починається передавання дних, по завершенню якого зазначений шлях може бути розірваним.

 Комутація пакетів – • передбачає роздрібнення даних на пакети, яким надаються номери та адреси Комутація пакетів – • передбачає роздрібнення даних на пакети, яким надаються номери та адреси (від кого і кому); ці пакети самостійно прокладають собі шлях до мережі незалежними маршрутами, а потім збираються та аналізуються при отриманні.

 Локальні мережі • це мережі невеликі за масштабами і працюють в межах одного приміщення, Локальні мережі • це мережі невеликі за масштабами і працюють в межах одного приміщення, будівлі, підприємства. Вони об’єдну ють відносно невелику кількість комп’ютерів (до 1000 штук).

 Призначення локальних мереж 1. Обмін файлами між користувачами мережі 2. Ефективне використання загальнодоступних ресурсів: Призначення локальних мереж 1. Обмін файлами між користувачами мережі 2. Ефективне використання загальнодоступних ресурсів: більший простір дискової пам’яті, принтер, сканер, програмне забезпечення і так далі

 Основні властивості локальних мереж • Висока швидкість передачі, велика пропускна спроможність; • Низький Основні властивості локальних мереж • Висока швидкість передачі, велика пропускна спроможність; • Низький рівень помилок передачі; • Обмежене, точно визначене число комп’ютерів, що підключаються до мережі; • Має один або декілька взаємозв’язаних центрів управління.

 Топологія локальної мережі – – це це фізичне розташування комп'ютерів мережі відносно один одного Топологія локальної мережі – – це це фізичне розташування комп’ютерів мережі відносно один одного і спосіб з’єднання їх лініями. Кільцева топологія Топологія «Шина» Топологія «Зірка» Топологія «Сніжинка»

 Характеристики ліній зв'язку Тип зв'язку Швидкість, Мбіт\с Стійкість до перешкод Вита пара дротів Характеристики ліній зв’язку Тип зв’язку Швидкість, Мбіт\с Стійкість до перешкод Вита пара дротів 10 — 100 Низька Коаксіальний кабель До 10 Висока Телефонна лінія 1 — 2 Низька Оптоволокно 10 — 200 Абсолютна

 Кільцева топологія • Кожен комп'ютер сполучений один з одним. Сигнал, що несе інформацію Кільцева топологія • Кожен комп’ютер сполучений один з одним. Сигнал, що несе інформацію йде по колу. Загальна схема

 Топологія «Шина» • Комп'ютери сполучені послідовно • Всі комп'ютери підключені до одного кабелю. Топологія «Шина» • Комп’ютери сполучені послідовно • Всі комп’ютери підключені до одного кабелю. Загальна схема

 Топологія «Зірка» • Використовує окремий кабель для кожного комп'ютера, прокладений від центрального Топологія «Зірка» • Використовує окремий кабель для кожного комп’ютера, прокладений від центрального пристрою(конце нтратор, HUB ))Загальна схема

 Топологія «Сніжинка» • Різновид «Зірки» • Є один центральний сервер для всієї Топологія «Сніжинка» • Різновид «Зірки» • Є один центральний сервер для всієї мережі і декілька файлових серверів для різних робочих груп Загальна схема