Скачать презентацию Основні класи неорганічних сполук Неорганічні речовини Прості Скачать презентацию Основні класи неорганічних сполук Неорганічні речовини Прості

267_chemistry_nechyporenko_10_e.pptx

  • Количество слайдов: 24

Основні класи неорганічних сполук Основні класи неорганічних сполук

Неорганічні речовини Прості Складні Оксиди Основи Солі Кислоти Неорганічні речовини Прості Складні Оксиди Основи Солі Кислоти

Оксиди — складні речовини, утворені двома елементами, одним із яких є Оксиген. Їх назва Оксиди — складні речовини, утворені двома елементами, одним із яких є Оксиген. Їх назва складається зі слова «оксид» з додаванням спочатку назви елемента, що входить до складу речовини, у називному відмінку.

Класифікація оксидів Оксиди Несолетвірні (оксиди, яким не відповідають солі) CO, N 2 O, NO Класифікація оксидів Оксиди Несолетвірні (оксиди, яким не відповідають солі) CO, N 2 O, NO Солетвірні (оксиди, яким відповідають солі) CO 2 , SO 3 , P 2 O 5

 Оксиди, яким відповідають основи (незалежно від того, чи реагують вони з водою чи Оксиди, яким відповідають основи (незалежно від того, чи реагують вони з водою чи ні), називають основними Це оксиди які утворені металом Ca. O + H 2 О = Ca(OH)2 Na 2 O + H 2 О = 2 Na. OH

 Оксиди, яким відповідають кислоти (незалежно від того, реагують вони з водою чи ні), Оксиди, яким відповідають кислоти (незалежно від того, реагують вони з водою чи ні), називаються кислотними. Оксиди утворені неметалом CO 2 + H 2 O = H 2 CO 3 SO 2 + H 2 O = H 2 SO 3 (спрощено) P 2 O 5 + ЗН 2 О = 2 H 3 PO 4

Фізичні властивості кислот Фізичні властивості кислот

 Вода – це найдивовижніша, найпоширеніша і найнеобхідніша речовина на нашій планеті Вода – це найдивовижніша, найпоширеніша і найнеобхідніша речовина на нашій планеті

Поширення оксидів у природі Al 2 O 3 Si. O 2 Поширення оксидів у природі Al 2 O 3 Si. O 2

Хімічні властивості оксидів Na 2 O + H 2 O = 2 Na. OH Хімічні властивості оксидів Na 2 O + H 2 O = 2 Na. OH Mg. O + SO 2 = Mg. SO 3 Ca. O + 2 HCl = Ca. Cl 2 +H 2 O SO 2 + Mg (OH)2 = Mg. SO 3 + H 2 O SO 2 + H 2 O = H 2 SO 3

Кислоти Кислоти

Класифікація кислот Класифікація кислот

v. Фізичні властивості кислот Деякі кислоти при звичайних умовах являють собою рідини, наприклад нітратна v. Фізичні властивості кислот Деякі кислоти при звичайних умовах являють собою рідини, наприклад нітратна і сульфатна кислоти, а деякі — тверді речовини, як фосфатна кислота, боратна і ін. Більшість кислот добре розчиняється у воді, але деякі практично не розчиняються. Водні розчини кислот відзначаються кислим смаком, руйнують рослинні і тваринні тканини.

Це цікаво знати: Ø Сульфідна кислота H 2 S є у вулканічних газах і Це цікаво знати: Ø Сульфідна кислота H 2 S є у вулканічних газах і у водах мінеральних джерел. Ø Хлоридна кислота НСl входить до складу шлункового соку. Ø Карбонатна кислота Н 2 С 03 — до складу природних мінеральних вод (Боржомі, Нарзан, Миргородська). Ø Нітратна HN 03 і сульфітна H 2 S 03 кислоти трапляються в дощовій воді ( «кислотні дощі» ).

Одержання кислот 1) Оксигеновмісні розчинні у воді кислоти можна добути взаємодією оксидів з водою: Одержання кислот 1) Оксигеновмісні розчинні у воді кислоти можна добути взаємодією оксидів з водою: 2) Оксигеновмисні нерозчинні у воді кислоти добувають взаємодією відповідної солі з більш сильною кислотою: 3) Безкисневі кислоти добувають взаємодією водню з неметалом: з наступним розчиненням продукту реакції у воді.

Хімічні властивості кислот Zn + 2 HCl→Zn. Cl +2 H 2 Zn + 4 Хімічні властивості кислот Zn + 2 HCl→Zn. Cl +2 H 2 Zn + 4 HNO 3→Zn(NO 3)2+ 2 H 2 O+ 2 NO 2 Ca. O + 2 HCl→Ca. Cl 2+H 2 O Na. OH+HCl = Na. Cl +H 2 O Na 2 CO 3+ 2 HCl→ 2 Na. Cl + H 2 CO 3

Основи — складні речовини, до складу яких входять атом металу й одна або кілька Основи — складні речовини, до складу яких входять атом металу й одна або кілька гідроксильних груп. Назви основ утворюються від назви відповідного металу в називному відмінку і слова «гідроксид» : Na. OH — натрій гідроксид; Застосовуються й інші традиційні назви: Na. OH — їдкий натр;

Класифікація основ Аl, Cu… Li, Na, K, Rb, Cs, Ba, Sr, Ca; Класифікація основ Аl, Cu… Li, Na, K, Rb, Cs, Ba, Sr, Ca;

Фізичні властивості основ За нормальних умов усі луги — тверді речовини білого кольору, милкі Фізичні властивості основ За нормальних умов усі луги — тверді речовини білого кольору, милкі на дотик, їдкі, роз’їдають шкіру, тканини, папір. Нерозчинні основи — тверді речовини різного кольору.

Хімічні властивості основ 1) Луги мають такі хімічні властивості: — змінюють забарвлення індикаторів: фенолфталеїну Хімічні властивості основ 1) Луги мають такі хімічні властивості: — змінюють забарвлення індикаторів: фенолфталеїну без кольору на малинове, метилового оранжевого на жовте, фіолетового лакмусу на синє, універсального індикаторного паперу на синє; взаємодіють із кислотними оксидами: — взаємодіють із кислотами: — реагують із солями: 2) Нерозчинні основи мають такі хімічні властивості: — не змінюють забарвлення індикаторів; — практично не взаємодіють із кислотними оксидами; — взаємодіють із кислотами: — розкладаються при нагріванні: Реакція взаємодії кислот з основами називається реакцією нейтралізації і належить до реакцій обміну.

Амфотерні гідроксиди та оксиди Здатність хімічних речовин виявляти кислотні або основні властивості в залежності Амфотерні гідроксиди та оксиди Здатність хімічних речовин виявляти кислотні або основні властивості в залежності від природи речовини, з якою вони реагують, називається амфотерністю. Амфотерні властивості виявляють перехідні метали, їхні оксиди та гідроксиди, наприклад: цинк, алюміній, берилій, тривалентний хром і тривалентне залізо, їхні оксиди і гідроксиди тощо.

Хімічні властивості амфотерних речовин Характерною є взаємодія амфотерних речовин як із кислотами, так і Хімічні властивості амфотерних речовин Характерною є взаємодія амфотерних речовин як із кислотами, так і з основами: а також реакції з цинк гідроксидом:

Солі — це складні речовини, утворені атомами металів і кислотними залишками. Назви солей складаються Солі — це складні речовини, утворені атомами металів і кислотними залишками. Назви солей складаються з назви металу і назви кислотного залишку. Фізичні властивості солей За нормальних умов усі солі — тверді кристалічні речовини різного кольору. Розчинність їх у воді різна

Хімічні властивості солей Солі взаємодіють: 1) З металами (реакція заміщення): 2) Розчинні солі з Хімічні властивості солей Солі взаємодіють: 1) З металами (реакція заміщення): 2) Розчинні солі з лугами (реакція обміну): 3) З кислотами (реакція обміну). Ця реакція відбувається за таких умов: — утворюється осад, нерозчинний у кислотах: — реагуюча кислота сильніша від тієї, яка утворила сіль: — сіль утворена леткою кислотою, а реагуюча кислота нелетка: Кислота нестійка, тому при її утворенні відразу ж відбувається реакція розкладу. Наприклад: Зазвичай це записується так: 4) Із солями (реакція обміну): Na. Cl + Ag. NO 3 = Na. NO 3 + Ag. Cl